Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010
20124 Okunma, 1 Yorum

Lâ mevcûde illâ Hû?

Arapça'da

La : Olumsuzluk bildirir. Yoktur anlamına gelir.

Mevcud: Var olan demektir.

İlla: İstisna harfidir. Ancak, dışında, hariç, … den başka, sadece, yalnız, müstesna anlamlarına gelir. Kendisinden sonra hâl vâvı bulunabilir ancak atıf vâvı bulunamaz. Yani hâli istisna yapabilir. Fiil hariç cümledeki bütün ana öğe ve alt öğeleri istisna yapabilir.

Hüve : 3. Şahıs tekil zamiri , o demektir.

Hu : 3. Şahıs tekil zamiri , o demektir.

Arapçada bu cümlede  HU olamaz çünkü İLLA dan sonra  ancak HÜVE olabilir (Arapça dil kuralları).

Bazı tasavvuf ehli şöyle der: Hu, Arapça "O" anlamına gelen ve tarikatlarda kullanılan bir ifadedir. Sufi literatürde sıklıkla Allah'ı kastetmek için kullanılır. Türkçede kullanılan "Hay'dan gelen Hu'ya gider" sözünde demek istenen de aslında Allah'tan gelenin Allah'a döneceği anlamını taşır ki hay Allah'ın isimlerinden birisidir ve "diri, dirilten, yaşamın kaynağı olan" anlamına gelir.

Fakat  Hu nun bir anlamı daha vardır. Farscada ruh anlamına yani tanrı anlamına gelir.

İLLA HÜVE  demek  kelime karşılığı olarak :ANCAK O  , ONUN DIŞINDA, ONUN HARİCİNDE , vs…demektir.  Aslında  kelimenin orjinali  LA İLAHE İLLA HÜVE  dır. Yani ONUN HARİCİNDE, ONDAN BAŞKA İLAH YOK demektir.

Fakat bazı mutasavvuflar  özellikle  İLLA HÜVE  yerine LA MEVCUDE İLLA HU kullanırlar. Yani RUHTAN BAŞKA ŞEY YOK  derler.  ALLAH'dan başka şey yok  ve O'nun  iradesi dışında başka bir irade yok demeye getirmeye çalışmaktalardır. Böylece cüzzi iradeyi yok saymaktadırlar. Kulların sorululuklarını ve amellerinin sonuçlarını Allah'a atf etmektedirler. Bütün sorumluluğu sadece Allah'a yüklemektedirler.  Sonuç olarak sorumluluk olmayınca ceza ve ödülüde inkar etmektedirler.

Aslında bu yaklaşım panteizimden kaynaklanmaktadır. Hinduizim temel inancı şudur:  Tanrı birdir. Bütün varlıklar tanrının bir yansıması ve bir parçasıdır. Fakat Tanrı görünmediğinden ve görünen diğer varlıklar Tanrı'nın bir parçası olduğundan onlara tapılabilir. Yani Lâ mevcûde illâ Hû dur.

Bu cümle Arapça ve Farsça  karışımı olan ve İslam öncesi fars inanışını yansıtan bir cümledir. Farsçadan dinle ilgili ne kadar çok kavram aldığımızı düşünürsek bu bize normal gelebilir. Mesela namaz kelimesi Farsça dır. Ve Mecusilikte ateşin karşısında saygıyla eyilmek anlamına gelir. Oysa orjinali Arapça salat dır. Oruç Farsça dır. Oysa Arapcası siyam dır, Vs …

Dilimiz gibi dinimizde farsilikten çok etkilenmiştir.

 

Bizim imanımızın temelini Kuran oluşturur. Kuran'ın ayetleri bize ne bildiriyorsa biz ona iman etmekle yükümlüyüz eğer iman edenlerdensek.   Kuranda İLLAHÜVE  diye bir ayet yoktur.  Ama LA İLAHE İLLAH HÜVE  vardır.  Bu olay bektaşi fıkrasındaki  : NAMAZA YAKLAŞMAYIN  ayetine benzemektedir. Aslında ayetin orjinali SARHOŞKEN  NAMAZA  YAKLAŞMAYIN dır.

Peki Kuran'da Allah kendi dışında başka varlıklar olduğunu bildirir mi? Tabiki bildirir. Bunlar MELEKLER, CİNLER,İNSANLAR , GÖKLER, BİTKİLER, HAYVANLAR VS. DİR.

Kasas süresi 88. Ayet:

Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

Demek ki Allah'ın zatından başka olan şeyler vardır. Yani onun mahlukatı vardır.

Çünkü Allah yoktan var edendir.

Zuhruf 15. Ayet:

Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir kafirdir.

Demek ki kullarından birkısmını dahi O'nun parçası sayamayız. Yani insanı ve hatta peygamberleri dahi O'nun bir parçası sayamayız.

   Cüzzi iradeye sahip olanların iradesi Allah'ın iradesi karşısında epsilon ile sonsuzun karşılaştırmasına benzer. Epsilon matematikte kullanılan, sıfıra en yakın sayıdır. Sıfırla bölme işlemi yapılamayacağından bu sayı sıfıra eklenir ve işlem yapılır. Epsilon sayısı okadar küçüktür ki hesabın sonucunu etkilemez.

Yani irade ne kadar çüzzi de olsa değerlendirme (işlem) yapılır. Yani sorumluluk oluşur.

İLLAHÜVE sözü ile bu kast ediliyorsa amenna.

Ya da ben Allah'a okadar çok iman ettim ve onu okadar çok seviyorum ki O'ndan başka her şeyi önemsemiyorum ve  başıma ne gelirse gelsin umursamıyorum demek isteniyorsa bu çok iddalı bir sözdür.

Böyle bir idda ancak hakkında şu ayet olan Enam 162: Deki: “Kesinlikle benim namazım, ibadetlerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabb'i olan Allah içindir.

Allah'ın nebi kulu Hz Muhammet Mustafa (S.A.V.) için geçerlidir.

Yoksa eline kıymık batsa doktor doktor gezen, malına en ufak zara gelse kıyamet koparan veya  kendinin ve çocuklarının istikbalini düşünenlerin iddia edebileceyi bir şey değildir.


Yorumcu
Yorum

25.12.2010
15:11

Vecede kökü var olupta gözden yitik olanı bulmaktır. “Vecd”, bu kökten türeme özelleşmiş soyut isimdir, anlamı “bulma”dır ama tasavvufta özel olarak Allah’ı bulmayı ve onunla olan buluşmadaki zevk halini ifade eder. Türki dillerde bu kelimenin fiil halini “tapmak=bulmak” ifade eder. Türkçedeki tapınmak ve tapınak sözleri bununla ilgilidir. Mevcud sözü ise arapça olarak ismi meful halidir, birinci anlamda “bulunmuş olan”, ikinci anlamda ise “var olan” anlamlarındadır. La mevcuda illa Hu, ifadesindeki mevcut sözü somut anlamı ile alındığından anlam kaymasına uğramış ve “Allahtan başka varlık yoktur” anlamına kullanılır olmuştur, sözün orjinali ise “Allah’tan başka aranacak, bulunacak, gözlenecek, tapılacak yoktur anlamındadır.YorumYap

Çok Okunan Makaleler
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.5.2011 56070 Okunma
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.4.2011 42060 Okunma
2 Yorum 05.08.2017 23:10
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 41961 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.2.2011 41197 Okunma
1 Yorum 19.02.2012 10:30
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.4.2015 36046 Okunma
6 Yorum 07.04.2015 13:02
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.2.2012 35889 Okunma
4 Yorum 28.02.2012 07:15
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 34978 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 34089 Okunma
17 Yorum 28.02.2012 11:26
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.7.2017 29439 Okunma
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.1.2017 29118 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.4.2015 29115 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 27411 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Hikmet Güveloğlu
Yetmedi, İlhami IŞIK'ı da Öldürdüler..!
29.12.2017 27044 Okunma
3 Yorum 29.12.2017 19:34
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 26033 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.1.2011 25945 Okunma
8 Yorum 04.10.2018 10:04
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 24214 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 24159 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.8.2015 24105 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 22115 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 21937 Okunma
33 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.8.2014 20886 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.6.2011 20840 Okunma
2 Yorum 08.06.2011 17:14
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 20124 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.3.2013 19949 Okunma
18 Yorum 06.04.2013 11:36
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.5.2013 17867 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 17744 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.1.2017 17163 Okunma
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.2.2014 16866 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.2.2014 16853 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 16329 Okunma
24 Yorum 28.10.2015 06:25
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.3.2014 16203 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 16167 Okunma
22 Yorum 25.04.2012 11:11
Hikmet Güveloğlu
ÖNCE ANLAŞ, SONRA YOK ET (Vladivostok)
4.4.2017 15698 Okunma
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.7.2012 15519 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Hikmet Güveloğlu
İNCİR'LİK KUŞU
8.1.2017 15336 Okunma
2 Yorum 12.01.2017 08:07
Hikmet Güveloğlu
KATİL'İN DE, KATİL'İ
12.12.2016 14942 Okunma
Hikmet Güveloğlu
ORGANİZASYON
27.12.2016 14855 Okunma
3 Yorum 29.12.2016 00:42
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 14276 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 14099 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Hikmet Güveloğlu
RUH
23.12.2016 13572 Okunma
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.2.2014 13515 Okunma
57 Yorum 15.08.2019 06:44
Hikmet Güveloğlu
OMUZDAN KESİLMİŞ KOLUMUZ BİZİM
11.4.2017 13388 Okunma
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.5.2015 13299 Okunma
7 Yorum 27.11.2016 20:31
Hikmet Güveloğlu
Oy
15.1.2017 13252 Okunma
Hikmet Güveloğlu
KILIÇ BOYNUMUZA İNMEDEN
16.12.2016 13226 Okunma
4 Yorum 18.12.2016 12:51
Hikmet Güveloğlu
JERUSALEM, GOLAN, ŞU FIRAT'IN SUYU...
10.11.2016 12965 Okunma
1 Yorum 12.11.2016 14:59
Hikmet Güveloğlu
"DÜNYANIN SONU-1"
22.4.2017 12773 Okunma
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 12382 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Hikmet Güveloğlu
Devlet Erkanımıza Tarihi Bir Uyarıdır..!
10.12.2017 12324 Okunma
Hikmet Güveloğlu
MANİFESTO (OLMAK YADA OLMAMAK)
14.3.2017 12257 Okunma