Özer Ataç
Mevkilere Yemin Olsun!
27.12.2021
2395 Okunma, 0 Yorum

-Kimin ?!

 

-“Yıldızların” , diyor yüce Yaradan:

(vakıa, 56: 75 ); bunun büyük bir yemin olduğunu da ekliyor(56: 76).

 

‘-Yemin’, kozmik iddia olmalı;

ya, ‘büyük yemin’ nedir?

 

-O da aracısız, kozmozda olmayan kodlu iddia..

 

Bilirsin, sistem içinde güven, mutlak değidir; çünkü istisnalar daima sistemi kuşatan alandan gelir.

 

Yani kuşatılmış varlıklar olarak, edebli olmamız veya olmaya uyarılmamız boşuna değil.

 

-“Edep Yâ Hû”!!

Tüm O’ndan gelen O’nu temsil eden zamirlere....

 

 

*

 

Kutsal görevler.

 

İnsanlık neden örgütlü?

Cevabı basit:

-Tekil yetersizliğini aşmak için.

 

İnsanlık ‘gelişimli esenlik’ için kurduğu büyük siyasal organizasyonlarda;

iş bölümü, verimlilik , güvenlik ve devamını sağlayacak mevkiler makamlar oluşturur.

 

Artan nüfus, görevlerin ,koşulların karmaşıklığı değişkenliği ile mevkilerin gücü, teşrifatçı, etkisi çoğunlukla “sakin” durmaz; biri diğeriyle keşif, giderek amansız rekabete girer.

 

O mevkilere ulaşanlar, görevlerin yüceliği ile giderek kendilerini özdeşleştirir. Bu talep, istisnasız tüm yetkilendirilenlerde olduğundan organizasyonlara ait kılınır.

 

Böylece organizasyon ile özdeşleşim, ilgiliye, sembollerine , görev yerlerine pagan ulûhiyetler atfedilmesine yol açar.(1)

 

 

Toplumun beklentilerini kısmen yerine getirirken; mevkilerine itaatı, görevlerinin yanına giderek önüne önüne geçirirler.

 

Bunun için bir çok “görev hamasiyatı”yayıcı enstrüman oluşturulur.

İnandırıcı vaaz enstrümanlarını çoğaltarak hiç susturmazlar; tıpkı hiç kurulmayan kol saatleri gibi.

 

(1) Hac/22:37= Kurban ibadeti olarak kesilen hayvanlar hakkında: ” onların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşmaz; O’na ulaşacak olan takvanız (vicdani adalete adanma) dır.”

*