Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Cengiz Demirci
Bakara kuranin beynidir
3.12.2009
2048 Okunma, 0 Yorum

SALAT MÜESSESESİ

 

Bakara suresi İslam Düzeninin beynini anlatır. Kumanda merkezi burasıdır. Bakara süresinde kumanda merkezindeki komut bölgelerinden kuranın diğer surelerindeki ilgili mekanizmalarına komutlar gönderilerek tüm yapının bütünlük içinde işleyişi sağlanır.

 

Vücuda benzer: beynimiz var, buradan sinirler vasıtası ile tüm bedenin organ ve organellerinden gelen bilgi ile beyin haberdar olur değerlendirme yapar ve ilgili organlara sinyaller göndererek harekete geçer. İşte namaz müessesi bu organlardan biridir. Bakara süresinde namaz müessesesinin mekanizması tafsilatlı işlenmemiştir, çünkü komuta merkezi ile ilgili kısımlar orada zikredilmektedir. Organın esas tanımlaması ve işleyişi Meariç süresinde anlatılır. Beyin namaz müessesesi ile ilgili sinyalleri sinirler vasıtasıyla meariç süresine gönderir ve oradan alır, meariç organın yapısında namaz müessesesine ait organeller vardır bununla sistemin gerekliliklerini gerçekleştirir.

 

Ya da bir makine gibidir. Otomatik çamaşır makinesinin kumanda merkezi vardır. motoru, pompaları, otomatik su alma mekanizmaları, ve diğer tüm aksamı ile bir bütündür. Kumanda merkezi beynimiz gibidir. Kablolar vasıtası ile diğer aksam ve parçalara komutlar gönderir. Alınan komutlar ile aksamların devreleri açılır ve ilgili kısımlar faaliyete geçmeye başlar. Böylece verilen programa göre devre tamamlanır, en son hızlı devirde sıkma gerçekleşir ve tahliye borusundan pompalar vasıtası ile sistemden su dışarı atılır.

 

Buna benzer olarak kuranda besmele, fatiha, bakara ve diğer 112 süre vardır. Bu surelerin bir kısmı organlar, bir kısmı organlara bağlı organeller gibidir. Tüm bunlar bakara suresinde komuta merkezi olarak koordine edilir. Ayrıca tüm sureler fatiha suresinde kodlanmış, besmele de fatihaya fihrist olmuştur. Bu yüzden tüm sürelerin anahtarı besmeledir, bir nevi şifredir.

 

Bakara suresinde zikredilen kurumsal yapılardan biri islamın beş şartından biri olan Namaz Müessesesidir. Bu kurum bakara suresinde sistemi bütünsel olarak göstermek bakımından tamamlayıcı bir kurum olarak zikredilmekle beraber Meariç Suresinde sistemin detayları hakkında tafsilatlı bilgi verilmektedir.

 

Salat Müessesesi Sulhu kurma müessesesidir.

 

İslamın beş farzının ikincisidir.

 

Düzenin omurgasıdır, direğidir.

 

Salat üç türlüdür: birincisi bireysel gelişme ve disiplin içinde kılınan namaz, ikincisi siyasi olarak  Tam Demokratik bir Nizamı kurmak ve korumak için kılınan namaz ve üçüncüsü ise devlet namazı. 5 vakit namazdan önceki kılınan tüm namazlar birincisine, hicretten 1,5 yıl önce miraç gecesi vazolunan 5 vakit namaz ise hem birincisine hem de ikincisine ve Cuma namazı her üçüne de örnektir.

 

Dini namaz, dinde belirlenen rükünlere göre yerine getirilen Hz Muhammedin kıldığı şekildeki kılınan bir ibadettir. Çoğunlukla kuranda geçen ayetlerde bu tür namaz zekatla birlikte zikredilmez. Bazı mekki sürelerde zekatla birlikte zikredilmekle beraber bu eski şeriatlerdeki peygamberlerin durum ve konumunu anlatmak için veya Peygambere uyan topluluğu bir üst aşama olan siyaset namazı seviyesine çıkarmak için kullanılmıştır. (Tümegelim)

 

Siyasi namaz ise siyasi organizasyonun emri altındaki bir siyasi imam liderliğinde ifa edilen, vakte bağlı olan ve Hz Muhammedin miraçla vazettiği bir vazifedir. Çoğunlukla kuranda geçen ayetlerde maddi güç ve imkan olmadan gerçekleştirilemediğinden bu tür namaz zekatla birlikte ya da sadaka ile birlikte zikredilir.

Osman Rüya: “Erbakan Hoca çok gençleşmiş olarak koşar adımlarla merdivenlerden iniyordu. Kapıları açmak için uğraşıyordum ama o beni geçip gitti ve kapıları bir bir açıp binadan çıktı.” Yorum: Siyaset namazının hedefi olan miraçtan indiği ve Hilafet Namazı için yeni görev yerine çıktığı. 

 

Devlet namazı devlet imamının emriyle Cuma günü eda edilen ve Hz Muhammedin hicretle birlikte ilk kez 12.03.1 hicri de vazettiği bir namazdır. Çoğunlukla kuranda geçen ayetlerde medeni surelerde bu tür namaz zekatla birlikte zikredilir.

 

Namazın Hikmet ve Fazileti

 

 1. Saygı
 2. Nefis terbiyesi
 3. Gafletin giderir
 4. Vesveseden korur kaynaştırır
 5. Arındırır
 6. Disiplin plan
 7. Temizler
 8. Kurtuluştur huzurdur
 9. Sistemin bel kemiğidir o olmadan tüm ibadetler askıdadır
 10. Huy güzelliği
 11. Nizam intizam
 12. Kardeşlik ve dayanışma
 13. Musibetlere karşı dayanma sabır gücü

 

Vakitleri 

 

 1. Sabah namazı vakti fecri sadıktan güneşin doğmasına kadar
 2. Öğle namazı vakti istivadan gölgenin batıya meyli ile başlar dik cismin iki katı boyu gölgesine gelinceye kadar devam eder
 3. İkindi namazı vakti öğlenin çıkışından güneşin batışına kadar
 4. Akşam vakti güneşin batışından batıdaki kızıllığın yitmesine kadar
 5. Yatsı namazı vakti akşamın bitiminden fecri sadığa kadar
 6. vitir namazı yatsının kılınması ile başlar fecri sadığa kadar
 7. bayram namazı vakti bayram günü güneşin üç-beş metre yükselmesi ile başlar
 8. Teravih namazı vakti yatsının kılınmasından vitre kadar
 9. Cuma namazı vakti Cuma günü öğlen namazı vaktidir.

 

Namazın Farzları

 

Dışındaki Şartlar – Siyasete girmeden Önce

 

 1. Hadesten taharet- Manevi kirlerden, kirletenlerden arınmak
 2. Necasetten taharet – Maddi kirlerden arınmak
 3. Setri Avret – Birbirinin ayıbını örtmek sır saklamak “el-emin” olmak
 4. İstikbali kıble – Tek hedefe yönelmek siyasetin araçlarında birlik: “ve haysü ma küntün fevellü vücüheküm şetrahu”. Bakara 144.
 5. Vakit – Siyasetin şartı ve sebebi kararlaştırılmış plan programa göre vaktin girmesidir, programda bu belirtilir. “innessalata kanet alal müminine kitaban mevkutan”. nisa 103
 6. Niyet – Siyasetin menzilinde birlik

 

Rükünleri – Siyasete başladıktan sonra

 

 1. İftitah tekbiri - görevlendirilme
 2. Kıyam – görevi benimseyerek çalışmak
 3. Kıraat – menzil ve araçlardaki programa göre hareket
 4. Rükü – ana programı besleyen ara programlar
 5. Sücüd – bedeni fedakarlık
 6. Kade – Hesap verme murakabe muhasebe

 

Namazın Vacipleri

 

 1. Alluhu ekber demek ve fatiha okumak
 2. zammı süre okumak
 3. secdede alın burun beraber yere gelmek
 4. tadili erkan
 5. her kadede tahiyyat okumak ve son oturuşta selam
 6. vitirde kunut okumak
 7. gündüz namazları içinden, gece namazları, Cuma ve bayram vitir teravihte imamın açıktan okuması
 8. Yanılınca sehiv secdesi yapmak

 

Sünnetleri

 

 1. tekbir getirirken kulan memesine temas
 2. cemaatin tekbiri
 3. göbekten elleri bağlama, kadında gögüs hizasında bağlama
 4. subhaneke ve fatihadan önce besmele
 5. kamet
 6. ara dualar
 7. otuştaki ayak pozisyonu
 8. secdeye gidişte tadili erkan
 9. salli barik rabbena

 

Namazı bozanlar

 

 1. namazda mana ifade eden başka sözler söylemek. Plan program dışına çıkmamak
 2. namazda edeb harici dua etmek
 3. gösteriş ve riya: menfaat beklemeden çalışmak
 4. özürsüz aksırmak öksürmek dikkat çekmek
 5. ameli kesir: program ve planın dışında çokça meşgaleler edinmek
 6. abdestin bozulması
 7. dışarıdan bir şey yutmak
 8. imalı ve manalı hareketler
 9. kıraatın manası bozuk okunması

 

Çeşitleri

 

 1. Dini amaçlı bireysel gelişime katkısı olanlar
 1. Farz olanlar : a) Beş vakit namaz herkese,  b) Cuma farzı ayn olarak erkeklere, c) Cenaze farzı kifaye olarak topluluğa
 2. Vacip olanlar: a) vitir, b) bayram, c) teravih, d) adak, e) başlanıp bitirilememiş nafile ve sünnet namazlar

3. Nafile olanlar : a) revatip : sünnet olanlar, b) regaib: müstehaplar

 

 1. Siyasi amaçlı olanlar: Tam Demokratik bir nizamını kurmak ve kollamak için cihad namazı
 1. Beş vakit namaz: hicretten bir buçuk yıl önce miraçla vazedilen namazlar

Miraç gecesi her yılın 27 recep ayına gelir. İlk defa 621 yılının şubat ayının 25ine denk düşen 27 rejep hicretten önce birinci yılda gerçekleşmiş bu gece de vasıtasız olarak irtibata geçilmiş, bakaranın son iki ayeti indirilmiş ve 5 vakit siyasi cihat namazı emredilmiş ve şefaat (grup içi iltimas) bahşedilmiştir. Aynı yılın hac mevsiminde ise Medineli grupla ilk Akabe beyatı gerçekleştirilmiş ve ilk defa siyasi teamül ve gelenek olan beyatlaşma başlatılmıştır. Bunun anlamı ortak çalışılacak grup ile ileriye dönük olarak mutlaka beyatlaşmanın gerekliği ve bunun milli mutabakat olarak meclisten çıkması demektir ama batılda anlaşmamak demektir, eğer Hakka gelmiyorlar ve temel konularda diretiyorlarsa temel mantıkta ortak noktada buluşulamıyorsa muhalif cepheler olarak gruplaşmaktır. Namaz dinin direğidirin anlamı kurulacak tam demokratik nizam ve dünya düzeninin çalışma modelinin namaz olacağı ve tüm sistematiğin o dayanağa yükleneceğidir. Yani siyasi merkezli olacak. Bu namaz hem kişiyi manen ve madden arındırır hem de sadakayı cariye hükmünde tüm o siyasi hareketin ulaştıracağı hayırlı sonuçların kendi hanesine ölse de sevap olarak yazılacağı bir ibadettir. (hadis). Usulune göre kılınan bu namaz üzerindeki pişmanlık duyduğun hadd cezasını ve diğer günahların düşmesine vesile olur. Topluluk ile birlikte siyasi cihat (cemaatle namaz) tüm hayırlara vesiledir (hadis).  Münafıklarla yapılan ahid namazdır, terkeden küfre girer (hadis). Namazdan daha yukarı bir ibadet nedeniyle namazın vaktinde kılınamaması ihmal değil tedbirdir. Daha sonra ilk fırsatta kılınamayanlar kılınır (hadis). Beş vakit namazdan önce namazlar iki rekattı sonradan mukim halde 4 rekata çıkarıldı ama sefer namazı önceki halde bırakıldı (hadis). Siyasetin fitne ocağına dönüştüğü yerde siyaset namazı kılınmaz. (hz Ali hadisi: ya Ali babilde namaz kılma)

 

 1. Devlet Namazı: Devlet nizamını halka açmak demokrasiyi yaşatmak
 1. Cuma namazı: Hicretle birlikte vazolundu

12 rebiulevvel hicri 1 yılına denk gelen 24 eylül 622’de farz olarak kılındı. Bu namazdan kısa bir süre sonra zekat farz edilmiş, oruç farzedilmiş ve buna bağlı olarak da ilk ramazan bayramı sonrasında da ilk kurban bayramı farz edilmiştir. Görüldüğü gibi bu peşpeşe yenilikler birbirine başlı kurumsal bütünsel uygulamalardır. Birinin farzedilmesi diğerlerini peşpeşine uygulamaya sokmaktadır. Oruç ve Zekat henüz yasalaşmadığı ama gereklilik olduğundan ilk elden Hz. Peygamber yadudilikteki âşûrâ orucunu ve sadakayı fıtrı uygulamaya koydu (10 Muharrem/14 Temmuz). Zaten müteakip yılın ramazanında süratle Ramazan orucu, zekat, ramazan ve kurban bayramları uygulamaya konularak kapsam namaz kurumuna uyumlu hale getirildi. Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat). Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat). Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart). İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart). İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran). Zekâtın farz kılınması.

 

İlk defa kardeşlik anlaşmasıyla iki grup arası kaynaşma sağlanmış birbirlerinin her şeyine ortak edilmişlerdir. Miras dahi işletilmiştir. Bu tür uygulamalar geçiş süreçleridir. Vatandaşlık anlaşması ile diğer dinlerle anlaşmalar yapılmış ve devletleşilmiştir, burada silahlı güçlerin fonksiyonları, görevleri, tarafların birbiriyle ilişkileri bir devlet çatısı altında belirlenmiştir. Bu 80 öncesi milli görüşlü koalisyon hükümetleri ile 96 yılı refahyol koalisyonuna benzer. Siyasi namaz parti içinde kılınır diğerleri ile eşit statüde ilişki kurulur, devlet namazında ise partinin üstüne oturtulup diğerleri ile aktif olarak yol çizici olarak ilişki kurulur ve ipi çeken taraf olunur.

 

Siyaset namazını emir komutadaki kadrolar hem bağlı bulundukları merkezde memum olarak hem de kendi denetimi altındaki yerlerde imam olarak iki kez kılabilirler. Muaz bin Cebel yatsıyı peygamberle kılar sonra kavmine gider onlara kıldırırdı. Bakarayı okuyunca cemaatten ayrılanların günahı hz peygamber tarafından muaza yüklenmiş ve kısa süreleri okumamasına fitneci denmiştir. (hadis).

 

Ev sahibine ve sultana imamlık yapılmaz (hadis).

Siyaset namazının kılındığı yerlerin fazileti: tek başına siyasetin sevabı bir, kendi semtindeki sevabı 25 (27), Cuma mescidinde 500, mescidi aksa ve mescidi nebevi 50 000, mescidi haram 100 000dir. 25 ifadesi aşiret siyasi merkezini, 500 ifadesi bucak siyasi merkezini, 50 000 ise 100 bucağın merkez bucağındaki siyasi merkezi, ve mescidi haram insanlık merkez bucağını ifade ederse demek ki siyasi cihatta bu birimlerin herbirinin birinin bir derecesi vardır. Mescidi aksaya özel bir önem atfedilmesi ora merkezli bir siyaset kurgulanmasında önem ifade ediyor. (hadis) Diğer bir hadiste ise mescidi aksaya namaz kılmaya gitmeye muktedir olamayanın oraya bir yağ kandili göndermesi tavsiye ediliyor.

6374 - Enes İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kişinin evinde kıldığı namazı bir namazdır, ama mahallesinin mescidinde kıldığı namazı yirmibeş namazdır. İçerisinde cum'a kılınan mescidde kıldığı namazı beşyüz namazdır. Mescid-i Aksa'da kıldığı namazı ellibin namazdır. Benim mescidimde kıldığı namazı da ellibin namazdır. Mescid-i Haram'da kıldığı namazı yüzbin namazdır."

 

 

Cumanın Farziyetinin şartları:

 1. Mümin olmak
 2. Erkek. Kadınlara farz değil ama yasakta değil
 3. Hürriyet: kararlarını etkileyebilecek merci olmaması
 4. İkamet: mukim olmalı
 5. Sağlık
 6. Görebilme (ummu mektumu yoklugunda medinede imam tayin etmesi ?)
 7. Ayakları olmak
 8. Gitmeye engel olacak bir durum olmaması

 

Sıhhatinin Şartları

 

 1. Cuma kılınacak yerleşim yeri mücavir alan olmalı
 2. Devlet reisi ya da görevlendirdiği birinin hazır olması
 3. Caminin herkese açık olması
 4. Öğlen vaktinde kılmak
 5. Cemaat olmak
 6. Hutbe
 7. Hutbenin cumanın farzından önce okunması

 

Hutbenin şartları

 

 1. cumadan önce okumak
 2. Cuma vakti içinde okumak
 3. hutbe namaz arası kesilmemek

 

Hutbenin sünnetleri

 

 1. hutbeden önce hatibin yerini alması
 2. minbere çıkıp ezanı dinlemek
 3. ayakta okumak
 4. iki hutbe arası oturmak
 5. hutbeyi ayetle bitirmek

 

Devlet namazının kılınması o vaktin siyaset namazını, siyaset namazının kılınması o vaktin din namazını düşürür. Cuma kılan kişi öğlen kılmaz. 

 

Namaz müminlerin miracıdır:

 

Meariçsüresi 70 nolu suredir ve 44 ayettir. 24.01. 1970 yılındaki Milli Nizamın kurulmasına işarettir. İlk cihad partisidir, müminlerin miracıdır.

Namaz inancın değil dinin direğidir. Din, dünyevi ve uhrevi kurumsal düzenlemeler ve yapılar bütünüdür. İnançta hiçbir kurum, kısıtlama, özel merasim yoktur. Dinde ise tüm bunlar ve formlar, oluşlar vardır. İşte namaz yani siyasetin kurumsal yapısı dünya ve ahiret saadetinin sevki idarecisi olan dinin merkezindeki yapıdır. Namazsız din olmaz saadete erilmez ama namaz herkese de saadet getirmez. Onu yerinde kullanmak önemli. Bıçak ürettin ama adam öldürmede kullandın. İşte bu saadet getirmez. Yani dinin kurumları içindeki tüm yapı, kurum ve formatlar dünya ve ahiret saadetine hizmet ederse onlar kurtuluşa vesiledir. Aksi takdirde hiçbir faydası yoktur. Bu yüzden dünya saadeti olan islamın şartları arasında namaz = siyaset, barış için çalışma müessesesi vardır, ama bu imanın şartları arasında zikredilmez. Namaz müminin miracıdır: iman şartlarını yerine getiren mümin ise ancak namaz ile zirveye ulaşır, siyasetsiz mümin miraca ulaşamaz.

 

Namaz dinin direğidir.

Namaz müminin miracıdır.

 

Bu iki ifade siyasi cihadın farzıyetinin delilidir. Buradaki namazda gaye miraçtır. Çünkü Hadis hicretten 1.5 yıl önceki miraçla ilgilidir ve bu miraç esnasında siyaset namazı vazolunmuştur. Miktarı 50 000 senedir. Miracın gerektirdiği seviyeye çıkarmak için cihad edilir. Musallin görevli müminlerdir, inançlı kadrolardır. Siyaset ise bu nizamın genel çerçevesi ve genel adıdır. Namaz müessesesi içinde tüm bu gereklilikler, hedefler, görevler, şartlar vardır. Bu müessesenin kurumsal adı Salat, bu mekanizma içindeki tüm faaliyetlere cihat denir.

 

Namaz arındırır, namaza durunca günahlar getirilir, omuz ve başa konur, rükü ve secdede dökülür, ve o insandan ayrılır. Taberani

 

Cemaatle kılınan namaz tek kılınandan 27 derece daha üstündür. İbni ömerden rivayet hadis

 

Teheccüd namazı ise cehede köküyle akrabadır. Rasul olan başkanın namazıdır.

 

Mümin askerdir, koruyuculardır, ilk kuruculardır. Düzenin işleyişini kontrol ederler, tıkanan yerleri açarlar, rejim değişikliği daha üst bir rejime gidiş gibi rejime yönelik değişiklikler asker ve sivillerin birlikte bulunduğu milli güvenlik kurullarındaki kararlarla mümkündür. Kurulu düzenin geliştirilmesi ise sivil bürokratlarla mümkündür.

 

Siyaset namazının alan ve kapsamı çok geniştir: Hz Zekeriyya için, karar mekanizması olan zamanın mescidi aksasına meryemi sokabilme çabasıdır. Çünkü değişim onun oğlu olan isadan gelecektir. Hz Yusuf için yakub oğullarının mısıra getirilip yerleştirilmesidir. Çünkü yeni düzenin en mükemmel uygulayıcısı onlar olacaklardır.

 

 

Meariç

 

Emval

Füruc

 

Salat (Sulh)

Salat (Namaz)

Emanat

Şehadat

Ahid

Musallin

Daimun

Raun

Hafizun

Kaimun

Siyaset

Yuhafizun

Hakkı Malum

Müşfikun

Yusaddikun

Din

Mahrum

Sail

Ezvac

Cariye

 

 

 

 

  

Salat, Sulhu ikame mekanizmasıdır.

Musalline dayanır: Tefil babının ismi failidir. Sulha ulaşanlar değilde sulha ulaştıranlar, sulhu kuranlar demektir. Musallin, salatlarında daimun, şehadatında kaimun, emanatında raun ve ahdinde hafizundurlar.

Salat: namaz mekanizmasıdır, siyasi parti kurmak ve katılmak gibi. 

Şehadat: teşehhütlerdir. Oturumlarda siyasi partinin mesajı anlamındadır. Namaz teşehhütlerle tamam olur (hadis). Her üye ve görevli bilir ve bildirir ki “Allahtan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun abdi ve rasulüdür”. Bu bir nevi havari olmaktır. Bu mesajla topluluğa gitmektir. Buna kıyasla partinin başkanındır. Bu partiden başka “Mutlak Hakkı” savunan parti yoktur, parti başkanı bu partinin yüksek görevlisi ve başkanıdır.  

Emanat: Halktan partiye yapılan görevlendirmedir. Oylardır, güç devridir.

Ahid: partinin programı ve tüzüğü. Üyeler program ve tüzüğe uymaktan sorumludurlar. Ahid sandığı programdaki “Adil Düzen”e uymaktır. Ona uyumlu hareketler içinde olmaktır. Partinin kuruluş amaçlarını simgeler.

Daimun: musallin (partililer= inançlı kadrolar) topluca partiye sürekli katılım halinde olmalıdır.

Kaimun: partililer partinin ana düsturları ve teamüllerine topluca bağlı olmalıdırlar.

Raun: partililer üzerine verilen görevlerine topluca riayet etmelidirler.

Hafizun: partililer parti program ve tüzüğünü topluca muhafaza etmelidirler.

Din: düzendir, rejimdir. Tam Demokratik bir Nizamın kurum ve kuruluşlarıdır.

Siyaset: devlet içindeki kanunlarla belirlenen düzeni değiştirebilmeyi, yenileştirebilmeyi ve geliştirebilmeyi öngören kurumsal yapılar bütünü ve onların bağlı olduğu hukuki düzenlemelerdir. Partileşme mekanizmasına dayanarak partinin programında belirtilen hususları hayata geçirebilmek gayreti içinde topluluğu sevki idame ettirebilme sanatıdır.

Yuhafizun: süreklilik ifade eder, partileşme müesseseleriyle rejimi sürekli olarak muhafaza edebilmektir. Kırılmayı engelleme, inkılapçılığı öngörmedir. 

Hakkı Malum: yüklenen görevlerin gereğini yerine getirmek, emanetlere hıyanet etmemektir. Düzen içinde yüklenilen emanet ve oylar belli program ve vaadlerle verilmektedir. Emaneti yüklendikten sonra bu hudutların dışına çıkmamaktır. Nasılsa seçildim istediğimi yaparım dememektir. Bunun kontrol mekanizmasıdır.

Müşfikun: temeli şefkattir. Düzen içinde partiler belli vaatler ve programlarla örgütlenirken, muhataplarına şefkat temelinde yaklaşmalıdır.

Yussaddikun: sürekliliği ifade eder tarzda parti ve üyeleri kendilerini ifade ederlerken sürekli olarak eski faaliyetlerini ve sözlerini ya da diğer üyelerinin faaliyetlerini ve sözlerini tasdik etmeli, doğrulamalı ve sağlamaya kavuşturmalıdır. Bu parti hudutları içinde faaliyet göstermeyi ana çizgilerin dışına çıkılmaması icmalarla çelişen faaliyet içine girilmemesini ifade eder. 

Emval: partinin malvarlığı emanetlerin başka bir tipidir. Bu maddi değerleri ifade eder.

Furuc: partileşirken birbirlerinin mahremleri kendi mahremleri gibi koruma altındadır. Veliye bir şey olsa, velayeti altındakiler muhafaza altındadır.

Miras: partinin programı ve malvarlığından başka bir de siyasi mirası denen kuruluş amacını yansıtan ülküleri vardır. o amaçların dışına çıkıldığında veya değiştirildiğinde parti değişmiş demektir.

Tebliğ: siyasi miras kuruluş amaçları üzerine bina edilen parti kültürü iken, tebliğ o amaçlara yönelik lokal politik yüklemelerdir. Program ve tüzüğü aşmamak şartıyla herkesin kendine has tarzı vardır ki, parti program tüzük ve amaçlarını besleyen yerlerde o tarza göre hareket ederek iletişime geçer.

Mahrum: parti içindeki müntesipler emaneti yüklenmek yoluyla şahsi hayatlarındaki meşgalelerden mahrum olurlar ve topluluğun ülkülerine kendilerini adarlar, aynı zamanda görev süresince malvarlıkları dondurulur, zenginde olsalar bütçeden pay alırlar. 

Sail: emaneti yüklenmek adına başka davranışlar içinde olmaz, parti davet ve tebliğinde bildirilen hususlar ile oy toplama gayretine girer.

Cariye: siyasi mekanizma içindeki ahidler cariye hükmüne kıyastır.

Ezvac: şehadattaki ahidler ezvac hükümlerine kıyastır.

  

 

Bu kristal “namaz (siyaset) dinin direğidir” ve “namaz (siyaset) müminin miracıdır” hadislerine dayanmakla beraber meariç süresinden mülhemdir.

 

Miraçtaki süreçte hz peygamber sidreyi geçip vasıfsız bir şekilde Allah ile birlikte olunca “ettahiyyatu lillahi vessalavatu vettayyibat” dedi. “esselamu aleyke eyyuhennebiyyu” diye karşılık aldı. “esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin” diye karşılık verdi. Bu duruma tanık olan melekler “eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu” dediler. Klasik tasavvufta miraçtaki o karşılaşma böyle canlandırılır, bu yüzden tahiyyat salli badik ve rabbena duaları bu olayın bir canlandırması orada yaşanan miracın her namaz kılanda tezahur etmesidir. Bu siyasetin amaç ve metodu hakkında fikir verir: Amaç tek olan ilah Allah içindir, metod ise muhammedin risaletindedir. 

 

Imamet

 

Namazı kıldırabilecek olan ehil kimselerdir. Temel olarak miraca kadar dini bir kimlik iken, beş vakit ile birlikte siyasi bir kimliğe dönüşmüş, Cumanın vazı ile de askeri-siyasi bir kimliğe dönüşmüştür. Zamanında hz Muhammed tüm namazları bazı istisnaları ile kendi kıldırdı, nadir olarak atama ile kıldırdı.

 

İmametin şartları

 

 1. müslüman
 2. ergin
 3. erkek
 4. namaz kılacak kadar kuran bilmek
 5. özür sahibi kılacak mazeretlerin olmaması
 6. kadının kadınlara imametin keraetle caiz, imam ilk safta olur
 7. Saf düzeni erkek çocuk kadın olmalı

 

Iktida etmek

 

 1. Niyet
 2. Namaz birliği
 3. imam önde muktedi arkada
 4. saflar arasından geçiş mesafesi olmamak

 

İmanın Şartları

 

 1. Allaha iman -  devlet teşkilatına tüm kurum ve kuruluşları ile icmali
 2. Meleklere iman – mülki amirlere ve askerlerle yöneticilere
 3. Kitaplara – Anayasa hukuk ve yasalara
 4. Peygamberlere – Tüm geçmiş ve gelecek başkan ve yöneticilere
 5. Ahirete – Hakikatın mutlaka tecelli edeceğine
 6. Kadere – Tüm kolaylık ve zorlukla Allahtandır

Bunlar müminlerin bağlı olduğu kurallardır.

 

İslamın Şartları

 

 1. Kelimeyi Şehadet: Düzen kurulana kadar kurulacak düzene ve cihat emirine itaat düzen kurulduktan sonra devlet teşkilatları ve başkanını tanıma
 2. Namaz : Siyasete girmek
 3. Oruç: Mücahidin Sağlığını koruması
 4. Zekat: Ekonomik teşkilatlanmaya girmek
 5. Hacc : Uluslararası organizasyonlaşma

 

 

MEARIÇ SURESI ARAPCA METIN

 

 

 

وَاقِعٍ بِعَذَابٍ سَائِلٌ سَأَلَ

. 1

دَافِعٌ لَهُ لَيْسَ لِلْكَافِرِينَ

. 2

الْمَعَارِجِ ذِي اللَّهِ مِنَ

. 3

كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ تَعْرُجُ  سنةالفخَمْسِينَمِقْدَارُهُ

. 4

جَمِيلًا صَبْرًا فَاصْبِرْ

. 5

بَعِيدًا يَرَوْنَهُ إِنَّهُمْ

. 6

قَرِيبًا وَنَرَاهُ

 

 

 

إِلَّا الْمُصَلِّينَ 

. 22

دَائِمُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَى? هُمالَّذِينَ 

. 23

مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ

. 24

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ

. 25

لدِّينِ ا بِيَوْمِ يُصَدِّقُونَ وَالَّذِينَ

. 26

مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذَابِ مِنْ هُمْ وَالَّذِينَ

. 27

مَأْمُونٍ غَيْرُ رَبِّهِمْ عَذَابَ إِنَّ

. 28

حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

. 29

فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَى إِلَّا ?مَلُومِينَ غَيْرُ

. 30

الْعَادُونَ هُمُ ئِكَ ولََأف لِكَ ذَ وَرَاءَ ابْتَغَى فَمَنِ

. 31

رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

. 32

قَائِمُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

. 33

يُحَافِظُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَى هُمْ وَالَّذِينَ?

. 34

مُكْرَمُونَ جَنَّاتٍ فِي ئِكَ أُولَ

 

 

 

Meariç Suresi 70 : 44 ayet

 

 

1. Bir soran inecek azabı sordu:

2. İnkarcılar için;ki onu savacak yoktur,

3. Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından. *

4. Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar. *

5. (Resulüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.

7. Biz ise onu yakın görmekteyiz.

8. O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur.

9. Dağlar da atılmış yüne döner.

10. Dost, dostu sormaz.

11. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkar kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını,

12. Karısını ve kardeşini,

13. Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini

14. Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.

15. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir.

16. Derileri kavurup soyar. *

17. Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır!

18. (Servet) toplayıp yığan kimseyi!.

19. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.

20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.

21. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir.

22. Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar,

23. Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;).

24. Mallarında, belli bir hak vardır,

25. Saile ve mahruma(vermek için).

26. Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar;

27. Rab'lerinin azabından korkanlar,

28. Ki Rab'lerinin azabı(na karşı) emin olunamaz;

29. Irzlarını koruyanlar

30. Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz;

31. Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir,

32. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

33. Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

34. Namazlarını koruyanlar;

35. İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar. *

36. (Resulüm!) O kafirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar?

37. Bölük bölük sağından ve solundan(gelip etrafını sarıyorlar)

38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? *

39. Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler).

40. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter:

41. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

42. Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar.

43. O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar.

44. Gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde.İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür! *

 

 
YorumYap

Son Yorumlanan Makaleler
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 4557 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7853 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 6346 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5681 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5820 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 9538 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 13197 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 4742 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4648 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 5302 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 4453 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 16476 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4826 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10445 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4441 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 5052 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4536 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4732 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.5.2012 3632 Okunma
1 Yorum 06.06.2012 18:28
Cengiz Demirci
ruh ve evrim
3.5.2012 4186 Okunma
1 Yorum 03.05.2012 07:16
Cengiz Demirci
Örtünme
23.3.2012 3745 Okunma
3 Yorum 23.03.2012 14:10
Cengiz Demirci
Samın namaz makalesine eleştiri
25.2.2012 3372 Okunma
1 Yorum 25.02.2012 09:55
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Teşhisin gecikmesi israftır
6.2.2012 3953 Okunma
1 Yorum 07.02.2012 16:05
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Tümdenvarım
31.1.2012 3706 Okunma
1 Yorum 02.02.2012 21:09
Cengiz Demirci
Tasavvuf - Arınma
21.2.2010 4843 Okunma
1 Yorum 01.03.2010 13:30
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Introduction 2
20.2.2010 2678 Okunma
1 Yorum 25.02.2010 11:15
Cengiz Demirci
Bakara Model
28.10.2009 3525 Okunma
1 Yorum 03.11.2009 23:47
Cengiz Demirci
Bakara - Kitap
2.11.2009 2061 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Hilafet
8.11.2009 2609 Okunma
Cengiz Demirci
İsra ve Miraç
19.11.2009 4322 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Silm Modeli
23.11.2009 3590 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara kuranin beynidir
3.12.2009 2048 Okunma
Cengiz Demirci
Necm Suresi - Kelimeyi Tevhid Kiyasi
27.12.2009 9265 Okunma
Cengiz Demirci
Usul ve Ekoller
31.12.2009 7023 Okunma
Cengiz Demirci
Oruc Zekat Analojisi
31.12.2009 3340 Okunma
Cengiz Demirci
Money in the Just Order
2.1.2010 2088 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Whole text
19.2.2010 2039 Okunma
Cengiz Demirci
RÜYALAR
10.3.2010 2156 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı - Medeni Hukuk Düzeni
23.5.2010 2482 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı Genel
24.5.2010 2687 Okunma
Cengiz Demirci
Peygamberlik Mührü
14.6.2010 4889 Okunma
Cengiz Demirci
Hak ve Velayet Müessesesi
14.9.2010 2754 Okunma
Cengiz Demirci
Enfal Suresi
17.2.2011 2781 Okunma
Cengiz Demirci
Sebebi Nüzül
24.8.2011 3936 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.2.2010 1512 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.2.2010 1447 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.2.2010 1380 Okunma
Cengiz Demirci
Constituion of Humanity - General Services
20.2.2010 1847 Okunma
Cengiz Demirci
Karagülle kritik: Hak - Batıl
4.2.2012 2628 Okunma
Cengiz Demirci
Karagüllle eleştiri: Hakkın Kaynakları
11.2.2012 2250 Okunma
Prev[1]2Next