Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
EKONOMİ ve DOKTRİNLER

94 Okunma
ASPxHyperLink

b) Üretip Tüketme:
Süleyman Karagülle

b) Üretip Tüketme:

               İnsanın çalışıp yaşaması eşyanın üretilip kullanılması ile olur.

               Eşyanın kullanılmasında iki hususiyet vardır. Biri kullanıldığı zaman biten ve harcanan kısımdır. Diğeri ise kullanıldığı zaman bitmeyen ve tekrar kullanılmaya elverişli olan kısımdır. Bir elma yenmekle biter, bir ev ise içinde oturmakla bitmez. Bitmeyen mallar zamanla eskir. Bu nedenle yenilenmeleri gerekir. Bu iki bileşen de birbirine diktir. Bitmeye tükenme, eskimeye de yıpranma diyoruz.

               Kullanma=Tükenme + i Yıpranma   

              

               Diğer taraftan üretilmenin de iki bileşeni vardır. Biri insanın yorularak kendisi tarafından üretilen miktardır. Diğeri ise bizzat üretmenin de verimli bir şey olmasından dolayı meydana gelen üretimdir. Bu iki üretim bileşeni de birbirine diktir. Bu verim de,

               a) Üretim araçlarına

               b) Üretim imkanlarına

               c) Üretim yöntemine

               d) Üretimin topluca yapılmasına ve

               e) Diğer bilmediğimiz nedenlere bağlıdır.

 

               Üretim=Üretim + i Üretim Verimi

 

               Üretim ile kullanma birbiri ile dengede olmalıdır.

 

               Tüketim üretim ile karşılanacaktır. Bunun doğal sonucu, yıpranmanın da üretim verimi ile karşılanmasıdır.

               Üretim = -Kullanma

               Tüketim = -Üretim

               Yıpranma = -Üretim Verimi

 

 

GÖRÜŞLER

 

               LİBERALİST: Gaye insanın eşyadaki tasarrufudur. Üretim verimi, doğal olarak onu elde edenin tasarrufunda olmalıdır. Çalışma verimi gibi bu da üretenindir.

               SOSYALİST: Gaye insanın ihtiyaçlarını gidermesidir. Üretim verimi, insanın ihtiyaçlarını en iyi giderecek şekilde düzenlenmelidir.

               KAPİTALİST: Gaye eşyadır, yani maldır. Üretim verimi yeni üretimler için harcanmalıdır.

               KOMÜNİST: Gaye insandır, üretim verimi insanlık için harcanmalıdır.

               DEVLETÇİ: Gaye devlettir, üretim verimi hükümetin emrinde devlet çıkarlarına harcanmalıdır.

               Burada bütün görüşler, tüketimin üretim ile karşılanacağı görüşünü ittifakla paylaşmaktadırlar. Üretim veriminin nereye kullanılacağı konusu ise tartışmalıdır. Farklı görüşler olmakla beraber esasında iki grup ortaya çıkmaktadır. Birinci grup üretim veriminin bireyin olması tezini, ikincisi ise toplumun olması tezini savunmaktadır.

 

               ADİL DÜZEN: Üretimin tesiri olmakla beraber, üretimin ikinci bileşeni olan verimin topluma ait bir değer olduğunda kuşku yoktur. Zira toplumun varlığı ve hukuki desteği ile artık değerler ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber elde edilen malların bakımı ve korunması gerekmektedir. “Mal sahibine gerek, oğluna değil, babasına” atasözümüz bunun veciz bir ifadesidir. O halde mallar aslında devletin olmakla beraber, devlet bu hakkı bireylere verir ve onlara kullandırır. Diğer bir ifade ile birey, malları devlet adına idare eden bir müdür gibidir. Yalnız müdürlük, siyasi yoldan değil de iktisadi ve hukuki yoldan temin edilmektedir.

               Örneğin, fazla kar etmiş bir müessese büyümektedir. Zarar eden müessese ise küçülmektedir. Neticede müdürlük yetkisi de ortadan kalkmaktadır. Zararı ikiye ayırmak gerekir. Biri milli zarardır. Tarlanın bir yıl içinde ekilmemesi böyle bir zarardır. Diğeri de bireysel zarardır. Birinin malı diğerine intikal ettiği zaman milli varlıkta bir değişme olmamaktadır. Bireysel kar ve zarar müdürlük yetkilerinin genişletilip daraltılmasında kullanılmaktadır. Milli zararlara ise önleyici çareler bulunmaktadır.

               Bu esastan hareket edilerek, mülkiyet ve miras müesseseleri konulmuştur, israf ve heder yasaklanmıştır. Sermaye ve bekleme vergileri konmuştur. Tarlasını işletmeyenlerin ellerinden tarlaları alma kaidesi konmuştur. Hasılı mallar bireye verilmiş olmakla beraber, onun mutlak mülkü olarak değil de, sadece şeriatın tayin ettiği kaidelere göre o servetin yönetimi şeklinde verilmiştir. Kar zarar müessesesi, faizin yasaklığı, bu veriş ve alışı ehliyete göre işleme imkanını ortaya çıkarmıştır. Mülkiyet hakkı ile işletme hakkı ayrılmıştır.


 

 


EKONOMİ ve DOKTRİNLER
1-ÖN KAPAK
85 Okunma
2-A. EKONOMİK FAALİYET:a) Çalışıp Yaşama :
104 Okunma
3-b) Üretip Tüketme:
94 Okunma
4-c) Üreyip Yaşamada Denge :
95 Okunma
5-a) Tüketim Mallarında Arz:
92 Okunma
6-b) Artık Değerlerin Arzı :
109 Okunma
7-c) Arz Dengesi:
110 Okunma
8-III-TALEP:
96 Okunma
9-IV- İKTİSADİ TERKİP: a) Bileşenler:
95 Okunma
10-b) Ekonomik Bileşkeler:
93 Okunma
11-V- İKTİSADİ EKSENLER ve DÜZLEMLER:
94 Okunma
12-II. EKONOMİK ZAMAN -1- TESİR ÇİFTİ:
83 Okunma
13-2- EKONOMİK TESİR ÇİFTİ:
117 Okunma
14-3- TESİR ÇİFTİNDE KARARLILIK:
109 Okunma
15-4- EKONOMİK HIZ VE MEKAN:
106 Okunma
16-14.Ders 5- TESİR KANUNLARI:
99 Okunma
17-15.Ders EKONOMİK KATALİZÖR PARA:
104 Okunma
18-16.Ders ALTIN PARA a) Tüccar Parası:
99 Okunma
19-17.Ders SERMAYE
92 Okunma
20-18.Ders KÂR
103 Okunma
21-19.Ders KÂR YÜZDESİ
102 Okunma
22-20.Ders SERMAYE DENGESİ:
100 Okunma
23-21.Ders GENEL DENGE:
97 Okunma
24-22.Ders ESNAF PARASI
108 Okunma
25-23.DERS MALİYET
101 Okunma
26-24.Ders SATIŞ FİYATI VE DENGE
100 Okunma
27-25.Ders ÜCRET PARASI:
93 Okunma
28-26.Ders İMALAT KREDİSİ:
105 Okunma
29-27.Ders ARZ TALEP:
102 Okunma
30-28.Ders KAMU TEŞEBBÜSLERİNDE ARZ ve TALEP DENGESİ:
96 Okunma