Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012
15340 Okunma, 2 Yorum

Hz. Yunus ve Ambergris

 

Saffat süresi 144-145. Ayet meali: Le lebise fî batnihî ila yevmi yub’asûn(yub’asûne).

Fe nebeznâhu bil arâi ve huve sakîm(sakîmun).

 

 Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.[143-4] Halsiz bir halde iken kendisini sahile (bazı meallerde alana) çıkardık.[145]

Kalem 49. Ayet meali: Levlâ en tedârekehu ni’metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun).

Rabbinin katından ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak sahile (bazı meallerde alana)  atılacaktı.[49]

Bu makalede tartışma konusu olan “arai” kelimesinin anlamının ne olabileceği hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Hepimizin bildiği gibi Hz.Yunus peygamber bir deniz yolculuğu esnasında denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. Allah tarafından salih bir kul olması nedeni ile balığın karnından kurtarılmıştır.

Yunus peygamberi yutan balığın çeşidinin ne olduğu ilgilenen kişilerin merak konusu olmuştur.

Bu gün sahip olduğumuz bilgilere göre bir insanı yutabilecek tek bir balık vardır. O da ispermeçet (sperm whale) balinasıdır. Bu balina 25 metre boyunda ve 50 ton ağırlığında olabilir. Dev ahtapot ve kalamarlar ile beslenir. Fok gibi deniz memelilerini de yutabilen bir balinadır. Çok büyük dişleri olmasına rağmen avlarını bir bütün olarak yutmaktadır.

Resimde insana göre sperm balinasının büyüklüğü verilmiştir.

İspermeçet balinalarının bir özeliği de yedikleri yiyecek artıklarını kusarak atmalarıdır. Bu kusmuk bol yağ ve kolesteroller içerir. Buna gri amber (ambergris) denir ve antikçağlardan itibaren parfüm yapımı için kullanılır. Çok değerli bir maddedir. Bu nedenle ambergrise “yüzen altın” da denmektedir. Çünkü sudan daha hafif olduğundan deniz yüzeyinde yüzer halde veya sahillerde bulunur. Eski zamanlarda balina avcıları ambergris içeren bir ispermeçet balinası avladıklarında kendilerine piyango vurduğunu kabul ederlermiş. Ambergris maddesi balinanın dışkısında olduğu gibi kusmuğunda da bulunmaktadır. Saptanan en büyük tek parça ambergris 400 kg civarındadır. Aslında ambergrise “kusmuk” dememek gerekir. Çünkü tam bir kusmuk değildir. Balinalar geviş getiren hayvanlardan türediğinden, onlar gibi bölmeli işkembeye sahiptirler. Yani bir tür geviş getiren hayvandırlar. İspermeçet balinalarının da mideleri üç bölmelidir. Birinci bölme ineklerdeki işkembe gibidir. Bir tür hazne görevi görür ve midenin en geniş bölümüdür. Burada biriken ambergris 2-10 gün aralıklarla buradan atılır. Ambergris maddesi aslında bir geviş yani mideden ağza gelen yiyecek artığıdır.

İki ayette de geçen “arai” kelimesinin kökü “AynRV” dır. Okunurken “ARU” olarak okunur. Bu kelimeye sahil, alan gibi anlamlar verilmeye çalışılmıştır. Oysa burada bi ve el takıları ile getirilmiştir. Bi harfi-ceri : içinde ve birlikte anlamları yüklemektedir. El takısı ise marifedir ve bilindik bir şey olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu isimden önce “nabezna” yani “biz fırlattık” denmektedir. “Bir şeyin içinde olarak veya bir şey ile fırlattık” anlamına gelmektedir. Bu nedenle burada sahil veya alan kelimesi uygun görünmemektedir.

Bu kelimenin anlamı başka ne olabilir?

Akkadça sözlüklerde “aru” kelimesine “kusma, geğirme anlamı verilmiştir. Eru kelimesine de boşaltmak, soymak, striptiz anlamları verilmiştir. Bu günkü Farsça da “aru” kelimesi geğirmek anlamındadır. İngilizcedeki geviş getirme anlamına gelen kelime “ruminate” dir. Bu kelimenin Arapça karşılığı yani geviş getirmek “ecterar ( اجترار )”dır. “ecter” kelimesi ise kusturmak, regürjitasyon anlamına gelmektedir. “cer” sürüklemek demektir. Acterar  kelimesinin sonundaki “ar” ekinin “aru” kelimesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kısacası Arapça daki “ecterar” kelimesinin Akkadça  “aru” kelimesinden türediğini düşünüyorum. Bu ayetlerde geçen “Aru” kelimesinin Türkçe karşılığı “geviş getirilen materyal”dir.

Bu anlamı doğru kabul ettiğimizde “onu ambergris maddesi ile birlikte veya ambergris maddesi ile bulanmış halde fırlattık” anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu anlam bana daha doğru gelmektedir. Böylece Hz. Yunus ambergris maddesine bulanmış halde çok daha rahat su üzerinde kalabilir ve yüzebilir. Çünkü kendisi çok bitkin bir haldedir. Ambergris maddesi mumsu bir maddedir ve sudan hafiftir. Dış ortamda bekledikçe katılaşır. Belki de karaya çıktığında üzerinde pamuk cinsi bir bitkinin bitmesi yağlı olan ambergris maddesinin kurumadan bir an önce pamuklu bir madde(üstübü) ile temizlenmesi içindir.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 


Yorumcu 
Yorum 
Mete Firidin
13.12.2012
08:50

Kuran gerçeği ve bilimsel olanı anlatır. Mitolojiye dönüştürülmüş uydurmaların gerçek kaynağını açıklar.

Ama insanlar hala mitolojik uydurmalar peşindedirler. GÜNÜMÜZDEKİ MİTOLOJİLER DAHA ÇOK ŞEHİR EFSANELERİ VEYA UZAYLI EFSANELERİ ŞEKLİNDEDİR.

iLLADA SAPITMAK İSTEYENE NE DİYEBİLİRİZ Kİ?

Süleyman Karagülle
13.12.2012
13:23

Arven Mastar olarak çullanmak demektir. Sovuğun titretemsi Irv: kenar, taraf insan topluluğu Ireva sıtam nöbetgelri, güneşin akşamüstü sarardığı hal Urve kulp halka Uryen mastar oalrak elbise çıkarmak ara: evin avlusu arıyye Soğuk rüzgar. Ara', kelimesi sema benzeri semeveden gelebilir , bina' da olduğu gib araya den de olabilir. Viki Pedide :Genellikle sadece büyük mürekkep balıklarını (boyu 2 metreyi bulanları tercih eder) yerler. Başka balıkları ve fok gibi diğer deniz memelilerini de yerler. Denizin altında hareketsiz yatarken geçen mürekkep balığı sürüsünü ağzını aniden açıp emerek avlar. Mürekkep balıklarının sindirilemeyen kesimleri, sindirim borusunda toplanır ve sonra da ağız ya da anüs yoluyla atılır. Bunlar koku sanayinde kullanılan gri amberi oluşturur. Ara kelimesinin amber keliemsi olan akrabılığı şöyledir A lar aynıdır. R harfleri de ortakdır. nb harfaleri dudak harfşeridir. Bi,rbrine dönüşürelr. İbnisnanın avisena olması buna örnekdir. Mürekkepbalığı saldırıya uğradığı zaman, mürekkep kesesinden suda dağılmayan ve ana hatlarıyla mürekkepbalığının vücut şeklini andıran koyu renkli bir sıvı püskürtür. Aynı zamanda mürekkepbalığının rengi açık bir hal alır. Böylece hayvanın püskürttüğü ve kendi şeklini alan mürekkep bulutu kendisinden daha fazla görünerek hasmını aldatır. O sırada da kendisi jet sistemiyle hızla oradan kaçar. Mürekkepbalıkları bazen de suda hızla yayılan ve hiçbir şey görünemeyecek şekilde bir duman bulutu oluşturan bir çeşit mürekkep fışkırtırlar. Askeri tabirle, kendileriyle hasımları arasında bir sis perdesi oluştururlar. Saldırgan bu durumda hiçbir şey göremez. Aynı zamanda koku duyusunda da kısmi bir felç olur. Mürekkepbalığı bu kargaşada hızla oradan uzaklaşır. Mürekkep kesesi bazı türlerde, içleri ışık verici bakterilerle dolu keseciklerle beraber çalışır. Böyle olanlarında dışarı püskürtülen mürekkep bir ışık patlaması gibi olacağından hasmının gözü kamaşır. En büyük düşmanları kedibalığı, köpekbalığı, foklar ve balinalardır. İspermeçet balinaları mürekkepbalıklarına çok düşkündür. Balina gemileriyle avlanan bazı İspermeçet balinalarının vücutlarında vantuz yaraları görülmüştür. 15 metrelik bir mürekkepbalığı mücadele anında 10 cm çapında vantuz yarası bırakır. Halbuki balinalarda 26 cm çapında vantuz yaralarına rastlanmıştır. Mürekkepbalıklarının mürekkepleri yüzyıllarca sanatkarlar tarafından yazı ve çizimde kullanılmıştır. Ara darra'da olduğu gibi r, hemzeye dönüşmüş olabilir. arra mastar olarak uyuz olmak, develerin veya ineklerin tabak hastalığına tutulmasında Ayaklarında sarı sıvı çıkar. Alusiye göre çobanlar bu sıvıyı sağlam ineğe sürerler ve böylece onların hasta olmalarını önlerler( Deme ki aşı yapmayı o tarihte biliyorlardı) Bu mutalaalardan sonra Mete Firidinin var sayımını ele alalım. Ara balinanın safrası olabilir mi?. Balınalar 10 dakika dışarıdan hava alırlar 1200 metre derinliğine kadar inip bir saat kalabilirler. Su yüzüne çıktıklarında 45 derecelik bir açı ile ciğerlerinden havayı boşaltarak pis havayı uzağa atarlar. Böylece tekrar pis havayı ciğerlerine almamaya çalışırlar. İspermeçet yağlarını da bu hava ile uzağa atarak kendilerine bulaşmasını önlerler. Bu durumda Mete'nin dedikleri ile bizim söylediklerimiz arasında hiçbir fark kalmaz. Nebaznahu bil arai denmektedir Bi alet manasına geldiği gibi bi musahabet için de gelir. Beraber manasını da taşır. O halde biz onu ara ile yanı ağız salyasıyla fırlattık. denmiş olur. Son derece uygun manadır. Bi fi manasına da gelir. Onu ara yanı çıplak bir araya fırlattık ikinci derecede manadır. Bu da doğrudur Onun üzerine yaktın ağacını inbat ettik. Denmektedir. Burada ki o zamiri araya gidebilir. O takdirde balığın ağzından çıkan bu atıklar karalarda yayılmakta gübre olmaktadır. Çöllerde yemlenmek için kuşlar gelir ve pislikleri ile pamuk tohumlarını saçarlar. Orası pamuk tarlasına dönüşür. Kuran'da buranın pamuk tarla olmasını,Yunus Peygamberin oraya atıldığında olduğu söylenmemektedir. Genel olarak ifade edilmektedir.YorumYap

Çok Okunan Makaleler
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.5.2011 68252 Okunma
9 Yorum 25.03.2020 19:13
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.4.2011 51286 Okunma
7 Yorum 25.03.2020 18:55
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.2.2011 49219 Okunma
4 Yorum 25.03.2020 18:59
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.4.2015 46785 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 44246 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.2.2012 41934 Okunma
8 Yorum 25.03.2020 19:23
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.4.2015 41117 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 40383 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 36512 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.7.2017 35999 Okunma
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 33317 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.1.2011 30787 Okunma
9 Yorum 25.03.2020 19:30
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.1.2017 29380 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 26618 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.8.2015 26496 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 24990 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 24653 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 23723 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.6.2011 23426 Okunma
4 Yorum 01.02.2020 21:22
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.3.2013 23273 Okunma
18 Yorum 06.04.2013 11:36
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 23204 Okunma
33 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.8.2014 22465 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 21860 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.5.2013 19150 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 18947 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 18609 Okunma
25 Yorum 25.12.2019 07:05
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 17723 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.1.2017 17557 Okunma
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.3.2014 17466 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.2.2014 17402 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.2.2014 17329 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.7.2012 17261 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 16417 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.2.2014 16297 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Hikmet Güveloğlu
ÖNCE ANLAŞ, SONRA YOK ET (Vladivostok)
4.4.2017 16095 Okunma
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.5.2015 16063 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Hikmet Güveloğlu
İNCİR'LİK KUŞU
8.1.2017 15861 Okunma
2 Yorum 12.01.2017 08:07
Hikmet Güveloğlu
ORGANİZASYON
27.12.2016 15409 Okunma
3 Yorum 29.12.2016 00:42
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 15340 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Hikmet Güveloğlu
KATİL'İN DE, KATİL'İ
12.12.2016 15282 Okunma
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 15082 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Hikmet Güveloğlu
RUH
23.12.2016 14624 Okunma
Mete Firidin
Allah Celle Celalühü Ne Demektir?
30.11.2014 14067 Okunma
1 Yorum 01.12.2014 08:16
Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.6.2012 14001 Okunma
1 Yorum 22.05.2018 01:32
Hikmet Güveloğlu
OMUZDAN KESİLMİŞ KOLUMUZ BİZİM
11.4.2017 13908 Okunma
Hikmet Güveloğlu
KILIÇ BOYNUMUZA İNMEDEN
16.12.2016 13703 Okunma
4 Yorum 18.12.2016 12:51
Hikmet Güveloğlu
Oy
15.1.2017 13639 Okunma
Hikmet Güveloğlu
JERUSALEM, GOLAN, ŞU FIRAT'IN SUYU...
10.11.2016 13391 Okunma
1 Yorum 12.11.2016 14:59
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 13231 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59
Hikmet Güveloğlu
"DÜNYANIN SONU-1"
22.4.2017 13093 Okunma