Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.01.2016
8123 Okunma, 5 Yorum

Değerli Akevler Sorumluları

 

Sam'ın açmış olduğu davayı hala hükme bağlayamadık.

 

1. Lütfi Bey'den başka bir hakem seçmesini talep ediyorum.

2. Davaların bir haftada hükme bağlanmasını teklif ediyorum. Eğer sözleşmede bu husus açık değil ise sözleşmenin tadil edilmesini teklif ediyorum. Celselerde bir tarafın hakemi diğer tarafın hakemini muhatap almıyor ise (sorulana cevap vermemek, teklifleri değerlendirmemek gibi) karşı tarafın şikayetine gerek kalmadan otomatik olarak davadan geri çekilmelidir.  

3. Davaların görülmesi ile ilgili usulün açıkça tartışılarak sözleşmeye eklenmesini teklif ediyorum.

4. Sayın Süleyman Akdemir maalesef konuya ilgili görünmemektedir, ciddiye almayacağı davaları hatır gönül işidir diye üzerine almamasını tavsiye ediyorum. Kendisini hakem ehliyeti ile ilgili dava etmeyi düşünmüyorum. Ehliyeti tam olsa da ciddiyetini eksik buluyorum.

 

Saygılarımla

 


YorumcuYorum
Hüseyin Kayahan
29.01.2016
08:18

"Hakeme min ehlihi ve hakeme min ehliha" denilmiştir. Zamir, eline izafe edilmiştir. Hakemin ehilden olması gerekir. Siteye üye olanlar site ehlindendir. Hakemin de site elinden olması gerekir.

Saygılarımla.

H.Kayahan

Hüseyin Kayahan
29.01.2016
08:39

Yorumu cep telefonundan yazmıştım, akıllı rehber denen illet kelimeleri beğendiği şekle sokmuş, ibareyi tekrar yazıyorum:

"hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha".

"Hakemin de site (davalı ve davacının) ehlinden olması gerekir." Gerçi Türkçede "h" sesi olmadığı için düşerek; "elinden" olması da doğru kabul edilebilir...

Cengiz haklıdır, dava ya reddedilmeli ya da karara bağlanmalıdır. Sürüncemede kalması doğru değildir. Hakemler usulde anlaşamıyorlarsa ya baş hakem seçsinler; ya da çekilsinler. Bana göre bir taraf çekilince diğer taraf ta çekilir. Davacı yeniden hakem seçer. Yeni hakeme göre ikinci hakem oluşur. Birinci hakemin karşısında hiç bir hakem çalışmak istemezse davacı başka bir hakem seçmek zorundadır.

Bizde davalar çok az olduğu için işleyişle ilgili tecrübeler de azdır, sistem üzerinde çalışılması gerekmektedir.

Saygılarımla.

H.Kayahan 

Hüseyin Kayahan
30.01.2016
13:20

Düşünmek güzeldir ve gereklidir. Bir ihtiyaç belirmelidir ki, insan ona çözüm düşünsün. Sanırım Şafiiler olmayan olaylara fetva vermezlermiş...

Hakemin de bir ehli olması gerekir. Onu tezkiye eden, hangi konularda hakemlik yapabileceğini belgeleyen, gerekli hallerde hakemlik ehliyetini iptal eden, hakemleşme/yargı usulünü ve istihkak edecekleri ücreti ve tahsil yöntemini belirleyen, vb. konularda kurallar oluşturan bir ehle ihtiyaç vardır. Bu bizde akile şeklindedir. Hiç bir hizmet bedelsiz olmaz. Elbette müstehak olan feragat edebilir ama aslolan emeğin karşılığında bir getiri elde etmektir.

Örnek olayda her iki site yazarı olan ve biri de yönetici olan iki kişi vardır. Bunların nizası sitenin içindeki yazışmalar üzerinedir. Bana göre taraflardan birinin yazıları başka bir sitede yazılsaydı, onun hakemi o siteden olabilirdi. Bu olayda ikisinin de buradan olması doğrudur. Site tüzel kişiliğini dava edecekseniz o zaman davalının hakemi belki dışarıdan olabilir ve uluslararası hukuktaki gibi hangi tarafın hukukuna göre davanın görüleceği öncelikle belirlenir. Bu konuda ortakbir karar yoksa davacı, davalının hukukuna tabi olur, vs.

Davaların uzaması hoş değildir, sizin davanızda henüz süreç bile başlamamış görünmektedir.

Cengiz beyin "ihsas-ı rey" beyanı da bir mani teşkil etmese gerektir. Zira hakem; davacının hem hakimi hem de avukatı mesabesindedir. Davacınınki de öyledir. Taraf oldu, hakemliği geçersizdir; redd-i hakem talep ediyorum, itirazı bana göre doğru değildir. O zaman hakemler kendi aralarında anlaşamamış olurlar, ya baş hakem seçerler ya da davadan feragat eder ve ücret istihkak etmezler. Ücret alabilmek için her hakem davayı bitirmeye çalışır.

Yeni hakemle de karar çıkmazsa, davalı üçüncüyü atar; onunla da olmazsa müddei hakemini değiştirir. Hakemlerin ehliyetlerinin düşürülmesi ancak yine hakem kararı ve akilenin kararı ilan etmesiyle olur.

Saygılarımla.

H.Kayahan

Hüseyin Kayahan
07.02.2016
08:54

Akevler hakemlik sözleşmesinde mealen; "hakemler aralarında uzlaşamadıklarında, bir baş hakem de seçmezlerse o davada her ikisinin de hakemliği düşer" denmiştir.

Bir kamu görevi görmek, sonunda da ücret istihkak etmek için hakemler uzlaşmaya çalışmalıdırlar. İkisinin birden güvenecekleri bir hakemde de anlaşamıyorlarsa davadan çekilmeleri normaldir, diye düşünüyorum. Bizdeki hakemlerin geçim kaynakları hakemlik olmadığı ve esasen ek bir getiriye de ihtiyaçları bulunmadığı için, davalara sadece hatır/Allah rızası için baktıklarından olayı öncelikleri arasına almamaktadırlar. Her müessese kendi dinamikleri ile çalışır, dostlar alışverişte görsün mantığıyla çalışmaz.

Birisinin, mesela site yöneticisinin "Akevler hakem sözleşmesini" sitede uygun bir yerde yayınlamasını rica ediyorum. Bende dijital kaydı yoktur, olsa yayınlayacaktım. Tekyol dergilerinde bile vardı, sanırım.

Saygılarımla.

H.Kayahan

Hüseyin Kayahan
07.02.2016
11:43

Hizmetler ücretli olur. Topluluğun büyümesi ile birlikte hakemlik olayların da artacağı aşikardır. Bir kişinin sürekli hakem olarak seçildiğini düşündüğümüzde, kendi işini yapamaz hale geleceği açıktır.

Her dava bir celsede bitmez. İnceleme ihtiyacı, şahitlerin dinlenmesi, iddialara cevapların hazırlanması, vb. hallerle davalar önemli bir süreç ister. Tek celsede biten dava istisnalardan olsa gerektir. Dolayısıyla bu kadar meşguliyet bir ücreti gerektirir. Hakem almayabilir ama kamu işleri düzenlenirken bütçesi de düzenlenmelidir.

Buradan anlaşılan bir şey daha vardır: Yeteri kadar büyük bir hacme ulaşamazsanız bazı müesseseler oluşmaz veya kusurlu çalışır. Sanırım yargı için bu büyüklük "bucak/nahiye/kabile" ölçeğinde; yani 3000 ile 10000 kişi arasındadır. Yargı burada oluşur. Daha alt birimlerde kurumsal değil, ilkel olarak teşekkül edebilir. Hakemler aleyhine açılacak davalar da "il/vilayet/şaab" seviyesinde olacaktır. Devlet seviyesindeki hakemler de ...? (Cengiz beye tevcih ettim.)

Elbette geçiş aşamalarında ve ruhsatlar fıkhındaki hükümler her zaman vardır ama asli değil, geçicidir. Örneğimizde görüldüğü gibi makinenin dişlileri kusursuz olarak çalışmamaktadır. Makine uzun zamandır çalışmamış, biraz yağlamak lazım... Bakımdan sonra yine de çalışmazsa arıza tespiti yaparız, onarılmaz ise yeni makine tasarlarız.

Bu yeteri kadar büyük olma Adil Düzende öngördüğümüz her müessese için de geçerlidir. O fonksiyonların da gerçekleşmesi için onlara ait büyüklüklere ulaşması gerekir. Bir kaç kişilik mevduatla bankanın çalışmaması gibi...

Saygılarımla.

H.Kayahan

Son Eklenen Makaleler
Cengiz Demirci
İnsanlık Anayasası değil Ümmül Kitab
19.06.2017 1546 Okunma
Cengiz Demirci
Siyasi Cihat Namazı'nın Fıhkı
9.05.2017 1858 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Tarım Politikası
2.05.2017 2399 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen gümüş motorla başlar
13.04.2017 2068 Okunma
Cengiz Demirci
"İnsanın maymundan türeme imkanı yoktur"
25.03.2017 2268 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinayet Suçları
22.10.2016 2007 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukuku Maddi ve Mali Suçlar
27.09.2016 2675 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar
23.09.2016 4903 Okunma
Cengiz Demirci
Çoklu Ceza Hukuku
17.09.2016 1761 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.04.2016 4778 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Arapça - Türkçe Gelecek Zaman Mukayesesi
2.03.2016 5379 Okunma
Cengiz Demirci
CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN EŞDEĞER HALE GETİRİLMESİ
15.02.2016 2752 Okunma
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.01.2016 8123 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 6621 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Para Vakıfları ve Faiz
8.11.2015 5122 Okunma
Cengiz Demirci
Altın ve Gümüş para
6.11.2015 3027 Okunma
Cengiz Demirci
Mecelle madde 1: Fıkhın tarifi
6.09.2015 6018 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.08.2015 5896 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Mecelle ve İnsanlık Anayasası
15.08.2015 4262 Okunma
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.08.2015 6059 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Kıyasa kıyas olur mu ?
22.06.2015 3909 Okunma
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.06.2015 9835 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Erbakan Vakfı - Şehzade Sancağı
1.03.2015 3603 Okunma
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.02.2015 13629 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.02.2015 2595 Okunma
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.02.2015 2394 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle kurgusu
18.01.2015 4315 Okunma
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 5134 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.07.2014 4886 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.02.2014 5525 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Başkanın sürme yetkisi
29.12.2013 4215 Okunma
Cengiz Demirci
Vitesli ekonomi
14.12.2013 2624 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen Aşireti
7.07.2013 3946 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme imamı
2.06.2013 2716 Okunma
Cengiz Demirci
Mal Parası
11.02.2013 4439 Okunma
Cengiz Demirci
İstikbali Pazarın Kuruluşu
8.02.2013 3640 Okunma
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.02.2013 4676 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.01.2013 5058 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 17027 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
ilk selem
3.01.2013 4246 Okunma
Cengiz Demirci
Mümini hataen öldürmek
2.01.2013 2638 Okunma
Cengiz Demirci
Müçtehit YETİŞME Merkezi
16.12.2012 3459 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Görüş Adil Ekonomik Düzeni: Temel Esaslar
22.11.2012 6386 Okunma
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4644 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 5295 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4760 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4953 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
Ayakkabı üstüne mest
17.09.2012 2781 Okunma
Cengiz Demirci
Zina - Mut`a - Nikah
27.07.2012 3107 Okunma
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.07.2012 10830 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Cengiz Demirci
Sünnetin Fatihayı anayasalaştırması
8.07.2012 1680 Okunma
Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.05.2012 3801 Okunma
1 Yorum 06.06.2012 18:28
Cengiz Demirci
ruh ve evrim
3.05.2012 4401 Okunma
1 Yorum 03.05.2012 07:16
Cengiz Demirci
Örtünme
23.03.2012 3955 Okunma
3 Yorum 23.03.2012 14:10
Cengiz Demirci
Samın namaz makalesine eleştiri
25.02.2012 3689 Okunma
1 Yorum 25.02.2012 09:55
Cengiz Demirci
Karagüllle eleştiri: Hakkın Kaynakları
11.02.2012 2421 Okunma
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Teşhisin gecikmesi israftır
6.02.2012 4131 Okunma
1 Yorum 07.02.2012 16:05
Cengiz Demirci
Karagülle kritik: Hak - Batıl
4.02.2012 2805 Okunma
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Tümdenvarım
31.01.2012 3902 Okunma
1 Yorum 02.02.2012 21:09
Cengiz Demirci
Sebebi Nüzül
24.08.2011 4134 Okunma
Cengiz Demirci
Enfal Suresi
17.02.2011 3039 Okunma
Cengiz Demirci
Hak ve Velayet Müessesesi
14.09.2010 2945 Okunma
Cengiz Demirci

6.09.2010 0 Okunma
Cengiz Demirci

30.08.2010 9 Okunma
Cengiz Demirci
Peygamberlik Mührü
14.06.2010 5282 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı Genel
24.05.2010 2859 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı - Medeni Hukuk Düzeni
23.05.2010 2672 Okunma
Cengiz Demirci
RÜYALAR
10.03.2010 2335 Okunma
Cengiz Demirci
Tasavvuf - Arınma
21.02.2010 5151 Okunma
1 Yorum 01.03.2010 13:30
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Introduction 2
20.02.2010 2859 Okunma
1 Yorum 25.02.2010 11:15
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.02.2010 1683 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.02.2010 1615 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.02.2010 1555 Okunma
Cengiz Demirci
Constituion of Humanity - General Services
20.02.2010 2077 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Whole text
19.02.2010 2370 Okunma
Cengiz Demirci
Money in the Just Order
2.01.2010 2275 Okunma
Cengiz Demirci
Usul ve Ekoller
31.12.2009 7795 Okunma
Cengiz Demirci
Oruc Zekat Analojisi
31.12.2009 3566 Okunma
Cengiz Demirci
Necm Suresi - Kelimeyi Tevhid Kiyasi
27.12.2009 9825 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara kuranin beynidir
3.12.2009 2250 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Silm Modeli
23.11.2009 3819 Okunma
Cengiz Demirci
İsra ve Miraç
19.11.2009 4617 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Hilafet
8.11.2009 2857 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Kitap
2.11.2009 2247 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara Model
28.10.2009 3766 Okunma
1 Yorum 03.11.2009 23:47