Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016
3936 Okunma, 2 Yorum

Ticari bir ortaklık işletmesinde paylaşım ne şekilde olmalıdır ?

 

Markette 6 ortak olduğunu varsayıyoruz:

1. Bina ve müştemilatı

2. Makine parkuru ve müştemilatı

3. Emek

4. Sermaye (satışa konu mallar)

5. Genel hizmetler

6. Müteşebbis

 

Klasik usulde 1 ve 2 birleştirilir fakat önemini binaen biz ayrıca zikretmeyi uygun gördük.

Sermaye koyan ile müteşebbis oturuyor, giriş ve çıkış fiyatları arasındaki fark ve malın aylık sirkülesinden doğan meblağ tüm ortaklara minimum pay getirecek şekilde optimizasyon analizi yaparak karlılık oranını ve satıştan kar miktarı belirliyorlar.

 

Öncelikli olan azimetler fıkhı gereği teşebbüsün devamlılığıdır. Diğer herşey buna göre ruhsatlar fıkhının şartlarına göre düzenleniyor. mesela karlılık mart 2016da 20 % çıktı ise bu pay ortaklara sözleşmelere göre şarzedilmeden önce, azimetler fıkhına göre işletmenin devamlılığı için bir takım korunmuş paylar var ise önce oralara ödeniyor ve süreklilik sağlanıyor, daha sonra kalan paylar sözleşme esaslarına göre paylaşılıyor. Örneğin bina sahibi minimum korunmuş pay ile sözleşme yapmayı kabul etmiş ve imzalamış olabilir. 2000 TLden az kira payı düşerse ortaklık otomatik olarak düşer esasını koymuş olabilir. Bu durumda riskli bir durum ortaya çıkarsa öncelikle kira payı korunmuş pay olarak kendisine sarzedilir, kalanı üzerinden sözleşmeye göre bölüşüm sağlanır. Karlılığın yüksek olduğu dönemlerde eksik kar payları kiradan eksiltilerek diğerlerine şarzedilebilir. Böylece süreklilik korunmuş olur.

 

Genel hizmetler kooperatifimiz olmadığı için bu payı şimdilik müteşebbiste fonlayarak topluyor ve oradan gerekli yerlere gider olarak yazıyoruz. Artı ve eksisi ile bu pay müteşebbis tarafında çalıştırılıyor.

 

İşletme ile ilgili bu hususlarda Karagülle, Lütfi Bey, Hüseyin bey, Taybet hanım, Akdemir'in öncelikli olmak üzere diğer arkadaşların da içtihatlarını bilmek isterim.   

 

 

 

 

 

 

 


Yorumcu 
Yorum 
Tayibet Erzen
20.04.2016
14:36

 

Bir işletmenin temelde dört girdisi var diye kabul edilir. Bunlar;

  • Emek
  • Hammadde(sermaye)
  • Tesis(Bina, makinalar vb. bunun içine dahildir.)
  • Genel hizmetler

İşletme kurulurken bu dört girdinin ne oranda paya sahip olacağı baştan sözleşmelerle belirlenir ve birbirleri arasında bir geçiş yapılmaz. Genel hizmetler adı altında işletmeye muhasebe, tahkim, güvenlik gibi hizmetler de verilir ve ayrıca bir tazmin payı da ayrılarak ekstra giderler kapatılabilir diye düşünüyorum. Ancak burada da dayanışma ilkesine uygun olarak diğer girdilerin aksine ancak zarar doğduğu zaman tazmin payı ayrılacağından baştan bir oranlama yapmak mümkün olmayacaktır. Herhangi bir payı sabitlemeği, işletmenin devamlılığı için bile olsa doğru bulmuyorum. Çünkü o taktirde sabitlenen pay rizikoyu paylaşmamış olacaktır.

Bizim şimdiye kadar Üstad’dan öğrendiğimiz işletme ortaklığı kavramının bana göre eksik olan ama sizin belirttiğiniz gibi ayrı madde değil de merkezde yer alabilecek bir faktör olan ‘müteşebbis’, gerçekten de işin bel kemiğidir. Şimdiye kadar gözlemlediğim kadarıyla yapılan, yapılmaya çalışılan tüm işlerde bir müteşebbis eksikliği sebebiyle sağlıklı bir sonuç alınamamış ve bu da işletme ortaklığı ilkeleri üzerinde bir takım revize çalışmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Müteşebbis yapılacak işin bir girdisiyse ortaya koyduğu şey nedir? Altyapı, sermaye, emek ve genel hizmet zaten vardır. Kendisinin de bir katkısı olmalıdır.

Şahsi kanaatim müteşebbis ile sermaye ortağının aynı kişi olmasıdır. Yani işe parayı, malı koyan adam, projesiyle gelmeli ve işin takibini yapmalı. Aksi taktirde müteşebbis risk almadan sadece işi organize edecekse bunu zaten genel hizmet sorumlusu da yapabileceğinden gereksiz bir girdi olarak kalmaktadır.  

 

Hüseyin Kayahan
22.04.2016
09:03

Selamlar.

Üzerimde bir vecibe olduğunu bilmeme rağmen oturup düşüncelerimi yazamıyorum, affola. Detaylı ve açık görüşlerimi daha sonra yazacağım.

Müteşebbis işletmenin başkandır, doğrudur.

İşletmelere girdiler kısaca ve kabaca;

1- Miktarla katılırlar

2- Zamanla katılırlar.

Bu iki kritere göre her girdinin değerlendirilmesi gerekir.

Düzgün sekizyüzlüde Üstte 1, altta 1, yanlarda 4 ve ortada 1 tane "merkez" vardır. Çevredekiler diğer 5 merkezle ilişkili olduğu halde, ortadaki merkez 6 merkezle ilişki halindedir. Anlatımlarda ortadaki bu merkez atlanmaktadır.

İşletme kristalinde ortadaki merkez kişiler düşünüldüğünde "müteşebbis", kurumlar düşünüldüğünde ise "teşebbüs"ün kendisidir. Paylar paylaştırılırken 4+1 pay düşünülmelidir.

Miras ayetlerinde "bakiyeciler" vardır. Mahfuz/korunmuş paylardan sonra, "bakiyeciler", yani ne kalırsa onu alanlar düşünülmediğinde taksimler çıkmaza girmektedir. İşletmede de bana göre buna benzer "bakiyecilerin" olması gerekir. Gerçek kar ve gerçek zarar anlık değil, sonralıktır. Pek çok mal garanti süresine tabidir, pek çok alış veriş de vadeye ile bağlıdır. Nihai rizikonun bir girdiye ait olması işlemri daha kolaylaştırır, diye düşünürüm. Zira; "şirket-i dıman" yani "garantörlük" sermaye koymayı bile gerektirmez. Zarara iştirak eden, kardan/hasıladan pay almaya da müstehaktır. Bir girdininiaynı zamanda diman ortağı olması şekliyle işlemler kolaylaşır.

4 GİRDİ; emek, sermaye, tesis ve genel hizmet ile ilgili daha sonra yacağım. Mamafih eski makalelerimde olmasına rağmen , demek ki derli toplu ve açık değil...

Saygılarımla.

H.KayahanYorumYap

Son Eklenen Makaleler
Cengiz Demirci
İnsanlık Anayasası değil Ümmül Kitab
19.6.2017 888 Okunma
Cengiz Demirci
Siyasi Cihat Namazı'nın Fıhkı
9.5.2017 1188 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Tarım Politikası
2.5.2017 1738 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen gümüş motorla başlar
13.4.2017 1646 Okunma
Cengiz Demirci
"İnsanın maymundan türeme imkanı yoktur"
25.3.2017 1748 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinayet Suçları
22.10.2016 1637 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukuku Maddi ve Mali Suçlar
27.9.2016 2246 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar
23.9.2016 4332 Okunma
Cengiz Demirci
Çoklu Ceza Hukuku
17.9.2016 1128 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 3936 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Arapça - Türkçe Gelecek Zaman Mukayesesi
2.3.2016 4491 Okunma
Cengiz Demirci
CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN EŞDEĞER HALE GETİRİLMESİ
15.2.2016 2374 Okunma
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7216 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 5693 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Para Vakıfları ve Faiz
8.11.2015 4535 Okunma
Cengiz Demirci
Altın ve Gümüş para
6.11.2015 2489 Okunma
Cengiz Demirci
Mecelle madde 1: Fıkhın tarifi
6.9.2015 4711 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5113 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Mecelle ve İnsanlık Anayasası
15.8.2015 3639 Okunma
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5217 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Kıyasa kıyas olur mu ?
22.6.2015 3347 Okunma
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 8788 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Erbakan Vakfı - Şehzade Sancağı
1.3.2015 2710 Okunma
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 12086 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.2.2015 1979 Okunma
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.2.2015 2034 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle kurgusu
18.1.2015 3798 Okunma
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 3881 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4043 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 4699 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Başkanın sürme yetkisi
29.12.2013 3700 Okunma
Cengiz Demirci
Vitesli ekonomi
14.12.2013 2240 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen Aşireti
7.7.2013 3396 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme imamı
2.6.2013 2296 Okunma
Cengiz Demirci
Mal Parası
11.2.2013 3828 Okunma
Cengiz Demirci
İstikbali Pazarın Kuruluşu
8.2.2013 3118 Okunma
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 3869 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4244 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 15088 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
ilk selem
3.1.2013 3697 Okunma
Cengiz Demirci
Mümini hataen öldürmek
2.1.2013 2207 Okunma
Cengiz Demirci
Müçtehit YETİŞME Merkezi
16.12.2012 2914 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Görüş Adil Ekonomik Düzeni: Temel Esaslar
22.11.2012 5556 Okunma
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 3855 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 4450 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 3928 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4152 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
Ayakkabı üstüne mest
17.9.2012 2322 Okunma
Cengiz Demirci
Zina - Mut`a - Nikah
27.7.2012 2611 Okunma
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 9276 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Prev[1]2Next