Müslüman Gençlere
699 Okunma, 0 Yorum
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete
Emine Hocaoğlu

09 EKİM 2012

Bu yazım itikadı sağlam, musalli, temiz ahlaklı ve yüksek karakterli Müslüman gençleredir.

Selamün aleyküm...

Birinci nasihat: Müslüman olmak size yeter, İslamcı olmayınız.

2. İslam dinine uymayacak şekilde Türkçülük, Kürtçülük, Çerkezcilik vs yapmayınız. Türk olunuz, Kürt olunuz, Çerkez olunuz ama ...çü, ...çi olmayınız. Modern İbn Sebe'lerin, Moiz Kohen Tekin Alp'lerin tuzaklarına düşmeyiniz.

3. Gerçek Müslümanlık yüksek ahlak ve karakter ile olur. Ahlakınızı düzeltmek, karakter terbiyesi almak için kendinize kâmil mürşidler bulunuz ve onlar tarafından yetiştiriliniz.

4. Mükemmel ve mükemmil (olgun ve olgunlaştıran) olmayan bir zatı kendinize mürşid edinirseniz yanarsınız. Bu konuda çok dikkatli olunuz. Görebiliyorsanız istihare yapınız.

5. Bin yıllık millî ve islamî yazımızı okumayı ve yazmayı öğreniniz.

6. Ehl-i Sünnete uygun şekilde itikadınızı, fıkhınızı, ahlakınızı, ilmihalinizi öğreniniz. Ehl-i Sünnet dışı kitapları okumayınız.

7. İstanbul Osmanlı görgü ve terbiyesini öğreniniz ve hayata geçiriniz.

8. Nefs-i emmârenizi en büyük düşman biliniz ve ona savaş ilan ediniz. Kendi iradenizle nefs-i emmareden nefs-i levvâme derecesine çıkmak için her cehdi ve gayreti gösteriniz. (Ondan sonraki derece ve rütbelere ancak kamil mürşid terbiyesiyle çıkılır.)

9. Namazları sakın hafife almayınız. Cemaat sünnet-i müekkede-i 'ayndır, şer'î özürsüz terki caiz değildir. Cemaate gitmeyenler, en az haftada bir kere bir camiye sabah namazı kılmaya giderek başlasınlar.

10. Dinde reformculuktan, dinde yenilikten, dinde değişimden, mezhepsizlikten, telfik-i mezahipten, light Islam'dan, ılımlı İslam'dan, Fazlurrahmancılıktan, BOP'çuluktan, Diyalogçuluktan, diğer bütün tahrip ve tahrif hareket ve cereyanlarından uzak durun. Ehl-i Sünnet, Cadde-i Kübra, Sevad-ı Azam yolu ve dairesi içinde bulunun.

11. Futbol kulübü, siyasî parti tutar gibi cemaatçilik, tarikatçılık, grupçuluk, holiganlık, militanlık yapmayın, fanatizmden uzak durun. (Tarikatli olabilirsiniz ama tarikatçı olamazsınız.)

12. Allaha karşı olan bütün ibadetlerinizde, işlerinizde ihlaslı, yüzde yüz samimî olunuz. Farz namazları, oruçları açıkça eda edebilirsiniz ama nafile olanları sakın kimseye göstermeyiniz, bildirmeyiniz.

13. Parayı, malı, dünya zevklerini çok sevmeyiniz. Parayı, malı, zenginliği çok sevenler iyi ve olgun Müslüman olamaz.

14. Asıl faziletin (erdemin, üstünlüğün) ölçüsü şudur: Dostlar değil, düşmanlar ve karşıtlar kabul edecek. Faziletli bir genç olmak istiyorsanız, öyle bir hayat sürün ki, size karşı olanlar, dinsizler sizin için "Bu biraz gericidir, tutucudur ama doğrulukta, dürüstlükte, iyilik yapmakta, adalette, insafta, güven konusunda onun aleyhinde hiçbir şey söyleyemeyiz" desinler.

15. Müslüman bir gence şımarıklık, hoppalık, züppelik, soytarılık, serserilik, şaklabanlık, itlik yakışmaz. Yaşınız yirmiyse, sizin kırk yaşındaki olgun bir insan gibi olmanız ve görünmeniz gerekir.

16. Haram yemekten ateşten kaçar gibi kaçınız.

17. Verdiğiniz sözleri tutunuz. Tutamayacaksanız, söz verdiğiniz kimseye durumu bildirip helallik isteyiniz.

18. Hakikî din hocalarına ve hakikî şeyhlere çok hürmet ediniz ama onları sakın ha, sakın ha erbab haline getirip putlaştırmayınız.

19. Şeriat kurallarından kıl kadar ayrılmayınız.

20. Resûlullah Efendimizin (Salat ve selam olsan ona) Sünnetine sımsıkı sarılınız. (Namazları başınızda takke, imâme, İslamî bir serpuş olduğu halde kılınız.)

21. Hemen tartılınız. Kilonuz boyunuzun son iki rakamını geçmesin. Mesela boy 175 ise, kilo 75'ten fazla olmayacak. Hattâ 70 olacak.

22. Acıkmadan sofraya oturmayınız, bir şey yemeyiniz, doyunca sofradan kalkınız. Doyduktan sonra yemeye devam etmek haramdır. (Bazen Ramazan iftarında, bir davette biraz fazla yenebilir ama istisnaî olarak.).

23. Üniversiteli Müslüman bir gencin babası çok zengin. Sınıfını iyi derece ile geçen oğluna: "Yavrum senden çok memnunum, sana Porsche marka bir spor araba alacağım" deyince oğlu babasının elini öptükten sonra : "Muhterem velinimetim babacığım, size çok minnettarım, çok teşekkür ederim ama üniversitedeki arkadaşlarımın bir kısmı fakirdir. Onların yanında böyle bir arabaya binmem doğru olmaz. Mütevâzı ve ucuz bir otomobil benim neyime yetmez..." cevabını vermelidir.

24. Yetişmek ve olgunlaşmak isteyen bir genç, Hüccetülislam Zeynüddin İmamı Gazalî hazretlerinin İhyâu Ulûmi'd-Dîn adlı dört ciltlik kitabını başucunda bulundurmalı ve her gün (Kırk bölümdür, herhangi bir bölümünden) birkaç sayfa okumalı, öğrendiklerini hayatına uygulamalıdır.

25. Namaz kıldığı, oruç tuttuğu için kendisine 'ucb ve gurur gelmemeli, kimseyi hor görmemelidir.

26. Magazin haberlerinden, her türlü dedikodudan, futbol çılgınlıklarından, cemaat holiganlıklarından, her türlü mâlâyâniden uzak durmalıdır.

* (İkinci yazı)

Yazının devamı için; http://www.milligazete.com.tr/makale/musluman-genclere-252140.htm

 

Yorum:

 

Kuran'ı Öğrenme ve Anlama Ders Olmalı

Günümüzde gençlerin öncelik verdikleri şeyler çok değişti. Teknolojinin getirdiği kolaylığa karşılık hayatımızdan almış olduğu zamanı iyi değerlendiremediklerini gözlemliyorum.

Telefon ve facebook gençlerin hayatının vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Ben bu teknoloji harikalarına tamamen karşı değilim. Teknoloji yerinde kullanıldığı zaman faydalıdır. Ama onların tüm hayatını etkiliyorlarsa işte o zaman tehlike başlıyor demektir.

Keşke bilinçli olarak M.Şevket Eygi'nin yukarıda yazılanları yaparak yetişseler. Ama onların bu sayılan şeyleri yapmaları için örneğin de olması gerekir. Aile, arkadaş ve bulunduğu topluluğun yapması gerekir ki o da bunları yapabilsin. Daha bizler namazımızı çalıştığımız yerde cemaatle kılamazken bunlar nasıl olacak.

Ahlakla ilgili davranışları ailede ve bulunduğu ortamdan öğrenir. Özellikle de Kuran-ı Kerim'den öğrenebilirler. Bunu da ilk-orta-lise hayatımızda pozitif ilimlere yer verildiği gibi  Kuranı kerimi okuma ve anlama konusunda da yer verilmelidir. Bu sayede bir kez dahi olsa Kuran'ı okumuş ve içindeki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Özellikle Kuran'ın emir ve yasaklarını öğrenecekler ve ahlakî olarak kendilerine örnek alarak yetişeceklerdir.

Bu sene dokuzuncu sınıflara üç saat seçmeli dersler konuldu. Bunların için de Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı , Kuranı kerimi  öğrenme, diksiyon, tarih, girişimcilik vb. dersler konuldu.

Bir çok öğrenci Kuranı Kerimi öğrenmek  ve Hz. Muhammed'in hayatını seçtiklerini gördüm. Ben buna çok sevindim. Gençlerimiz bu konularda hep kulaktan dolma bilgilerle İslamiyeti yaşadıklarını görmekteydim. Bu derslerden sonra belki kendileri doğru ve yanlışı görebilir ve ona göre hareket edebilirler.

M.Şevket Eygi'nin tam tersine ben yenilikçi reformcu bir inancın olması gerektiğinden yanayım.

 

 

 

 

Emine Hocaoğlu


Sayı: 174 | Tarih: 14.10.2012
Ahmet Hakan
Her şeyin bir sebebi var
On sekiz yaş
1379 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Yusuf Kaplan
Hocaefendiyle görüşme,sorunlar,sorular?
Sansürcü beyinler ve bid'at ehli
808 Okunma
2 Yorum
Ali Bülent Dilek
Emre Kongar
Türkiye-AB İlişkişi: Bir Romeo Jülyet Öyküsü!
AB ve Ak Parti
727 Okunma
8 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Barlas
Anlamlarını bilmeden kelimeleri kullanmayalım
Etimolojinin Hazzı
715 Okunma
Tayibet Erzen
Mehmet Şevket Eygi
Müslüman Gençlere
Kuran'ı Öğrenme ve Anlama Ders Olmalı
699 Okunma
Emine Hocaoğlu
Hüseyin Gülerce
Terör ve ağlamak üzerine
Sorumluluğu Kabullenmek
670 Okunma
Zafer Kafkas