Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

591 Okunma
ASPxHyperLink

B. KEYFİ YÖNETİM- HUKUKİ DÜZEN KAVRAMI
Süleyman Akdemir

B. KEYFİ YÖNETİM- HUKUKİ DÜZEN KAVRAMI

Topluluklar bir kuvvet (otorite) tarafından yönetilir. Bu kuvvet keyfi olarak ve bir kurallar bütününe dayanmadan kullanılabileceği gibi, yazılı veya yazısız bir mevzuat ortaya konulması ve kuvvetin mevzuata uyması ve bu mevzuatın bekçiliğini yapması şeklinde de kullanılabilir. Esas itibarıyla Devlet bir hukuk düzenini ifade eder. Bu iki yönetim şeklinden birincisine Keyfi Yönetim ikincisine ise Hukuki Yönetim veya Hukuk Düzeni adını veriyoruz.

Hukuki düzenler de ikiye ayrılmaktadır:

1)Mevzuat hakim kuvvet tarafından konulmaktadır. Bu kuvvet kendi koyduğu mevzuatı uygulamaktadır. Hakim kuvvet ekonomik bir yapıdan oluşuyor ve kaynaklanıyorsa buna Kapitalizm; sosyal bir yapıdan oluşuyor ve kaynaklanıyorsa Sosyalizm adını verebiliriz. İslâmiyetin öngördüğü sistem ise bu iki sistemden tamamen farklıdır.

2)Mevzuat anlaşma suretiyle önceden halk tarafından konuluyor, bu mevzuat iktidar için değil, iktidar mevzuat için varsa bu yönetim şekline Demokrasi adı verilmektedir. Bize göre, İslâmiyetin öngördüğü düzen bu anlamda Demokratik bir düzendir. Ancak bu sistemde ekseriyet yine merkezi kuvveti oluşturduğu için kabul edilmemiş, ekseriyet sistemi yerine nisbî sistem benimsenmiştir. Yani iktidar dahil yönetimin her kademesindeki siyasi gruplar aldıkları rey veya teşkil ettikleri gruplar nispetinde görev ve yetkilere sahiptirler. Diğer taraftan Kapitalizm, faizli işçilik mekanizması yoluyla tekelleşmeye yol açmaktadır. Tekelleşmenin sürekli kalması merkezi kuvvet sisteminin kurulmasına ortam hazırlar. İslâmiyet ise "Faizsiz ortaklık sistemi" ile azami rekabeti sağlamakta ve ayrıca kuvvetlerin merkezileşmesini önleyici düzenlemeleri esas almaktadır. Bundan dolayıdır ki, ekseriyet esasına dayanan Demokrasi sistemi İslâmiyet tarafından benimsenmemiş, bunun yerine nisbî sisteme dayalı demokrasi esası kabul edilmiştir.

 

 


İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ
1-GİRİŞ
642 Okunma
2-B. KEYFİ YÖNETİM- HUKUKİ DÜZEN KAVRAMI
591 Okunma
3-C. BEKÇİ DEVLET- SOSYAL DEVLET KAVRAMI
724 Okunma
4-D. TEOKRATİK DEVLET- İDEOLOJİK DEVLET—
587 Okunma
5-E. TANIM
537 Okunma
6-II. ÜRETİM VE BÖLÜŞME
643 Okunma
7-C. İSLÂMİYETTE ŞİRKET ÇEŞİTLERİ VE EMEK
958 Okunma
8-D. DEVLETE AİT GENEL HİZMET PAYI VE ÇEŞİTLERİ
595 Okunma
9-III. GRUPLAŞMA OLAYI- SENDİKALAR- ÂKİLE SİSTEMİ
646 Okunma
10-IV. İSLÂMİYETİN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE AYIRICI ÖZEL
667 Okunma
11-NETİCE
597 Okunma
12-KATKI-1-ARİF ERSOY
560 Okunma
13-KATKI-2-SÜLEYMAN KARAGÜLLE
652 Okunma
14-KATKI-3-ARİF ERSOY-2
582 Okunma
15-TOPLU TENKİTLER-1-ARİF ERSOY
608 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
623 Okunma
16-TOPLU TENKİT-2-SÜLEYMAN AKDEMİR
679 Okunma