Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016
4558 Okunma, 2 Yorum

Ticari bir ortaklık işletmesinde paylaşım ne şekilde olmalıdır ?

 

Markette 6 ortak olduğunu varsayıyoruz:

1. Bina ve müştemilatı

2. Makine parkuru ve müştemilatı

3. Emek

4. Sermaye (satışa konu mallar)

5. Genel hizmetler

6. Müteşebbis

 

Klasik usulde 1 ve 2 birleştirilir fakat önemini binaen biz ayrıca zikretmeyi uygun gördük.

Sermaye koyan ile müteşebbis oturuyor, giriş ve çıkış fiyatları arasındaki fark ve malın aylık sirkülesinden doğan meblağ tüm ortaklara minimum pay getirecek şekilde optimizasyon analizi yaparak karlılık oranını ve satıştan kar miktarı belirliyorlar.

 

Öncelikli olan azimetler fıkhı gereği teşebbüsün devamlılığıdır. Diğer herşey buna göre ruhsatlar fıkhının şartlarına göre düzenleniyor. mesela karlılık mart 2016da 20 % çıktı ise bu pay ortaklara sözleşmelere göre şarzedilmeden önce, azimetler fıkhına göre işletmenin devamlılığı için bir takım korunmuş paylar var ise önce oralara ödeniyor ve süreklilik sağlanıyor, daha sonra kalan paylar sözleşme esaslarına göre paylaşılıyor. Örneğin bina sahibi minimum korunmuş pay ile sözleşme yapmayı kabul etmiş ve imzalamış olabilir. 2000 TLden az kira payı düşerse ortaklık otomatik olarak düşer esasını koymuş olabilir. Bu durumda riskli bir durum ortaya çıkarsa öncelikle kira payı korunmuş pay olarak kendisine sarzedilir, kalanı üzerinden sözleşmeye göre bölüşüm sağlanır. Karlılığın yüksek olduğu dönemlerde eksik kar payları kiradan eksiltilerek diğerlerine şarzedilebilir. Böylece süreklilik korunmuş olur.

 

Genel hizmetler kooperatifimiz olmadığı için bu payı şimdilik müteşebbiste fonlayarak topluyor ve oradan gerekli yerlere gider olarak yazıyoruz. Artı ve eksisi ile bu pay müteşebbis tarafında çalıştırılıyor.

 

İşletme ile ilgili bu hususlarda Karagülle, Lütfi Bey, Hüseyin bey, Taybet hanım, Akdemir'in öncelikli olmak üzere diğer arkadaşların da içtihatlarını bilmek isterim.   

 

 

 

 

 

 

 


Yorumcu 
Yorum 
Tayibet Erzen
20.04.2016
14:36

 

Bir işletmenin temelde dört girdisi var diye kabul edilir. Bunlar;

  • Emek
  • Hammadde(sermaye)
  • Tesis(Bina, makinalar vb. bunun içine dahildir.)
  • Genel hizmetler

İşletme kurulurken bu dört girdinin ne oranda paya sahip olacağı baştan sözleşmelerle belirlenir ve birbirleri arasında bir geçiş yapılmaz. Genel hizmetler adı altında işletmeye muhasebe, tahkim, güvenlik gibi hizmetler de verilir ve ayrıca bir tazmin payı da ayrılarak ekstra giderler kapatılabilir diye düşünüyorum. Ancak burada da dayanışma ilkesine uygun olarak diğer girdilerin aksine ancak zarar doğduğu zaman tazmin payı ayrılacağından baştan bir oranlama yapmak mümkün olmayacaktır. Herhangi bir payı sabitlemeği, işletmenin devamlılığı için bile olsa doğru bulmuyorum. Çünkü o taktirde sabitlenen pay rizikoyu paylaşmamış olacaktır.

Bizim şimdiye kadar Üstad’dan öğrendiğimiz işletme ortaklığı kavramının bana göre eksik olan ama sizin belirttiğiniz gibi ayrı madde değil de merkezde yer alabilecek bir faktör olan ‘müteşebbis’, gerçekten de işin bel kemiğidir. Şimdiye kadar gözlemlediğim kadarıyla yapılan, yapılmaya çalışılan tüm işlerde bir müteşebbis eksikliği sebebiyle sağlıklı bir sonuç alınamamış ve bu da işletme ortaklığı ilkeleri üzerinde bir takım revize çalışmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Müteşebbis yapılacak işin bir girdisiyse ortaya koyduğu şey nedir? Altyapı, sermaye, emek ve genel hizmet zaten vardır. Kendisinin de bir katkısı olmalıdır.

Şahsi kanaatim müteşebbis ile sermaye ortağının aynı kişi olmasıdır. Yani işe parayı, malı koyan adam, projesiyle gelmeli ve işin takibini yapmalı. Aksi taktirde müteşebbis risk almadan sadece işi organize edecekse bunu zaten genel hizmet sorumlusu da yapabileceğinden gereksiz bir girdi olarak kalmaktadır.  

 

Hüseyin Kayahan
22.04.2016
09:03

Selamlar.

Üzerimde bir vecibe olduğunu bilmeme rağmen oturup düşüncelerimi yazamıyorum, affola. Detaylı ve açık görüşlerimi daha sonra yazacağım.

Müteşebbis işletmenin başkandır, doğrudur.

İşletmelere girdiler kısaca ve kabaca;

1- Miktarla katılırlar

2- Zamanla katılırlar.

Bu iki kritere göre her girdinin değerlendirilmesi gerekir.

Düzgün sekizyüzlüde Üstte 1, altta 1, yanlarda 4 ve ortada 1 tane "merkez" vardır. Çevredekiler diğer 5 merkezle ilişkili olduğu halde, ortadaki merkez 6 merkezle ilişki halindedir. Anlatımlarda ortadaki bu merkez atlanmaktadır.

İşletme kristalinde ortadaki merkez kişiler düşünüldüğünde "müteşebbis", kurumlar düşünüldüğünde ise "teşebbüs"ün kendisidir. Paylar paylaştırılırken 4+1 pay düşünülmelidir.

Miras ayetlerinde "bakiyeciler" vardır. Mahfuz/korunmuş paylardan sonra, "bakiyeciler", yani ne kalırsa onu alanlar düşünülmediğinde taksimler çıkmaza girmektedir. İşletmede de bana göre buna benzer "bakiyecilerin" olması gerekir. Gerçek kar ve gerçek zarar anlık değil, sonralıktır. Pek çok mal garanti süresine tabidir, pek çok alış veriş de vadeye ile bağlıdır. Nihai rizikonun bir girdiye ait olması işlemri daha kolaylaştırır, diye düşünürüm. Zira; "şirket-i dıman" yani "garantörlük" sermaye koymayı bile gerektirmez. Zarara iştirak eden, kardan/hasıladan pay almaya da müstehaktır. Bir girdininiaynı zamanda diman ortağı olması şekliyle işlemler kolaylaşır.

4 GİRDİ; emek, sermaye, tesis ve genel hizmet ile ilgili daha sonra yacağım. Mamafih eski makalelerimde olmasına rağmen , demek ki derli toplu ve açık değil...

Saygılarımla.

H.KayahanYorumYap

Son Yorumlanan Makaleler
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 4558 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7853 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 6346 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5681 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5820 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 9538 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 13198 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 4742 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4648 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 5302 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 4453 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 16476 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4826 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10445 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4441 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 5052 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4536 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4732 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.5.2012 3632 Okunma
1 Yorum 06.06.2012 18:28
Cengiz Demirci
ruh ve evrim
3.5.2012 4186 Okunma
1 Yorum 03.05.2012 07:16
Cengiz Demirci
Örtünme
23.3.2012 3745 Okunma
3 Yorum 23.03.2012 14:10
Cengiz Demirci
Samın namaz makalesine eleştiri
25.2.2012 3372 Okunma
1 Yorum 25.02.2012 09:55
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Teşhisin gecikmesi israftır
6.2.2012 3954 Okunma
1 Yorum 07.02.2012 16:05
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Tümdenvarım
31.1.2012 3706 Okunma
1 Yorum 02.02.2012 21:09
Cengiz Demirci
Tasavvuf - Arınma
21.2.2010 4844 Okunma
1 Yorum 01.03.2010 13:30
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Introduction 2
20.2.2010 2679 Okunma
1 Yorum 25.02.2010 11:15
Cengiz Demirci
Bakara Model
28.10.2009 3525 Okunma
1 Yorum 03.11.2009 23:47
Cengiz Demirci
Bakara - Kitap
2.11.2009 2061 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Hilafet
8.11.2009 2609 Okunma
Cengiz Demirci
İsra ve Miraç
19.11.2009 4322 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Silm Modeli
23.11.2009 3590 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara kuranin beynidir
3.12.2009 2048 Okunma
Cengiz Demirci
Necm Suresi - Kelimeyi Tevhid Kiyasi
27.12.2009 9265 Okunma
Cengiz Demirci
Usul ve Ekoller
31.12.2009 7023 Okunma
Cengiz Demirci
Oruc Zekat Analojisi
31.12.2009 3340 Okunma
Cengiz Demirci
Money in the Just Order
2.1.2010 2088 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Whole text
19.2.2010 2039 Okunma
Cengiz Demirci
RÜYALAR
10.3.2010 2157 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı - Medeni Hukuk Düzeni
23.5.2010 2482 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı Genel
24.5.2010 2687 Okunma
Cengiz Demirci
Peygamberlik Mührü
14.6.2010 4889 Okunma
Cengiz Demirci
Hak ve Velayet Müessesesi
14.9.2010 2754 Okunma
Cengiz Demirci
Enfal Suresi
17.2.2011 2781 Okunma
Cengiz Demirci
Sebebi Nüzül
24.8.2011 3937 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.2.2010 1512 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.2.2010 1447 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.2.2010 1380 Okunma
Cengiz Demirci
Constituion of Humanity - General Services
20.2.2010 1847 Okunma
Cengiz Demirci
Karagülle kritik: Hak - Batıl
4.2.2012 2628 Okunma
Cengiz Demirci
Karagüllle eleştiri: Hakkın Kaynakları
11.2.2012 2250 Okunma
Prev[1]2Next