Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.8.2009
10018 Okunma, 29 Yorum

Kuran 1400 yıl önce indirildiğinde Arabistan yarımadasındaki bedeviler ve yerleşikler için Kuran dili çok net anlaşılırdı. Anlamakta zorluk çekmiyorlardı. Kendi dilleri idi. Zaman geçtikçe Kuran’a inananların sayısı arttı ve Müslüman oldukları için ana dili Arapça olmayan insanlar arasında da Kuran’ı okuma ve anlama ihtiyacı doğdu. Ancak Arapçayı öğrenmek o kadar kolay değildi. Hatta ana dili Arapça olan topluluklarda da zaman içinde dilin kullanımında değişiklikler meydana geldi. Zaman içinde kullanılan Arapça, 1400 yıl önceki Kureyş lehçesinden uzaklaşmaya başladı.

Emeviler ve Abbasiler döneminde “lahn” denen yanlış i’rabla konuşma kendini göstermeye başlamışken zaman içinde i’rabın kendisi unutulmaya başlandı. İ’rab, Arapçada kelimenin son harekesinde veya son harfinde meydana gelen değişiklikler ile kelimenin cümledeki görevinin ne olduğunu anlama yöntemidir. Bir örnek verecek olursak:

Burada ilk iki cümle ve son iki cümle birbiri ile aynı anlamdadır. Burada fiili işleyen kimseyi yani fâili gösteren kelimenin sonundaki zamme (ötre) harekesidir. Fiilden etkilenen yani mef’ûlü gösteren ise kelimenin sonundaki fetha (üstün) harekesidir.

Görüldüğü gibi cümlede geçtiği sıra önemli değildir. Kuran Arapçası bu şekildedir. Ayeti okursunuz, uzun bir cümlenin en sonunda fâili söyler, bazen en önce söyler, bazen mef’ûlü fiilden önce söyler. Bunu anlamanın yolu i’râbını bilmekten geçer. Bunun için yazılmış onlarca i’râb tefsirleri vardır. Ancak Arapça zaman içinde değişime uğramış ve bu i’râb artık terk edilmeye başlamıştır. Modern Arapçada son harekeler terk edilir. Örneğin:

şeklinde söylersiniz ve burada sıra önemlidir. Önce fiili, sonra fâili söylersiniz, sonra mef’ûlü söylersiniz.

Kuran ise 1400 yıl önceki Kureyş lehçesi ile indirildiği için modern Arapça öğrenerek Kuran’ı tam anlamıyla anlayamazsınız. Klasik Arapçayı öğrenmeniz gerekir.

Bunun eğitimini veren birçok yer vardır. Arapça dilbilgisinin temel iki dersi olan Sarf (kelime bilgisi) ve Nahiv (cümle bilgisi) ders olarak okutulmaktadır. Ancak bu dersler okutulurken eskiden yazılmış klasik bazı kitaplardaki sıra hiç değiştirilmeden ve ezbere dayalı bir yöntemle eğitim yapılmaktadır. Böylece Kuran Arapçasını öğrenmek isteyenler çok uzun zamanlarını harcamakta, birçok kalıbı ezberlemekte ama yıllarını verdiği halde hala Arapçayı tam olarak çözememektedir.

Arapça dil mantığı aslında diğer dillerde de olan özyinelemeli (recursive) bir mantık içerir. Yani cümlenin içinde bir öğe vardır, o öğe başka alt öğelerden oluşabilir veya oluşmaz. Örneğin cümlenin içinde bir isim vardır ve o ismin içinde cümle vardır ve o cümlenin içindeki bir veya birden fazla isim yine cümleler içerebilir. Diğer dillerde de olabilen bu durum Kuran Arapçasında o kadar yaygındır ki, Kuran Arapçasını anlamanın temeli buna dayanır.

Sonuçta Kuran Arapçasını öğrenmek için matematikte daha az, bilgisayar mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan rekürsif fonksiyon yapısını anlamak gereklidir. Bu yapıyı net olarak anlayamayan Kuran Arapçasını anlayamayacaktır. Uzun senelerini harcayarak Kuran Arapçasını öğrenen birçok kimse aslında farkına varmadan bu yapıyı anlamış olmaktadır. Bunu tersine çevirdiğimiz zaman, yani Kuran Arapçasını rekürsif mantıkla öğretmeye başladığımız zaman çok kısa süre içinde Kuran Arapçası anlaşılmaya başlanmaktadır.

Bunun için bundan üç yıl kadar önce Ruhu-l Kuran projesi adını verdiğimiz bir projeyi başlattık. Bu projenin özelliklerini sıralayacak olursak:

 • Bu bir bilgisayar programıdır (yazılımdır).
 • Bir ekibin çalışması ile gelişmektedir.
 • Bu ekibe dâhil olmak isteyen herkese açıktır.
 • Allah rızası için yapılmıştır, maddi bir amacı yoktur, karşılığı Allah’tan istenmektedir. Tamamlandığında isteyen herkes bu yazılımı ücretsiz olarak elde edebilecektir.

Bu projenin amaçları:

 • Hiç Arapça bilmeyen bir kimse sadece bu yazılımı kullanarak bu yazılımın yönlendirmesi ve yaptığı sınavlar ile Kuran’ı anlayacak seviyede Arapçayı öğrenebilir hale gelebilir.
 • Arapça bilen bir kimse Arapçasını geliştirebilir.
 • Kuran üzerinde çalışma yapmak isteyen kimseler sadece bu yazılımı kullanarak bile aradıkları birçok veriyi elde edebilirler.

Yazılımın Temmuz 2009 tarihi ile özellikleri:

 • Ayet bazında görüntülenebilen 10 adet Türkçe meal ve 3 adet İngilizce meal
 • Ayet bazında görüntülenebilen 65 adet orijinal Arapça tefsir
 • Ayet bazında görüntülenebilen 3 adet orijinal Arapça mana tefsiri
 • Ayet bazında görüntülenebilen 6 adet orijinal Arapça i’râb tefsiri
 • Ayet bazında görüntülenebilen meşhur on kıraat (Henüz yapılmadı)
 • Rekürsif olarak gösterilen irab tefsiri (Ruhu-l Kuran ekibi tarafından yapılıyor, tamamlanmasına az kaldı)
 • Said El Gamdi kıraati
 • Kök bazında Kuran’da arama yapabilen mu’cem
 • Kök bazında arama yapabilen 5 adet meşhur Arapça sözlük (Lisanu-l Arab, Kitabu-l Ayn, Tacu-l Arûs, Kamusu-l Muhît, Müfredat), 1 adet Arapça-İngilizce sözlük (Lexicon)
 • Kuran’da geçen her kelimenin cümledeki i’râbı, sarf analizi, Türkçe ve İngilizce anlamı (Ruhu-l Kuran ekibi tarafından yapılıyor, tamamlanmadı)
 • Verdiğiniz herhangi bir kökün istediğiniz babdan ve zamandan fiil, ism-i fâil ve ism-i mef’ûl çekimleri (Tamamlandı)
 • Arapça bilmeyenlere Arapça öğreten dersler ve testler (Henüz yapılmadı)
 • Bütün özellikler ve menüler Türkçe, Arapça ve İngilizce ara yüz dilleri seçenekleri ile sağlanmaktadır. Yani sadece Türkler değil, İngilizce bilenler ve Arapça bilenlerde bu yazılımı kullanabileceklerdir.

Bu makale yeterince Arapça bilgi seviyesinde olup bu çalışmaya katılmak isteyenler için bir duyurudur. Şu anda yazılımın eksikleri ve yanlışlarının çokluğu nedeniyle dağıtımı yapılmamaktadır. Yazılım tamamlanıp ilk kontroller yapıldıktan sonra dağıtılacaktır.

 

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
03.08.2009
23:50

Bismillahirrahmanirrahim...

Önce bizleri bu yöne yönlendirn Üstadımız Süleyman Karagülle’ye;

Sonra Lütfi Hocaoğlu ve Çalışma Arkadaşlarına nasıl teşekkür edilir?

-Her halde yapılan bu çalışmalara gerekli ilgi ve desteği göstererek...

-Okumak.. incelemek.. anlamak.. ve uygulamak...

Hatırlıyorum; bu çalışmalara başlayıp da biraz ilerlediğimizde, Lütfi Hocaoğlu Kardeşime dediklerimi hatırlıyorum...

-Lütfi Kardeş, Kur’an nâzil olduktan sonra, ilk asırlarda onun anlaşılıp uygulanması için ashabın, tabiiinin, sonrakilerin ve en sonunda müçtehit imamların kendi çağlarında yaptıkları çalışmalara benzer bir çalışmayı; şimdi de bizler çağımızdaki sorunları "KUR’AN"a istinaden çözmek üzere yapıyor gibiyiz... Acaba doğru mu düşünüyorum?, yoksa mübalağa mı yapıyorum?..

-Evet, doğru düşünüyorsun... demiştin.

Bizler bu çalışmalarımızla; ülkemizin, insanımızın, İslam âleminin ve bütün beşeriyetin ihyiyacı olan "YENİ İSLÂM/KUR’AN/ADİL DÜZEN MEDENİYETİ"ni kurma yolunda, ilk adımları attığımızı zannediyoruz...

Bu yolda bizim gayretimize gayret, gücümüze güç, çalışmalarımıza yeni hamleler katacak kardeşlerimizi bekliyoruz...

Lütfi Kardeşime "BU MAKALESİ" sebebiyle teşekkür borçluyum...

Aslında sadece o teşekkürü yazmak için yola çıktım ama söz uzadı...

Uzun sözün ve nice yılların çalışmasının özü işte "BU MAKALEDE"DİR...

Artık işim kolaylaştı; "RUHU’L-KUR’AN" çalışmamızı anlatmaya çalıştığım insanlara meramımı "BU MAKALE" sayesinde daha kolay anlatabileceğim... Meseleyi kısaca özetledikten sonra, "BU MAKALE"yi okumasını tavsiye edeceğim...

Allah çalışanlardan ve ilgilenenlerden, anlamaya ve anlatmaya çalışanlarda; özellikle anladıktan sonra uygulama mücahedesine girişenlerden razı olsun...

Baki selam, sevgi, salât, duâ, duâ, duâ...

En derin hürmet ve muhabbetlerimle...

Reşat Nuri EROL

poloicc
17.09.2009
01:52

allah razı olsun bir an evvel isteriz

Laedri
02.11.2017
16:12
Proje güzelmiş ama ne zaman çıkacak acaba, belli mi
Lütfi Hocaoğlu
04.11.2017
11:32
Son düzeltmeleri yapıyoruz. Kısa bir süre sonra diyebiliyorum, tarih veremiyorum ama özellikle isterseniz bilgisayarınızı Yenibosna'ya Akevler'e getirirseniz bu haliyle yükleyebiliriz.
Laedri
17.11.2017
18:58
Istanbul'da yaşamıyorum. Kuran'a karşı büyük merakım var. Irab, kelime meali, Kuran Arapçası vb. Programınız makalenize göre mükemmel bir program. O yüzden çok merak ediyorum. Bu haliyle görebilmemin başka yolu yolu yok mu? Yenibosnaya gelmeden yani. Cevap verdiğiniz için de teşekkür ederim ayrıca
Laedri
17.11.2017
19:04
Istanbul'da yaşamıyorum. Kuran'a karşı büyük merakım var. Irab, kelime meali, Kuran Arapçası vb. Programınız makalenize göre mükemmel bir program. O yüzden çok merak ediyorum. Bu haliyle görebilmemin başka yolu yolu yok mu? Yenibosnaya gelmeden yani. Cevap verdiğiniz için de teşekkür ederim ayrıca
Laedri
17.11.2017
19:13

Bu arada ilgili makalenizin 2009'da yayımlanması ve aradan 8 yıl geçmiş olması projenin rafa kaldırılmış olabileceğini aklıma getirmişti. Kısa süre içinde çıkacak olmasına sevindim.

Lütfi Hocaoğlu
18.11.2017
11:33
Size bir mail gönderdim. O maile adresinizi gönderirseniz size DVD olarak ulaştırabilirim.
Laedri
20.11.2017
14:39
Hocam beni unutmayın sabırsızlıkla bekliyorum programı. Allah razı olsun
mbarut
11.02.2018
15:19

biz de kendi aramızda Kuran-ı Kerim'i anlamaya yönelik arapça çalışmaları yapıyoruz. gerek fayda verme gerekse fayda alma amaçlı talebim vardır. Ruhul kuran çalışmasınını bamna da gönderebilirsiniz.

Muharrem Barut


Lütfi Hocaoğlu
12.02.2018
12:03

Muharrem Bey,

Mail adresinize bir link gönderdim. Oradan Ruhu-l Kuran'ı indirebilirsiniz.

Allah işiniz kolaylaştırsın. Her zaman beraber çalışabiliriz.

Tamer Açıkalın
16.02.2018
10:05
Selamun aleykum hocam, yazılımı bana da göndermenizi arz ederim. Allah razı olsun, kolaylıklar bahşetsin inşâallah. 
Tamer Açıkalın
16.02.2018
10:06
Selamun aleykum hocam, yazılımı bana da göndermenizi arz ederim. Allah razı olsun, kolaylıklar bahşetsin inşâallah. 
Lütfi Hocaoğlu
17.02.2018
09:37

Tamer Bey,

Sizin de mail adresinize bir link gönderdim. Oradan indirebilirsiniz.

Allah sizden de razı olsun. İyi çalışmalar.

ramazan
14.04.2018
23:17

Selamun aleyküm kardeşim.

Emekli bir Din Kültürü öğretmeniyim.Ankara'da ikamet ediyorum.Yaklaşık üç yıldır yani emekli olduktan sonra Kur'anı öğrenmeye çalışıyorum.Öğrenmem gereken çok şey olduğunu gördüm.Akevleri neredeyse adım adım takip ediyorum.Ama doğrusu en çok Ruh-ul Kur'an adlı yazılımı merak ediyorum.Çok görmezseniz bana da gönderin lütfen.Allah yardımcınız olsun

tapazan @mynet.com

0 545 874 21 45

Ramazan ARSLAN

hasangormez
11.05.2018
22:24

Selamunaleykum Lütfi Hocam, rica etsem bana da yazılıma ulaşabileceğim bir link atabilir misiniz? Yaptığınız çalışmaları Allah kabul etsin... 

hasangormez81@gmail.com   

Lütfi Hocaoğlu
14.05.2018
09:47

Aleyküm selam Hasan Bey ve Ramazan Bey,

Mail adreslerinize bir link gönderdim. Oradan indirebilirsiniz.

Selamlar

fatih
16.05.2018
16:22

iyi günler hocam benim email adresimede gönderirseniz çok memnun olurum.

feytrek@gmail.com


Lütfi Hocaoğlu
16.05.2018
23:19
Gönderdim Fatih Bey, selamlar.
curie
26.05.2018
18:25
Ben de link rica ediyorum. İyi günler 
Lütfi Hocaoğlu
26.05.2018
19:21

Sayın curie

e-posta adresinizi yazar mısınız?

yusufogurlu54
01.06.2018
15:37

Selamün aleyküm sayın Hocam .Öğretmenim Bazı yazılar çok ilgimi çekti. RUHUL KURAN programını mümkünse istiyorum.Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum

yogurlu54@gmail.com

fatih
12.06.2018
16:02

Aşağıdaki dosyaları indirdim. Bu dosyaları nasıl çalıştırabilirim ?


SetupRuhulKuran-2.bin

SetupRuhulKuran-3.bin

Lütfi Hocaoğlu
13.06.2018
00:12

Merhaba Fatih Bey,

Yusuf Bey dosyaları indirirken iki dosyayı silmiş yanlışlıkla. Onları yeniden yüklüyorum. Hepsini indirip SetupRuhulKuran.exe dosyasını çalıştıracaksınız.

kamil
03.01.2019
21:32
merhaba hocam ben de alabilir miyim lütfen
tapazan
04.10.2019
13:42

Selamun aleyküm arkadaşlar

Ruhul Kuran programını edinmek istiyorum.

Yardımcı olur musunuz?

Teşekkür ederim

Lütfi Hocaoğlu
04.10.2019
15:50

BU linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1F3pIPP1REA-eAI0cmEvuQe3HLzuubEJ_

yeniöğrenci2020
14.02.2020
22:01
Selamün aleykum hocam. Bana da bu Yazılımı gönderebilir misiniz ? e-posta adresi: orange16032018@gmail.com
Lütfi Hocaoğlu
19.02.2020
10:01

Merhabalar,

Şu linkten indirebilirsiniz:


https://drive.google.com/drive/folders/1F3pIPP1REA-eAI0cmEvuQe3HLzuubEJ_?usp=sharing


Çok Yorumlanan Makaleler
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 50889 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.8.2015 28947 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.4.2012 14172 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.5.2012 11031 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.2.2014 18532 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 20994 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.1.2014 15189 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Sam Adian
IŞLEVSIZ TANRI...!
9.9.2012 11033 Okunma
42 Yorum 18.09.2012 01:06
Sam Adian
KAT'a ve NEFY - KAVRAMLAR
7.4.2012 8363 Okunma
34 Yorum 10.04.2012 09:17
Sam Adian
EN IYI ANAYASA YAZILI OLMAYANDIR.....
7.7.2012 9338 Okunma
34 Yorum 10.07.2012 22:30
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10464 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.3.2014 19875 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 27583 Okunma
33 Yorum 19.12.2016 21:41
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.7.2012 8395 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 26558 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Harun Özdemir
Evlenme hakkı üzerine
11.7.2012 8220 Okunma
30 Yorum 18.07.2012 19:12
Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.8.2009 10018 Okunma
29 Yorum 19.02.2020 10:01
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 20523 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Sam Adian
SOSYAL KAPITALIZM.
21.3.2012 10630 Okunma
27 Yorum 23.03.2012 04:25
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 21659 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.8.2012 7386 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 16506 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Sam Adian
KAT'A ve NEFY
31.3.2012 10040 Okunma
24 Yorum 11.04.2012 01:44
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.7.2012 21720 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Sam Adian
Varlığın Rabbi....
28.8.2012 8353 Okunma
24 Yorum 05.09.2012 10:43
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.5.2013 21591 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
DARB-I MESEL VE YETKI GASPI
8.3.2012 6903 Okunma
22 Yorum 11.03.2012 16:10
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 8959 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 13222 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.3.2013 26469 Okunma
20 Yorum 15.05.2020 20:10
Sam Adian
HMR ve SONUÇ
16.3.2012 8526 Okunma
19 Yorum 22.03.2012 23:51
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.6.2014 6126 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 39972 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Sam Adian
HADIM'DAN ZINAYA
12.7.2012 7507 Okunma
18 Yorum 13.07.2012 10:00
Özer Ataç
Karagülle ile oruç tartışması
7.8.2012 6708 Okunma
18 Yorum 17.08.2012 18:42
Mete Firidin
Şeriata Göre Kadınların Dövülebilmesi?
16.3.2014 13919 Okunma
18 Yorum 20.03.2019 10:45
Mete Firidin
Kuran’da Tasavvuf ve Lahid Köklü Kelimeler
8.5.2014 9619 Okunma
18 Yorum 10.05.2014 11:22
Süleyman Karagülle
D E R G I !
29.4.2017 4611 Okunma
18 Yorum 16.05.2017 08:11
Sam Adian
YAPISAL ILKELER - KARAR MEKANIZMALARI
29.3.2012 6447 Okunma
17 Yorum 31.03.2012 20:26
Harun Özdemir
Adem Tiflis'te insan oldu!
26.6.2012 7338 Okunma
17 Yorum 05.07.2012 21:40
Mete Firidin
Cennetteki Khamr
28.5.2015 13013 Okunma
17 Yorum 29.05.2015 19:00
Sam Adian
SLT ve SISTEM Toplu değerlendirme ve cevaplar
19.2.2012 6550 Okunma
16 Yorum 24.02.2012 01:08
Sam Adian
UTANMAZLIK ZINA MIDIR?
13.7.2012 8850 Okunma
16 Yorum 14.07.2012 21:14
Mete Firidin
Adet Görmekteyken Kadın Namaz Kılabilir mi?
14.6.2018 5918 Okunma
16 Yorum 17.04.2020 16:27
Sam Adian
EKIMUS SALAT - Namaz bir Ritüel midir?
1.2.2012 12777 Okunma
15 Yorum 03.05.2020 12:00
Sam Adian
RIBA VE EKONOMI
7.3.2012 8703 Okunma
15 Yorum 09.03.2012 06:04
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.8.2014 24993 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Rahmet ve Şeriat
19.3.2012 6028 Okunma
14 Yorum 27.03.2012 21:05
Mete Firidin
Hamr ve Humr
12.4.2012 7977 Okunma
14 Yorum 02.05.2012 15:51
Mete Firidin
Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir
22.3.2019 4082 Okunma
14 Yorum 27.03.2019 17:22