Cengiz Demirci
Milli Görüş Adil Ekonomik Düzeni: Temel Esaslar
22.11.2012
6309 Okunma, 0 Yorum

 

Milli Görüş

 

Adil Ekonomik Düzen

 

Erbakan’ın 1991 yılında basılan Adil Ekonomik Düzeni kitabından

 

Devletle işletmelerin ilişkisi incelenmiştir.

 

Adil düzende ekonominin 31 temel esası vardır. Bunlarla ekonomi tanımlanır.

Üçü genel esaslar, yedisi para, yedisi kredi, yedisi vergi ve yedisi de sosyal güvenlik  (iman-dayanışma) ile ilgilidir.

 

Genel esaslar:

1. Devlet makroyu planlar (makro plan, proje, yönlendirme, teşvik, destek)

2. Şahıslar ekonomik faaliyetleri yürütür (mikroyu plan)

3. Devlet Tanzim Hizmetleri ve Genel Hizmetleri yürütür.

 

Para

1. Para = mal

2. Faiz yok

3. Karşılıksız para yok

4. Para, arsa-tesis-standart mal-altın ve döviz karşılığı çıkar

5. Anında değiştirilebilir

6. Eşit muamele

7. Fiyatlar arz talebe göre belirlenir.

 

Kredi

1. Ortaklıklar

2. Hakkı müktesep kredisi

3. Emek karşılığı kredi

4. Rehin karşılığı kredi

5. Ödenmiş vergi karşılığı kredi

6. Yatırım projesi karşılığı kredi

7. Selem kredisi

 

Vergi

1. Hizmet karşılığı vergi

2. Tek vergi

3. Ayni vergi

4. Servetten vergi

5. Beyana göre vergi

6. Vergi karşılığı imtiyazlı hizmet (kredi, hizmet, sigorta)

7. Anayasaldır

 

Sosyal Güvenlik

1. Herkes sigortalıdır

2. Sigorta primi ödenmez

3. Emekli ve işsizlere (yaş, tahsil, hizmeti ehliyet) katsayı ile ödenir

4. Bütçeden milli gelirle orantılı pay şeklindedir.

5. Emeklilik ve işsizlik talebe göre istendiği an

6. Emekli olan kredi hakkını yitirir.

7. Emekli maaşı, (yaş, mesleki derece ve tahsile göre)

 

Bu sistemi 4'lü sisteme geçirme:

 

Erbakan’ın belirttiği temel prensiplerden bazı hususlar birbirinden türeme esaslar olduğu için, bazıları önemine binaen farklı bir yönü ile tekrar şeklindedir, bazıları ise farklı açılardan vurguyu belirtmek içindir.

 

Mesela: para ile ilgili olarak para=mal, para karşılıksız çıkarılamaz, arsa tesis mal ve altın döviz karşılığı çıkarılır gibi prensipler aynı temel prensipten çıkar. Ya da sosyal güvenlikle ilgili katsayı ile emeklilik ve işsizlik maaşı”, emekli maaşı yaş tahsil...göredir gibi prensipler aynı temel kuraldan çıkar. Bunların ayrı maddelerde zikredilme nedeni önemini vurgulamak içindir.

 

Diğer taraftan bazı esaslarda sistemde yerine yerleştirme yapıldığında bakış açısına göre nüans farklılığı ortaya çıkar, bu nüans farklılığı da o bakış açısında benzer bir prensibin vurgulanması ile görülebilmektedir. Mesela para ile ilgili eşit muamele prensibi, sosyal güvenlikle ilgili tarafta talebe göre istendiği an emekli ya da işsiz olunabilir prensibinin karşılığıdır. Ya da kredi ile ilgili prensiplerden emeklilikle kredi hakkı biter prensibinin  sosyal güvenlikteki karşılığı prim ödenmezdir. Çünkü kişi ya kredi alır iş yapar, ya da kredi hakkından feragat ederek sosyal güvenlik sisteminden primsiz yararlanır.  Ya da Vergi ile ilgili prensiplerden “ödenen vergi ile orantılı hizmette imtiyaz prensibinin kredideki prensiplerde karşılığı “ödenmiş vergi karşılığı kredi olarak vurgulanabilir.

 

Bu prensipleri bir sistem olarak düşünmek gerekir. Tüm tanımlar sistemin kendi dinamikleri içindedir. Motorun pistonu motorun dışında alelade şekil verilmiş bir demir parçasıdır ve değeri yoktur. Ama motorun dinamik sistemi içinde tüm sistemi besleyen ve onsuz motorum bir hiç olduğu en önemli bir parçadır. Değeri sistemin tanım kümesi içindedir.  

 

Devlet vakıflar (tanzim hizmeti): devlet vakıflar aracılığıyla ekonomide tanzim hizmetlerini yürütür.

 

İşletme kooperatifler (Genel hizmetler): Devlet kooperatifler aracılığı ile işletmelere ekonomide genel hizmetleri sağlar.  

 

Para eşit muamele edilir.

1. Devlet faizli işlemler için para ödemez, faiz yok.

2. Para karşılığı (arsa, tesis, standart mal, altın ve döviz)

3. Fiyatlar arz talebe göredir.

4. Ayni vergi ödenir.

 

Kredi Selem kredisi çıkarılır

1. Yatırım projesi karşılığı

2. Emek karşılığı

3. Ödenmiş vergi karşılığı

4. Emeklilikle kredi hakkı biter (prim ödenmez)

 

Vergi tek vergi esastır

2. Ayni vergi

3. Beyana göre vergi

4. Ödenen vergi ile orantılı hizmette imtiyaz (ödenmiş vergi karşılığı kredi)

5. Anayasa ile belirlenir

 

Sosyal Güvenlik emeklilik ve işsizlik (yaş, tahsil, hizmet ve ehliyete göre) katsayı ile belirlenir.

1. Milli Gelirden bütçe ile orantılı pay

2. Primsiz (emeklilikle kredi hakkı biter)

3. Herkes sigortalı

4. Eşit muamele (talebe göre istendiği an)

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Cengiz Demirci
İnsanlık Anayasası değil Ümmül Kitab
19.06.2017 1508 Okunma
Cengiz Demirci
Siyasi Cihat Namazı'nın Fıhkı
9.05.2017 1797 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Tarım Politikası
2.05.2017 2354 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen gümüş motorla başlar
13.04.2017 2052 Okunma
Cengiz Demirci
"İnsanın maymundan türeme imkanı yoktur"
25.03.2017 2254 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinayet Suçları
22.10.2016 1985 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukuku Maddi ve Mali Suçlar
27.09.2016 2648 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar
23.09.2016 4870 Okunma
Cengiz Demirci
Çoklu Ceza Hukuku
17.09.2016 1718 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.04.2016 4764 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Arapça - Türkçe Gelecek Zaman Mukayesesi
2.03.2016 5333 Okunma
Cengiz Demirci
CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN EŞDEĞER HALE GETİRİLMESİ
15.02.2016 2744 Okunma
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.01.2016 8106 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 6595 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Para Vakıfları ve Faiz
8.11.2015 5102 Okunma
Cengiz Demirci
Altın ve Gümüş para
6.11.2015 3012 Okunma
Cengiz Demirci
Mecelle madde 1: Fıkhın tarifi
6.09.2015 5979 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.08.2015 5889 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Mecelle ve İnsanlık Anayasası
15.08.2015 4247 Okunma
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.08.2015 6040 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Kıyasa kıyas olur mu ?
22.06.2015 3879 Okunma
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.06.2015 9815 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Erbakan Vakfı - Şehzade Sancağı
1.03.2015 3558 Okunma
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.02.2015 13578 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.02.2015 2555 Okunma
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.02.2015 2386 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle kurgusu
18.01.2015 4304 Okunma
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 5096 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.07.2014 4870 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.02.2014 5511 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Başkanın sürme yetkisi
29.12.2013 4201 Okunma
Cengiz Demirci
Vitesli ekonomi
14.12.2013 2611 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen Aşireti
7.07.2013 3930 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme imamı
2.06.2013 2692 Okunma
Cengiz Demirci
Mal Parası
11.02.2013 4423 Okunma
Cengiz Demirci
İstikbali Pazarın Kuruluşu
8.02.2013 3627 Okunma
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.02.2013 4659 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.01.2013 5043 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 16981 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
ilk selem
3.01.2013 4233 Okunma
Cengiz Demirci
Mümini hataen öldürmek
2.01.2013 2624 Okunma
Cengiz Demirci
Müçtehit YETİŞME Merkezi
16.12.2012 3450 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Görüş Adil Ekonomik Düzeni: Temel Esaslar
22.11.2012 6309 Okunma
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4631 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 5268 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4738 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4934 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
Ayakkabı üstüne mest
17.09.2012 2758 Okunma
Cengiz Demirci
Zina - Mut`a - Nikah
27.07.2012 3089 Okunma
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.07.2012 10803 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Cengiz Demirci
Sünnetin Fatihayı anayasalaştırması
8.07.2012 1672 Okunma
Cengiz Demirci
KURUCU YASA ÖNERİSİ
30.05.2012 3796 Okunma
1 Yorum 06.06.2012 18:28
Cengiz Demirci
ruh ve evrim
3.05.2012 4384 Okunma
1 Yorum 03.05.2012 07:16
Cengiz Demirci
Örtünme
23.03.2012 3937 Okunma
3 Yorum 23.03.2012 14:10
Cengiz Demirci
Samın namaz makalesine eleştiri
25.02.2012 3646 Okunma
1 Yorum 25.02.2012 09:55
Cengiz Demirci
Karagüllle eleştiri: Hakkın Kaynakları
11.02.2012 2407 Okunma
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Teşhisin gecikmesi israftır
6.02.2012 4123 Okunma
1 Yorum 07.02.2012 16:05
Cengiz Demirci
Karagülle kritik: Hak - Batıl
4.02.2012 2797 Okunma
Cengiz Demirci
Karagülle eleştiri: Tümdenvarım
31.01.2012 3880 Okunma
1 Yorum 02.02.2012 21:09
Cengiz Demirci
Sebebi Nüzül
24.08.2011 4124 Okunma
Cengiz Demirci
Enfal Suresi
17.02.2011 3008 Okunma
Cengiz Demirci
Hak ve Velayet Müessesesi
14.09.2010 2918 Okunma
Cengiz Demirci

6.09.2010 0 Okunma
Cengiz Demirci

30.08.2010 9 Okunma
Cengiz Demirci
Peygamberlik Mührü
14.06.2010 5231 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı Genel
24.05.2010 2845 Okunma
Cengiz Demirci
Geçiş Fıkhı - Medeni Hukuk Düzeni
23.05.2010 2652 Okunma
Cengiz Demirci
RÜYALAR
10.03.2010 2329 Okunma
Cengiz Demirci
Tasavvuf - Arınma
21.02.2010 5112 Okunma
1 Yorum 01.03.2010 13:30
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Introduction 2
20.02.2010 2851 Okunma
1 Yorum 25.02.2010 11:15
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.02.2010 1674 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.02.2010 1605 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Public Duties
20.02.2010 1548 Okunma
Cengiz Demirci
Constituion of Humanity - General Services
20.02.2010 2055 Okunma
Cengiz Demirci
Constitution of Humanity - Whole text
19.02.2010 2340 Okunma
Cengiz Demirci
Money in the Just Order
2.01.2010 2269 Okunma
Cengiz Demirci
Usul ve Ekoller
31.12.2009 7717 Okunma
Cengiz Demirci
Oruc Zekat Analojisi
31.12.2009 3541 Okunma
Cengiz Demirci
Necm Suresi - Kelimeyi Tevhid Kiyasi
27.12.2009 9748 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara kuranin beynidir
3.12.2009 2239 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Silm Modeli
23.11.2009 3787 Okunma
Cengiz Demirci
İsra ve Miraç
19.11.2009 4566 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Hilafet
8.11.2009 2826 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara - Kitap
2.11.2009 2228 Okunma
Cengiz Demirci
Bakara Model
28.10.2009 3739 Okunma
1 Yorum 03.11.2009 23:47