Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 5
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
14.03.2008
5476 Okunma, 0 Yorum

ÜMRANİYE SEMİNERLERİ - 4                                  Cuma, 14.03.2008

 

KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ

Batı dünyayı kendi tekeline alabilmek için içinden çıkılmaz mâli mevzuat getirmiştir. Küçük işletmeler bu mevzuatı bilemeyecekleri ve bilen elemanları da çalıştıramayacaklarından sonunda ezilip giderler ve meydanı büyük sermayeye bırakırlar. Batı bu faizli sistemi ile sömürüsünü sürdürmektedir. Paranın kârından para olarak vergi ödetmektedir. Oysa parayı halk basamayacağına göre nasıl kâr edilecektir? Birisi zarar edecek ki siz kâr edesiniz. Zarardan vergi alınamayacağına göre devlet bütçesine yeterli gelir gelmez. Ya para basılır, bankerlerin faizleri ödenir, o da enflasyona sebep olur; ya da dışarıdan borç alınır, enflasyon ertelenir.

Sömürü sermayesi işte bu yanlış ve sakat uygulamaları bir şekilde dayatarak tüm dünyanın ekonomisini çökertip kendi hakimiyetini kurmak istemektedir.

Batı dünyasının diğer ülkelere empoze ettiği kanunlar böyledir, bir şekilde dayatarak yaptırdığı uygulamalar da böyledir. Bunun sonucu olarak kayıt dışı ekonomi oluşmaktadır. Kayıt dışı ekonomi sebebiyle hesaplar tutamayınca işletmeler büyüyememekte, ortaklıklar kurulamamakta, küçük ve orta ölçekli işletmeler yaşayamamaktadır.

İktidarda olanlar bunları düzeltmeye kalkışırlarsa indirilirler, orada kalabilmek için de onların istediklerini yapmaya devam ederler.

Yapılan kanunları biz iyi öğrenip doğru yorumlarsak, o zaman kendimiz bu etkilerden kurtuluruz. Bunun için şunları yapmamız gerekmektedir.

  1. Muhasebe kooperatiflerioluşturup hesapları kooperatif muhasiplerine tutturmalıyız. Kooperatifler işletmelerden cirodan bir pay alacak ve muhasiplere bölüştürecektir. Küçük büyük işletmeler eşit şekilde hizmetlerden yararlanacaklardır. Akevler işte bunu yapmaya çalışmaktadır.
  2. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı esaslı bir şekilde hukukçularla beraber ele alınıp incelenmeli ve öğrenilmelidir. Bunların yorumları için bakanlıktan muktaza istenmelidir. Gerektiğinde suni olarak oluşturulan işlemlerle yargıya gidilmeli ve yargıdan olumlu kararlar istihsal edilmelidir. Bunların bütün masraflarını kooperatifler karşılayacak ve rizikolar hizmet kooperatiflerinin olacaktır. İzmir Akevler Kooperatifi’nde buna benzer çalışmayı imar işlerinde yaptık ve çok başarılı sonuçlar aldık.
  3. Kooperatif teminatlı muhasebe tutacaktır. Şöyle ki, muhasebe bütün  kişilerin ibraz ettikleri belgelere ve beyanlarına dayanacaktır. Belge ve beyanlardan dolayı gelecek cezalar kişiye ait olacaktır. Ama muhasebe kayıtlarındaki eksiklikler, yanlış kayıtlar, gecikmeler, ihmaller ise kooperatif dayanışmasından ödenecektir; muhasipler ödeyecektir.
  4. Kayıtlı ekonomiye dayanan işletmeler kurulacak, başarılı sonuçlar alınınca piyasadaki işletmeler kooperatife kaydedilecek ve halkımız kayıtlı ekonomiye geçecektir. Bu konuda zorluk çıkaran bürokratlar olacak, ayrıca medya saldırısı, ihbarlar ve şikayetler olacak, yöneticiler sıkıntı çekebileceklerdir. Ne var ki siz bu hususta uğraş verdiğinizde bürokratların içinde sizin yanınızda yer alacak olanlar olacaktır. Haklarınızı iyi savunduğunuzda yüzde seksen hakimler sizin lehinize karar vereceklerdir. Yüzde yirmisine de dayanışma içinde katlanacaksınız.

Çözümlerden bir örnek verelim.

Batı modelinde kâr vergiden hesaplanmakta ve vergi paradaki artıştan alınmaktadır. Mesela, bir işetme  dolar alıp satıyor. Kasaya giren ve çıkan parada artış varsa kâr kabul ediliyor. Parada artış yapmadınız. Sizin 500 koyununuz vardı, yıl sonunda 600 koyun oldu ama sattınız, yıl başında koyduğunuz parayı alamadınız. Vergi ödemezsiniz, çünkü siz zarar ettiniz. Aynı şekilde mal senedi alır yıl içinde parada kâr etmezseniz vergi ödemezsiniz. İşte bundan yararlanarak biz işletmemizdeki hesabı parada kâr olarak değil de maldaki kâr üzerinden yaparsak, paradan kâr etmediğimiz için vergi ödemeyiz. Kârımızı parayla hesapladığımız zaman çevirdiğimiz kadarı ile kâr öderiz.

Şimdi, diyelim ki siz bir kimseden 5 ton demiri borç alarak demir ticaretine başladınız. Aradan bir sene geçti.  Mağazanızda yıl sonunda 5 ton demir bıraktınız, kalanı sattınız, paraya çevirdiniz. Sizin defterinizde 5 ton demir görünecek, bir de bir tonun parası görünecektir. Beş ton demiri yıl sonunda borç aldığınız yere iade gösterirseniz kârınız bir ton demir olacaktır. Onun da vergisini öderseniz maldaki artıştan vergi ödersiniz. Böylece zulme uğramadan  kayıtlı ekonomiye geçebilirsiniz, her şeyi kaydedebilirsiniz.

Anayasamız gerçek kazançtan vergi ödeneceğini beyan eder. Gerçek kazanç maldaki kazançtır. Dolayısıyla bu tür hesaplara itirazlar olursa yargıda hesaplaşmaya gidilir. Er veya geç tasdik etmek durumundadır.

Bir kooperatif kuruyorsunuz. Ayni ödeme şartını getiriyorsunuz. Herkes bir ton demir koyacak ve öyle işe başlayacağız. Ayrılan bir ton demir alacak, kâr varsa farkını nakit alacak derseniz, kanunlara aykırı bir şey yapmamış olursunuz. Yıl içine işletme mallardaki artışı kâr kabul eder, zararı buna göre hesaplar. Yıl sonunda koyan aynî sermayeyi düşer, artan mal ve nakdi kâr kabul ederek vergilendirir.

 

Bu dolaşmada Emek * Ücret = Fiyat * Mal = Paradır

1- Emek sabit kalır                a) Para artarsa pahalılık olur.

                                                         b) Para azalırsa işsizlik olur.

2- Para sabit kalır                              a) Emek artarsa nakıs istihdam olur.

                                                         b) Emek eksilirse pahalılık olur.

3- Mal sabit kalır                   a) Para artarsa pahalılık olur.

                                             b) Para eksilirse işsizlik olur.

4- Para sabit kalır                              a) Mal artarsa kriz olur mallar satılmaz.

                                                         b) Mal azalırsa pahalılık olur.

 

 

Aldı

Malda

Kâr

Malda

Zarar

Sattı

Parada

Kâr

Parada

Zarar

1 Miktar*Fiyat=Tutar

12*  6=  72

  0

  0

12* 8=  96

 24

 00

2

16*  6=  96

  4

  0

16* 8=128

 32

 00

3

18*  7=128

  2

  0

18* 6=108

 00

 20

4

16*  7=108

  0

  6

16*11=160

 52

 00

5

12*11=132

  0

  2

11*12=132

 00

 12

 

BORÇ TÜRLERİ

 

 

Mal vadeli

Bedel vadeli

Mal vadeli

Bedel vadesiz

Mal vadesiz

Bedel vadeli

Mal vadesiz Bedel vadesiz

Mutat Borçlar

V

B

P

F

Matlup Borçlar

Z

D

T

S

Borç emanet olur veya deyn olur.

Ortaklık iştirak olur veya hisse olur.

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org      (0532) 246 68 92

 

 

 


Çok Okunan Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 14666 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 11165 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 10652 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 10572 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 10247 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 9809 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 9607 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 9439 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 9411 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 9388 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 9364 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 9284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 9270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 9258 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 9251 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 9203 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 9160 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 9156 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 9119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 8921 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 8908 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 8888 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 8874 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 8855 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 8849 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 8784 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 8756 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 8755 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 8736 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 8681 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 8678 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 8673 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 8606 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 8561 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 16
EKONOMİ ÇEŞİTLERİ; TEKEL VE HALK
30.05.2008 7791 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 6887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 6635 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 6619 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 6551 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 6334 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 6316 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 6301 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 6224 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 6149 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 6119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 6035 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 6034 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 5738 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 5707 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 5
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
14.03.2008 5476 Okunma