İSLAMDA ÖRTÜ
Süleyman Karagülle
1395 Okunma
GİYİM MESELESİ VE SONUÇ

X. GIYIM MESELESI

Sonuç olarak giyim meselesine göz atalım.

1- Giyiminizi çevrenin dikkatini çekecek ve herkesin gözünü size dikecek şekilde yapmamalısınız. Vasat (orta) bir giyim içinde olmalısınız. Kıyafetiniz ile çevrenizin ve çevrenizdeki insanların dikkatini çekmemelisiniz. Kurân’daki; ziynetlerinizi göstermeyiniz, ayaklarınızı vurarak özel mesaj göndermeyiniz âyetinin mânâsı budur _ftn11.

2- Kadınlar erkek, erkekler de kadın kıyafetini giymemelidirler. Sözlüler, sözlü olanlar sözlü olduklarını; sözlü es veya evli olanlar evli olduklarını gösteren elbiseler giymelidirler. Cilbab âyetinin mânâsı budur.

3- Kadınlar, omuzlarından itibaren diz kapaklarına kadar örtünmelidirler. Evlerinde olsalar bile, sözlü veya esleri dışındakilere bu yerlerini göstermemelidirler. Erkekler için bunları yabancı kadınlara göstermek mekruhtur. kadın-erkek ayırımı olmaksızın, diz kapağının üstünden belin üstüne kadar olan bölümü her halükârda örtmelidirler. Kadınlar denize pelerinle veya vücuda yapışık elbiselerle girebilirler.

4- Dışarıya çıkan sözlü kadınlar diş elbiselerini ve mantolarını giymelidirler. Kadınlar dirseklerle kol arasındaki yerlerin yarısından fazlasını kapamalıdır. Topuklarla diz arasındaki yerlerin yarısından fazlasını kapamalıdır.

5- Sözlü kadınların yakalarında ve kemerlerinde sözlü olduklarını veya esli olduklarını gösteren işaretler olmalıdır. Basları açıksa, sözlüler arkaya taramalıdırlar. Saçlar ensenin altına kadar inmelidir.

6- Örfe uygun olmak şartı ile vücuda yapışık elbise giymek, edep yerlerini göstermemek şartı ile şeffaf elbise giymekte mahzur yoktur. Bu da "İlâ mâ zağara" âyetiyle sabittir.

7- Herkesin girip çıktığı yerlerde, mabetlerde, okullarda, resmi dairelerde, hastanelerde, işyerlerinde kadın ile erkeğin beraber olmasında bir mahzur yoktur. Bu hususta sözlü veya velinin yasakladığı yerlere girmemek gerekir.

8- Toplu tasıma araçlarında bir kadının tek basına seyahat etmesinde bir mahzur yoktur. Kadınlardan oluşan kafile ve konvoylarla kendi baslarına seyahat yapabilirler.

9- Yüzü ve bileklerden sonra elleri kapatmak haramdır. Devlet bazı sebeplerden dolayı bunu yasaklayabilir.

10- Çarşaf gibi topluluğun yadırgadığı kıyafetlerle gezmek mekruhtur. İslâmiyet’in müsaadesi çerçevesinde çağdaş kıyafetler giyilmelidir.

11- Boyanmanın, renkli giymenin, örmen âdet olan ziyneti takmanın, sik giyinmenin bir keraheti yoktur.

Allah okumayı ve okutmayı farzların basına getirmiştir. Müslüman için bu farz-i ayindir. İlim için bir çok haramlar mubah olur. Bu bakımdan sizler, ilim için gerekli tavizleri veriniz, öğreniniz ve öğretiniz. Bu takiyye değildir. Onların istedikleri sizi cahil bırakmaktır. Ondan sonra cehalet içindeki ulusu yenmek kolay olacaktır.

Bu oyuna gelmeyelim.