ADİL DÜZEN PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Süleyman Karagülle
1100 Okunma
DİSİPLİN İŞLERİ

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN İŞLERİ

 

Disiplin suç ve cezalarını vermede yöntem:

Madde-38) Her kademedeki disiplin kurullarının harekete geçebilmeleri için, hakkında disiplin soruşturması yapılacak üyenin öncelikle tahkim yoluyla haksız çıkması şarttır. Hakemler kararı ile haksız çıkanlar hakkında nihai kararı her kademedeki disiplin kurulları karar verir.

 

Madde-39) Disiplin suçları ve cezaları:

a)Uyarı: Üyenin dikkatini çekmekten ibarettir. Partide herhangi bir üye herhangi bir diğer üyenin partiliye uygun olmayan hareketini görürse yazılı olarak temsilcisine bildirir, temsilci yazıyı evraktan geçirerek şikayet olunan kimsenin temsilcisine verir. Temsilci temsil ettiği kimseye uyarıda bulunur ve  üyenin siciline geçer. Uyarılan kimse savunmasını temsilciye verir. Müştekinin temsilcisine ulaştırılır. Tarafların temsilcileri hakemlere giderek uyarılana veya uyarana “uyarı” cezasını verirler. Bir üye benzer davranışlardan üç uyarı alırsa temsilcilerden birinin talebi üzerine son uyarı kınama cezasına dönüştürülebilir.

b)Kınama: Kınamanın kesinleşmesi ile birlikte ADA derecesi düşürülür. Bir üyenin parti tüzüğüne veya yönetmeliğe aykırı davranması veya aldığı parti içi görevi savsaklaması hallerinde verilir. ADA derecesinin düşürülmesi, yaptığı fille mütenasip olması gerekir. Üç kınama cezası alan üyenin son kınama cezası temsilcilerden birinin isteği ile geçici ihraç cezasına çevrilebilir.

c)Geçici ihraç: Bir yıla kadar parti veya grup ile ilişkiyi kesmedir.  Geçici ihraç cezası parti tüzük veya yönetmeliklere veya karar  veya grup kurulları kararlarına bilerek ve isteyerek aykırı davrananlara verilen cezadır. Bunlardan toplantılardan çıkarma cezası, toplantı başkanı tarafından verilir ve uygulanır. Hakemlere giderek sonra başkana uyarı veya kınama cezasını verdirebilir. Devre sonuna kadar, partide görev almaktan men edilebilir. Üç, altı, on iki ay veya iki yıl partiye alınmayabilir. Sonra yeniden kaydolabilir. Temsilcinin temsilcisinden çıkardığı bir üye diğer temsilci tarafından kabul edilinceye kadar partiden çıkarılmış hükmüne tabidir. Partide üye iken başka partiye üye olanların üyeliği kendiliğinden düşer. Haber vermemiş olmasından kendisi sorumludur.  

d)Kesin ihraç: Parti veya grup ile kesin ilişkiyi kesmedir.  Kanunda siyaset yasağı konan kimse partiden kesin olarak ihraç edilir. İki ayrı partiye kayıtlı olup orda faaliyet gösteren, oy kullanan kimse  veya seçimlerde hile karıştıran kimseler partiden kesin olarak çıkarılır. Yaptığı faaliyetten dolayı partiden ihracı istenen kimse önce  hakemlere başvurarak kendisini savunur.  Hakemlerden birini her kademedeki parti başkanları seçer. Üyenin kaydı nerede ise oranın  hakemlerince muhakeme edilir.  Bu hakemlerce savcının talebi yerinde görülmezse üst hakemlere gidilebilir. Merkez hakemlerin C.Başsavcısı’nın talebini yerinde görmemesi için hakemler beş kişilik bilirkişi heyetini oluşturur. Başbilirkişilerini kendileri seçerler. Son karar başbilirkişinindir. Karar Başsavcı’nın talebinin reddi şeklinde ortaya çıkarsa, üye de istifa etmemekte direnirse son karar Anayasa  Mahkemesine ait olur.