Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.5.2012
3637 Okunma, 1 Yorum

KURUCU YASA ÖNERİSİ

 

Refah ve saadet düzenini devlet olarak organize etmek üzere, barış ve dayanışma prensiplerine dayanarak, demokratik kurallara tabi olarak,  çok hukuklu düzen içinde  çoğulculuğu esas alarak, temel insan haklarına saygılı olarak, D8lerin temel prensipleri ve kurucu ilkelerini delil kabul ederek, laikliğe bağlı kalarak, serbest teşebbüsü ve Pazar ekonomisini destekleyerek, tüm vatandaşlarının dini, ilmi, iktisadi ve siyasi haklarını temin ederek, siyasi partiler kanunu oluşturulur. Bu siyasi partiler kanunu ile demokrasi ve çoğulculuk esasına bağlı kalarak siyasi dayanışma ortaklıklarının kurulmasını sağlar, bu ortaklıkların ittifakları ile milli görüşün temel prensipleri ve çalışma prensiplerine bağlı kalarak ordu komutanlıkları kurulacaktır.

 

Bucaklar yasası oluşturulur. Bucaklar içindeki tüm dini, ilmi, iktisadi ve siyasi örgütlenmelere bucaktaki herhangi bir örgüt ya da bucak aleyhine olmamak üzere ittifaklar ve anlaşmalar yapma hak ve yetkileri vardır. Bu ittifak ve anlaşmalar temel kurucu yasalara aykırı olamaz, onun tatbikini engelleyemez.

 

Bucak il ve devlet içindeki askeri mıntıkalar ilgili yasalarla belirlenir. Askeri mıntıkalarda askeri düzen geçerlidir. Bir mıntıkanın askeri düzeni o mıntıkayı tesis eden siyasi partilerin siyasi ittifakları ile uyumludur.

 

Tüm bucaklardaki örgütlenmelerin birbirleri ile ittifak ve anlaşmaları ile anayasa metni ortaya çıkacaktır.  

 

Merkez bucağa emek, mal, sermaye, para ve senet giriş çıkışları gümrüksüz, vizesiz ve serbesttir. Oraya sığınanların canı ve malları emniyet altındadır. Bu yasalara dayanarak başkalarının hakları ihlal edilemez. Kişiler merkez bucağa sığınarak davasının orada görülmesi talep edilebilir. Herhangi bir bucakta suç isnad edilerek kaçan kimse merkez bucağa sığınarak bu suçundan kurtulamaz.     

 

Bu yasalar silahlı kuvvetler de dahil tüm devletin organlarında uygulanacaktır. Silahlı kuvvetlerin oluşması, yetkileri, görevleri, gelir ve giderleri ilgili yasalarca belirlenmiş kriterler ve hükümler içinde kalmak üzere bu yasalara tabidir.   

 

Tüm yasalar, bu temel yasaya istinaden ve onunla uyumlu olarak her kademede çıkan sorunlara göre ilgili siyasi otoritelerin gözetimi altında, hakemler tarafından revize edilir.

Genel hizmetler, kamu hizmetleri ve kamu görevleri yasalarla belirlenir.

 

Bu temel yasa tüm gerekli ve yeterli şartları icma ve ittifak prensipleri ile ortak karar alma usullerine dayanarak kendi içinde barındırır ve kendisine hizmet edenler için ayrıcalıklı yetkiler ve sorumluluklar tanır. Bu yetki ve sorumluluklar ilgili yasalarda belirtilir.

 

Tahkim sistemi de yürürlüğe girer. Taraflar hangisini kabul edeceklerini kendileri belirler.

 

Barışa hizmet edenler, sadece genel ve kamu hizmetleri ve kamu görevleri için çalışırlar.

Barışa hizmet edenler, sadece bu yasalardan yetki ve güç alırlar. Lehteki haklar mahfuz olmak üzere aleyhte hiçbir yasa ihdas edilemez, daha önceden ihdas  edilmiş olanlar da tatbik edilemez.   

 

Bu yasalardaki çizilen hedeflere uygun bir düzen kurulması için icma ve ittifaklara bağlı olarak bir usul benimsenir ve buna uygunluk talep edilir.

 

Bu şekilde tüm barışı talep edenlerin katkısı talep edilir. Bunlardan faydalanılır.

 

Çatışmayı ve ayrışmayı doğuracak hiç bir yol ve usul kabul edilmez.

 

Topluluğu birbirinden ayıran hiç bir yol ve usul kabul edilmez.

 

Bunun dışındaki hükümlerde görev yetki ve sorumluluklarını sekteye uğratmayacak eski hükümler uygulanır.

 

 

 

 


YorumcuYorum
Süleyman Karagülle
06.06.2012
18:28

Refah ve saadet düzenini devlet olarak organize etmek üzere, barış ve dayanışma prensiplerine dayanarak, demokratik kurallara tabi olarak, çok hukuklu düzen içinde çoğulculuğu esas alarak, temel insan haklarına saygılı olarak, D8’lerin temel prensipleri ve kurucu ilkelerini delil kabul ederek, laikliğe bağlı kalarak, serbest teşebbüsü ve Pazar ekonomisini destekleyerek, tüm vatandaşlarının dini, ilmi, iktisadi ve siyasi haklarını temin ederek, siyasi partiler kanunu oluşturulur. Bu siyasi partiler kanunu ile demokrasi ve çoğulculuk esasına bağlı kalarak siyasi dayanışma ortaklıklarının kurulmasını sağlar, bu ortaklıkların ittifakları ile milli görüşün temel prensipleri ve çalışma prensiplerine bağlı kalarak ordu komutanlıkları kurulacaktır. - Bugünkü siyasi partiler, odalar ve sendikalar, üniversiteler ve okullar, tarikatlar ve diyanet işleri, dayanışma ortaklıkları şeklinde organize edilebilir. İşe buradan başlanabilir. Ordu da astlar üstleri, seçme hakkına sahip olup dayanışma ortaklıkları içinde mütalaa edilebilir. Bucaklar yasası oluşturulur. Bucaklar içindeki tüm dini, ilmi, iktisadi ve siyasi örgütlenmelere bucaktaki herhangi bir örgüt ya da bucak aleyhine olmamak üzere ittifaklar ve anlaşmalar yapma hak ve yetkileri vardır. Bu ittifak ve anlaşmalar temel kurucu yasalara aykırı olamaz, onun tatbikini engelleyemez. - Anayasa değil bucaklar kanunu çıkarılarak ülke yeniden yerinden yönetimle demokratik hale getirilebilir. Bucak il ve devlet içindeki askeri mıntıkalar ilgili yasalarla belirlenir. Askeri mıntıkalarda askeri düzen geçerlidir. Bir mıntıkanın askeri düzeni o mıntıkayı tesis eden siyasi partilerin siyasi ittifakları ile uyumludur. Tüm bucaklardaki örgütlenmelerin birbirleri ile ittifak ve anlaşmaları ile anayasa metni ortaya çıkacaktır.

- Her ordu bağımsız olup tamamen kendisi teşkilatlanır ve bütçeleri de müstakildir. Siyasiler ordulara baskı yapamazlar. Bugünkü şartlarda siyasi partilerle ordu arasında ilişki kurulamaz. Her bucak kendi yasalarını kendisi yapar. Anayasa sadece devleti bağlar. Bunu da dayanışma grupları uzlaşarak, uzlaşamadığı yerde hakemlere giderek çıkarırlar. Merkez bucağa emek, mal, sermaye, para ve senet giriş çıkışları gümrüksüz, vizesiz ve serbesttir. Oraya sığınanların canı ve malları emniyet altındadır. Bu yasalara dayanarak başkalarının hakları ihlal edilemez. Kişiler merkez bucağa sığınarak davasının orada görülmesi talep edilebilir. Herhangi bir bucakta suç isnad edilerek kaçan kimse merkez bucağa sığınarak bu suçundan kurtulamaz. - Bu husustaki maddeler sonra uzlaşmaya bırakılabilir. Bu yasalar silahlı kuvvetler de dahil tüm devletin organlarında uygulanacaktır. Silahlı kuvvetlerin oluşması, yetkileri, görevleri, gelir ve giderleri ilgili yasalarca belirlenmiş kriterler ve hükümler içinde kalmak üzere bu yasalara tabidir. - Ordu yasalarla değil emirlerle yönetilir. Hukuk düzeni askeri uygulamalara uymaz. Hukuk düzeni ile ordu oluşamaz, eğitimi de yapmamış olur. Tüm yasalar, bu temel yasaya istinaden ve onunla uyumlu olarak her kademede çıkan sorunlara göre ilgili siyasi otoritelerin gözetimi altında, hakemler tarafından revize edilir. Genel hizmetler, kamu hizmetleri ve kamu görevleri yasalarla belirlenir. - İlgili otoriteler belirsizdir. Bu temel yasa tüm gerekli ve yeterli şartları icma ve ittifak prensipleri ile ortak karar alma usullerine dayanarak kendi içinde barındırır ve kendisine hizmet edenler için ayrıcalıklı yetkiler ve sorumluluklar tanır. Bu yetki ve sorumluluklar ilgili yasalarda belirtilir. - Ne demek istediğinizi anlayamadım Tahkim sistemi de yürürlüğe girer. Taraflar hangisini kabul edeceklerini kendileri belirler. Barışa hizmet edenler, sadece genel ve kamu hizmetleri ve kamu görevleri için çalışırlar. Barışa hizmet edenler, sadece bu yasalardan yetki ve güç alırlar. Lehteki haklar mahfuz olmak üzere aleyhte hiçbir yasa ihdas edilemez, daha önceden ihdas edilmiş olanlar da tatbik edilemez. Bu yasalardaki çizilen hedeflere uygun bir düzen kurulması için icma ve ittifaklara bağlı olarak bir usul benimsenir ve buna uygunluk talep edilir. - “edilir” şeklindeki ifadeler havaya söylenmiştir. kim talep eder, kimden talep edilir. hedefler nelerdir ? Bu şekilde tüm barışı talep edenlerin katkısı talep edilir. Bunlardan faydalanılır. - Kim faydalanacak ne zaman ve ne şekilde ? Çatışmayı ve ayrışmayı doğuracak hiç bir yol ve usul kabul edilmez. Topluluğu birbirinden ayıran hiç bir yol ve usul kabul edilmez. - Yuvarlak cümle Bunun dışındaki hükümlerde görev yetki ve sorumluluklarını sekteye uğratmayacak eski hükümler uygulanır. - İşe bir yerden başlanmalıdır. Dayanışma olabilir, yerinden yönetim olabilir, hakemlik olabilir, orduların yeriden organizasyonu olabilir. Birden anayasa değiştirilemez.

Son Yorumlanan Makaleler
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 4574 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7876 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 6367 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5702 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5838 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 9560 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 13229 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 4775 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4665 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 5317 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 4471 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 16513 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4842 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10469 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4454 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 5072 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4549 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4749 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.5.2012 3637 Okunma
1 Yorum 06.06.2012 18:28
Cengiz Demirci
ruh ve evrim
3.5.2012 4198 Okunma
1 Yorum 03.05.2012 07:16
Cengiz Demirci
Örtünme
23.3.2012 3759 Okunma
3 Yorum 23.03.2012 14:10
Cengiz Demirci
Samın namaz makalesine eleştiri
25.2.2012 3379 Okunma
1 Yorum 25.02.2012 09:55
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Teşhisin gecikmesi israftır
6.2.2012 3963 Okunma
1 Yorum 07.02.2012 16:05
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Tümdenvarım
31.1.2012 3716 Okunma
1 Yorum 02.02.2012 21:09
Cengiz Demirci
Tasavvuf - Arınma
21.2.2010 4857 Okunma
1 Yorum 01.03.2010 13:30