100 SORUN VE 100 ÇÖZÜM-ADİL DÜZENE GÖRE
Süleyman Karagülle
1406 Okunma
GİRİŞ VE ÖZET

 

 

100

SORUN

 

100

ÇÖZÜM

 

 

 

 

Süleyman KARAGÜLLE

Reşat Nuri EROL

www.akevler.org

 

 

 

 

 

 

 

100 SORUN

 

100 ÇÖZÜM

 

 

 

- Ö Z E T -

 

 

 

 

Türkiye’nin çok acil sorunu işsizlik ve dış borçtur.

İşsizlik 3 ay, dış borç 2 yıl içinde çözülebilir.

 

 

 

 

 

I- İKTİDAR SORUNU ÇÖZÜM; DEMOKRATİKLEŞME

Açıklama:

Devlet zulüm etmemelidir. Ama güçlü olmalıdır. Zulüm yapacak diye devleti ve kurumları güçsüz hale getirmek o devleti yıkar, halkını da yok eder. Türkiye’nin bugün en büyük sorunu Türkiye’deki kurumların iktidarlarını kaybetmiş olmasıdır.

Çözüm:

Kurumları muktedir kılmanın sırrı onları demokratlaştırmadır. Halka dayanmayan kurum güçlü olamaz, muktedir olamaz.

 

SORUN ÇÖZÜM

I- İKTİDAR SORUNU DEMOKRATİKLEŞME

1) Meclis İktidarı Meclis’ten Yüce Divan

2) Cumhurbaşkanı Asker Cumhurbaşkanı

3) Hükümet Millî Mutabakat

4) Yargı Hakemlik

5) Yöneticiler Görevliye Tam Yetki

6) Ordu Ordunun Devlet  Başkanına Bağlanması

7) Polis Yeminli Polis Teşkilatı

8) Türk Lirası Altın Gram ile Borçlanma

9) Mevzuat Hakemler Denetimi

10) Din        Lâiklik

 

 

II –ORDU MÜDAHALESİ SIKIYÖNETİME İŞLERLİK

Açıklama:

Türkler asker bir millettir. Savaşı sömürmek için değil adalet için yaparlar. Tarihte adalete ihtiyaç olduğunda Türkler başa güreşmişlerdir. Bugün adaletin yerini çıkar almıştır. Bunun kaynağı çatışmacı kapitalist düzendir. Türkiye üç asırdır çağın çirkinliklerine uyamamıştır. Sivil yönetim bir türlü düzenlenememiştir. Bu sebepledir ki, ordu sık sık müdahale etmek zorunda kalmıştır. Askerî metotla ancak geçici çözümler getirilebilmiştir.

Çözüm:  

Devlet Başkanı askerlerden seçilmelidir. Bütçesi anayasa ile bağımsız hâle getirilmelidir. Millî mutabakat hükümeti kurulmalıdır. Genel Kurmay Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanmalıdır. Devletin dış siyasetini Başbakan, Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belirlemelidir. Siyasilere göre değişmemelidir. Sıkıyönetim dışında asker iç işlere karıştırılmamalıdır.

SORUN ÇÖZÜM

II- ORDU MÜDAHELESİ SIKI YÖNETİME İŞLERLİK

1) Askeri Düzen Meclis Hükümeti

2) Büyüklük   Ordu Üretici Olmalıdır

3) Bağımlılık Yurtta Sulh Cihanda Sulh

4) Saldırı Eğitimi 12 Savunma Ordusu      

5) Demokratiklik Birliği Seçme Hakkı

6) Müdahale Bağımsızlık

7) Güncel Eğitim Askerliği Yaşlara Yayma           

8) Silahta Bağımlılık Her Ordu Kendi Silahını Alır veya Üretir

9) Zorunlu İttifaklar Gönüllü Birliklere Katılma

10) Orduda Lâiklik Orduların Eğitimde Bağımsızlığı

 

 

III -DIŞ İLİŞKİLER ÜÇLÜ YÖNETİM

(Başkan, Başbakan, Kurmay Başkanı)

Açıklama:

Dış ilişkileri biz değil tarih düzenler. Karşı devletlerin tutumu belirler. Bugün dost olan ülke birden düşman oluverir. Beklemediğimiz yerden beklemediğimiz saldırıya uğrayabiliriz. Hele  son derece tarihî ve coğrafî sorunlarla yüklü ülkemiz içinde dağdaki eşkıya gibi elimiz silahta ayakta uyuyarak yaşamak zorundayız. Sık sık değişen siyasiler sebebiyle nöbet yeri boş kalabilmektedir. Yeni nöbetçiler neyi beklediklerini dahi bilememektedir. Ancak ordumuzdaki devamlılık kısmen buna çare olmaktadır. Ancak 1950’deki değişme dış siyasetimizi çıkmaza sokmuş ve bunu hâlâ düzeltemiyoruz. Demokratik yönetim, sivil yönetim buna çare bulamamaktadır.

Çözüm:

Devletler hukuk yöntemiyle kurulamaz ve korunamaz, askeri yöntemle kurulur ve korunur. Dolayısıyla Meclis ancak baş komutanını seçmek ve ona güvenini sürdürmek şeklinde yetkisini kullanır. Onun dışında savaş ve barışa bile Meclis karar veremez. Çünkü bu dışarıdan gelen bir olaydır. O halde sıkıyönetim, seferberlik ve savaş kararlarını alma yetkisi asker olan devlet başkanına ait olmalıdır. Yalnız bu kararını alırken Genelkurmay Başkanı ve Başbakanla istişare eder. Zira bunlar çok gizli olmak zorundadır.

 

SORUN ÇÖZÜM

III- DIŞ İLİŞKİLER ÜÇLÜ YÖNETİM (Başkan, Başbakan, Kurmay Başkanı)

1) Coğrafî Sorun          Serbest Ülke

2) Irkî Sorun Bağımsız İl ve Bucaklar

3) Dinî Sorun Dinî Okulların Açılması

4)Tarihî Sorun Orta Ülkeler Birliği

5) Bağımsızlık Sorunu İnsanlık Anayasası (yerinden yönetim) Bağımlı Olacaktır.

6) ABD Sorunu ABD ile Barış İçin Beraberlik, Savaş İçin Tarafsızlık

7) AB Sorunu Dışarıdan Ama Müttefik

8) İsrail Sorunu Barış ve İki Tarafa Sınır Garantisi

9) Rusya Sorunu Orta Ülkeler Topluluğu

10) Çin Sorunu Devlete Sadakat, Yahut Hicret

 

 

IV- GÜVENLİK (MAFYA) SİLAHLI SAVUNMA HAKKI

Açıklama:

Türkiye’nin doğu illerinde görünür güvensizlik vardır. Diğer bölgelerde ise gizli güvensizlik vardır. Kimse malından, canından, işinden ve ırzından emin değildir. Şöyle; bana kimse dokunamaz, arkamda devletim var diyemiyor. Kimse devletten korktuğu için eşkıyalıktan uzak durmamaktadır. Halkımızda millî ve dinî hislerin kuvvetli olması, vicdanlı olması nedeniyle sorunsuz yaşamaktayız. Bununla beraber yoksulluk sınırı vicdanları zorlamaktadır. Türkiye’yi mafyaların insafı yönetmektedir.

Çözüm:

Hakemlik sistemi getirilerek önce halkın yargıya güvenci sağlanmalıdır. Sonra yargı üstünlüğünü kesinleştirmeliyiz.  Soruşturma sistemi de değiştirilmeli, polis hukuk davalarını da soruşturmalıdır. Önce şifahi sonra yazılı soruşturmaya dayandırılmalıdır. Polis ve yargı halkın güvenine kavuşturulmalı ve etkin hâle getirilmelidir. Yargı ve soruşturma demokratlaştırılmalı ama etkin hâle getirilmelidir. En önemlisi, askerlik yapan silah taşımalı, canını, malını, ırzını ve işini koruyabilmelidir. Ceza kalkmalı, nefsi müdafaada diyet ödenmelidir.

 

SORUN ÇÖZÜM

IV- GÜVENLİK (MAFYA)          SİLAHLI SAVUNMA HAKKI   

1. MİT Sorunu Açık İstihbarat Teşkilatı

2. Silahlı Mafya Sorunu İllerde Kendi Halkından Jandarma

3. İş Mafyası Sorunu    Hatların Artırmalı Arzı

4. Senet Mafyası   Borçlanma Ehliyeti Kalkar Mafya da sona erer.

5.Rüşvet Mafyası Rüşvet Yasağının Kaldırılması

6. İşkence Sorunu Dört Kademeli Soruşturma

7. Faili Meçhul Cinayetler Kasame Sistemi

8.Yetkisiz Polis   Soruşturmacı Şehadeti

9. Toplum Polisi Sorunu Tespit Polisi

10. Savcı Sorunu Siyasi Partilere Kamu Davası Açma Yetkisi  

 

 

 

V- RÜŞVET BUCAK KAMU HUKUKU

Açıklama:

Rüşvet topluluğun kanseridir. Vücudun kendi hücreleri azdığı için tedavisi şu anda imkansızdır. Toplulukta da rüşvet yaygınlaştı mı artık onu hukuk yolları ile tedavi etmek mümkün değildir. Çünkü rüşveti ortadan kaldıracak olanlar da rüşvet almaktadır. Rüşvet mafyaları oluşmuştur. Rüşvet almayanlar cezalanmakta, rüşvet vermeyenler ezilmektedir. Devletin varlığı için bundan büyük tehlike yok gibidir. Bir cephe komutanın rüşvet aldığını düşünün. O devletin hâli ne olur?

Çözüm:

Ülke 100’e yakın ile ayrılmalı ve iç güvenliği onlar sağlamalıdır. Ayrıca her il de 100’e yakın bucağa ayrılmalı ve bu bucaklar kendi hukuk düzenlerini kendileri kurmalıdır. Ceza kanunlarını da kendileri yapmalıdırlar. Böylece oluşmuş bağımsız bucaklar, birbirlerini tanıyanlardan oluşacağı için rüşvet mekanizmasını çalıştıramazlar. Vücut kendi kendisini tedaviye başlar. Halk sağlıksız bucaklardan sağlıklı bucaklara göç eder. Nüfusu 3000’den aşağı düşen rüşvetli bucaklar feshedilir. Böylece ülke sağlığa kavuşmuş olur.       

 

SORUN ÇÖZÜM

V -RÜŞVET            BUCAK KAMU HUKUKU

1- Verme Zorunluluğu Hukuk Düzeni Sonradan Dava

2- Alma Zorunluluğu Görevliye Kredi ve Çalışma Serbestliği

3- Yargı Yoluyla Önlenemez Hizmette Rekabet

4- Askeri Metotla Önlenemez Dayanışma Sorumluluğu ve Denetimi

5- Kanser Gibidir Sonu Ölüme Gider Görevli Yerine Hizmetli

6- Merkezi Yönetimlerde Ortaya Çıkar Yerinde Karar, Sonradan Denetim

7- Baskı Yönetimlerinde Ortaya Çıkar Bürokrat Dokunulmazlığının Kaldırılması

8- İhale Sistemleri ile Ortaya  Çıkar İhale Edenin Zamanla Artırması veya Eksiltmesi

9- Etkin Yargı Olmazsa Ortaya Çıkar    Hakem Kararlarının Hemen Uygulanması

10- Rüşvet Yolsuzluğun Sonucudur.     Adil Düzen   

 

 

VI- EKONOMİ SORUNU ÇALIŞMA KREDİSİ

Açıklama:

Türkiye’de her ailenin 10 000 dolar borcu vardır. 15 sene sonra yeni borç alınmazsa bile, sadece faiz sebebiyle her ailenin 100 000 dolar borcu olacaktır. Ortalama servetin iki katı borç olacaktır. Türkiye’nin kurtulması imkansız hâle gelecektir. Zaten bu borçlar gereksizdir. Sırf Türkiye’yi batırmak için alınmıştır. Türkiye’de 28 milyon çalışan vardır. Yarısı işsizdir. 14 milyon işsiz vardır. Halk açlıktan birbirine girmek üzeridir.

Çözüm

Dış borç iç borca çevrilmekle, borç iştirake çevrilmekle, dolar borcu mal borcuna çevirmekle, Türk lirasını altına kota etmekle ödenir. İşsizlik, işverenleri borçlandırarak çalışanlara devletin ücretlerini ödemesi, ham madde bedelini devletin ödemesi, elektriği kredilendirmesi, eski borçları ertelemesi ve zorunlu sigortanın kaldırılması ile sağlanır.

 

SORUN ÇÖZÜM

VI- EKONOMİ SORUNU ÇALIŞMA KREDİSİ

1- Faiz Kredileşme

2- Enflasyon Üretene Kredi    

3- İşsizlik Faizsiz, İcrasız Kredi

4- İç Borç Altın Değeri İle Borçlanma

5- Dış Borç Konvertibl Para  

6- Bütçe Açığı Denge Bütçesi

7- Dış Ticaret Açığı İhracat Kadar İthalat Kredisi

8- Pazar Sorunu Selem Kredisi  

9- Bürokrasi Sorunu Memura Kredili Serbest İş

10- Dağınıklık                             Genel hizmet

 

 

 

 

VII- YÖNETİM SORUNU HİZMETLİLER YÖNETİMİ

Açıklama:

İlk dönemlerde bir kabile kendi gücü ile birçok kabileleri yönetirdi. Sonra köleler eğitilerek bir yönetim biçimi geliştirildi. Şimdi ise ücretlilerle devlet yönetiliyor. Okumuşları istihdam ilkesi yaygınlaşmıştır. Bu yönetim biçimi merkezî yönetimi zorunlu kılmaktadır. Devleti hantallaştırmaktadır. Devleti küçültme iddiaları gelmektedir. Bu da devleti çökertmektedir.

Çözüm:

Çözüm, serbest meslek sisteminin geliştirilmesidir. Diplomayı devlet verecek. Bir hizmeti on civarında hizmetli verecek. Halk kendi hizmetlisini kendisi seçecek. Hizmet verenler maaşlarını hizmet verdiği kimseler sayısınca alacak.

 

SORUN ÇÖZÜM

VII- YÖNETİM SORUNU HİZMETLİLER YÖNETİMİ

1- Etkisiz Yönetim Kararların Kesinliği, Hakemler Denetimi

2- Denetimsiz Yönetim Partiler Denetimi

3- İmtiyazlı Yönetim İlmî Sınıflama ve Hakemlik

4- Merkezî Yönetim Dengeli Çevre Taşra Yönetimi                     

5- Bilgisiz Yönetim Teminatlı Dayanışma

6- Kayırmalı Yönetim Çoklu Demokratik Yönetim     

7- Pahalı Yönetim Görevliye Ek Gelir

8- Sorumsuz Yönetim Gecikme Sorumluluğu             

9- Kanunsuz Yönetim Hakemler Yorumu

10- Ortak İşler Genel Hizmet ve Vakıfları

 

 

VIII- ÖĞRETİM SORUNU         ORTAK İMTİHANLI SERBESTLİK

Açıklama:

Öğretim, doğruyu yanlıştan ayırma melekesini geliştirir. Tartışmaya dayanır. Eğitim, insanın zihnî ve bedenî melekelerini doğru işleri yapacak hâle getirilmesidir. Teslimiyetli bir alışmaya ihtiyaç vardır. Eğitim ve öğretimin birlikte yapılması usul farklılığından dolay başarısız olmaktadır.

Çözüm:

Öğretimin serbest okullar tarafından yapılmalı, ortak imtihanlarla birlik sağlanmalıdır. Eğitimin ise dayanışmalar tarafından tamamen bağımsız iç disiplin içinde yapılması gerekir

SORUN ÇÖZÜM    

1- Eskimiş Öğretim Üniversite Bağımsızlığı     

2- Dağınık Öğretim Ortak Metin, Ortak Sınav  

3- İsraflı Öğretim Çalışarak Okumak

4- Baskılı Öğretim Programsız Serbest Öğretim

5- Çatışmalı Öğretim Tartışmalı Öğretim

6- Teminatsız Öğretim Dayanışmalı Teminat

7- Ayırımcı Öğretim Mahalli Nüfusa Göre Nisbî Diploma

8- Dogmatik Öğretim Sorularda Hakim Denetimi

9- Diploma Öğretimi Diplomasızlar Da İş Yapabilmeli

10- Kesikli Öğretim Her Yaşta İmtihan

 

 

 

 

IX- EĞİTİM SORUNU DİNÎ DAYANIŞMA ORTAKLIĞI

Açıklama:

İnsanda dört meleke vardır. Fikirler, hisler, irade ve ünsiyet. Fikirler, doğru ile yanlışı ayırır. Hisler, iyi ile kötüyü ayırır. Ben yaşamalıyım. Bunu fikirler tespit edemez. Biraz sonra öleceğime göre niçin yaşamalıyım? Ben milletimi ve devletimi korumalıyım. Niçin? Bunu fikirler ve ilim tespit edemez, hisler tespit eder. Hislerin içtimaileşmiş şekline din denmektedir. Din imana dayanır. Osmanlılarda din devleti koruma imanını getirmiştir. İbadetlerle adil bir devlet düzeni halkın canını verdiği inanç halinde idi. Şehit olacağım diye savaşa gidiyordu. Lâiklik istismar edilerek devletle din birbirine düşman edildi. İnsanlar inanarak değil, korkarak savaşa gidiyor.

Çözüm:

Bu ülkede yaşayan herkes kendi dinini ve imanını koruyabilmek için bu devleti korumak zorundadır. Devlet yıkılırsa ne din kalır, ne iman. Lâiklik inançlara düşmanlık şeklinde değil, tam aksine bütün dinlere yaşama imkanı sağlamak demektir. Değişik dinlerin bir arada yaşamalarına imkan veren bir düzendir. Herkes kendi imanı için ülkeyi ortak olarak savunur.

 

SORUN ÇÖZÜM

IX- EĞİTİM SORUNU DİNÎ DAYANIŞMA ORTAKLIĞI

1- Ayırımcı Eğitim Yirmide Bir, Beşte Bir Sınırı

2- Anti Lâik Eğitim Eğitimde Devletin Karışmaması

3- Tekel Eğitimi Dayanışmaların Eğitimi

4- Çelişkili Eğitim Öğretim Eğitimden Ayrılmalıdır

5- İstilacı Eğitim Eşit Uzaklık.       

6- Anti Demokratik Eğitim Aile Eğitimi

7- İstikrarsız Eğitim Mabet Eğitimi, Bakanlıklar Kurumları İle Böyle Olmalıdır.

8- Ahlâksız Eğitim Dinî Dayanışma, Teminat ve Yargı Denetimi

9- Gizli Eğitim Müdahalesiz Eğitim Sıkıyönetimle Çözülmelidir

10- Dogmatik Eğitim Çoklu Etkin Eğitim

 

X- YARGI SORUNU HAKEMLİK SİSTEMİ

Açıklama:

Eskiden yargı birbirini tanıyan kişiler arasında halkın sosyal denetimi ile adil bir şekilde yürümekte idi. Birbirini tanımayan taraflar, şahitler bilirkişiler, yargı ve savcılar müvekkil ve vekiller arasında cereyan etmektedir. Sosyal denetim ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla yargı ancak iktidarların veya zenginlerin bir baskı aracı hâline gelmiştir. Adaleti dağıtmamakta, zulme âlet olmaktadır.

Çözüm:

Yerinden yönetim ve hakemlik sistemine geçiştir. Mahkemeler 5000 nüfuslu bucaklarda kurulmalı, hakemler 50 000 nüfuslu ilçe merkezinden seçilmelidir.  

 

SORUN ÇÖZÜM

X- YARGI SORUNU HAKEMLİK SİSTEMİ

1- Pahalı Yargı Avukatlık Hakemliğe Çevrilecek

2- Ezici Yargı Yerinde Soruşturma

3- Bağımlı Yargı Temyiz yok. Akileler tazmin Eder

4- Taraflı Yargı Baş Hakemi Hakemler Seçmelidir

5- Etkisiz Yargı Yargıya Karşı Gelen Tenkil Edilmeli

6- Gecikmeli Yargı Dıştan Soruşturma

8- Yöneten Yargı Uymayanı Yargı İle Sürme

9- Dengesiz Yargı Savcılık Kaldırılmalı. Parti Hakemleri.

10-Tekel Yargı Bucaklarda Hakemler Yargısı