Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

533 Okunma
ASPxHyperLink

E. TANIM
Süleyman Akdemir

E. TANIM

Yukarıdan beri açıklanan kavramlar ve verilen tanımlar, Sistemlerin ilk kabullerini belirlemektedir. Bu açıklamalar yapılmadan İşçi-İşveren ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ortaya konulmasına imkân bulunmamak-

tadır. Kavramların bu şekilde kısaca belirlenmesinden sonra İslâmiyetin öngördüğü sistemin tekrar ve bir bütün halinde belirlenmesinde fayda vardır. Bize göre, İslâm Devleti, Ekonomik ilişkilerle Sosyal ilişkileri birbirinden ayıran ve farklı hükümlere tabi tutan, hukuka dayalı bir düzeni ön gören,sosyal, nisbî demokrasiyi esas alan (uzlaşmacı)devlet esasını benimseyen ve bünyesinde bütün inanç ve dinlere, düşünce ve felsefelere yer veren sosyal dengeli (Laik) bir düzen olarak tanımlanabilir.

 

 

 


İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ
1-GİRİŞ
638 Okunma
2-B. KEYFİ YÖNETİM- HUKUKİ DÜZEN KAVRAMI
587 Okunma
3-C. BEKÇİ DEVLET- SOSYAL DEVLET KAVRAMI
720 Okunma
4-D. TEOKRATİK DEVLET- İDEOLOJİK DEVLET—
582 Okunma
5-E. TANIM
533 Okunma
6-II. ÜRETİM VE BÖLÜŞME
640 Okunma
7-C. İSLÂMİYETTE ŞİRKET ÇEŞİTLERİ VE EMEK
944 Okunma
8-D. DEVLETE AİT GENEL HİZMET PAYI VE ÇEŞİTLERİ
591 Okunma
9-III. GRUPLAŞMA OLAYI- SENDİKALAR- ÂKİLE SİSTEMİ
641 Okunma
10-IV. İSLÂMİYETİN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE AYIRICI ÖZEL
663 Okunma
11-NETİCE
594 Okunma
12-KATKI-1-ARİF ERSOY
555 Okunma
13-KATKI-2-SÜLEYMAN KARAGÜLLE
650 Okunma
14-KATKI-3-ARİF ERSOY-2
577 Okunma
15-TOPLU TENKİTLER-1-ARİF ERSOY
604 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
616 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
674 Okunma