Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Cengiz Demirci
İşletme imamı
2.6.2013
2420 Okunma, 0 Yorum

Müteşebbis

 

4/NİSÂ-1: Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâe(nisâen), vettekûllâhellezî tesâelûne bihî, vel erhâm(erhâme) innellâhe kâne aleykum rakîbâ(rakîben).

 

Ey insanlar, Rabbiniz'e karşı takva sahibi olun. O ki, sizi bir tek nefsten (Âdem Aleyhis selâm'dan) yarattı....

 

İmamsız topluluk olmayacağı gibi müteşebbissiz işletme olmaz. Allah kişileri ve toplulukları muhatap alır. Ey nas diye hitap edilen kitle organize bir cemiyettir. İnsanlık organizeli bir sosyal topluluktur. Hitapta süreklilik olduğu için emir kipi ile hitap edilir.

 

Nisa süresindeki hitap insanlığadır. Temsilen müminler topluluğuna ve onun imamınadır. Ya insanlık, kıyam mülkiyeti ile yetim ve sefihlerin mallarının işletilmesinin mekanizmalarını kurdurarak bunun mücadelesini verecektir, ya da insanlık bu yapıyı kendi bünyesinde kurarak tüm bu malların işletiminin takibini ve murakabesini yapacaktır. İnsanlığın vazifelerinden bazıları burada anlatılarak insanlığın bu kurumsal yapıyı kurması emredilir. Mümin için bu yapı kuruluncaya kadar o konuda cihat vardır.

 

4/NİSÂ-2: Ve âtûl yetâmâ emvâlehum ve lâ tetebeddelûl habîse bit tayyîb(tayyîbi), ve lâ te’kulû emvâlehum ilâ emvâlikum innehu kâne hûben kebîrâ(kebîran).

 

Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle (helâl olan ile) habis olanı (haram olanı) değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza (katarak) yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır.

 

İnsanlığın bir kurumu olacak. Önce insanlığa hitap etti. İnsanlık yetimlere mallarını verecek mekanizmaları kuracak. Bunun hesap ve murakabesini açık ve şeffaf bir şekilde takip ettirecek. Şeffaflık mukavelelerin takibini mümkün kılar. Mukavele olacak, bu mukaveleye göre hareket edildiğinin takibi yapılacak.

 

4/NİSÂ-3: Ve in hıftum ellâ tuksitû fîl yetâmâ fenkihû mâ tâbe lekum minen nisâi mesnâ ve sulâse ve rubâ’(rubâa), fe in hıftum ellâ ta’dilû fe vâhideten ev mâ meleket eymânukum, zâlike ednâ ellâ teûlû.

 

Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o taktirde hoşunuza giden (size helâl olan diğer) kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Fakat, eğer (onlara da) adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane ile veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla (cariyelerinizle) yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

 

Yetimlik akıl bulüg çağı ile biter. Buradaki kadınlardan kasıt yetim olan kızlar değil, yetimi olan kadınlardır. Koca ölünce miras taksim edilir. Taksimde kadının ve yetimleri hakkı belirlenir. Yetimlerin velisi kim ise mirastan kalan paylarının işletmesi onun sorumluluğundadır. Hangi iş konusu ile ilgili ise onunla ilgili kanun var ise kanunla belirlenen eğer yok ise örfle belirlenen kazancı sermayeye getirebiliyorsa o malları onun kıyam mülkiyetinden alamazlar. Biri çıkarda sermayeye daha fazla kazandıracağım derse velisi onunla kıyam mülkiyeti mukavelesi yaparak onun tasarrufuna verebilir.

 

4/NİSÂ-5: Ve lâ tu’tûs sufehâe emvâlekumulletî cealellâhu lekum kıyâmen verzukûhum fîhâ veksûhum ve kûlû lehum kavlen ma’rûfâ(ma’rûfen).

 

Ve Allah'ın, (kullanımı konusunda) sizi kaim kıldığı (vekil kıldığı) mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden (o mallarla) onları rızıklandırınız (besleyiniz) ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz.

 

Süfeha da aynı hukuka tabidir.  Malları israf edip yok etme tehlikesi varsa, hukuk yolu ile tasarruf yetkileri ellerinden alınır. Velisine geçirilir, velisi kıyam mülkiyeti ile işletmeye başlar ya da işin ehline işlettirir. Kıyam mülkiyeti kimde ise işletme sahibi odur, mallar ona aittir. O malları kendi malları ile karıştırıp işletebilir ama bunun mukavelesini hukuka göre oluşturup şahitlerin murakabesinde işletir. Bu takdirde hem sermayeden pay alır hem de işletmeden pay alır.  

 

Bu mekanizmanın integralini aldığımızda, malların en optimum şekilde değerlendirileceği mekanizmaların kurulması insanlığın, temsilen mümin topluluğun vazifelerindendir. İnsanlığı işçilik düzeninden ortaklık düzenine geçirerek paylaşımı daha adil hale getirebilecek mekanizma işletmeyi beceremeyenlere işletmeyi beceren ekiplerin profesyonel yönetiminde en optimum kazancı verebilecek yapılar olarak sunumudur. Pazarda o anda müteşebbislerin kazancı o iş dalında 5 % ise, müteşebbis sermaye, emek, genel hizmetler ve tesis ortakları ile anlaşıp herbiri ile ayrı ayrı sözleşip işletmeyi faaliyete geçirir ve bu mekanizmanın sürekliliğini sağlar. Buna göre de payını sözleşmeye göre alır.

 

 

 

 

 

 
YorumYap

Son Eklenen Makaleler
Cengiz Demirci
İnsanlık Anayasası değil Ümmül Kitab
19.6.2017 1007 Okunma
Cengiz Demirci
Siyasi Cihat Namazı'nın Fıhkı
9.5.2017 1313 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Tarım Politikası
2.5.2017 1871 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen gümüş motorla başlar
13.4.2017 1784 Okunma
Cengiz Demirci
"İnsanın maymundan türeme imkanı yoktur"
25.3.2017 1954 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinayet Suçları
22.10.2016 1745 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukuku Maddi ve Mali Suçlar
27.9.2016 2359 Okunma
Cengiz Demirci
Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar
23.9.2016 4504 Okunma
Cengiz Demirci
Çoklu Ceza Hukuku
17.9.2016 1230 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme hesap düzeni
20.4.2016 4239 Okunma
2 Yorum 22.04.2016 09:03
Cengiz Demirci
Arapça - Türkçe Gelecek Zaman Mukayesesi
2.3.2016 4781 Okunma
Cengiz Demirci
CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN EŞDEĞER HALE GETİRİLMESİ
15.2.2016 2495 Okunma
Cengiz Demirci
Sam'ın Hakem Davası
27.1.2016 7510 Okunma
5 Yorum 07.02.2016 11:43
Cengiz Demirci
Emetün Mümine
15.11.2015 5995 Okunma
8 Yorum 21.11.2015 22:55
Cengiz Demirci
Para Vakıfları ve Faiz
8.11.2015 4743 Okunma
Cengiz Demirci
Altın ve Gümüş para
6.11.2015 2675 Okunma
Cengiz Demirci
Mecelle madde 1: Fıkhın tarifi
6.9.2015 5070 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle Kurandaki Döngüsü
30.8.2015 5384 Okunma
1 Yorum 30.08.2015 19:28
Cengiz Demirci
Mecelle ve İnsanlık Anayasası
15.8.2015 3864 Okunma
Cengiz Demirci
Fatih Kanunnameleri
15.8.2015 5519 Okunma
3 Yorum 18.08.2015 12:15
Cengiz Demirci
Kıyasa kıyas olur mu ?
22.6.2015 3533 Okunma
Cengiz Demirci
Helal Gıda
7.6.2015 9153 Okunma
11 Yorum 15.06.2015 14:07
Cengiz Demirci
Erbakan Vakfı - Şehzade Sancağı
1.3.2015 2977 Okunma
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 12654 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.2.2015 2078 Okunma
Cengiz Demirci
Bağımsız Adaylık
3.2.2015 2146 Okunma
Cengiz Demirci
Hakem Olayının Tümegelimle kurgusu
18.1.2015 3977 Okunma
Cengiz Demirci
Kutadgu Bilig (Devlet Düzeni)
23.11.2014 4280 Okunma
4 Yorum 24.11.2014 10:31
Cengiz Demirci
Süpermarkete müşteri kredisi faiz ilişkisi
3.7.2014 4336 Okunma
1 Yorum 10.07.2014 17:32
Cengiz Demirci
Girdiler Ortaklıkları
6.2.2014 4983 Okunma
1 Yorum 10.02.2014 20:44
Cengiz Demirci
Başkanın sürme yetkisi
29.12.2013 3867 Okunma
Cengiz Demirci
Vitesli ekonomi
14.12.2013 2352 Okunma
Cengiz Demirci
Adil Düzen Aşireti
7.7.2013 3572 Okunma
Cengiz Demirci
İşletme imamı
2.6.2013 2420 Okunma
Cengiz Demirci
Mal Parası
11.2.2013 4063 Okunma
Cengiz Demirci
İstikbali Pazarın Kuruluşu
8.2.2013 3285 Okunma
Cengiz Demirci
Para kitabı veresiye satış bölümü
2.2.2013 4154 Okunma
2 Yorum 09.02.2013 23:04
Cengiz Demirci
Kul Düzeni ve Köle Düzeni
5.1.2013 4532 Okunma
3 Yorum 30.01.2013 09:33
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 15742 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Cengiz Demirci
ilk selem
3.1.2013 3872 Okunma
Cengiz Demirci
Mümini hataen öldürmek
2.1.2013 2334 Okunma
Cengiz Demirci
Müçtehit YETİŞME Merkezi
16.12.2012 3109 Okunma
Cengiz Demirci
Milli Görüş Adil Ekonomik Düzeni: Temel Esaslar
22.11.2012 5813 Okunma
Cengiz Demirci
KARAGÜLLE VE AKDEMİRİN YENİ ANAYASA TEKLİFİNE ELE
4.11.2012 4143 Okunma
1 Yorum 04.11.2012 18:33
Cengiz Demirci
Rahman - Mercan - Reyhan
17.10.2012 4744 Okunma
5 Yorum 18.10.2012 10:05
Cengiz Demirci
Meyve ve Hurma ve Nar
13.10.2012 4197 Okunma
1 Yorum 14.10.2012 13:41
Cengiz Demirci
Fetih Sünneti
12.10.2012 4427 Okunma
1 Yorum 12.10.2012 11:18
Cengiz Demirci
Ayakkabı üstüne mest
17.9.2012 2452 Okunma
Cengiz Demirci
Zina - Mut`a - Nikah
27.7.2012 2757 Okunma
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 9889 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Prev[1]2Next