Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.08.2015
6932 Okunma, 0 Yorum

 

Hıristiyan birinin duası kabul olur mu? Dr. Soares diye bir adam var. 40 yıldır canlı yayında millete dua edip iyileşmelerine vesile oluyormuş. Hıristiyanlığı, İncil’i anlatıyor. İşin kötü tarafı buna inanan Müslümanlar da var. Buna karşı Müslümanları nasıl bilgilendirebiliriz?

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Hıristiyan birinin duası kabul olur mu” sorusu çok önemli bir Kelâm mevzusuna parmak basmış olmaktadır, şöyle ki;

Allah -ister Hıristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister başka herhangi bir batıl inanca sahip olursa olsun, ister rabbini bilmek şuurunda, isterse bilmemek gafletinde bulunsun, velhasıl mahlûkattan kim ve ne halde olursa olsun- yarattığı bütün mahlûkatın rabbi olduğundan dolayı, samimi bir kalp ile kendisine yönelen kullarının dualarına icabet eder. Mü’min Sûresi 60. Âyette geçen “Bana dua edin, size icabet edeyim” ifadesinden bu mananın anlaşılması mümkündür.

Allah’ın, kendisine dua eden kullarının dualarına ne zaman ve ne şekilde icabet edeceği bizim bilemeyeceğimiz bir husustur. Kimi zaman anında icabet eder, kimi zaman geciktirir. Kimi zaman aynen dua edildiği gibi, kimi zaman da değiştirerek icabet eder. Zira kullar değil, hayırlı olanını Allah bilir. Bu hususta genel kural budur.

Mahlûkatını yaratan Allah, yarattığı mahlûkatının rızkını da tekeffül etmiştir. Yani Allah hiçbir canlıyı rızıksız bırakmaz, bir şekilde rızkını gönderir. Kullarının en hayati ihtiyaçları olan rızıklarını veren Allah, kullarının diğer ihtiyaçlarını da elbette karşılayacaktır. Herhangi bir ihtiyaç anında kendisine yönelip dua edenlerin durumu da böyledir. Her şey Allah’ın kulu ve her şeyin Allah’a ihtiyacı vardır. Hiçbir şey Allah’tan müstağni değildir.

Ancak, yarattığı mahlûkat içinden şuur sahibi olup da sorumluluk taşıyanların, Rabblerinin muradının ne yönde olduğunu bilme ve buna göre hareket etme mecburiyetleri vardır. Allah bunun için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Allah kullarına kâinatla barışık yaşamanın yolunu göstermiş ve buna hak din, sırât-ı müstakîm demiştir. Şuur sahibi olup da sorumluluk taşıyan varlıkların Allah’ın gösterdiği sırât-ı müstakîm yolunda, Allah’ın gönderdiği hak din olan İslâm yolunda yaşamaları gerekmektedir.

Hak din olan İslâm’ın gösterdiği şekilde yaşayanlar imtihanı kazanmış olarak bu dünyayı terk ederler.

Hak din olan İslâm’ın gösterdiği şekilde yaşamayanlar imtihanı kaybetmiş olarak bu dünyayı terk ederler.

Yine ayrıca bu dünyada başımıza gelen her türlü hadise de bizler için birer imtihan vesilesidir. Zira Allah’ın bilgisi ve izni olmaksızın gerçekleşecek olan hiçbir olay yoktur.

Dr. Soares isimli gayrimüslim şahsın insanlara dua ederek iyileşmelerine vesile olması meselesine gelince:

Bu şahsın dua ederken acaba kimden yardım dilediğini biliyor muyuz? Yani, yerin göğün yaratıcısı olan Allah’a mı dua ederek insanlara şifa dilemektedir, yoksa Allah’ın dışında kudret atfettiği başka herhangi bir şeye mi dua etmektedir? Bu husus önem arz etmektedir.

Eğer Allah’a dua ediyorsa ve samimi bir kalp ile ediyorsa, dualarının bir kısmı kabul olabilir. Onun duasıyla da bazı kimseler iyileşmiş olabilir. Sonuçta biz, bu şifaların yine Allah’tan geldiğini bilir ve böyle kabul ederiz. Dr. Soares’e herhangi bir kutsallık atfetmeyiz. Hatta öyle ki, bu hadisede Dr. Soares’in Müslüman veya gayrimüslim olup olmadığının bile önemi yoktur. Tek vasfı, samimi bir kalple dua edip etmemiş olmasıdır. Bazen samimi olmamış da olsa duası kabul olabilir, biz bunu bilemeyiz, zira bunlar onun için bir imtihandır.

Eğer Allah’ın dışında kudret atfettiği başka herhangi bir şeye dua ediyor da duası kabul olunuyorsa, yine onun duasını gerçekleştiren âlemlerin rabbi olan Allah’tır. Allah’tan başka bir kudret sahibi olmadığı için, duasını gerçekleştirebilecek başka bir merci de bulunmamaktadır. Hakikat budur. Biz bunun böyle olduğunun farkında ve şuurunda olmalıyız. Buraya kadar olan açıklamalarımızın iyice anlaşılmış olduğunu ümit ediyoruz.

Bu hususları böyle kabul ettikten sonra, mesele gelip şuraya dayanmaktadır:

Allah kendisi dışında başka varlıklara dua edip onlardan yardım dileyen, diğer bir tabirle şirk işleyen kullarına niye yardım etmektedir? Onların dualarını niye kabul etmektedir? Meselenin özeti budur.

Allah’ın herhangi bir hususta nasıl davranacağını belirlemek bize mi kalmıştır? Allah “yef’alu men yeşâ’dır” Dilediğini dilediği şekilde yapacaktır. Hayırlı ve doğru olan Allah’ın yaptığı ve yapacağıdır. Kur’ân’a ve İslâm’a inanan mü’minler olarak böyle düşünmek mecburiyetimiz vardır.

Bu ve benzer meseleler insanlar için, inananlar ve inanmayanlar için birer imtihandır. Nitekim benzer hususlar Kur’ân-ı Kerîm’de çokça anlatılmaktadır. Tarih boyunca her çeşit müşriklerin Allah dışında türlü türlü putlara ibadet edip taptıkları, onlardan yardım diledikleri, ama buna rağmen yine yeryüzünde yiyip içip yaşamaya devam ettiklerini Kur’ân’dan öğrenmekteyiz. Sonuçta hepsinin rızkını, ihtiyaçlarını veren Allah’tır.

Demek ki, Sünnetullah böyledir. Allah, yarattıklarını terk edecek değildir. Allah Rabb’liğini iyi bilir. Kullara düşen ise, kulluklarını yerine getirmeleridir.

“Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel Ğafûr-ur Rahîm.”

 

 


Çok Okunan Makaleler
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Birbirimizi Çok Seviyoruz Ancak Nişanlım Çok İlgisiz
17.11.2015 11615 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Karşılıksız Aşk Adama Çok Şeyler Öğretir
2.10.2015 8524 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
TÜRKİYE’DE SOL OYLAR RAY DEĞİŞTİRMİŞTİR
11.06.2015 8186 Okunma
1 Yorum 11.06.2015 11:46
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zaruretler Mahzurları Mübah Kılar
2.10.2015 7388 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zina Yapan Kişi Ancak Zina Yapanla Evlenebilir (Nur, 3)
12.11.2015 7318 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Uyumsuz İnsanla Evliliği Sürdürmek... Nereye kadar?
16.11.2015 7251 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
PEYGAMBERİN (SAV) HÜKÜM KOYMA YETKİSİ
21.08.2015 7063 Okunma
1 Yorum 25.08.2015 13:37
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.08.2015 6932 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
LAİK BİR ÜLKEDE İSLAMI YAŞAMAK VE YAŞATMAK
2.09.2015 6875 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Flört mü, Evlilik mi? Flört Mutsuz, Evlilik Mutlu Eder
2.10.2015 6872 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Herkes Bana Tanıdık Geliyor, Korkuyorum
10.11.2015 6549 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İslâm'dan Uzaklaşan Adamla Yaşamak
10.11.2015 6446 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
HER ASIRDA BİR MÜCEDDİD GELECEKTİR HADİSİ HAKKINDA
21.08.2015 6417 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Psikolojik Baskıyla İstemeden Örtünmek
2.10.2015 6301 Okunma
1 Yorum 04.10.2015 01:23
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafir Cinlerin Elinde Oyuncak Olan Ahlaksız Adam
10.11.2015 6301 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE'DE SİYASET
9.06.2015 6254 Okunma
1 Yorum 09.06.2015 16:42
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BEYAZ TÜRKLER’İN SON KOZU
22.06.2015 6203 Okunma
1 Yorum 22.06.2015 14:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvuf Adına Ne Yapmalı? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
15.04.2010 6200 Okunma
2 Yorum 20.10.2015 01:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslüman Ülkede Yaşamak
2.10.2015 6125 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gençlerin Sorunlarının Çözümü Evliliktedir
2.10.2015 6097 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Panteizm – Vahdeti Vücut Farkı (MESAJLAR'dan Pasaj
7.04.2010 6013 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EVLİLİKTE SİYASİ FİKİRLER
2.09.2015 5996 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Babam Beni Haklı veya Haksız Nedenlerle Sevmiyor
10.11.2015 5994 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafasında Bir Çok Şüpheler Dolaşan Adam
2.10.2015 5956 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
7 HAZİRAN SEÇİMİNİN GETİRDİKLERİ
10.06.2015 5895 Okunma
1 Yorum 10.06.2015 08:53
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eltisiyle İmtihan Edilen Genç Kadın Olmak
10.11.2015 5836 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İstihare İle Evlenmek, İstihare İle Evlenmemek
16.11.2015 5819 Okunma
1 Yorum 10.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SELAMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKA YÖNÜ
21.08.2015 5810 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ailede Olağandışı Sorunlar
2.10.2015 5764 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İman Yolundan Uzaklaştıkça Kalbi Daralan Adam
10.11.2015 5673 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kötü Alışkanlıkları Olan Adamın Oğlu Olmak
10.11.2015 5646 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eşime Isınamadım, Çok İtici Geliyor. Acaba Sorun Nerede
16.02.2016 5557 Okunma
1 Yorum 18.02.2016 22:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mahzurlar Mübahları Zaruri Kılar -Yeni bir Fıkıh Kuralı
12.11.2015 5550 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Batın İlmi ve İlmul Ledunni (MESAJLAR'dan Pasajlar
11.04.2010 5452 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tarikat – Tasavvuf Farkı (MESAJLAR'dan Pasajlar)
10.04.2010 5422 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Son Bilgiler Işığında Sigaranın Hükmü (MESAJLA
14.01.2010 5422 Okunma
4 Yorum 16.08.2018 13:59
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hazreti Adem (as) Hakkında Bilimsel Kılıklı İnkarl
22.02.2011 5399 Okunma
1 Yorum 15.02.2011 12:52
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Vesile ve Tasavvuf (MESAJLAR'dan Pasajlar)
9.04.2010 5368 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ACABA GERİ DÖNERLER Mİ?
24.06.2015 5350 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Nitelikli Siyasetin Kodları (MESAJLAR'dan Pasajlar
25.02.2010 5331 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hile-i Şer’iyye Ne Demek? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
13.04.2010 5320 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çok Eşlilik Meselesi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
19.01.2010 5300 Okunma
8 Yorum 20.10.2015 01:43
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriat – Tasavvuf İlişkisi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
6.04.2010 5263 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İyi Bir Evlat Değilim Buna Rağmen Annemden Şikayetçiyim
16.11.2015 5263 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Meryem Niye Susmuştu? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
14.04.2010 5138 Okunma
1 Yorum 10.06.2010 14:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvufun Hakikati Peygamberin Sünneti (MESAJLAR'
8.04.2010 5134 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriatçı - Tarikatçi Tartışmasının İçyüzü (MESAJLA
12.04.2010 5132 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Salih Olmayan Mü'minler (MESAJLAR'dan Pasajlar)
26.01.2010 5078 Okunma
3 Yorum 03.02.2010 11:31
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Erdoğan'ın Yerinde BEN OLSAYDIM
15.04.2010 4918 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EKMEK PARASI İÇİN
24.06.2015 4885 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Annelik Zordur. Zor Bir Anneye Sahip Olmak Daha Zordur.
16.11.2015 4627 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Başbakanın Yerinde BEN OLSAYDIM
20.01.2010 4548 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sorunlar Bitmez, Evlilik Zamanını Geçirmemek Lazım
16.11.2015 4208 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şımarık Bir Erkek Çocuğuyla Evli Olmanın Getirdikleri
16.11.2015 4198 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allaha Giden Yol (MESAJLAR'dan Pasajlar)
16.04.2010 4150 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Akıl Zeka Antizeka, Einstein İzafiyet, Zamanda Yolculuk
22.12.2015 4064 Okunma
1 Yorum 25.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ve Allah Kadını Yarattı. Peki Ama Ne İçin?
30.11.2015 4032 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Câhiliyye Müslümanları (Mesajlar'dan Pasajlar)
25.01.2016 3966 Okunma
1 Yorum 30.01.2016 14:22
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bu Hayattan Bıktım, Hemen Ölüp Gitsem Diyorum
25.11.2015 3845 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yurtdışında Yıllarca Tek Başına Yaşamanın Getirdikleri
24.11.2015 3830 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Ne Derse Desin...
24.11.2015 3412 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Hak Ehli, Kim Bâtıl Ehli, Nasıl Anlayacağız?
24.11.2015 3412 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gerçek İlim Adamı Olmak Doğruyu Söyleyebilmekte Yatar
24.11.2015 3271 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Rabbe Kul Olabilmek Kulluğu Yerine Getirebilmekte Saklı
24.11.2015 3241 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Büyük Pâye
24.11.2015 3203 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Arada Nikâh Bağı Olmayan Sevgi Koskoca Bir Yalandır
24.11.2015 3198 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kendi Tanrısına Karşı Düşmanlık Besleyen Adam
30.11.2015 3194 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mesele Doğru Oluğun Altında Bulunabilmektir
24.11.2015 3193 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Twitter'ı Kapatıyoruz
24.11.2015 3171 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İmanın Gereklerini Yerine Getirerek İmanda Kemale Ermek
10.03.2016 3102 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Postmodern İslam Hukuku, Postmodern İslam Hukukçusu
6.04.2016 3075 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Putin Böyle Giderse, Tarihe Geçen Bir Lider Olacak.
3.12.2015 3043 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kadının Gerçek İhtiyacı
24.11.2015 2892 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çocukları Cehennemden Korumak ve Herkesin Kendi Şeytanı
8.12.2015 2788 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allah'a Yine Allah'ın Öğrettiği Şekilde İnanmak Şarttır
28.12.2015 2557 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sizin İçin Resûlullahda Güzel Örnekler Vardır (Ahzab21)
1.03.2016 2408 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Evrim Teorisinin Çöküşü, Evrim İnanç Sisteminin Doğuşu
29.02.2016 2406 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yeni Anayasa ile Yeni Hukuk Anlayışı, Sorunlar Çözümler
15.02.2016 2253 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zalimlerin Cezası Elbette Verilecek Ama Bize Düşen Şey
17.12.2015 2211 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BİR ALLAH DOSTU DER Kİ ...
28.08.2018 2169 Okunma
2 Yorum 29.08.2018 08:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Demokratik Türkiye İmparatorluğu Yeni Türkiye Vizyonu
1.07.2016 2076 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Artık Ne Kadar Dövünseniz Dövünün. Size Az Gelecektir
16.12.2015 2072 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bir Baba'nın Hissiyatı ve Çok Mühim Bir İlâve
27.06.2016 2034 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Corpus Iuris Authenticus, Otantik Hukuk Külliyatı
22.02.2016 1924 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Din-i Mübin-i İslâmı Yüksek Hassasiyette Yaşamak İyidir
13.01.2017 1637 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslümanın Darwin'le İmtihanı
6.02.2017 1384 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ÇOCUKLARI EVLENDİRME SEFERBERLİĞİ
10.01.2019 1187 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
KARAR İÇTİMASI
28.12.2018 918 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Seçmen Davranışları Kadın Davranışları Gibidir
21.05.2019 795 Okunma