Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 16
EKONOMİ ÇEŞİTLERİ; TEKEL VE HALK
30.05.2008
7499 Okunma, 0 Yorum

“ADİL DÜZEN”de İŞLETME SEMİNERLERİ - 15     Cuma, 30.05.2008

 

Sermaye Sahipleri

En az $ veya YTL

Pay $ (YTL)

Ortak Sayısı

1

Banka Sahipleri

(Sadece para çıkarırlar)

10 000 000 000

On milyar

100 000 000

Yüz milyon

100 ortaklı

2

Sektör Patronları

(Krediler alırlar)

1 000 000 000

Bir milyar 

10 000 000

On milyon

100 ortaklı

3

Sermaye Temsilcileri

(Dış kredide aracı olurlar)

100 000 000

Yüz milyon

1 000 000

Bir milyon

100 ortaklı

4

Görünür Sermaye

(İşletmeler bunlara tescillidir)

10 000 000

On milyon

100 000

Yüz bin

100 ortaklı

5

Büyük Sermaye

(İşletmelerin sahibidirler)

1 000 000

Bir milyon

10 000

On bin

100 ortaklı

6

Orta Sermaye

(İşletmeleri kendileri yönetir)

100 000

Yüz bin

1 000

Bin

100 ortaklı

7

Küçük Sermaye

(Kendileri de çalışırlar)

10 000

On bin

100

Yüz

100 ortaklı

8

Hizmet İşletmeleri

(Sermayesiz çalışırlar)

1000

Bin

10

On

100 ortaklı

EKONOMİ ÇEŞİTLERİ; TEKEL VE HALK

 1. Ekonomi çalışıp yaşama düzenidir. Birlikte üretilir. Ailece tüketilir. Bu üretim ve tüketim hareketi para ile sağlanır.
 2. Tekel ekonomide ekonomi, merkezî planlama ve yönetimi ile yürütülür.
 3. Halk ekonomisinde ekonomi halkın tercihleri ile kolektif olarak yürütülür.
 4. Kapitalizmde ekonomi sermaye tekeli tarafından planlanır ve yönetilir.
 5. Sosyalizmde ekonomi devlet tarafından planlanır ve yönetilir.
 6. Liberalizmde devlet sadece vergisini alır, ekonomiye karışmaz.
 7. Adil ekonomide devlet düzenler, halk organize olur ve kendi tercihleri ile yürütür.
 8. Tekel ekonomide aidatlı sigorta sistemi vardır, adil ekonomide dayanışmalı sigorta vardır.
 9. Makro ekonomi, bir topluluğun dışa karşı oluşturduğu değerlerdir. Genel ekonomi kanunları ile düzenlenir.
 10. Mikro ekonomi, her kişinin ve her işletmenin aldığı özel kararlarla işletilir. Kurallarla değil, müdahale ile merkezi denetim sağlanır.
 11. Mekanda planlama, nerede ne yapılacağına karar vermedir. 
 12. Zamanda planlama, ne zaman kimin neyi nasıl yapacağına ve kimin olacağına karar vermedir.
 13. Yönetim ekonomisi, kişilerin kişilere emir vermeleri ile kimin ne yapacağına yöneticilerin karar vermesidir. Yöneticilere karşı sorumluluk vardır.
 14. Kurallı yönetim: Toplulukta kurallar vardır, herkes bu kurallara içtihatlarıyla uyar. Yargıya karşı sorumluluk vardır. Hakemlerden oluşmuş yargıya karşı sorumluluk vardır.
 15. Finans ekonomisi, karşılıksız paranın oluşturduğu ekonomidir. Parada değişmeler olur, reel ekonomi ona uyar.
 16. Reel ekonomide karşılıklı para vardır. Reel ekonomideki değişmelerle para değişir.
 17. Bugün dünyada 200 büyük sermaye sahibi Yahudi vardır. Amerikan Merkez Bankası (FED) onlarındır. Onlar parayı basar, ülkelere kredi olarak verir. Merkez Bankaları ona göre kendi paralarını basarlar. Onlar da bankalara kredi olarak verirler. Bankalar da halka kredi olarak verir. Faiz ile para geri çekilir ve tekrar verilir. Bu ekonomik düzen enflasyonlu para sistemi ile çalışmaktadır.
 18. Adil Ekonomik Düzende işletmeler ve kooperatifler kurar, işletme senetleri çıkarılır. İşletme senetleri beldelerde buğday, illerde demir, ülkelerde toprak paraları ile alınıp satılır. İnsanlık ise bu paraları altın para ile alıp satar. Altın parayı kuyumcular çıkarırlar. Karşılıksız para yoktur.
 19. İşletmeler onlu katlarla sekiz sınıfa ayrılır, her sınıfta ayrı ayrı en az onar ortaklıklar kurulur. Bu ortaklıklar ekonomiyi yönetir. Ekonomiyi sermaye değil ortaklıklar yönetir. Sermayeyi ortaklıklar oluşturur. Reel payları ile iştirak ederler.
 20. İşletmeler yüz ortaklı olarak kurulur ve çıkardıkları işletme senetleri ile işler yaparlar.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

 

 

 

 


Çok Okunan Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 13465 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 10208 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 9727 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 9709 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 9382 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 9074 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 8904 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 8745 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 8692 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 8689 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 8658 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 8606 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 8587 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 8577 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 8481 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 8445 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 8409 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 8402 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 8355 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 8190 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 8119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 8088 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 8088 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 8081 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 8070 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 8068 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 7988 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 7966 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 7953 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 7953 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 7891 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 7882 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 7854 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 7836 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 16
EKONOMİ ÇEŞİTLERİ; TEKEL VE HALK
30.05.2008 7499 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 6195 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 6076 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5987 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 5927 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 5705 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 5674 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 5663 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 5605 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 5498 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 5485 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5448 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5442 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 5241 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 5234 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 5
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
14.03.2008 4991 Okunma