Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Adil Düzenin İç Yüzü-Necmettin Erbakan ve 30 yılın muhasebesi
1990 1.Baskı
313 Okunma
ASPxHyperLink

EK-ÖNCELİKLERİN TESBİTİ-HASAN ÖZKET
Süleyman Karagülle

ÖNCELİKLERİN TESBİTİ

 

Toplum halinde yaşama durumunda olan bizlerin dışımızdakilerle birliktelik sağlayarak hayatımızı devam ettirebilmemiz için ortak önceliklerimizin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu öncelikleri belirlemede, toplumu oluşturan bireylerin bireysel ihtiyaçları  doğal olarak belirleyici rol oynamaktadır.

Bireysel ihtiyaçlar nelerdir? Her konuda olduğu gibi bu konuda da asıl delil olan Kur’anı kerim’e baktığımızda Hac suresi 40. ayette “Onlar ki, sırf Rabb’imiz Allah’tır dediler diye haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını diğeriyle savması olmasaydı, ilmî kurumlar (savâmi’), iktisadî kurumlar (biye’), Siyasî-ictimaî kurumlar (salavât) ve içinde Allah’ın anıldığı ahlâkî kurumlar (mesâcid) yıkılıp giderdi...” buyrulmaktadır. Adı geçen surenin 41. ayetinde de “Onlar şayet tarafımızdan arzda bir imkana kavuşturulacak olurlarsa namazlarını kılarlar (Siyasî-ictimaî), zekatlarını verirler (iktisadî), belli olanları işlerler (ilmî) ve belirsiz olanlardan uzak dururlar (ahlâkî). Allah’ındır işlerin sonucu.” buyurularak,  birini diğerine tercih edemeyeceğimiz şekilde, bireysel ihtiyaçların odaklaştığı ve insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerinin, yani His, Fikir, İrade ve Ünsiyet’in kurumlarını adil bir şekilde oluşturmanın gereğini vurgulayarak öncelikler konusunda dikkatimizi çekmektedir.

Bunlardan ‘birini terk, hatta diğerine tercih edemeyeceğimiz’ şeklinde anlamak mecburiyetinde kaldığımız bu ifadeler, abdest  ayetin (Mâide 6)’de olduğu ve metot açısından delil olan sünnet uygulamasının da pekiştirdiği gibi, bu ayette de kavramların birbirine ‘vav’ harfi ile bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, Sayın bilge hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın da önemle ve öncelikle vurguladığı “siyaset mühim bir şeydir” sözü büyük tecrübeler sonucunda salim aklın söylettiği bir ifade olmasına karşılık, yukarıda verilen Hacc 41. ayetinde de birinci sırada yerini almaktadır. Her iki ayette iktisat ve ahlak yer değiştirmeksizin ikinci ve dördüncü sırada yer alırken, insanlar bir topluluğu oluşturmaya karar verdiklerinde öncelikle siyaset, yani yönetimi halletmeleri gereğinden hareketle yola çıkmalarını, beraberinde iktisat, ilim ve ahlak konularını da eş değerde götürmelerini anlatmaktadır. Toplum, kurumları ile oluşup işlemeye başladığı zamanda sürdürülebilirliliğini sağlamak maksadıyla  her şeyin ilmi olmasına işaretle Hacc 40. ayetinde ilim öne geçirilerek iktisat, siyaset ve ahlak kurumlarının birbirlerine baskı kurmadan, barış içerisinde -ki İslâm kelimesinin anlamı budur,- dördünün birlikte alanlarındaki sorunlara ilmî çözümler üretmesini önermektedir. Böylece Adil Düzen’e giden yol haritasının öncelikleri ortaya çıkmış olmaktadır. Geriye, bunun gerçekleşmesini arzu edenlerin bir araya gelerek bu kurumları hemen oluşturmanın kararını vererek dayanışma içerisinde -ki iman kelimesinin anlamı budur-  sonuca götürmeleridir.  

Anılan konular, alanlarında uzmanlaşmış düşünür ve  bilim adamlarının hazırlayacak oldukları program ve ekiplerle ortaya koyacakları çalışmalar tartışmaya sunularak, diğer konularla eklektikliği sağlanmalıdır. Böylece zaman ve imkanlar israf edilmeksizin faydaya yönelik ilim yapılmış olacaktır. Aslında bir medeniyet projesi olan bu çalışmaların sonucunda toplumda yatay ve dikey olarak bir genişleme ve gelişme kaçınılmaz olarak sağlanmış olacaktır.

         İnsanın bin yıllık medeniyet sürecinin tarihlendiği zaman dilimleri Hz. İsa (as)’nin doğumu olarak alınmaktadır ki buna “…onu ve oğlunu alemlere ayet kıldık.” (Kur’an 21/91) ile “Meryem’in oğlunu ve annesini ayet kıldık…” (Kur’an 23/50) ayetlerinde işaret edilmektedir. Bir başka ayetlerin işareti ile de “Nuh’u kavmine gönderdik, aralarında elli sene eksiği ile bin yıl kaldı”  (Kur’an 29/14) ayeti ile Hak medeniyetinin, “o müşriklerden her biri kendisine bin yıl ömür verilmesini ister.” (Kur’an 2/96) ayeti ile de Kuvvet medeniyetinin  ömürlerinin bin yıl olduğu belirtilmektedir. Tarihe baktığımızda bunları açıklayarak pekiştiren olgular görmekteyiz. Hak ve Kuvvet medeniyetlerinin birbirlerini takip etmede, biri beş yüz yaşlarında iken diğeri filizlenerek beş yüz yıllık girintilerle bir grafik çizmektedirler. Kuvvet medeniyeti MS 1-1000 arsında cereyan ederken 600’lü yılların sonlarında gelen Hz. Muhammed (sav) Hak medeniyetin tohumlarını atmıştır. 1000-2000 arasında Hak medeniyeti hayatiyetini sürdürürken  1453’te İstanbul’un fethi ile zirvesini tamamlamış ve yıkılışa geçmiştir. Bu tarihlerde filizlenen Kuvvete dayalı Batı medeniyeti 2500 yılına kadar hakimiyetini sürdürecektir. Yalnız 500 yılını doldurduğundan yıkılışa geçmiştir. Şu anda III. bin yılın medeniyeti filizlenmektedir. 2000-3000 yılları arasında etkin olacak ve bin yıl hükmünü sürdürecektir.

İşte bunun kurulması ve çalışması için bütün düşüncelerimizi ve imkanlarımızı inananlar olarak seferber etmek mecburiyetindeyiz. Gelin birlikte olalım. Sizde benzer proje oluşturun tartışalım. ‘Yaptıklarınız boş kuruntulardır’ demenizin, yaşadığımız gerçekler karşısında değerini kendiniz ölçünüz. 

 

 

 

İNSANIN MEDENİYET SERÜVENİ

İnsan        

=

His            +

Fikir           +

İrade       +

Ünsiyet

 

Soru

NE?

NASIL?

NE İLE?

KİM İÇİN?

Denge

 

İyi-Kötü

Doğru-Yanlış

Fayda-Zarar

Adalet-Zulüm

Dışa vurum

 

Sanat

Dil

Teknik

Hukuk

 

 

 

 

 

 

Toplum

=

DİN          +

İLİM          +

İKTİSAT +

İDARE

 

Görev

Tezkiye

Teşri

İcra

Kaza

Yani

 

Arındırma

Kanun Yapma

Uygulama

Belirleme-Pay.

 

ÇÖZÜM

Laik(rahe)lik

İçtihat

Faizsiz Kredi

Aile

Yani

 

İnançta olsun düzende olsun hiç kimse tarafından asla baskı yok.

1. Kendi Kurallarını kendin koy, AMA UY.

2. İstediğinle istediğin sözleşmeyi yap, AMA UY.

3. Toplumda istediğini başkan seç, AMA EMİRLERİNE UY.

4. İstediğini kendine hakem seç, AMA KARARINA UY.

Karz-I Hasen müessesesi. Karşılıksız yani faizsiz kredileşme

Nikah akdı ile, aslında yasak olan cinsi ilişkinin taraflar arasında normal hale getirilerek tarafların dışındakilerle yasaklığın devam etmesi.  Boşanma, mehir tazminatıyla serbest.

İşlevi

 

Ülkeyi yaşanır hale gtirir.

Ülkeyi ölçülendirir.

Ülkeyi çalışır hale getirir. (Çarkları yağlar.)

Ülkeyi güvenli kılar.

 

 

HAKİMİYET

MÜLKİYET

HASILA

=

UMRAN / MEDENİYET

Slm özellikle tabloda olan kısımların anlatılması ve açıklanması gerekir. ortama uyarlanabilir. Allah'a emanet olunuz. Dr. Hasan Özket

            ERBAKAN hocamızın huzurunda sunuldu(ALİ BÜLENT DİLEK2011)

10-11 Temmuz 2003

ESAM Öncelikler Toplantısı Nedeniyle

Dr. Hasan Özket

İstanbul Akevler Ekibinden

www.akevler.org  

                                                 

 

 

 

 

 

 

ESAM “ÖNCELİKLER TOPLANTISI” İSTANBUL’DA YAPILDI

10-11 TEMMUZ 2003 GÜNLERİNDE ESAM (EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ) İSTANBUL’DA “ÖNCELİKLER TOPLANTISI”NI TERTİPLEDİ. “AKEVLER İSTANBUL EKİBİ” SÜLEYMAN KARAGÜLLE’NİN BAŞKANLIĞINDA REŞAT NURİ EROL VE HASAN ÖZKET İLE TOPLANTIYA KATILMIŞTIR.

S.P. Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve ESAM Başkanı Recai Kutan’ın açış konuşmalarından sonra, ilk konuşmayı “İNSANLIĞIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” tebliği ile Süleyman Karagülle yaptı. Tebliğ metni katılımcılara dağıtıldı.

Son değerlendirme konuşması olarak Reşat Nuri Erol, beş dakika süre verilmesi sebebiyle “öncelikler” konusunu anlatamadan sadece “Akevler Adil Düzen İstanbul Çalışmaları”nın kısa bir tanıtımını yaptı. Bir haftalık yeni bir çalışma yapılmasını önerdi.

 

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 217. SEMİNER  (CUMARTESİ: 09.00-21.00)  İstanbul, 11-12 Temmuz  2003

http://www.akevler.org/AkevlerSeminerler/322/Tum/1/FATIHA-SURESI-VE-MAANI-ILMI-OZEL-TEFSIR


 


Adil Düzenin İç Yüzü-Necmettin Erbakan ve 30 yılın muhasebesi
1-ADİL DÜZEN NEDİR?
2742 Okunma
2-Türkiye'de Siyaset ve Siyasi Partiler
1508 Okunma
3-Refah Partisi ve Refahyol iktidar
3658 Okunma
4-Refahyol hükümeti,yapılan yanlışlar ve yapılması gereken doğrular
1600 Okunma
5-ekler;1 Refah Partisi nerede hata yaptı-Süleyman Akdemir
1915 Okunma
6-Adil Düzen beşeri ideoloji mi?Arif Ersoy-1993
2083 Okunma
7-ilgili ek;3- Refah Partisi ikiye bölünecek-Tempo dergisi-1996
1081 Okunma
8-ilgili ek-4;Fazilet Partililerbaşı kesilmiş tavuk gibidirler
1150 Okunma
9-tenkit-1;Süleyman Karagüllenin kör gülleleri-Ahmet Akgül-Milliçözüm
1470 Okunma
10-1.tenkite cevap;O dergi"Milli çözüm mü"milli nifak mı?
1267 Okunma
11-1.tekide cevaba cevap-1;Karagülle karambole düşüyor
1190 Okunma
12-2.tenkide 2.cevap-"Milli Çözüm dergisi"niçin milli nifak dergisidir
2955 Okunma
13-Hayrettin Karaman ve şürekasının ADİL DÜZEN tenkitleri ve KARAGÜLLE!NİN (İLMİ-TARİHİ VE İBRETLİK)CEVAPLARI
2338 Okunma
14-SÜLEYMAN KARAGÜLLE’NİN EL-AZİZ'E CEVABI
626 Okunma
15-Mesut Akgül'ün yazısı-1 -ELAZİZ GAZETESİ
502 Okunma
16-Mesut Akgül-El-Aziz-2
469 Okunma
17-EK-ÖNCELİKLERİN TESBİTİ-HASAN ÖZKET
313 Okunma