Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.08.2014
28544 Okunma, 15 Yorum

Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!

 

Biliyorum! bu makale ile birçok tepkiler çekeceğim. Ama ben elimden geldiğince anlayabildiğim doğruları toplumla paylaşmak istiyorum.

Çünkü “Allah kullarına asla zulmetmez!”.

Bütün meallerde Lut kavmi için olan şu iki ayet aşağıdaki gibi çevrilir.

Araf 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)

Lut’u da gönderdik, milletine «Dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz» dedi.[80-1]

Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.»[81]

hakıkaten kadınları geçib de şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Yok siz pek müsrif bir kavimsiniz[81]

Gerçekten siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz. Hayır, siz pek haddi aşan bir topluluksunuz!» dedi.[81]

Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Belki de siz haddi aşan bir kavimsiniz.[81]

Sizler kadınları bırakıp, erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Kuşkusuz siz her türlü ölçüyü çiğneyen, azgın bir toplumsunuz.[81]

Siz; kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, çok aşırı giden bir kavimsiniz.[81]

«Muhakkak ki, siz kadınlarınızı bırakıp şehvet ile erkeklere yanaşıyorsunuz. Belki siz haddi tecavüz eden bir kavimsinizdir.»[81]

«Siz kadınların ötesinde, şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha! Yok, yok anlaşıldı! Siz haddini aşmış bir milletsiniz!»[81]

«Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.»[81]

Most surely you come to males in lust besides females; nay you are an extravagant people. [81]

Lo! ye come with lust unto men instead of women. Nay, but ye are wanton folk. [81]

"For ye practise your lusts on men in preference to women : ye are indeed a people transgressing beyond bounds." [81]

 

Neml 55:

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)

«Kadınları bırakıp, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz; evet, siz cahil bir milletsiniz.»[55]

(Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz![55]

Sahih siz kadınları bırakıp şehvet için mutlak erkekleremi gideceksiniz? Doğrusu siz ne yaptığınızı bilmez bir kavmsiniz[55]

Sahi siz, kadınları bırakıp şehvet için ille de erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir topluluksunuz.»[55]

«Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!»[55]

,Siz kadınları bırakıp erkeklerle cinsel ilişkide bulunuyorsunuz öyle mi? Aslında sizler her türlü bilgiden yoksun, beyinsiz bir toplumsunuz.[55]

Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır siz, cahil bir kavimsiniz.[55]

«Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşacaksınız? Doğrusu siz cahilâne hareket eden bir kavimsiniz.»[55]

Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle!»[55]

«Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.»[55]

What! do you indeed approach men lustfully rather than women? Nay, you are a people who act ignorantly. [55]

Must ye needs lust after men instead of women? Nay, but ye are folk who act senselessly. [55]

Would ye really approach men in your lusts rather than women? Nay, ye are a people (grossly) ignorant! [55]

 

Bu çeviriler nedeni ile de “Lut kavmi homoseksüel olduğu için yok edildi” düşüncesi toplumda yaygınlaşmıştır. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki ayette de geçen “min düni ennisai” cümlesinin anlamı “kadınları bırakmak” değildir. Bu cümlenin asıl anlamı “kadınlar ve başka, kadınlara ilaveten başka,” dir. Dune kelimesi ilaveten başka anlamındadır. Diğer mefulu hariç kılmaz.
Eğer ayette “
gayri nisai” denmiş olsaydı, “kadınların dışında, kadınları bırakıp ta” anlamı oluşacaktı ki bu durumda Lut kavmi homoseksüel olacaktı.

Oysa iki ayette de “kadınlara ilaveten şehvetle erkeklere de geliyorsunuz” denmektedir. Bu nedenle Lut kavminin durumu homoseksüellik değil biseksüellik tir. Yani hem kadınlarla hem de erkeklerle cinsel ilişkiye girmektedirler. Üstelik bunu gelenek olarak, zorla gerçekleştirmektedirler.

 

Lut kavmi bu sapıklığı zorla ve fantezi olsun diye yaptığı için, ayrıca gelenek haline getirmiş olmasından dolayı helak edilmiştir. Bu kavim herhangi bir hormonal veya psikolojik hastalığa sahip değildir. Toplumlarının devamı için kadınlarla da yatabilmektedirler. Eğer kadınlarla yatamaz olsalardı üreyemezlerdi. Toplum devam ettiğine göre böyle bir sorunları yoktur.

 

Homoseksüellik psikolojik veya fizyolojik bir hastalık ise kınanacak bir sapıklık olarak düşünülmemelidir diye düşünüyorum. Onların yargılanmasının Allaha ait olduğunu kabul ediyorum. Çünkü hormonal veya genetik birçok hastalık nedeni ile bizim erkek dediğimiz insanlar kadın gibi, kadın dediğimiz insanlar erkek gibi yetiştirilmek zorunda kalınabilmektedir (hermafrodit, testiküler feminizan…).
Ayrıca ayette "kadınlardan başka" dendiği için çocuk ve hayvan ile cinsel ilişki kurmakta men edilmiş oluyor.

 

Asıl cinsel sapıklık fantezi olsun diye biseksüel, çocuk veya hayvan ile cinsel davranışta bulunmaktır.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 


YorumcuYorum
Hüseyin Kayahan
04.08.2014
08:30

Mete bey,

Biseksüellik, eşcinsellikten daha mı eşeddir ki; onlar helak edilmişlerdir? Ya da sizin tespinizle; eşcinseller zaten üreyemedikleri için kendi kendilerine tükenmeye terk edilip, biseksüel, vb helak edilmişlerdir?

Saygılarımla.

H.Kayahan

Mete Firidin
04.08.2014
08:48

Evet ,biseksüellik homoseksüellikten daha fazla zagınlıktır. Çünkü Homoseksüellik psikolojik veya fizyolojik bir hastalık nedeni ile oluşmuş olabilir. Ama biseksüellik tamamen fantezik bir azgınlıktır, aşırılıktır.

Hüseyin Kayahan
04.08.2014
09:50

doktor olduğunuz için soruyorum;

psikolojik veya fizyolojik hastallıklar eğer doğal da olabiliyor ise, diğer canlılarda da görülmesi gerekmez mi? Bildiğim kadarı ile, zaten böyle bir ispat gayreti içindedir, batılılar... Böylece bu durumun doğallığı iddia edilebilir. Fakat yine bildiğim kadarı ile hiç bir hayvan türünde (en azından kalıcı, sürekli, sürdürülebilir) bir homoseksüel lişki saptanamamıştır. Özellikle Büyük Biritanya çok sevinecekti, bu keşfe; ama henüz ortada görünmüyor. Bitkiler alemi için ise, hiç kimsenin aklına gelmemiştir herhalde.

Ne kadına ne de erkeğe benzememe; ya da hem erkek, hem de kadın organlarına sahip olma ender de olsa vaki olan bir durumdur. Binde bir, onbinde bir gibi çok çok düşük bir oranda olsa gerektir...

Bu konuyu daha da açmanız gerekir bence.

Saygılarımla.

H.kayahan

Mete Firidin
04.08.2014
10:02

Bir çocuk doktoru olarak belirsiz cinsiyetle doğan bir çok çocuk gördüm. mesela genetik olarak kız olan fakat , görünüşte penisi olan bir sürü çocuk gördüm. bu çocuklar erkek olmaya yönlendiriliyorlar. Ama aslında karınlarında rahimleri var.

Bazı çocuklar ise tamamen kız görünümdeler fakat genetik olarak erkekler ve rahimlweri de yok. Bunlarda kız gibi yetiştiriliyorlar.

Ayrıca Travestilerin normal insan düşüncesine sahip oldukları da iddia edilemez. Bunu bir hastalık olarak kabul etmek daha doğru görünüyor.

Kimin sevindiği , kimin üzüldüğü önemli değil, Doğru olan nedir? Önemli olan budur.

Tayibet Erzen
04.08.2014
11:33

Bu durumda homoseksüellik bir dereceye kadar kabul görüyor. En azından psikolojik veya fizyolojik sebeplerle çift cinsiyetli olanların durumu doğal ve ceza gerektirmeyen bir durum olarak görülebiliyor. Aslında gayet mantıklı ve adil bir yaklaşım.

Beni anlayamadığım ise Allah'ın insanları neden böyle bir ikilemde bıraktığıdır. Daha doğrusu böyle bir durumun kime, ne faydası vardır? Sonuçta hangi cinsiyetin daha baskı olduğu psikoloji de hesaba katlınca tam olarak belirlenemeyebilir.

Mete Firidin
04.08.2014
11:35

Normalin idraki anormali bilmekle olabailir.

Tayibet Erzen
04.08.2014
12:10

Bu durum olmasa da sağlıklı cinsiyet anlaşılırdı diye düşünüyorum.

Mete Firidin
04.08.2014
12:45

Sanmıyorum. herşey zıddı ile kaimdir.

Mete Firidin
04.08.2014
12:53

ARAF 189 :

O sizi tek bir candan yarattı; ondan kendisiyle huzur bulması için eşini var etti. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu gezdirdi. Yükü, ağırlaşınca Rabbleri Allah'a: 'Eğer bize sağlıklı (bir çocuk) verirsen sana şükredenlerden olacağız' diye dua ettiler.

Tayibet Erzen
04.08.2014
13:48

Bu kavramlar birbirinin zıddı değil ki.

Eğer yaradılıştan kaynaklanan bir cinsiyet sorunu varsa bunun hikmeti bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum. Denge buysa Kuran'da onların da hukuku yer almalı ve onlara göre de her türlü sosyal ve siyasi statü hazırlanabilmeli.

Mete Firidin
04.08.2014
14:32

Onalrın statüsü, akıl hastalarının statüsüdür. Ama zina tek taraflı işlenmez. Bir homoseksüel ile normal sayılanın cinsel eğlemi, bir deliye eylem yapan normal insanın durumu gibidir. Deliye ceza olmaz, ama ona karşı suç işleyene normal ceza verilir.

Tayibet Erzen
04.08.2014
14:54

Kuran'da yaradılışta zeker ve ünsadan bahsediyor. Üçincü bir alternatifi zikretmiyor. O yüzden bunlara mecnun demeye de delil lazım.

Mete Firidin
04.08.2014
15:46

Buna ancak uzmanlar kurulu tarafından karar verilebilir. yani Deli mi, sapık mı?

Ayetten pedofili ve hayvanlarla ilişkinin sapıklık olduğu anlaşılıyor. Bi seksüelliğin de sapıklık olduğu anlaşılıyor. Ama erkek gibi görünen fakat kadın gibi hissedenler bence hasta veya deli olarak değerlendirilmelidir. tedavi edilmelidir.

Mete Firidin
04.08.2014
15:52

Konjenital adrenal hiperplazide bazen Kız çocuğunun penisi vardır. scrotumu vardır. testisleri yoktur. Rahimi vardır. Buluğa geldiğinde penisinden regl olur. bu çocuk, erkek mi , kızmıdır. genotip olarak kız, fenotip olarak erkektir. gerçek nedir. Bunu çocuğun yaşı büyüdüğünde kendini ne olarak görüyorsa o yönde belirleme ve işlem yapılacaktır. Homoseksüellikte buna kendini psikolojik tanımlamada eklenmektedir. Ama 2 c,nsiyetten birini seçme ve yalnızca orada kalma hakkı verilmelidir.

Karakedi
03.12.2017
03:35

Sayin Huseyin Kayahan Bey,

Bu siteye size cevap yazmak icin uye oldum. Kurmus oldugunuz mantik hatali oldugu icin cevap yaziyorum. Homoseksuellik dogada baska hicbir hayvanda gozukmedigi icin sapiklik oldugunu soyluyorsunuz veya marjinallik. 

Insanla hayvanin bu sekilde karsilastirilmasi dogru degil. Cunku insanin dogasi ayni atadan geldigi diger canlilardan farkli gelismistir.

Yani ozeti su. Mesela maymunlar orangutanlar sempazeler ve dogadaki diger butun hayvanlar sadece uremek icin ciftlesirken; insanin diger hayvanlardan farkli olarak zamanla gecirdigi evrim sonucu sahip oldugu bilinc sayesinde insanlarda ciftlesme farkli anlamlar kazanmistir.

Mesela ornek verelim. Dogada hicbir orangutan dildo kullanmaz. Ama insanlar kullanir. Veya partnerleri birbirlerini yataga baglayip sevisir. O zaman yataga baglamak sapiklik midir?

Veya hikayenin en basina gelelim. Insanlar her seks yaptiginda birbirlerini dollemezler. Zevk icin yaparlar. Dogada seks yapan hayvan yoktur. O zaman ciftler evli dahi olsalar cocuk yapmak amacli olmayan, birbirlerini dollemedikleri iliskiler sapiklik midir?

Çok Yorumlanan Makaleler
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 57329 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.08.2015 32832 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.04.2012 16929 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12748 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.02.2014 21973 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 23503 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.01.2014 18751 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Sam Adian
IŞLEVSIZ TANRI...!
9.09.2012 12478 Okunma
42 Yorum 18.09.2012 01:06
Sam Adian
EN IYI ANAYASA YAZILI OLMAYANDIR.....
7.07.2012 10664 Okunma
34 Yorum 10.07.2012 22:30
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.07.2012 11671 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.03.2014 23945 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Sam Adian
KAT'a ve NEFY - KAVRAMLAR
7.04.2012 9698 Okunma
32 Yorum 09.04.2012 18:02
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9637 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.08.2009 12374 Okunma
31 Yorum 04.02.2021 07:47
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 30104 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Harun Özdemir
Evlenme hakkı üzerine
11.07.2012 9433 Okunma
30 Yorum 18.07.2012 19:12
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 24674 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 34352 Okunma
28 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.04.2012 25633 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8492 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 18193 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.07.2012 27433 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Sam Adian
Varlığın Rabbi....
28.08.2012 9519 Okunma
24 Yorum 05.09.2012 10:43
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.05.2013 24740 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
SOSYAL KAPITALIZM.
21.03.2012 11903 Okunma
23 Yorum 23.03.2012 04:25
Sam Adian
DARB-I MESEL VE YETKI GASPI
8.03.2012 8040 Okunma
22 Yorum 11.03.2012 16:10
Sam Adian
KAT'A ve NEFY
31.03.2012 11375 Okunma
22 Yorum 11.04.2012 01:44
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 10266 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 30764 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.02.2015 14470 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 7164 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Mete Firidin
Hınzır
12.11.2018 6914 Okunma
19 Yorum 31.01.2021 23:14
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.02.2012 43790 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Sam Adian
HMR ve SONUÇ
16.03.2012 9721 Okunma
18 Yorum 16.03.2012 18:08
Sam Adian
HADIM'DAN ZINAYA
12.07.2012 8693 Okunma
18 Yorum 13.07.2012 10:00
Mete Firidin
Şeriata Göre Kadınların Dövülebilmesi?
16.03.2014 16602 Okunma
18 Yorum 20.03.2019 10:45
Mete Firidin
Kuran’da Tasavvuf ve Lahid Köklü Kelimeler
8.05.2014 11080 Okunma
18 Yorum 10.05.2014 11:22
Süleyman Karagülle
D E R G I !
29.04.2017 6206 Okunma
18 Yorum 16.05.2017 08:11
Harun Özdemir
Adem Tiflis'te insan oldu!
26.06.2012 8284 Okunma
17 Yorum 05.07.2012 21:40
Mete Firidin
Cennetteki Khamr
28.05.2015 16114 Okunma
17 Yorum 29.05.2015 19:00
Sam Adian
SLT ve SISTEM Toplu değerlendirme ve cevaplar
19.02.2012 8299 Okunma
16 Yorum 24.02.2012 01:08
Sam Adian
UTANMAZLIK ZINA MIDIR?
13.07.2012 10556 Okunma
16 Yorum 14.07.2012 21:14
Mete Firidin
Adet Görmekteyken Kadın Namaz Kılabilir mi?
14.06.2018 7919 Okunma
16 Yorum 17.04.2020 16:27
Reşat Nuri Erol
Hocaların Hocası Ali Yakup Cenkçiler Hoca - 4
29.05.2021 757 Okunma
16 Yorum 30.05.2021 17:12
Sam Adian
EKIMUS SALAT - Namaz bir Ritüel midir?
1.02.2012 14780 Okunma
15 Yorum 03.05.2020 12:00
Sam Adian
RIBA VE EKONOMI
7.03.2012 10018 Okunma
15 Yorum 09.03.2012 06:04
Sam Adian
YAPISAL ILKELER - KARAR MEKANIZMALARI
29.03.2012 8340 Okunma
15 Yorum 31.03.2012 20:26
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.08.2014 28544 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Rahmet ve Şeriat
19.03.2012 7089 Okunma
14 Yorum 27.03.2012 21:05
Mete Firidin
Hamr ve Humr
12.04.2012 9991 Okunma
14 Yorum 02.05.2012 15:51