Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009
9809 Okunma, 0 Yorum

*İŞLETME SEMİNERLERİ; 48. SEMİNER
Adres: EMİNEVİM,  Kısıklı Cad. No: 36  Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL    Tel: (0216) 444 36 46
Perşembe, 19.02.2009
ESNAF MARKETİ
Kooperatifimiz Milad Market’i çalıştırdıktan sonra, tüm Türkiye belediyelerinde başvurarak bir mala-mal marketinin kurulmasına ruhsat vermelerini isteyecektir.
Bunun için neler yapılması gerekir?
1)     Belediye, mesela Bahçelievler Belediyesi bize boş bir alan gösterecektir. Bu alan yeteri derecede büyük olmalıdır. On bin metrekareden daha büyük olmalıdır. O arsa özel mülkiyet altında olabilir. Kamunun arsası da olabilir. Şimdilik birkaç sene istimlaki sözkonusu olmayan park yeri de olabilir.
2)     Kooperatif buraya 4*5 metre büyüklüğümde barakaların/reyonların kurulması ruhsatını alacak. Barakalar 5000 TL civarında bir paraya mâl olmaktadır. Barkasını kurmak isteyen esnafa yer verecektir. Yanında bir o kadar da boş alan verecektir. Burası da kapatılabilir.
3)     Esnaf barakaları koyduktan sonra, buraya kendisinin ürettiği veya sattığı malları koyacaktır. Buraya mala-mal karşılığı satacağı malları koyacaktır. Mesela konfeksiyoncu gömlek verecek, kumaş alacaktır. Halk eski kitapları satacak, ekmek alabilecektir. Çünkü o markette her şey var ama para ile satılmıyor, “İşletme Senedi” ile satılıyor.
4)     Marketlerin girişlerinde Market Tüccarları bulunur. Bunlara Market Senedi ile kredi verilmelidir. Bunlar gelen malları satın alırlar; pazarlıkla satın alırlar. Serbest rekabet içinde satın alırlar. Tekelde anlaşanların market tüccarlığı ortaklıklarına son verilir.
5)     Mallar marketin ilgili dükkanlarına konur. Orada satıcı ortaklarımız vardır. Onlar gelenlere malları “Market İşletme Kartı” ile satarlar. Para ile satılmaz. Markette mal satanların kartlarına işlenmiş bulunan alacak hesaplarında isteyenler malları alıp giderler.
6)     Satışlar evlere veya bakkallarına teslim şeklinde olabilir.
Şimdi bunun akış şemasını çizelim:


 
VERGİLENDİRME
a) KDV ücretten kesilmektedir. Ham maddeyi 100 TL’ye aldın, çalıştın veya çalıştırdın, 200 TL’ye sattın. Bunun kanuni KDV’sini ödemek zorundayız. Ortaklar kooperatifin işçileridir. Kooperatif kâr dağıtan ortaklık olmadığı için faturaya bordro değerini ilave ederek faturalayacaktır demektir. O halde bordro karşılığı fatura ödeyecektir.
b) KDV kiradan alınacaktır. 100 TL’ye aldık, kiracıya verdiğimiz kirayı faturalamıyoruz. Çünkü kiracı KDV’yi ödemiyor. Onun kadar fazla fatura kesmiş oluyoruz. Dolayısıyla kiranın bedelini de biz ödüyoruz. O halde kira karşılığı KDV ödemek durumundayız.
c) Eğer kâr yapmış isek, kârı da faturaya ilave eder satarız. Kâr karşılığı kirayı da biz öderiz.
d) Şimdi bir eski sandalyeyi getirdi. Kişi satıyor. Alıcı ondan fatura alamaz. Dolayısıyla tümü kârdır. Öbür satıcı da eski masa getirdi. Onun da tümü kârdır. Dolayısıyla eğer bu takas bir eskici tarafından gerçekleştirilmişse kendisi her ikisinin KDV’sini ödemek durumundadır. Çünkü devreye para girmiştir. Eğer bu iki kimse bu değiştirmeyi aralarında yapmışlarsa bunun vergisi yoktur. Çünkü mal para olmamıştır.

(d) maddesindeki durumu biraz daha tahlil edelim.
a) Bir kimse faturalı olarak aldığı malı başkasına değiştirmektedir. Onu da faturalı mal ile takas etmektedir. Burada bir değer artışı olmadığı için KDV ödemezler. İkisi de gelir vergisi mükellefi olsalar bile gelir vergisini ödemeyeceklerdir.
b) Komşulardan biri patates ekmektedir, diğeri domates ekmektedir. Bunlar patatesle domatesi değiştirerek yemektedirler. Bunlar KDV ödemeyeceklerdir. Çünkü bunların artan değerleri paraya dönüşmemiştir. Kamudan bir hizmet almışlardır. Kamunun parasını kullanmışlardır. Varsayalım ki bunları da vergilendirmek isteyelim. Burada fiyat para ile ölçülmediği için biz onlara fiyat empoze etmek isteyeceğiz. O halde bu da ekonomide serbest fiyat ilkesine aykırı olacaktır. Malın değeri marjinal miktarına tâbidir. On kilo patatesi olan kimsenin bir kasa patatese ihtiyacı çoktur. Ama iki kasa patatesi olanın bir kasa domatese ihtiyacı çok daha azdır.
c) İşletme vergisine tâbi olan bir kimse işletme için alacağı ve satacağı şeyleri para ile alacaktır ve satacaktır. Dolayısıyla aldığı malı para ile değerlendirecek, sattığı malları da para ile değerlendirecektir. Bir tüccar için marjinal değer sözkonusu değildir. Çünkü ihtiyacı için almamaktadır. Müşteri ihtiyacı da KDV’ye tâbi olduğu için ucuz göstermek onun yararına olmayacaktır. Aynı malı para ile satacağından KDV’yi yine ödeyecektir.
d) Şimdi kooperatife geldiğimizde kooperatif satın almamaktadır. Satmamaktadır. Takası gerçekleştirmektedir. Parasız gerçekleştirmektedir.
Burada vergi ne olacaktır?

Bize göre:
1)     Vergi kaybının olmaması için alınan mala işletme senedi olarak vergi tahakkuk edeceğiz. İşletme senedi değeri ile ilaveli olarak satacağız. Maliye işletme senedi ile alacaklı hâle gelecektir. Vergi yatıracağımız zaman işletme senedini o günkü değeri ile kasaya satıp kasadan aldığımız parayı vergiye yatıracağız.
2)     Ücret, kira, kâr ve diğer benzeri kazançlar ise müstahaklar bunları ne zaman paraya çevirirlerse o günkü değeri ile vergilendirilecektir. Ne var ki bunlar bu senetleri Türk lirasına çevirmiş oluyorlar. Mal alıyorlar. Mal ile emeklerini değiştiriyorlar. Yahut taşınmaz kiralarını değiştiriyorlar. Bunlar için istihkak günlerindeki işletme senedi  kasa değerini esas alabiliriz.
3)     Yardımlaşma faslı vardır. Yani ortakların sosyal giderlerine bir pay ayrılacaktır. Hiçbir üretim yapmadıkları halde kendilerine market satışından pay verilecektir. Vakıf hizmetleri yapılacaktır. Eğer bunlar kurumlar vergisinden muaf iseler vergilendirilmeyecektir. Değilseler, kurumlar vergisini verecekler, kâr bölüşülmediği için yapılan yardımdan dolayı bir vergi tahakkuk etmektedir.
4)     Birde dayanışma ortaklığı sebebiyle ödeme yapılmaktadır. Bir kaza vukuunda ortaklardan kesinti yapılarak ödeme olur. Bu bir zararın telafisi olduğu için vergilendirilmeyecektir. 
Bunlar kendi içtihadımızla uygulamaya geçilecektir. Maliye Bakanlığı uygulamamızdan haberdar edilecektir. Maliye Bakanlığı’ndan bir itiraz gelirse uzlaşılacaktır. Uzlaşılmazsa Maliye Bakanlığı’nın dediği yapılıp yargıya gidilecektir.
KDV için yaptığımız bu çözümler gelir vergisinde nasıl çözülecek?
İşletmenin bir geliri yoktur. Gelir, ücret, kira ve kâra bölünmektedir. Dolayısıyla gelir vergisi sözkonusu değildir.

SÜLEYMAN KARAGÜLLE
Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL
www.akevler.org (0532) 246 68 92

 

 

 


Çok Okunan Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 14666 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 11165 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 10652 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 10572 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 10246 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 9809 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 9607 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 9439 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 9411 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 9387 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 9364 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 9284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 9270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 9258 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 9251 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 9203 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 9159 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 9156 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 9119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 8921 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 8908 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 8888 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 8874 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 8855 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 8848 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 8784 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 8756 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 8755 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 8736 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 8681 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 8678 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 8673 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 8606 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 8561 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 16
EKONOMİ ÇEŞİTLERİ; TEKEL VE HALK
30.05.2008 7791 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 6887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 6635 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 6619 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 6551 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 6334 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 6316 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 6300 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 6222 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 6149 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 6119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 6035 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 6034 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 5738 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 5707 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 5
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
14.03.2008 5474 Okunma