Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.08.2009
15636 Okunma, 33 Yorum

Kuran 1400 yıl önce indirildiğinde Arabistan yarımadasındaki bedeviler ve yerleşikler için Kuran dili çok net anlaşılırdı. Anlamakta zorluk çekmiyorlardı. Kendi dilleri idi. Zaman geçtikçe Kuran’a inananların sayısı arttı ve Müslüman oldukları için ana dili Arapça olmayan insanlar arasında da Kuran’ı okuma ve anlama ihtiyacı doğdu. Ancak Arapçayı öğrenmek o kadar kolay değildi. Hatta ana dili Arapça olan topluluklarda da zaman içinde dilin kullanımında değişiklikler meydana geldi. Zaman içinde kullanılan Arapça, 1400 yıl önceki Kureyş lehçesinden uzaklaşmaya başladı.

Emeviler ve Abbasiler döneminde “lahn” denen yanlış i’rabla konuşma kendini göstermeye başlamışken zaman içinde i’rabın kendisi unutulmaya başlandı. İ’rab, Arapçada kelimenin son harekesinde veya son harfinde meydana gelen değişiklikler ile kelimenin cümledeki görevinin ne olduğunu anlama yöntemidir. Bir örnek verecek olursak:

Burada ilk iki cümle ve son iki cümle birbiri ile aynı anlamdadır. Burada fiili işleyen kimseyi yani fâili gösteren kelimenin sonundaki zamme (ötre) harekesidir. Fiilden etkilenen yani mef’ûlü gösteren ise kelimenin sonundaki fetha (üstün) harekesidir.

Görüldüğü gibi cümlede geçtiği sıra önemli değildir. Kuran Arapçası bu şekildedir. Ayeti okursunuz, uzun bir cümlenin en sonunda fâili söyler, bazen en önce söyler, bazen mef’ûlü fiilden önce söyler. Bunu anlamanın yolu i’râbını bilmekten geçer. Bunun için yazılmış onlarca i’râb tefsirleri vardır. Ancak Arapça zaman içinde değişime uğramış ve bu i’râb artık terk edilmeye başlamıştır. Modern Arapçada son harekeler terk edilir. Örneğin:

şeklinde söylersiniz ve burada sıra önemlidir. Önce fiili, sonra fâili söylersiniz, sonra mef’ûlü söylersiniz.

Kuran ise 1400 yıl önceki Kureyş lehçesi ile indirildiği için modern Arapça öğrenerek Kuran’ı tam anlamıyla anlayamazsınız. Klasik Arapçayı öğrenmeniz gerekir.

Bunun eğitimini veren birçok yer vardır. Arapça dilbilgisinin temel iki dersi olan Sarf (kelime bilgisi) ve Nahiv (cümle bilgisi) ders olarak okutulmaktadır. Ancak bu dersler okutulurken eskiden yazılmış klasik bazı kitaplardaki sıra hiç değiştirilmeden ve ezbere dayalı bir yöntemle eğitim yapılmaktadır. Böylece Kuran Arapçasını öğrenmek isteyenler çok uzun zamanlarını harcamakta, birçok kalıbı ezberlemekte ama yıllarını verdiği halde hala Arapçayı tam olarak çözememektedir.

Arapça dil mantığı aslında diğer dillerde de olan özyinelemeli (recursive) bir mantık içerir. Yani cümlenin içinde bir öğe vardır, o öğe başka alt öğelerden oluşabilir veya oluşmaz. Örneğin cümlenin içinde bir isim vardır ve o ismin içinde cümle vardır ve o cümlenin içindeki bir veya birden fazla isim yine cümleler içerebilir. Diğer dillerde de olabilen bu durum Kuran Arapçasında o kadar yaygındır ki, Kuran Arapçasını anlamanın temeli buna dayanır.

Sonuçta Kuran Arapçasını öğrenmek için matematikte daha az, bilgisayar mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan rekürsif fonksiyon yapısını anlamak gereklidir. Bu yapıyı net olarak anlayamayan Kuran Arapçasını anlayamayacaktır. Uzun senelerini harcayarak Kuran Arapçasını öğrenen birçok kimse aslında farkına varmadan bu yapıyı anlamış olmaktadır. Bunu tersine çevirdiğimiz zaman, yani Kuran Arapçasını rekürsif mantıkla öğretmeye başladığımız zaman çok kısa süre içinde Kuran Arapçası anlaşılmaya başlanmaktadır.

Bunun için bundan üç yıl kadar önce Ruhu-l Kuran projesi adını verdiğimiz bir projeyi başlattık. Bu projenin özelliklerini sıralayacak olursak:

 • Bu bir bilgisayar programıdır (yazılımdır).
 • Bir ekibin çalışması ile gelişmektedir.
 • Bu ekibe dâhil olmak isteyen herkese açıktır.
 • Allah rızası için yapılmıştır, maddi bir amacı yoktur, karşılığı Allah’tan istenmektedir. Tamamlandığında isteyen herkes bu yazılımı ücretsiz olarak elde edebilecektir.

Bu projenin amaçları:

 • Hiç Arapça bilmeyen bir kimse sadece bu yazılımı kullanarak bu yazılımın yönlendirmesi ve yaptığı sınavlar ile Kuran’ı anlayacak seviyede Arapçayı öğrenebilir hale gelebilir.
 • Arapça bilen bir kimse Arapçasını geliştirebilir.
 • Kuran üzerinde çalışma yapmak isteyen kimseler sadece bu yazılımı kullanarak bile aradıkları birçok veriyi elde edebilirler.

Yazılımın Temmuz 2009 tarihi ile özellikleri:

 • Ayet bazında görüntülenebilen 10 adet Türkçe meal ve 3 adet İngilizce meal
 • Ayet bazında görüntülenebilen 65 adet orijinal Arapça tefsir
 • Ayet bazında görüntülenebilen 3 adet orijinal Arapça mana tefsiri
 • Ayet bazında görüntülenebilen 6 adet orijinal Arapça i’râb tefsiri
 • Ayet bazında görüntülenebilen meşhur on kıraat (Henüz yapılmadı)
 • Rekürsif olarak gösterilen irab tefsiri (Ruhu-l Kuran ekibi tarafından yapılıyor, tamamlanmasına az kaldı)
 • Said El Gamdi kıraati
 • Kök bazında Kuran’da arama yapabilen mu’cem
 • Kök bazında arama yapabilen 5 adet meşhur Arapça sözlük (Lisanu-l Arab, Kitabu-l Ayn, Tacu-l Arûs, Kamusu-l Muhît, Müfredat), 1 adet Arapça-İngilizce sözlük (Lexicon)
 • Kuran’da geçen her kelimenin cümledeki i’râbı, sarf analizi, Türkçe ve İngilizce anlamı (Ruhu-l Kuran ekibi tarafından yapılıyor, tamamlanmadı)
 • Verdiğiniz herhangi bir kökün istediğiniz babdan ve zamandan fiil, ism-i fâil ve ism-i mef’ûl çekimleri (Tamamlandı)
 • Arapça bilmeyenlere Arapça öğreten dersler ve testler (Henüz yapılmadı)
 • Bütün özellikler ve menüler Türkçe, Arapça ve İngilizce ara yüz dilleri seçenekleri ile sağlanmaktadır. Yani sadece Türkler değil, İngilizce bilenler ve Arapça bilenlerde bu yazılımı kullanabileceklerdir.

Bu makale yeterince Arapça bilgi seviyesinde olup bu çalışmaya katılmak isteyenler için bir duyurudur. Şu anda yazılımın eksikleri ve yanlışlarının çokluğu nedeniyle dağıtımı yapılmamaktadır. Yazılım tamamlanıp ilk kontroller yapıldıktan sonra dağıtılacaktır.

 

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
03.08.2009
23:50

Bismillahirrahmanirrahim...

Önce bizleri bu yöne yönlendirn Üstadımız Süleyman Karagülle’ye;

Sonra Lütfi Hocaoğlu ve Çalışma Arkadaşlarına nasıl teşekkür edilir?

-Her halde yapılan bu çalışmalara gerekli ilgi ve desteği göstererek...

-Okumak.. incelemek.. anlamak.. ve uygulamak...

Hatırlıyorum; bu çalışmalara başlayıp da biraz ilerlediğimizde, Lütfi Hocaoğlu Kardeşime dediklerimi hatırlıyorum...

-Lütfi Kardeş, Kur’an nâzil olduktan sonra, ilk asırlarda onun anlaşılıp uygulanması için ashabın, tabiiinin, sonrakilerin ve en sonunda müçtehit imamların kendi çağlarında yaptıkları çalışmalara benzer bir çalışmayı; şimdi de bizler çağımızdaki sorunları "KUR’AN"a istinaden çözmek üzere yapıyor gibiyiz... Acaba doğru mu düşünüyorum?, yoksa mübalağa mı yapıyorum?..

-Evet, doğru düşünüyorsun... demiştin.

Bizler bu çalışmalarımızla; ülkemizin, insanımızın, İslam âleminin ve bütün beşeriyetin ihyiyacı olan "YENİ İSLÂM/KUR’AN/ADİL DÜZEN MEDENİYETİ"ni kurma yolunda, ilk adımları attığımızı zannediyoruz...

Bu yolda bizim gayretimize gayret, gücümüze güç, çalışmalarımıza yeni hamleler katacak kardeşlerimizi bekliyoruz...

Lütfi Kardeşime "BU MAKALESİ" sebebiyle teşekkür borçluyum...

Aslında sadece o teşekkürü yazmak için yola çıktım ama söz uzadı...

Uzun sözün ve nice yılların çalışmasının özü işte "BU MAKALEDE"DİR...

Artık işim kolaylaştı; "RUHU’L-KUR’AN" çalışmamızı anlatmaya çalıştığım insanlara meramımı "BU MAKALE" sayesinde daha kolay anlatabileceğim... Meseleyi kısaca özetledikten sonra, "BU MAKALE"yi okumasını tavsiye edeceğim...

Allah çalışanlardan ve ilgilenenlerden, anlamaya ve anlatmaya çalışanlarda; özellikle anladıktan sonra uygulama mücahedesine girişenlerden razı olsun...

Baki selam, sevgi, salât, duâ, duâ, duâ...

En derin hürmet ve muhabbetlerimle...

Reşat Nuri EROL

poloicc
17.09.2009
01:52

allah razı olsun bir an evvel isteriz

Laedri
02.11.2017
16:12
Proje güzelmiş ama ne zaman çıkacak acaba, belli mi
Lütfi Hocaoğlu
04.11.2017
11:32
Son düzeltmeleri yapıyoruz. Kısa bir süre sonra diyebiliyorum, tarih veremiyorum ama özellikle isterseniz bilgisayarınızı Yenibosna'ya Akevler'e getirirseniz bu haliyle yükleyebiliriz.
Laedri
17.11.2017
18:58
Istanbul'da yaşamıyorum. Kuran'a karşı büyük merakım var. Irab, kelime meali, Kuran Arapçası vb. Programınız makalenize göre mükemmel bir program. O yüzden çok merak ediyorum. Bu haliyle görebilmemin başka yolu yolu yok mu? Yenibosnaya gelmeden yani. Cevap verdiğiniz için de teşekkür ederim ayrıca
Laedri
17.11.2017
19:04
Istanbul'da yaşamıyorum. Kuran'a karşı büyük merakım var. Irab, kelime meali, Kuran Arapçası vb. Programınız makalenize göre mükemmel bir program. O yüzden çok merak ediyorum. Bu haliyle görebilmemin başka yolu yolu yok mu? Yenibosnaya gelmeden yani. Cevap verdiğiniz için de teşekkür ederim ayrıca
Laedri
17.11.2017
19:13

Bu arada ilgili makalenizin 2009'da yayımlanması ve aradan 8 yıl geçmiş olması projenin rafa kaldırılmış olabileceğini aklıma getirmişti. Kısa süre içinde çıkacak olmasına sevindim.

Lütfi Hocaoğlu
18.11.2017
11:33
Size bir mail gönderdim. O maile adresinizi gönderirseniz size DVD olarak ulaştırabilirim.
Laedri
20.11.2017
14:39
Hocam beni unutmayın sabırsızlıkla bekliyorum programı. Allah razı olsun
mbarut
11.02.2018
15:19

biz de kendi aramızda Kuran-ı Kerim'i anlamaya yönelik arapça çalışmaları yapıyoruz. gerek fayda verme gerekse fayda alma amaçlı talebim vardır. Ruhul kuran çalışmasınını bamna da gönderebilirsiniz.

Muharrem Barut


Lütfi Hocaoğlu
12.02.2018
12:03

Muharrem Bey,

Mail adresinize bir link gönderdim. Oradan Ruhu-l Kuran'ı indirebilirsiniz.

Allah işiniz kolaylaştırsın. Her zaman beraber çalışabiliriz.

Tamer Açıkalın
16.02.2018
10:05
Selamun aleykum hocam, yazılımı bana da göndermenizi arz ederim. Allah razı olsun, kolaylıklar bahşetsin inşâallah. 
Tamer Açıkalın
16.02.2018
10:06
Selamun aleykum hocam, yazılımı bana da göndermenizi arz ederim. Allah razı olsun, kolaylıklar bahşetsin inşâallah. 
Lütfi Hocaoğlu
17.02.2018
09:37

Tamer Bey,

Sizin de mail adresinize bir link gönderdim. Oradan indirebilirsiniz.

Allah sizden de razı olsun. İyi çalışmalar.

ramazan
14.04.2018
23:17

Selamun aleyküm kardeşim.

Emekli bir Din Kültürü öğretmeniyim.Ankara'da ikamet ediyorum.Yaklaşık üç yıldır yani emekli olduktan sonra Kur'anı öğrenmeye çalışıyorum.Öğrenmem gereken çok şey olduğunu gördüm.Akevleri neredeyse adım adım takip ediyorum.Ama doğrusu en çok Ruh-ul Kur'an adlı yazılımı merak ediyorum.Çok görmezseniz bana da gönderin lütfen.Allah yardımcınız olsun

tapazan @mynet.com

0 545 874 21 45

Ramazan ARSLAN

hasangormez
11.05.2018
22:24

Selamunaleykum Lütfi Hocam, rica etsem bana da yazılıma ulaşabileceğim bir link atabilir misiniz? Yaptığınız çalışmaları Allah kabul etsin... 

hasangormez81@gmail.com   

Lütfi Hocaoğlu
14.05.2018
09:47

Aleyküm selam Hasan Bey ve Ramazan Bey,

Mail adreslerinize bir link gönderdim. Oradan indirebilirsiniz.

Selamlar

fatih
16.05.2018
16:22

iyi günler hocam benim email adresimede gönderirseniz çok memnun olurum.

feytrek@gmail.com


Lütfi Hocaoğlu
16.05.2018
23:19
Gönderdim Fatih Bey, selamlar.
curie
26.05.2018
18:25
Ben de link rica ediyorum. İyi günler 
Lütfi Hocaoğlu
26.05.2018
19:21

Sayın curie

e-posta adresinizi yazar mısınız?

yusufogurlu54
01.06.2018
15:37

Selamün aleyküm sayın Hocam .Öğretmenim Bazı yazılar çok ilgimi çekti. RUHUL KURAN programını mümkünse istiyorum.Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum

yogurlu54@gmail.com

fatih
12.06.2018
16:02

Aşağıdaki dosyaları indirdim. Bu dosyaları nasıl çalıştırabilirim ?


SetupRuhulKuran-2.bin

SetupRuhulKuran-3.bin

Lütfi Hocaoğlu
13.06.2018
00:12

Merhaba Fatih Bey,

Yusuf Bey dosyaları indirirken iki dosyayı silmiş yanlışlıkla. Onları yeniden yüklüyorum. Hepsini indirip SetupRuhulKuran.exe dosyasını çalıştıracaksınız.

kamil
03.01.2019
21:32
merhaba hocam ben de alabilir miyim lütfen
tapazan
04.10.2019
13:42

Selamun aleyküm arkadaşlar

Ruhul Kuran programını edinmek istiyorum.

Yardımcı olur musunuz?

Teşekkür ederim

Lütfi Hocaoğlu
04.10.2019
15:50

BU linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1F3pIPP1REA-eAI0cmEvuQe3HLzuubEJ_

yeniöğrenci2020
14.02.2020
22:01
Selamün aleykum hocam. Bana da bu Yazılımı gönderebilir misiniz ? e-posta adresi: orange16032018@gmail.com
Lütfi Hocaoğlu
19.02.2020
10:01

Merhabalar,

Şu linkten indirebilirsiniz:


https://drive.google.com/drive/folders/1F3pIPP1REA-eAI0cmEvuQe3HLzuubEJ_?usp=sharing


Ali Bülent Dilek
03.02.2021
18:20

DR. MEHMET LÜTFİ HOCAOĞLU: BU PROGRAMLA, KUR’AN ÜZERİNDE DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMA YAPMAK MÜMKÜN OLACAK!

Dr. Mehmet Lütfi Hocaoğlu: Bu Programla, Kur’an Üzerinde Derinlemesine Araştırma Yapmak Mümkün Olacak!

Yayın Tarihi: Şubat 16, 2012

Dr. Mehmet Lütfi Hocaoğlu, Avicenna Hastanesi Başhekim Yardımcısı. Uzman bir doktor… Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisi… Kendisiyle söyleşi yapmamızın gerekçesi elbette sadece bu hususiyetleri değil. Mehmet Lütfi Hocaoğlu, üç yılı aşkın zamandır bir proje üzerinde çalışıyor. Bir bilgisayar programı; Ruh’ul Kur’an adını verdiği bu programla, Kur’an Arapçasının öğrenilmesini, Kur’an’ın kelime kelime meal ve tefsir çalışmasının yapılmasına imkân sunuyor. Kelime köklerine ve i’râb tefsirine yer verilen program, Kur’an-ı Kerim üzerine şimdiye kadar yapılan en kapsamlı ve nitelikli bilgisayar programı olacak. İşte o programın emektarı Dr. Mehmet Lütfi Bey’le yaptığımız söyleşi. Beğeneceğinizi umuyoruz:

Önce sizi yakından tanımak isteriz. Tıp doktorsunuz ancak bildiğimiz kadarıyla bununla birlikte bilgisayar mühendisliği de okudunuz. Mehmet Lütfi Hocaoğlu kimdir sorusuna kısaca bir cevap istesek sizden…

1969 Sivas doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise, tıp fakültesini Sivas’ta okudum. İç hastalıkları uzmanlığını da Sivas’ta yaptım. Sonra İstanbul’da uzman doktor olarak Gültepe Ensar Hastanesinde çalışmaya başladım. 1.5 yıl kadar orada çalıştıktan sonra Anadolu Çınar Hastanesinde çalışmaya başladım. Orada da dört yıl boyunca çalıştıktan sonra üniversite sınavına girerek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliğine girdim. Dört yıl boyunca geceleri hastanede nöbet tuttum, gündüzleri üniversitede derslere girdim ve fakülteden mezun oldum. Sonra Esenler Avicenna hastanesinden başhekim yardımcılığı görevine başladım ve halen burada çalışıyorum.

“Ruhu’l-Kur’an” adını verdiğiniz bir projeden söz ediyorsunuz. Uzun bir zamandır da bu proje üzerine çalışıyorsunuz. İçeriğine girmeden ifade edersek, böyle bir program yazma fikri nasıl doğdu, buna ne sebep oldu?

Ben 30 yaşına kadar Kuran’la ilgilenmedim. Sadece Cuma namazı Müslümanlığı yapanlardandım. 30 yaşına gelince bir vesile ile kendimi toparladım. İslamiyet’i anlamak istedim. Bunun için birçok kitap aldım, okudum, internet sitelerinde geçirdim gecelerimi. Ancak kaynaklarda birbirine zıt o kadar çok bilgi vardı ki kafam giderek karışmaya başladı.

Bir uzman doktor olarak edindiğim ilmi seviye ve metodoloji ile yazılanlara bakıyordum ve şaşırıyordum. Hiç de ilmi gelmiyordu İslamiyet hakkında yazılan pek çok şey. Süleyman Karagülle ile tanıştım. O güne kadar okuduğum, duyduğum şeylerden farklı şeyler söylüyordu ama söyledikleri hep Kur’an’dan bir delile ve ilmi gerçeklere dayanıyordu. Sonunda aklıma yatıyordu. Bu ilmi bakış açısı ile Kur’an’ı kendim anlamalıyım diye düşündüm. Kuran Arapçasını öğrenmeliydim. Ondan Kur’an Arapçası öğrenmek istedim. Çünkü artık Kur’an hayatımın en önemli şeyi idi. Bana medreselerde okutulan klasik Sarf ve Nahiv kitaplarını aldırdı. Birlikte okumaya başladık. Kitaplar Arapça idi, beraber okuyorduk ve ben not tutuyordum. Ancak o kitaplardaki metodoloji ve konu sıralaması bana çok ters gelmişti. Süleyman Karagülle ezbere gitmeden mantığını kavramamı istiyordu ama eldeki kitaplar benim o güne kadar aldığım eğitim metodolojisine uymuyordu. İki kitabı da kabaca okuduktan sonra Arapça mantığı kafamda çok kaba bir biçimde yerleşmişti. Ondan sonra Türkçe hazırlanmış Arapça dilbilgisi kitaplarını aldım. Onlardan daha rahat anlıyordum fakat onlardaki konu sıralaması ve anlatım tarzı da sıkıntılıydı.

Daha sonra anlatılan bir konuyla ilgili bilgiye dayanan bir bilgi önceki konuda veriliyordu. Bu nedenle birçoğunu tekrar tekrar okudum. Bu kitaplarda da geçen örneklerin pek çoğu Kur’an kaynaklı değildi. Kur’an’dan örnek aramaya başlayınca bulmak çok zordu. Kur’an’da bir ayette karşılaştığım değişik bir durumun karşılığını derli toplu bulabileceğim bir kitap yoktu. Bulunabiliyordu ama çok değişik kaynakları taramak gerekiyordu. Bunun üzerine Kur’an Arapça grameri ile Kur’an’ın metnini buluşturmaya karar verdim ve bu fikir ortaya çıktı. Ben de çalışmaya başladım.

Ruh’ul Kur’an Projesi’ni açarsanız, tam olarak nedir? Bununla neyi amaçlıyorsunuz? Ruh’ul Kur’an Projesi ne işe yarayacak?

Başlangıçta bu proje aslında hiç Arapça bilmeyen bir kimsenin sadece bu yazılımı kullanarak Arapça öğrenmesi içindi. Ancak zamanla projenin seyri değişti. Arapçayı iyi bilenlerin de Kur’an üzerinde derin araştırmalar yapabilmesine imkân tanıyan çok güçlü bir araç haline geldi. Hatta projenin şu andaki ağırlıklı hali bu şekilde… İnşallah bundan sonraki seyrinde hiç bilmeyenlerin öğrenmesi için güzel araçlar geliştirilecek.

Bugün için Kur’an Arapçasının öğrenilmesinin zorluğundan söz ediyorsunuz? Bu zorluk neden kaynaklanıyor?

Bu zorluğun en temel nedeni eğitim yöntemidir. Medrese tarzı eğitim veren yerler günün teknolojilerini kullanmadan 500 sene önceki eğitim yöntemini kullanmaktadır. İlahiyat Fakültesi gibi günümüz okullarında da klasik Arapçadan daha çok modern Arapça eğitimi ağırlıklı olarak verilmekte.

Günümüzde doğal diller ve yapay diller olmak üzere diller iki sınıftadır. Doğal diller insanların konuşma dilleridir. Yapay diller ise makinelerde yani bilgisayarlarda kullanılan programlama dilleridir. Yapay diller çok net ve keskindir. Kurallar kesindir, istisnalar yoktur. Formüllerle ifade edilirler. Doğal dillerde ise istisnalar vardır, esneklikler vardır. Kuran Arapçası doğal bir dildir ama yapay dillere en yakın doğal dillerden biridir. Çekimli dil olması özelliği ile ve bir kelimeye veya çekime sadece bir harfin eklenmesi ile güçlü anlam değişiklikleri oluşturabilmesi nedeniyle çok kısa cümlelerle çok fazla anlamları ifade edebilen bir dildir. Bu özellikleri ile matematiksel yöntemlerle rahatlıkla ifade edilebilen bir dildir. Yani bir cümleyi bir formül ile ifade edebilir ve bu formülün içindeki her bir öğeyi de iç içe fonksiyonlardaki gibi ayrı ya da aynı formül ile ifade edebilirsiniz. Kuran Arapçasına bu tür bir bakış açısı ile bakarsanız dili öğrenmeniz kolaylaşır ve Kur’an size çok şeyler anlatmaya başlar.

Sözgelimi hiç Arapça bilmeyen biri için bu programın doğrudan işlevselliği nedir? Arapça bilmeyen bir kişi mevcut meallerin doğruluğunu kıyaslama imkânı bulabilecek mi bu programda?

Bu programın içinde bizim yazdığımız bir meal veya tefsir yoktur. Mevcut mealler ve tefsirler vardır. Kullanıcı okur ve değerlendirir. Arapça bilmeyen bir kişinin meallerin doğruluğunu kıyaslama imkânı yoktur. Ancak uyumsuzlukları fark edebilir. Zaten bu programın amaçlarından biri Arapça bilmeyen bir kişinin Arapçayı öğrenip kendi mealini yapabilecek bir duruma gelmesini sağlamaktadır.

Kur’an’da kelime araması yapılabilecek, meal ve tefsiri de bulunuyor programın içinde. Arapça-Türkçe, Türkçe-İngilizce ve Arapça-İngilizce çeviriler de yer alıyor…

Programda Kur’an’daki bütün kökler kök bazında aranabilmektedir. Her kökten gelen kelimeler ayrı ayrı geçtiği ayetlerle incelenebilmektedir. Ayrıca kök bazında meşhur Arapça sözlükler incelenebilmektedir. Bu sayede kişi kendi araştırmasını kolayca yapabileceği bir araca sahip olmaktadır. Yani biz bu proje ile insanlara doğrusu budur, doğrusu bizim yaptığımızdır demiyoruz. Kendi karar veriyor doğrusuna. Programın içinde bizim tarafımızdan yapılmış i’râb tefsiri mevcut. Bunun için bir araç (tool) programın içinde mevcut olduğu için kişi isterse kendi i’râb tefsirini baştan sona oluşturabilir veya mevcut i’râb tefsirimizi kendi doğrusuna göre değiştirebilir. Aynı şekilde her kelimenin sarf yönünden ayrıntılı bir analizi mevcuttur ve kişi isterse bunu kendi isteğine göre değiştirebilir. Bu sayede biz insanlara kendi çalışmalarını yapabileceği, kendi ekolüne göre veriyi oluşturabileceği, değiştirebileceği bir araç sunuyoruz.

Peki, bu projeye dışarıdan katkı sağlamak mümkün mü? Eğer mümkünse sadece yazılım alanında mı bu katkı sağlanabilir?

Bu aşamada yazılım alanında katkıya çok fazla ihtiyaç kalmadı. Bundan sonra programın içinde her kök için ayrıntılı incelemelerin yapıldığı çalışmaların eklenmesi gerekir. Bunu eklemek için kullanılacak en önemli kaynak yine programın kendisidir. Programın içine konulacak bir bölüm olacak. Kişi mevcut kök hakkında araştırma yapar. O kökün etimolojisinden başlar, Protosinaik dilden, Akadçadan itibaren Arapçaya gelene kadar kökün uğradığı değişiklikleri, eklenen ve çıkarılan harflerle kazandığı anlam değişikliklerini, benzer köklerle arasındaki anlam ilişkisini araştırır ve kaynakları ile beraber ilmi bir çalışma meydana getirir. Kendi bilgisayarındaki Ruhu’l-Kuran’a kaydeder. Çalışmasını bize de gönderir ve biz de Ruhu-l Kur’an’a onun adıyla ekleriz. Böylece Kuran’da yer alan 1700 kök hakkında derinlemesine bir çalışma başlamış olur. Zaman içinde Kuran üzerine çok güçlü bir külliyat elde edilmiş olur. Bu metinlerin İngilizcesi ve Arapçası hazırlanır ve onlar da Ruhu-l Kuran’a eklenir.

Böylece Kuran üzerinde çalışan insanlar çoğalır. Zaman içinde bundan faydalanılarak bütün ilimlerin terminolojik ifadeleri Kuran Arapçasından kaynaklanacak biçimde değişir. Böylece ilimler arasında analoji doğar ve bir ilmi öğrenen diğer ilmi de kendi ilmindeki terminoloji ile analoji kurarak kolay bir şekilde öğrenir. Böylece Kuran artık sadece ölü arkasından okunan kitap olmaktan çıkar, içindeki her bir kelimesinin kapsadığı derin anlamları ile dünyanın en önemli kitabı, hususiyetini fark ettirir.

Son olarak bu emek mahsulü büyük çalışmayla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu çalışma sadece Allah rızası için yapılmıştır. Herhangi bir maddi kaygı ile yapılmamış, aksine çalışanlar kendileri hem zaman harcamış hem de maddi katkı yapmışlardır. Tamamlandıktan sonra isteyen programı indirebilecek ve kullanabilecektir. Tamamıyla ücretsiz olacak.

Röportaj: Yusuf Genç-2012-gençdoku dan-

http://www.gencdoku.com/dr-mehmet-lutfi-hocaoglu-bu-programla-kuran-uzerinde-derinlemesine-arastirma-yapmak-mumkun-olacak-535.html

ALİ BÜLENT NOTU;not sayfayı kaldırmıişlar yukardaki linkteki sayfayı 03022021

Mete Firidin
04.02.2021
07:47
God bless you.
Serpil Yücel
28.02.2022
10:23

Programınızı kullandıkça size çok dua ediyorum. Bir de buradan edeyim dedim.

Rabbim işinizi kolaylaştırsın. Yüce Rabbim sizden razı olsun, razı olacağı işlerde ayaklarınızı sabit kılsın.

Serpil Yücel
19.12.2022
11:53
Lütfi Hocam, Arapça çalışıyorum. İrab hakkında uygulamanızdan çok yararlanıyorum. Geçenlerde Fil suresindeki keydehüm lafzı için baktığımda car-mecrur olarak yazıldığını gördüm. Ben kendim çevirdiğimde Muzaf-Muzafun ileyh olarak yorumlamıştım. Yanlış mı düşünüyorum?
Çok Yorumlanan Makaleler
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 62457 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.08.2015 37815 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.04.2012 21796 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 14808 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.02.2014 26850 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 26156 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.01.2014 22994 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Sam Adian
IŞLEVSIZ TANRI...!
9.09.2012 14406 Okunma
42 Yorum 18.09.2012 01:06
Sam Adian
EN IYI ANAYASA YAZILI OLMAYANDIR.....
7.07.2012 12612 Okunma
34 Yorum 10.07.2012 22:30
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.07.2012 13373 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.03.2014 28616 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.08.2009 15636 Okunma
33 Yorum 19.12.2022 11:53
Sam Adian
KAT'a ve NEFY - KAVRAMLAR
7.04.2012 12050 Okunma
32 Yorum 09.04.2012 18:02
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 11409 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 34055 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Harun Özdemir
Evlenme hakkı üzerine
11.07.2012 11334 Okunma
30 Yorum 18.07.2012 19:12
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 30187 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 40000 Okunma
28 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.04.2012 29457 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 10338 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 20555 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.07.2012 33022 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Sam Adian
Varlığın Rabbi....
28.08.2012 11445 Okunma
24 Yorum 05.09.2012 10:43
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.05.2013 28346 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
SOSYAL KAPITALIZM.
21.03.2012 13629 Okunma
23 Yorum 23.03.2012 04:25
Sam Adian
DARB-I MESEL VE YETKI GASPI
8.03.2012 9764 Okunma
22 Yorum 11.03.2012 16:10
Sam Adian
KAT'A ve NEFY
31.03.2012 13247 Okunma
22 Yorum 11.04.2012 01:44
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 12357 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 36223 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.02.2015 16293 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 8991 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Mete Firidin
Hınzır
12.11.2018 10510 Okunma
19 Yorum 31.01.2021 23:14
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.02.2012 50267 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Sam Adian
HMR ve SONUÇ
16.03.2012 11541 Okunma
18 Yorum 16.03.2012 18:08
Sam Adian
HADIM'DAN ZINAYA
12.07.2012 10620 Okunma
18 Yorum 13.07.2012 10:00
Mete Firidin
Şeriata Göre Kadınların Dövülebilmesi?
16.03.2014 20054 Okunma
18 Yorum 20.03.2019 10:45
Mete Firidin
Kuran’da Tasavvuf ve Lahid Köklü Kelimeler
8.05.2014 13479 Okunma
18 Yorum 10.05.2014 11:22
Süleyman Karagülle
D E R G I !
29.04.2017 8448 Okunma
18 Yorum 16.05.2017 08:11
Harun Özdemir
Adem Tiflis'te insan oldu!
26.06.2012 9856 Okunma
17 Yorum 05.07.2012 21:40
Mete Firidin
Cennetteki Khamr
28.05.2015 19834 Okunma
17 Yorum 29.05.2015 19:00
Reşat Nuri Erol
Türkiye, Adil Düzen ile Endülüsleşmeyi önler-2
1.04.2023 390 Okunma
17 Yorum 01.04.2023 12:41
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-8
15.04.2023 424 Okunma
17 Yorum 15.04.2023 05:37
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-11
24.04.2023 332 Okunma
17 Yorum 24.04.2023 16:37
Reşat Nuri Erol
Adil Düzen ve “Erbakan’ın mirasçıları” yazısı-12
28.04.2023 404 Okunma
17 Yorum 28.04.2023 10:03
Sam Adian
SLT ve SISTEM Toplu değerlendirme ve cevaplar
19.02.2012 10507 Okunma
16 Yorum 24.02.2012 01:08
Sam Adian
UTANMAZLIK ZINA MIDIR?
13.07.2012 13348 Okunma
16 Yorum 14.07.2012 21:14
Mete Firidin
Adet Görmekteyken Kadın Namaz Kılabilir mi?
14.06.2018 11701 Okunma
16 Yorum 17.04.2020 16:27
Reşat Nuri Erol
Hocaların Hocası Ali Yakup Cenkçiler Hoca - 4
29.05.2021 2674 Okunma
16 Yorum 30.05.2021 17:12
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-5
27.03.2023 460 Okunma
16 Yorum 28.03.2023 03:38
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı açısından Millî Görüş Hareketi-6
29.03.2023 421 Okunma
16 Yorum 29.03.2023 10:51