Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009
10572 Okunma, 0 Yorum

*503. GENEL; 51. İŞLETME SEMİNERİ
Adres: EMİNEVİM,  Kısıklı Cad. No: 36  Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL    Tel: (0216) 444 36 46
Perşembe, 26.03.2009
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
Seçimden sonra yapmayı düşündüğümüz çalışmalar?
1) AKEVLER İNTERNET (DERGİ) ÇALIŞMALARI:
a) Yazarlar Bölümü: (Yorumcu yazar bir yazarı seçecek, onun yazılarını ve isterse yorumları yayınlatacak.)
b) Kur’an Yorumu Bölümü: Her hafta yayınlanacak. Gelecek eleştiriler varsa cevaplandırılacak.
c) Makaleler/Yorumlar Bölümü: Makale yazanlara yetki verilecek. İstedikleri makalelerini neşredeceğiz. Makalesini yayınlatmak isteyenler bunlara gönderecekler. Bunlardan birinin yayınlaması ile yayınlanır.
d) Kitaplar ve Dosyalar Bölümü: Kitap eleştirmenlerimiz olacaktır. Kitaplarını internetle yollarlarsa, eleştirmenlerden biri kabul ederse yayınlanacaktır.
2) AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI:
a) Adil Düzen Muhasebe Çalışmaları tamamlanıp Akevler işletmelerine uygulanacaktır.
b) Akevler Danışmanlık Muhasebesi tutulacaktır. Kanuni kayıtlardan fazla kayıtlar tutulacak ve işletmelerin akışları takip edilecektir. İşletmecileri işletmelerinden istedikleri bilgiyi hemen alabileceklerdir. Ortak ve müşterilere hemen hesap verilebilecektir.
c) Bu uygulama için firmalar Akevler’de ilmî çalışma yapacak bir eleman alacaklardır. Eleman öğleye kadar firmada çalışacak, öğleden sonra Akevler’de (akademik seviyede) ilmî çalışma yapacaktır. Dolgun maaş vereceklerdir. Ayrıca işletmelerinde ona bir yardımcı vereceklerdir.
d) İstanbul’da böylece bin ilim adamı istihdam edilmiş olacaktır. Bunlar:
1) İşletmelerini ileri seviyede “kayıtlı ekonomi” içine yerleştireceklerdir. Çalışmaları ve gelişmeleri tamamen doğal olacaktır.
2) Bunlar işletmelerinin sorunlarını çözecekler, böylece kendilerini yetiştirmiş olacaklardır.
3) Bunlar Adil Düzen Çalışmalarına katılarak Adil Düzenin sorunları çözme araştırmasına katılacaklardır.
4) Bunlar aynı zamanda İstanbul’un -dolayısıyla Türkiye’nin ve dünyanın- sorunlarını çözme yollarını arayacaklar. Sadece kendileri yetişmekle kalmayacak, ileri adımlar atacaklardır.
3) KİMLER DAVET EDİLECEK?
a) Tüm dinî kuruluşlar bu hususta iş adamlarını katılmaya davet edeceklerdir.
b) Tüm dernekler ve vakıflar bu çalışmalara katılmak ve çaba göstermek için davet edileceklerdir.
c) Tüm siyasi partiler bu hususta mensuplarını teşvik etmeye çağıracaklardır.
d) Tüm iş adamları, odalar, sendikalar davet edilecektir.
Davet bizim görevimizdir.
Onların kabul edip etmemesi onların görevidir.
1) Firma Adil Düzene göre işletmesini hazırlamak için bir ilim adamını ve bir yardımcısını işletmesine alacaktır. İlim adamını Akevler’le mutabık kalarak alacaktır. Elemanını da ilim adamıyla mutabık kalarak alacaktır.
2) İlim adamı firmanın müşaviri olacaktır. Reel muhasebesinin tutulmasını sağlayacaktır. Mevcut kanunların yanında mevcut çarpık ekonomi düzeninde nasıl davranılacağı hususunda bilgi alacaklardır.
3) İlim adamlarının maaşını işletme verecektir. İlim adamı emekli maaşı veya devlet memuru maaşı dışında maaş kabul etmeyecektir. İlim adamına ödenecek miktar taraflarca tesbit edilecektir. Ancak Kooperatif de asgari miktarı belirleyecektir. Eğer bir firmanın buna gücü yetmiyorsa birkaç firma birleşerek bir ilim adamı ile anlaşırlar. Yardımcı eleman her firmanın ayrı olur.
4) İlim adamları onlu gruplar kurarak bir ilimde birlikte çalışırlar, yüz ilim için ayrı ayrı gruplar oluşur.