Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
EKONOMİ ve DOKTRİNLER

110 Okunma
ASPxHyperLink

A. EKONOMİK FAALİYET:a) Çalışıp Yaşama :
Süleyman Karagülle

 

 

 

I. EKONOMİK MEKAN

 

A. EKONOMİK FAALİYET:

 

               a) Çalışıp Yaşama :

               Ekonomi çalışıp yaşama düzenidir.

               Çalışmanın bir kısmı çalışanın yaşaması, diğeri de bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yaşaması için yapılır. Demek ki, yaşamanın iki bileşeni vardır: Biri bizzat çalışanın yaşaması, diğeri de geleceğin çalışanını meydana getirecek neslin üreyip çoğalmasıdır. Bu iki bileşen aynı güçle karşılanamadıklarına göre birbirine diktirler.

               Bu riyazi olarak;

               Yaşama=Beslenme + i  Doyurma şeklinde ifade edebiliriz.

 

               Çalışma insan enerjisi harcanarak yapılır. Elde edilen netice ise harcanan enerjiden daha fazladır. Bu çalışmanın verimli olmasından ileri gelmektedir.  Bu verim de,

               a) Çalışanın becerisi

               b) Çalışma yöntemi

               c) Çalışmanın birlikte yapılmasına

               d) Çalışma araçları

               e) Çalışma koşulları ve

               f) Diğer bilmediğimiz faktörlere bağlıdır. Yani aynı enerji harcandığı halde elde edilen sonuçlar farklıdır. Buna çalışma verimi (rant) denmektedir ve bu değer de yorulmaya diktir.

               Çalışma = Yorulma+ i Çalışma Verimi

              

               Yaşama ile çalışma birbiri ile dengede olmalıdır. Beslenme yorulma ile, doyurma çalışma verimi ile dengelenmelidir.

               Çalışma= -Yaşama

               Yorulma= -Beslenme

               Doyurma= -Çalışma Verimi

 

GÖRÜŞLER 

 

               LİBERALİST: Çalışan ve yaşayan aynı insandır. Çalışma ve yaşamanın birbirine dik vektörlerle (bileşenlere) ayrılması, ayrı ayrı hükümlere tabi tutulması yersizdir. Çalışma veriminin tamamı çalışana aittir, dilediği şekilde kullanabilir.

               SOSYALİST: Çalışma verimi devletçe konacak kurallarla belirli yerlerde kullanılmalı, çalışan bu konuda serbest bırakılmamalıdır. Çalışma verimi devletindir.

               KAPİTALİST: Çoğalma dondurulmalı ve çalışma veriminin büyük kısmı yeni iş sahalarına ayrılmalıdır. Çalışma verimi mülk sahibinindir.

               KOMÜNİST: Çalışma verimi topluluğa aittir, onun emrine verilmeli ve bu topluca çoğalmaya harcanmalıdır. Çalışma verimi topluluğundur.

               TEŞEBBÜSÇÜ: Çalışma verimi onu en iyi bir şekilde kim değerlendirirse, onun emrine verilmeli ve o çoğaltılmalıdır. Çalışma verimi müteşebbisindir.

               DEVLETÇİ: Çalışma verimi hükümetlerin emrine verilmeli, onun yapacağı planla değerlendirilmelidir. Çalışma verimi hükümetlerin emrindedir.

               Görülüyor ki; bütün görüşler, yorulmanın beslenme ile karşılanması gerektiği görüşündedirler. Görüşlerdeki ayrılık, çalışma veriminin nerede harcanması konusundadır. Görüşleri iki gurupta toplayabiliriz. Bir kısmı çalışma veriminin tamamını topluma bırakmakta, kullanma şeklinde farklı düşünmektedir. Diğeri ise çalışma verimini ve kullanımını bireye bırakmaktadır.

               ADİL DÜZEN: Çalışma verimi bireyin çalışması ile elde edilmiştir. Bireye hak tanımazsak verimsiz işlerle uğraşmaya başlar.

               Yine çalışma verimi topluluk sayesinde elde edilmiştir. Onu tamamen bireye verirsek topluluğa haksızlık yapmış ve toplu yaşamayı imkansız hale getirmiş oluruz. Çalışma veriminin bireyin ve topluluğun ortak çıkarına harcanması en adil yoldur. Bu da çalışma verimi ile bireyin ailesini beslemesi demektir. Böylece çalışma verimini bireyin emrine vermiş oluruz. Birey de topluma yeni nesil yetiştirerek hizmet etmiş olur. Bu çözüm tarzı biyolojik ve psikolojik kanunlara tamamen uygundur.

               Bu gayeye ulaşmak için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Evlilik dışı ilişkilerin yasaklanmalı ve bireyler evlenmeye psiko-biyolojik yollardan zorlanmalıdır. Meydana gelen aile kurumu bireyin bakmakla yükümlü olduğu bir çoğalma yuvası haline gelir. İnsanın israf ve levhiyatı önlenmelidir. Yani topluma ait malların israf edilmesinin önüne geçilmelidir.

               Miras müessesesi çalışmalı, karı koca arasında mali bağlar kurulmalıdır. Ailedeki iş bölümü ile kadına ev işleri görevi verilmeli, erkek ise mali sorumluluk yüklenmelidir. Bu şekilde psiko-biyolojik özelliklere uygun adil işbölümü doğmuş olur.


 

 


EKONOMİ ve DOKTRİNLER
1-ÖN KAPAK
91 Okunma
2-A. EKONOMİK FAALİYET:a) Çalışıp Yaşama :
110 Okunma
3-b) Üretip Tüketme:
95 Okunma
4-c) Üreyip Yaşamada Denge :
98 Okunma
5-a) Tüketim Mallarında Arz:
95 Okunma
6-b) Artık Değerlerin Arzı :
113 Okunma
7-c) Arz Dengesi:
113 Okunma
8-III-TALEP:
98 Okunma
9-IV- İKTİSADİ TERKİP: a) Bileşenler:
99 Okunma
10-b) Ekonomik Bileşkeler:
97 Okunma
11-V- İKTİSADİ EKSENLER ve DÜZLEMLER:
96 Okunma
12-II. EKONOMİK ZAMAN -1- TESİR ÇİFTİ:
87 Okunma
13-2- EKONOMİK TESİR ÇİFTİ:
120 Okunma
14-3- TESİR ÇİFTİNDE KARARLILIK:
111 Okunma
15-4- EKONOMİK HIZ VE MEKAN:
108 Okunma
16-14.Ders 5- TESİR KANUNLARI:
103 Okunma
17-15.Ders EKONOMİK KATALİZÖR PARA:
108 Okunma
18-16.Ders ALTIN PARA a) Tüccar Parası:
102 Okunma
19-17.Ders SERMAYE
99 Okunma
20-18.Ders KÂR
105 Okunma
21-19.Ders KÂR YÜZDESİ
106 Okunma
22-20.Ders SERMAYE DENGESİ:
102 Okunma
23-21.Ders GENEL DENGE:
103 Okunma
24-22.Ders ESNAF PARASI
111 Okunma
25-23.DERS MALİYET
104 Okunma
26-24.Ders SATIŞ FİYATI VE DENGE
105 Okunma
27-25.Ders ÜCRET PARASI:
95 Okunma
28-26.Ders İMALAT KREDİSİ:
108 Okunma
29-27.Ders ARZ TALEP:
106 Okunma
30-28.Ders KAMU TEŞEBBÜSLERİNDE ARZ ve TALEP DENGESİ:
102 Okunma