Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Cengiz Demirci
Kıyasa kıyas olur mu ?
22.6.2015
3534 Okunma, 0 Yorum

 

(السنة أفعال رسول الله تعالى لبيان كتابه تعالى فعلا و مثالا لنفهمه) كما قال تعالى "فاذكروا الله كما علمكم"  و قال "لتبين للناس ما نزل إليهم" و قال "بلسان عربي مبين" و قال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (فأحكامها لعصره و قومه فلا تلزمنا) لقوله تعالى "و ما على الرسول إلا البلاغ المبين" و قال "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم". (إلا في أصول البيان) لقوله تعالى "و يريدون أن يفرقوا بين الله و رسله"

OSMANLICA METİN

(السنة أفعال رسول الله تعالى لبيان كتابه تعالى فعلا و مثالا لنفهمه) كما قال تعالى "فاذكروا الله كما علمكم"  و قال "لتبين للناس ما نزل إليهم" و قال "بلسان عربي مبين" و قال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" *الله تعالىنن "سيزه اوغرتديغى كيبى اللهى ذكر ادينز " و ينه "ناسه اونلره انزال اديلنى بيان اتمن ايجون" و ينه "مبين عرب لسانى ايله" و ينه "رسول الله ده سيزن ايجون أسوة حسنة واردر. "بويرقلرنده اولوغى كبى (سنة الله تعالى نن كتابينى فعل و مثال اولرق اونى آنلامامز و بيان ايجون رسول اللهن فعللريدر)* (فأحكامها لعصره و قومه فلا تلزمنا) لقوله تعالى "و ما على الرسول إلا البلاغ المبين" و قال "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم".* الله تعالىنن "رسوله آنجق مبين تبليغدن بشقه واظيفه يوقدور" و ينه "شو كجمش أمتلرن كسب اتديكلرى اونلرندر و سزن كسب اتديكلرينز سيزندر" بويوردوغى ايجون (اونون حكملرى اونون عصرى و اونون قومى ايجوندر بزى الزام اتمز)* (إلا في أصول البيان) لقوله تعالى "و يريدون أن يفرقوا بين الله و رسله" *الله تعالىنن "و الله و رسلونون آراسينى تفريق اتميى اراده اديورلر" بويوردوغى اجون (انجق بيان أصللرنده بزى الزام ادر)*

 

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Allah Teala’nın “Size öğrettiği gibi Allah’ı zikrediniz.” (Bakara 2/239), yine “Nasa onlara inzal edileni beyan etmen için.” (Nahl 16/44), yine “Mübîn Arab lisanı ile.” (Şu’ara 26/195) ve yine “Rasulullah’da sizin için üsvetün hasene vardır.” (Ahzab 32/21) buyruklarında olduğu gibi (Sünnet Allah Teala’nın Kitabını fiil ve misal olarak onu anlamamız ve beyan için Rasulullah’ın fiilleridir). Allah Teala’nın “Rasule ancak mübîn tebliğden başka vazife yoktur.” (Nûr 24/54; Ankbût 29/18) ve yine “Şu geçmiş ümmetlerin kesb ettikleri onlarındır ve sizin kesb ettikleriniz sizindir” (Bakara 2/134, 141) buyruğu için (onun hükümleri Onun asrı ve Onun kavmi içindir. Bizi ilzam etmez.) Allah Teala’nın “Ve Allah ve Rasulu’unun arasını tefrik etmeyi irade ediyorlar.” (Nisâ 4/150) buyurduğu için (ancak beyan asıllarında bizi ilzam eder.)

 

 

(السنة أفعال رسول الله تعالى لبيان كتابه تعالى فعلا و مثالا لنفهمه) كما قال تعالى "فاذكروا الله كما علمكم"  و قال "لتبين للناس ما نزل إليهم" و قال "بلسان عربي مبين" و قال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (فأحكامها لعصره و قومه فلا تلزمنا) لقوله تعالى "و ما على الرسول إلا البلاغ المبين" و قال "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم". (إلا في أصول البيان) لقوله تعالى "و يريدون أن يفرقوا بين الله و رسله"

OSMANLICA METİN

(السنة أفعال رسول الله تعالى لبيان كتابه تعالى فعلا و مثالا لنفهمه) كما قال تعالى "فاذكروا الله كما علمكم"  و قال "لتبين للناس ما نزل إليهم" و قال "بلسان عربي مبين" و قال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" *الله تعالىنن "سيزه اوغرتديغى كيبى اللهى ذكر ادينز " و ينه "ناسه اونلره انزال اديلنى بيان اتمن ايجون" و ينه "مبين عرب لسانى ايله" و ينه "رسول الله ده سيزن ايجون أسوة حسنة واردر. "بويرقلرنده اولوغى كبى (سنة الله تعالى نن كتابينى فعل و مثال اولرق اونى آنلامامز و بيان ايجون رسول اللهن فعللريدر)* (فأحكامها لعصره و قومه فلا تلزمنا) لقوله تعالى "و ما على الرسول إلا البلاغ المبين" و قال "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم".* الله تعالىنن "رسوله آنجق مبين تبليغدن بشقه واظيفه يوقدور" و ينه "شو كجمش أمتلرن كسب اتديكلرى اونلرندر و سزن كسب اتديكلرينز سيزندر" بويوردوغى ايجون (اونون حكملرى اونون عصرى و اونون قومى ايجوندر بزى الزام اتمز)* (إلا في أصول البيان) لقوله تعالى "و يريدون أن يفرقوا بين الله و رسله" *الله تعالىنن "و الله و رسلونون آراسينى تفريق اتميى اراده اديورلر" بويوردوغى اجون (انجق بيان أصللرنده بزى الزام ادر)*

 

OSMANLICA TÜRKÇE METİN

Allah Teala’nın “Size öğrettiği gibi Allah’ı zikrediniz.” (Bakara 2/239), yine “Nasa onlara inzal edileni beyan etmen için.” (Nahl 16/44), yine “Mübîn Arab lisanı ile.” (Şu’ara 26/195) ve yine “Rasulullah’da sizin için üsvetün hasene vardır.” (Ahzab 32/21) buyruklarında olduğu gibi (Sünnet Allah Teala’nın Kitabını fiil ve misal olarak onu anlamamız ve beyan için Rasulullah’ın fiilleridir). Allah Teala’nın “Rasule ancak mübîn tebliğden başka vazife yoktur.” (Nûr 24/54; Ankbût 29/18) ve yine “Şu geçmiş ümmetlerin kesb ettikleri onlarındır ve sizin kesb ettikleriniz sizindir” (Bakara 2/134, 141) buyruğu için (onun hükümleri Onun asrı ve Onun kavmi içindir. Bizi ilzam etmez.) Allah Teala’nın “Ve Allah ve Rasulu’unun arasını tefrik etmeyi irade ediyorlar.” (Nisâ 4/150) buyurduğu için (ancak beyan asıllarında bizi ilzam eder.)

 

Kritik:

 

Kuran temel dayanaktır, sünnet ise uygulamalara örneklemedir, yani bir uygulama örneğidir. Bir türevdir: türevin integrali alınabilir, integrali alındığında kurandaki muhkemata çıkabilmelidir.

 

Muhkemat kendisi ile hüküm verilen, hükme dayanak olandır. “Mübin arap lisanı ile” denildiğine gore arapça da usuldendir.

 

“Rasule mübin tebliğ verildi” dediğine gore, rasul içtihatların icma haline gelenlerini tebliğ ederek yürürlüğe koyar.

 

Pi sayısı tarif edildikten sonra artık delildir, sünnetler de kurana dayanarak yukarı yürütülebildiğinde delil olur. ,

 

Pi sayısı bir fonksiyondur, dairenin çevresinin Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır.

 

Kıyasa kıyas olur mu ? şarap muhkem ise, alkol ortak paydası ile tüm alkollüler muhkem olur, bu şu demektir, şarap bulunamıyorsa miyar diğer alkollülerden herhangi biri olabilir. Tarifteki toleranslar göz önünde bulundurularak kıyasa kıyas edilebilir. Kıyasa kıyas edilen zaten icma olduğundan muhkemattan olmuş olur. Fonksiyonu kurabildin ise, türev ve integralini alma imkanın vardır, üçüncü dereceden bir fonksiyonun iki kez türevini alabiliriz. Namazı ikame etmeyi siyasi bir parti kurmak olarak alabiliriz, ordu kurmak olarak da alabiliriz. İkisininde integrali cihat etmekdir. Namazı ikame etmek için kurulan siyasi bir parti içinde ilmi cihadımızı gerçekleştirdiğimizde siyasi cihat etmiş oluruz, bir market kurup sonuçlarını o parti yoluyla tebliğ ettiğimizde de cihat etmiş oluruz, afiş astığımızda da.

 

Kan ve ölü hayvan haram olarak konulurken, henüz ölmemiş ama uçurumdan düşmüş, boynuzlanmış, vahşi hayvanların yaraladığı hayvan etlerinin tezkiye yolu ile yenilebilir olduğu belirtilir. Bu "kıyasa kıyasın olmadığına delil" değildir. Helal et kanı akıtılan olarak şarta bağlanırken, murdar olma ihtimali olan bir kaç diğer et çeşidinin farklı olarak zikredilmesi, tezkiyenin sadece kan akıtarak olmadığına işarettir. Bu üç durumda kan akıtılarak tezkiye olmaktan başka yol olmasa idi, bu üç durumu ayrı olarak zikretmez, boğazlayınız diyerek üç farklı durumun tezkiyesini tek paydada toplayabilirdi, tezkiyenin başka usulleri de vardır ki üç farklı durum ayrı ayrı zikredilmek zorunda kalmıştır. Demek ki helal et şartı olan boğazlamak eylemini tezkiye ile integralini alıp, oradan farklı tezkiye türlerine türevleme yaparak kıyasın türevlerinden kıyaslamaya kapı aralamış olur.       

 

 

 

 
YorumYap

Son Eklenen Makaleler
Cengiz Demirci
İnsanlık Anayasası değil Ümmül Kitab
19.6.2017 1007 Okunma
Cengiz Demirci
Siyasi Cihat Namazı'nın Fıhkı
9.5.2017 1314 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Tarım Politikası
2.5.2017 1871 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen gümüş motorla başlar
13.4.2017 1784 Okunma
Cengiz Demirci
"İnsanın maymundan türeme imkanı yoktur"
25.3.2017 1955 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinayet Suçları
22.10.2016 1745 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukuku Maddi ve Mali Suçlar
27.9.2016 2359 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar
23.9.2016 4504 Okunma
Cengiz Demirci
Çoklu Ceza Hukuku
17.9.2016 1230 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 4239 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Arapça - Türkçe Gelecek Zaman Mukayesesi
2.3.2016 4783 Okunma
Cengiz Demirci
CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN EŞDEĞER HALE GETİRİLMESİ
15.2.2016 2495 Okunma
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7510 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 5996 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Para Vakıfları ve Faiz
8.11.2015 4744 Okunma
Cengiz Demirci
Altın ve Gümüş para
6.11.2015 2675 Okunma
Cengiz Demirci
Mecelle madde 1: Fıkhın tarifi
6.9.2015 5070 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5385 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Mecelle ve İnsanlık Anayasası
15.8.2015 3865 Okunma
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5520 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Kıyasa kıyas olur mu ?
22.6.2015 3534 Okunma
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 9153 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Erbakan Vakfı - Şehzade Sancağı
1.3.2015 2977 Okunma
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 12654 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.2.2015 2078 Okunma
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.2.2015 2146 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle kurgusu
18.1.2015 3979 Okunma
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 4280 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4336 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 4983 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Başkanın sürme yetkisi
29.12.2013 3868 Okunma
Cengiz Demirci
Vitesli ekonomi
14.12.2013 2353 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen Aşireti
7.7.2013 3572 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme imamı
2.6.2013 2421 Okunma
Cengiz Demirci
Mal Parası
11.2.2013 4063 Okunma
Cengiz Demirci
İstikbali Pazarın Kuruluşu
8.2.2013 3285 Okunma
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 4154 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4532 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 15742 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
ilk selem
3.1.2013 3872 Okunma
Cengiz Demirci
Mümini hataen öldürmek
2.1.2013 2335 Okunma
Cengiz Demirci
Müçtehit YETİŞME Merkezi
16.12.2012 3109 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Görüş Adil Ekonomik Düzeni: Temel Esaslar
22.11.2012 5813 Okunma
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4143 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 4744 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4197 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4428 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
Ayakkabı üstüne mest
17.9.2012 2452 Okunma
Cengiz Demirci
Zina - Mut`a - Nikah
27.7.2012 2757 Okunma
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 9889 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Prev[1]2Next