Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

588 Okunma
ASPxHyperLink

D. TEOKRATİK DEVLET- İDEOLOJİK DEVLET—
Süleyman Akdemir

D. TEOKRATİK DEVLET- İDEOLOJİK DEVLET— SOSYAL DENGELİ (LAİK) DEVLET KAVRAMLARI

            Devletler bir inanç veya düşünce sistemini savunma ve uygulama ile bütün inanç ve düşünce sistemlerini koruma bakımından iki grupta toplanabilir. 1) Devletin benimsediği bir inanç veya düşünce sistemi vardır. Devlet bu inanç veya düşüncenin bekçiliğini yapar ve hatta uygulayıcısı olur. Bu inanç ve düşünce sistemi bazen bir din veya mezhebin adınadır. Bu tür devletlere Teokratik Devletler adını veriyoruz. Devlet bazen da bir felsefenin, bir düşüncenin benimsenmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu tür devletlere ise İdeolojik Devletler adını verebiliriz. 2) Bir başka Devlet anlayışında ise Devlet bir inanç ve dinin veya düşünce ve felsefenin bekçiliğini değil, bütün inanç ve dinlerin, düşünce ve felsefelerin serbestlik içinde faaliyet gösterebilmelerinin bekçiliğini yapar. Yani bu devletin görevi toplumu oluşturan bireyler arasında farklı ideoloji ve inançların serbestçe savunulmasına ve yaşanılmasına ortam hazırlamak olarak belirlenir. İnsanların temel hak ve hürriyetlerini ve özellikle inanç ve fikir hürriyetlerim koruyan ve hiçbir inanç ile düşüncenin resmî savunuculuğunu yapmayan böyle bir Devlete Sosyal dengeli (Laik) Devlet adını veriyoruz.

         İslâmiyetin bu açıdan değerlendirilmesini yapacak olursak öncelikle İslam dini ile  İslâmiyetin öngördüğü düzeni tespit etmemiz gerekir. İslâm Dini, hak ideolojisine bağlı ve bütün insanları ve insanlığı hidayete götürmek için her türlü cehdin harcanmasını emreden bir dindir. Ancak İslâm dini ile İslâmiyetin öngördüğü düzen veya İslâmî düzen ayrı şeylerdir. İslâm Düzeni hakka inananların kurduğu ve bütün inanç ve dinlerin, düşünce ve felsefelerin hukukunu korumayı gaye edinmiş ve herkesin kendi inanç ve dinlerine, düşünce ve felsefelerine göre yaşama imkânı olan bir devleti ifade eder. Bu sebeple, İslâmiyetin öngördüğü devlet bu şekliyle Laik bir düzen olarak karşımıza çıkar. İslâm Devletinin Teokratik bir düzen olmadığı, Devlet yönetiminin bir ruhban sınıfına terkedilmemesiyle; İdeolojik bir Devlet olmadığı ise bünyesinde çeşitli din ve düşünceleri barındırması ve uygulamalarıyla kolayca anlaşılmaktadır.

 

 


İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ
1-GİRİŞ
642 Okunma
2-B. KEYFİ YÖNETİM- HUKUKİ DÜZEN KAVRAMI
591 Okunma
3-C. BEKÇİ DEVLET- SOSYAL DEVLET KAVRAMI
724 Okunma
4-D. TEOKRATİK DEVLET- İDEOLOJİK DEVLET—
588 Okunma
5-E. TANIM
537 Okunma
6-II. ÜRETİM VE BÖLÜŞME
643 Okunma
7-C. İSLÂMİYETTE ŞİRKET ÇEŞİTLERİ VE EMEK
958 Okunma
8-D. DEVLETE AİT GENEL HİZMET PAYI VE ÇEŞİTLERİ
595 Okunma
9-III. GRUPLAŞMA OLAYI- SENDİKALAR- ÂKİLE SİSTEMİ
646 Okunma
10-IV. İSLÂMİYETİN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE AYIRICI ÖZEL
667 Okunma
11-NETİCE
597 Okunma
12-KATKI-1-ARİF ERSOY
560 Okunma
13-KATKI-2-SÜLEYMAN KARAGÜLLE
652 Okunma
14-KATKI-3-ARİF ERSOY-2
582 Okunma
15-TOPLU TENKİTLER-1-ARİF ERSOY
608 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
623 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
679 Okunma