Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

720 Okunma
ASPxHyperLink

C. BEKÇİ DEVLET- SOSYAL DEVLET KAVRAMI
Süleyman Akdemir

C. BEKÇİ DEVLET- SOSYAL DEVLET KAVRAMI

 

       Sistemler devlete farklı işlevler yüklemektedir. Buna göre de Devletleri iki grupta toplayabiliriz:

1)Devletin görevi, sadece dış ve iç güvenliği sağlamak, fertler ara-
sında adaleti temin etmekten ibaret olup böyle bir Devlet sisteminde Devlet
vatandaşların karşılaştıkları sıkıntılarla ve zorluklarla ilgilenmemektedir.
18. ve 19. Yüzyıllarda ileri sürülen ve uygulanan bu Devlet anlaşıyı bu-
gün tamamen terk edilmiştir.

2)Diğer taraftan Sosyalizm vatandaşla doğrudan doğruya ilgilen-
mekte ve bir bakıma devleti tamamen bir Sosyal devlet olarak kabul et-
mektedir. Bu sistemde ayrıca bir işveren bulunmamaktadır. Kapitalizm'-
de ise vatandaşlarla ilgilenme işi genelde vatandaş emek sahibi olduğun-
dan işverenlere yüklenmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra Ka-
pitalist Sistem Sosyal Devletin bir takım unsurlarını alma ve geliştirme
bakımından önemli mesafeler almıştır. Ancak yük, işverenlerin sırtında
olma özelliğini korumaktadır. Devletin Sosyal unsurunda karma da olsa
bir gelişme bütün dünyada gözlenmektedir. İslâmiyetin öngördüğü sis-
temde işveren müessesesi kabul edildiği gibi sosyal güvenlik müesseseleri
de vardır. Ancak sosyal güvenlik külfeti işverenlerin sırtına yüklenmiş de-
ğildir. Devlet, işletmelerden bir pay olarak aldığı vergi ile sosyal güvenlik
hizmetlerini de karşılamaktadır. Ayrıca çalışanlardan veya işverenlerden
herhangi bir prim kesilmesi sistemi de kabul edilmiş değildir. Bu şekliyle
Sosyal Devlet, vatandaşlarından hiçbir karşılık beklemeden onlara gerek-
tiğinde asgari geçim imkanını sağlamak ve işsiz kaldıklarında asgari yev-
miyelerini getirebilecek kadar faizsiz kredi vermek gibi sorumluluk üst-
lenmiş bir devlet olarak tanımlanabilir. Bu tanım, aynı zamanda İslâmi-
yetin öngördüğü Devletin Sosyal Güvenlik açısından bize göre bir ta-
nımıdır.

 

 


İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ
1-GİRİŞ
638 Okunma
2-B. KEYFİ YÖNETİM- HUKUKİ DÜZEN KAVRAMI
587 Okunma
3-C. BEKÇİ DEVLET- SOSYAL DEVLET KAVRAMI
720 Okunma
4-D. TEOKRATİK DEVLET- İDEOLOJİK DEVLET—
582 Okunma
5-E. TANIM
532 Okunma
6-II. ÜRETİM VE BÖLÜŞME
640 Okunma
7-C. İSLÂMİYETTE ŞİRKET ÇEŞİTLERİ VE EMEK
944 Okunma
8-D. DEVLETE AİT GENEL HİZMET PAYI VE ÇEŞİTLERİ
590 Okunma
9-III. GRUPLAŞMA OLAYI- SENDİKALAR- ÂKİLE SİSTEMİ
640 Okunma
10-IV. İSLÂMİYETİN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE AYIRICI ÖZEL
663 Okunma
11-NETİCE
593 Okunma
12-KATKI-1-ARİF ERSOY
554 Okunma
13-KATKI-2-SÜLEYMAN KARAGÜLLE
650 Okunma
14-KATKI-3-ARİF ERSOY-2
577 Okunma
15-TOPLU TENKİTLER-1-ARİF ERSOY
604 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
616 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
674 Okunma