Süleyman Karagülle
Ortaklıkta Hizmet Merkezleri
15.11.2020
389 Okunma, 0 Yorum

Faİzlİ İşçİlİk sİstemİnde bir gİrİşİmcİ yapacağı işin fizibilite raporunu hazırlar ve bankaya başvurur, kredi verilmesini ister. Banka yetkilileri uygun görürlerse, gerekli teminatı alarak ona faizli kredi açarlar. Girişimci bu krediyi alır, girdileri para ile temin eder, sonunda kazanırsa faizi ile birlikte aldığı krediyi bankaya öder ve yeniden kredi alarak işletmesini sürdürür. Başaramaz, kazanamaz ve aldığı krediyi ödeyemezse teminatına el konur, girişimci iflas eder.

Kredİleşmelİ ortaklık sİstemİnde ise gİrİşİmcİ ile Kooperatifin Genel Hizmet Sorumlusu birlikte çalışarak işletmenin sözleşmesini hazırlarlar ve bu sözleşmeyi Kooperatifin Başkanına sunarlar. Başkan işi uygun bulursa, girişimciyi de güvenli bulursa, sözleşmeyi onaylar ve işletme kuruluşa geçmiş olur. Uygun bulunmazsa reddeder. Gerek girişimcinin gerekse Genel Hizmet Sorumlusunun hakemlere gitme hakkı vardır. Hakemlerin kararı kesindir.

Kooperatİf girişimciye kredi açmış olur. Kooperatifin ortaklarına veya işletmecinin ortak edeceklerine, girişimcinin hile yapmayacağına, paralarını alıp kaçarsa kooperatifin onu tazmin edeceğine söz verir. Girişimci, Genel Hizmet Sorumlusunun da desteği ile ortak bulur ve işletmesini kurmuş olur. Kooperatifin burada sağladığı şey, birbirini tanımayan insanların Kooperatif kefaletinde ortak olmak imkânını gerçekleştirmektir.

Kooperatİf kefil olmanın dışında, muhasebe gibi plan ve proje gibi 25 Genel Hizmet yapar ve bu genel hizmetleriyle işletmeye ortak olur. Üründen pay alır. Bir Semt Kooperatifi 100 aile tarafından kurulur ve kooperatifler büyümeyip ayrı ayrı çoğalırlar. Semt Kooperatiflerinin genel hizmet yapabilmesi için birbirleri ile anlaşmaları gerekir. Birleşirler ve bir AR-GE merkezi kurarlar. Orada 25 Genel Hizmetin nasıl yapılacağı, kredİleşmelİ ortaklık sİstemİnİn nasıl çalışacağı araştırılır, semt kooperatiflerinin elemanlarına eğitim verilir, iş öğretilir, ortaklık sistemi öğretilir. Böylece semtler arasında uyum sağlanarak makro işletmelerin yaptığı işler kooperatifle ortaklığı içinde gerçekleşir.

Bu amaçla Yalova’da, Teşvikiye merkezinde, İzmir Akevler’in desteği ile özel bir ortaklık kurulmuştur. Adı Karagülle ve Alkan soyadlarının ilk heceleri birleştirilerek “Akevler KAR-AL AR-GE MERKEZİ” olarak konulmuştur. Yalova’da merkezi tesisler kurulmuştur ve halen faaliyettedir, 7-8 kadar çalışanı vardır.

Şimdi “Akevler AR-GE merkezİ” kurulacaktır. Hizmet ve Dayanışma Kooperatiflerinin ortak olacağı bu AR-GE Merkezi genel hİzmetLER üzerinde çalışmalar yapacak ve kredİleşmelİ ortaklık sİstemİnİn üzerinde araştırmalar yürütecektir. KAR-AL AR-GE Merkezi, Akevler AR-GE Merkezi’nin hizmetine verilecektir.

Akevler Genel Hizmet Merkezi’nin ilk araştıracağı Genel Hizmet de Akevler Muhasebesi ve Akevler Projesi olacaktır. KAR-AL AR-GE Merkezi’nin çalışmaları bunun çalışmalarına katılacaktır. Uygulamalı olarak ilk kuracağı hizmet ortaklığı “Kredileşme Ortaklığı” olacaktır. Bunun için Ortak Altın Hesabı açılmış bulunmaktadır.

Bundan sonra yapılacak AR-GE çalışmaları AR-GE merkezinin galliyesini ve hayriyesini oluşturacaktır. KAR-AL AR-GE Merkezi’nde AR-GE’si yapılan işletmeler üretim safhasına geçince Akevler AR-GE Merkezi’ne devredilecek, Akevler AR-GE Merkezi bu işletmelerin genel hizmetini yapacak ve alınan Genel Hizmet paylarından Akevler AR-GE Merkezi’nde AR-GE çalışmaları yürütülecektir.

Ortaklık sisteminde çalışmaların nasıl olacağının anlaşılabilmesi için ortaklık sisteminde planlamanın nasıl yapılacağın da bilinmesi gerekir. Ortaklık sisteminde mekânda planlama vardır, bu planlamayı AR-GE merkezinin Genel Hizmet Sorumluları yaparlar. Ama zamanda planlama olmaz. Şartlar müsait olursa, gerek sermaye gerekse emek ortakları bulunursa ve onlar neyi yapmak istiyorlarsa onu yaparlar. Dolayısıyla KAR-AL AR-GE Merkezi’nde mekânda planlamalar yapılmakta, Akevler AR-GE Merkezi’ne sunulmaktadır ama zamanda planlama yoktur. Ortaklara hiçbir zaman bunu şu tarihte yapacağız diye bir söz vermemekteyiz. Şimdilik aşağıdaki işletmelerin mekânda planlaması yapılmaktadır:   

 1. Akevler AR-GE Merkezİ
 2. KAR-AL AR-GE Merkezİ
 3. Doğrama atölyesİ
 4. Ahşap evler
 5. İnşaat
 6. Kerestecİlİk
 7. Arıcılık
 8. Seracılık
 9. Yem ortaklığı
 10. Kurban ortaklığı
 11. Kümes ortaklığı
 12. Ahşap dİnlenme sİtelerİ
 13. 100 lojmanlı İşyerİ apartmanı

Benzeri girişimlerin AR-GE’leri yapılmakta, bunlar üzerinde uygulama denemeleri gerçekleşmektedir. Sizler de bu girişimlere istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Böylece AR-GE Merkezi’nde girişimlerin sözleşmeleri, projeleri ve muhasebesi hazırlanmış olacak, girişimci bunlardan birisini seçerek ortaklık sistemi içinde işletmesini kurmuş olacaktır.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: Reşat N. Erol, Süleyman Akdemir

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Afganistan.. İslam, devlet, düzen.. Adil Düzen-4
26.09.2021 74 Okunma
5 Yorum 26.09.2021 14:46
Reşat Nuri Erol
Afganistan.. İslam, devlet, düzen.. Adil Düzen-3
25.09.2021 106 Okunma
4 Yorum 25.09.2021 12:45
Reşat Nuri Erol
Afganistan.. İslam, devlet, düzen.. Adil Düzen-2
24.09.2021 105 Okunma
4 Yorum 24.09.2021 14:10
Reşat Nuri Erol
Afganistan.. İslam, devlet, düzen.. Adil Düzen-1
22.09.2021 147 Okunma
5 Yorum 23.09.2021 21:01
Reşat Nuri Erol
Korona konusunda yapmakta oldukları kötüdür-3
20.09.2021 150 Okunma
4 Yorum 20.09.2021 13:01
Reşat Nuri Erol
Korona konusunda yapmakta oldukları kötüdür-2
19.09.2021 135 Okunma
4 Yorum 19.09.2021 09:42
Reşat Nuri Erol
Korona konusunda yapmakta oldukları kötüdür-1
18.09.2021 202 Okunma
4 Yorum 18.09.2021 09:13
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-4
15.09.2021 256 Okunma
4 Yorum 15.09.2021 07:48
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-3
14.09.2021 164 Okunma
4 Yorum 14.09.2021 08:20
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-2
13.09.2021 284 Okunma
4 Yorum 13.09.2021 07:11
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-1
12.09.2021 199 Okunma
4 Yorum 12.09.2021 10:13
Reşat Nuri Erol
Üstadın ‘Elveda’ şiiri… ‘Arif Hocaya Veda’ yazısı - 3
9.09.2021 192 Okunma
5 Yorum 09.09.2021 09:29
Reşat Nuri Erol
Üstadın ‘Elveda’ şiiri… ‘Arif Hocaya Veda’ yazısı - 2
8.09.2021 162 Okunma
5 Yorum 08.09.2021 08:33
Reşat Nuri Erol
Üstadın ‘Elveda’ şiiri ve ‘Arif Hocaya Veda’ yazısı - 1
7.09.2021 201 Okunma
5 Yorum 07.09.2021 09:55
Özer Ataç
KYBALİON'DAN ESİNLEME; RUH, CAN, ÖZGÜR İRADE
6.09.2021 354 Okunma
Reşat Nuri Erol
Afganistan’da âdil bir yönetim olmalı ama nasıl?
5.09.2021 214 Okunma
6 Yorum 07.09.2021 09:53
Reşat Nuri Erol
Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu - 3
3.09.2021 169 Okunma
5 Yorum 03.09.2021 06:25
Reşat Nuri Erol
Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu - 2
2.09.2021 176 Okunma
5 Yorum 02.09.2021 07:43
Reşat Nuri Erol
Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu - 1
1.09.2021 210 Okunma
5 Yorum 01.09.2021 06:39
Reşat Nuri Erol
Afganistan’ın İslâm âlemi ve insanlık için önemi
30.08.2021 287 Okunma
5 Yorum 30.08.2021 08:35
Reşat Nuri Erol
Afganistan’ın bölge ülkeleri ve Türkiye için önemi
29.08.2021 231 Okunma
6 Yorum 29.08.2021 08:19
Reşat Nuri Erol
Afganistan’ın Afganlılar ve bölge için önemi…
28.08.2021 236 Okunma
6 Yorum 28.08.2021 08:51
Reşat Nuri Erol
Eceli gelen büyük devletlerin saldırdığı Afganistan
27.08.2021 301 Okunma
6 Yorum 27.08.2021 09:51
Reşat Nuri Erol
Afganistan’da “Adil Düzen Anayasası” olmalı -2
25.08.2021 241 Okunma
6 Yorum 25.08.2021 11:10
Reşat Nuri Erol
Afganistan’da “Adil Düzen Anayasası” olmalı…
24.08.2021 260 Okunma
6 Yorum 24.08.2021 09:02
Mete Firidin
Laiklik ve Diyanet
23.08.2021 291 Okunma
3 Yorum 23.08.2021 19:15
Reşat Nuri Erol
“Ve onlarla en güzel şekilde MÜCADELE ET...”
23.08.2021 282 Okunma
6 Yorum 23.08.2021 08:37
Reşat Nuri Erol
‘Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır’-3
22.08.2021 262 Okunma
6 Yorum 22.08.2021 09:12
Süleyman Karagülle
Elveda
21.08.2021 309 Okunma
2 Yorum 24.08.2021 15:36
Reşat Nuri Erol
‘Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır’-2
19.08.2021 236 Okunma
6 Yorum 19.08.2021 08:45
Hüseyin Bağdatlı
CEMAATLERE İHTİYAÇ YOK.
18.08.2021 162 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
MÜ'MİN KİMDİR.
18.08.2021 149 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
MUSİBETLERİ TETİKLEYEN SEBEPLER.
18.08.2021 148 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
ARMUDİ BUDAKLADUM,DALLARINI SAKLADUM.
18.08.2021 145 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır…’
17.08.2021 313 Okunma
5 Yorum 17.08.2021 07:44
Mete Firidin
Yeni, Kuran-ın Gelişmiş Bilimsel Etimolojik Meali
16.08.2021 454 Okunma
2 Yorum 17.08.2021 10:08
Reşat Nuri Erol
‘Liyuhricekum mine’z-ZULUMÂTI ilâ’n-NÛR’
16.08.2021 264 Okunma
5 Yorum 16.08.2021 09:02
Turgay Çoruhlu
Kuantum Ne(değil)dir?
15.08.2021 172 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Huvelleżî yusallî ‘aleykum ve melâiketuhu…’
15.08.2021 229 Okunma
5 Yorum 16.08.2021 08:57
Turgay Çoruhlu
Yalova'da Küçük Adımlarla Başlangıç-2
14.08.2021 310 Okunma
Turgay Çoruhlu
HİCRETLERLE TEŞVİKİYE ÇEKİRDEĞİ
14.08.2021 201 Okunma
Reşat Nuri Erol
Nimetullah Yurt Hoca ve farklı tebliğ metodu -2
14.08.2021 324 Okunma
5 Yorum 14.08.2021 08:55
Reşat Nuri Erol
Nimetullah Yurt Hoca ve farklı tebliğ metodu -1
13.08.2021 332 Okunma
5 Yorum 13.08.2021 08:58
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN ÇALIŞANIYIM.
12.08.2021 183 Okunma
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; asıl yapılması gerekenler - 9
12.08.2021 318 Okunma
5 Yorum 12.08.2021 11:43
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-8
10.08.2021 327 Okunma
5 Yorum 10.08.2021 06:18
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-7
9.08.2021 291 Okunma
5 Yorum 09.08.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-6
8.08.2021 317 Okunma
5 Yorum 08.08.2021 11:53
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-5
7.08.2021 362 Okunma
5 Yorum 07.08.2021 07:37
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-4
6.08.2021 331 Okunma
6 Yorum 06.08.2021 09:22