Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
ADİL DÜZEN İNSANLIK ANAYASASI

963 Okunma
ASPxHyperLink

18ANAYASA-HİZMET KURULUŞLARI
Süleyman Karagülle

 

 

 

 

HİZMET  KURULUŞLARI

06) YERYÜZÜ 10) Meclis         12 İşletme         13) Birlik       11) Şûra

07) Bölüşme       22) ÇALIŞMA   23) Kredi       25) Vergi     24) PAYLAŞMA

01) İNSANLIK 02) Hukuk Düz  03) Askerî Düz   04) Genel Hiz. 05) Kamu Hizmeti

08) Dayanışma   19) YAŞAMA    18) Bütçe        21) Mevzuat     20)YASAMA

09) İNSANLIK 14) Görev          15) Yetki          16) Sorumluluk 17) Haklar

 

 

EĞİTİM                 02 İlmî, 01 Dinî,      03 Meslekî, 04 Siyasî

KAYIT                   06 Evrak, 07 Zimmet,   08 Envanter 05 Demirbaş

İLETİŞİM       15 Basın, 13 Ulaşım, 14 İletişim,   16 Yayın       

KORUMA            17 Plânlama, 18 Bakım, 19 Sağlık, 20 Nöbet   

SAKLAMA          10 Bilgi,     11 Ambar, 12 Kasa,    09 Belge

YARGILAMA     21 Tescil, 22 Tesbit, 23 Tahkik ,   24Tahkim

 

BAŞKAN; GENEL HİZMET BAŞ SORUMLUSU

 

a) İşletmenin Girdileri:

 

İşletmenin Kuruluşu

Madde 0- İşletme Sorumlusu Genel Hizmet Baş Sorumlusu ile anlaşarak bir sözleşme üzerinde mutabakata varılır. İşletme Sorumlusu bir taşınmazı, Baş Sorumlu da bir meslekî dayanışmanın garantisini alır. Tesis Ortakları Taşınmaz Sorumlusu ile anlaşmış durumdadırlar. İşletme sorumlusu bakım ve yardımcı madde sorumluları ile anlaşır. Sonra tesis sorumlusu ile anlaşır. Baş Sorumlu ile İşletme Sorumluları anlaşarak Genel Hizmetlileri belirlerler ve onlarla anlaşmalar yaparlar. Değiştirme de bunların anlaşması ile olur. Sözleşme Tescil Hizmeti tarafından tescil edilir. Senetler Basın Hizmeti tarafından basılır. Kasa Hizmetlisine senetler verilir. İşletme senetleri altın-gram (Ag) cinsinden satılmaya başlanır. Kasa Hizmetlisi bir Banka ile anlaşarak onunla kredileşme anlaşmasını yapar. Satılmış işletme senetlerinin beşte biri karşılığı Banka Kasasında stok edilir. Bankadaki nakit dışarıda dolaşan senetlerin beşte birinden fazla ise işletme senedi bedeli yükseltilir, az ise düşürülür.

.

İşletmede Dolaşım

İşletmeye, tesis ve altyapı, işçilik ve bakım, ilk madde ve yardımcı madde ile dayanışma ve genel hizmet girer ve elde edilen ürün ambara konur, girdilere karşılık işletme senetleri verilir. İşletme senetleri işletme kasasında nakde çevrilir. Tüccar Ortaklar bunları nakitle alır, kamu ambarına götürüp karşılığında malları alır, nakitle pazarlar. İşletme içine nakit girmez. Girdi ve çıktılar nakitlerle değerlendirilmez. Kamu payı da işletme senedi ile ödenir.

 

Girdi Sorumluları

Altyapı Sorumlusu ile Tesis Sorumlusu anlaşır ve tesis payını onunla bölüşür. Tesis payı içinde altyapı payını hizmet veren kuruluş şûrası belirler. Tesisin kira payı ile emek payı tesisin kira anlaşmasında belirlenir. Kira cirodan bir paydır. İşletmelerde sabit kira veya kârdan kira sistemi uygulanmaz. Bakım payı bakım işletmeleri ile emek sorumlusu tarafından pazarlıkla belirlenir. İşletmenin ilk madde girdi fiyatları ambar stoklarına göre belirlenir. Ürün fiyatları da ambar stoklarına göre belirlenir. Ara ürünlerin fiyatları da kendi stoklarına göre belirlenir. İlk maddeyi getirip ürünü isteyenlerle değiştirme fiyatları ise tüccar ile emek sorumlusu tarafından belirlenir. Genel Hizmet Payı işletme cinsine göre mevzuatla belirlenmiştir. Kamu Payı ise bu Anayasa ile belirlenmiştir. Yardımcı maddeler kamu tarafından verilir. Geçmiş yılın kamu payı ile belirlenir. Ona göre yardımcı madde kuponları verilir. Kuponlar piyasada alınıp satılır.

 

Kira Anlaşmasının Sona Ermesi

Kira anlaşmasını yapan ehliyetli kimse anlaşmada belirtilen asgari ürünü ürettikçe o işyerinin işletme mülkiyetine sahiptir. Kira paylarını alan tesis sahiplerinin işletmeye karışma veya işletme ortağını değiştirme yetkileri yoktur. O işletmeyi işletme ehliyetine sahip olduğu müddetçe onu kendisi işlettiği gibi istediğine de devredebilir. Bu mülkiyet miras yoluyla değil vasiyet yoluyla intikal eder.

 

b) Genel Hizmet Baş Sorumlusu

 

Hizmetlileri Atamak

Genel Hizmet Baş Sorumlusu, İşletme Sorumlusu ile sözleşme yapar. Genel Hizmet Baş Sorumlusu ehliyeti ilmî, meslekî, dinî ve siyasî şûraların özel imtihanları ile tevcih edilir ve yalnız o kuruluş içinde geçerlidir. Genel Hizmet Baş Sorumlusu o işletmeye Genel Hizmet verecek hizmetlileri işletme sorumlusu ile birlikte belirlerler. İşletmenin dayanışması baş sorumlunun dayanışmasıdır.

 

Hizmetlileri Denetlemek

Hizmetlilerin hizmetlerini aksatmamalarını sağlar. Hizmeti aksatanların işine son verebilir, başkasını atar. Hizmetlilerin yaptıklarını değil, yapıp yapmadıklarını denetler. Hizmetine son verilen hakemlere gidip mağduriyetini giderebilir.

 

İlk Hakemlik

Genel Hizmet Sorumlusu işletmede çıkacak her türlü ihtilaflarda ilk hakemdir. Onun verdiği karar hemen uygulanır. Mağdur olanlar hakemlere gidip haklarını alırlar.

 

Mevzuatın Tedvini

İşletme esnasında çıkacak sorunlar Genel Hizmet Sorumlusunun koyduğu kurallarla çözülür. Bu kurallar aleyhine hakemlere gidilip iptal ettirilebilir.

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

Eğitim Türleri

Madde A- Yazılı olmayan zihnî eğitimini dinî, yazılı zihnî eğitimini ilmî, üretici olmayan bedenî eğitimini siyasî, üretici bedenî eğitimini meslekî hizmetlileri verir ve dayanışma ortaklıkları imtihan yaparak ehliyetlerini tevcih ederler. Her türlü eğitim serbesttir.

 

Eğitim Yerleri

Ocak eğitimini ocak başkanı ve yaşlıları yaparlar. Temel eğitim ocaklarda yapılır. Semt hizmet temsilcileri yardımcı olurlar. İlk eğitim semtlerde yapılır. İlçe görevlileri yardımcı olurlar. Orta eğitim ilçelerde yapılır, bölge danışmanları yardımcı olurlar. Yüksek eğitim bölgelerde yapılır, kıta merkezlerindeki araştırmacı hizmetliler yardımcı olurlar. Üstün eğitim kıta merkezlerinde yapılır. Değişik kıta araştırmacılarından destek alınır.

 

İmtihanlar

İmtihanlar, temel ehliyet imtihanı semtte bucak , ilk ehliyet imtihanı bucakta bucak, orta ehliyet imtihanı ilde il, yüksek ehliyet imtihanı bölgede ülke ve üstün ehliyet imtihanı ülkede insanlık şûraları tarafından yapılır.

 

Mesai Saatleri

Mesai saatleri bucaklarda bucak başkanlığınca belirlenir.

Başka bir karar almamışlarsa saat 4’te kalkılır. 6’da sabah mesaisine başlanır. 12’de öğle tatili yapılır. 15’te akşam mesaisine başlanır. 18’de akşam paydosu yapılır. 22’de yatılır.

 

Vardiye

Nöbetleşe yapılan ağır işlerde 4, vasat işlerde 3 ve hafif işlere 2 vardiye yapılır. Sıralar yılda bir değiştirilir. Hafif işlerde işyerinde başka işler de yapılabilir.

 

Velâyet:

Çocuğu ev içinde anne, dışarıda baba temsil eder. Çocuğu doğurup büyütme anneye, geçindirme ve koruma babaya aittir. Görev kimin ise yetki de onundur. Sorumluluk da onun üzerindedir. Haklar görev yapanlarındır. Çocuğun 7 yaşına kadar eğitimi anneye aittir. 7 yaşından sonra babası ile istişare ederek anne, 10 yaşından sonra annesi ile istişare ederek baba çocuğun tercihleri doğrultusunda yapılır.

 

 

DİNÎ EĞİTİM

Herkesin ve her işletmenin bir dinî hizmetlisi vardır. Dinî Dayanışma Sorumluları kuruluş merkezlerinde, Dinî Hizmetliler çevre merkezlerinde bulunurlar.

 

Âyinler

Madde 1- Günlük dinî âyinler ocaklarda ocak başkanları, bucaklarda bucak başkanları yapar. Gebelik, doğum, 7, 10, 15, 40, 60, 70, 80, 90 ve  100 yaşlarla ilgili olanlarla evlenme, boşanma, ölüm, mirasın bölüşülmesi törenlerini din hizmetlileri yönetirler. Başlangıç ve temel ehliyetlere ait özel törenler semtlerdeki hizmet temsilcileri, ilk ve orta ehliyetlilere ait özel törenleri ilçelerdeki hizmet görevlileri, yüksek ehliyetlilere ait özel törenleri, bölgelerdeki danışman dinî hizmetliler, üstün ehliyetlilere ait özel törenleri bölgelerdeki araştırmacı dinî hizmetliler yaparlar. Bunlar bir tür ehliyet tevcihi merasimleridir.

 

Danışma

Kişilerin hastalık ve tabii veya beşeri âfetlerde bunları ziyaret ederek ilgilenmek, sorunlarını çözmek dinî eğitim hizmetlilerine aittir. Yapılması gereken bir yardım veya dayanışma sözkonusu ise onu organize ederler. Kişilerin şahsi sorunlarına danışmanlık yaparlar.

 

Duyuru

Kişilerin Dinî Dayanışma Sorumlularına iletecekleri bir haber, soru veya istekleri varsa semtlerdeki dinî temsilciler aracılığı ile iletirler. Dinî Dayanışma Sorumlularının ortaklarına iletecekleri bir haber, soru ve istekler varsa onu da Dinî Eğitim Sorumluları aracılığı ile iletirler.

 

Mesai Saatleri

Mesai saatlerinin başladığı veya bittiği Dinî Hizmet Temsilcileri tarafından duyurulur.

İşletmelerde de mesai saatlerinin başladığını veya bittiğini duyurma Dinî Hizmetlilere aittir. Dinlenme saatlerindeki ihtiyaçlar Dinî Hizmetliler tarafından düzenlenir. Mesaiye başlama ve bitiş esnasında yapılacak âyinler Dinî Hizmet Temsilcileri tarafından yönetilir. Vardiye saatleri ve vardiye sıraları Dinî Hizmetliler tarafından düzenlenir.

 

İşletmelerde Devam

İşletmelerde puantajlar Dinî Hizmetliler tarafından tutulur. Gelmeyenlerin gelmeme sebepleri tesbit edilerek dosyaya işlenir. Gelmeyenlerin yerine geçecek kimseleri Dinî Dayanışma Hizmetlileri yerleştirir. Kişilerin hizmetlerde gösterecekleri kusurlar hakkında nasihatlerde bulunur. İşte gevşeklik ve tembellik hususlarında şikayetler Dinî Temsilcilere iletilir.

 

İşletmelerde Temizlik

İşletmelerdeki temizlik nöbetleri ve yerleri Dinî Hizmetliler tarafından düzenlenir ve denetlenir. İşçilerin yemekleri ve dinlenme yerlerinin temizlikle ilgili denetimi Dinî Hizmetliler tarafından yapılır.

 

İşletmelerde Ahlâkî Eğitim ve Tezkiye

İşletme içinde ahlâkî eğitim seansları ve ahlâkâ denetim Dinî Hizmetliler tarafından yapılır. İş ahlâkı üzerinde yapılan sıralama üzerindeki tezkiyeler, kişinin Dinî Dayanışması Sorumlusuna bildirilir.

 

Dinî Eğitimde Yetki

Dinî Dayanışma Ortaklığına katılıp katılmamak serbesttir. Dinî Dayanışma Ortaklığına katılmayanların dinî dayanışması ilmî dayanışmadır. Kişinin dinî eğitimini 7 yaşına kadar Annesi, 7 yaşından sonra babasıyla istişare ederek Annesi, 10 yaşından sonra annesiyle istişare ederek Babası ve 15 yaşından sonra kendisinin isteğine bağlı olarak Dinî Dayanışma Sorumluları yaparlar. Dinî eğitim günün belli saatlerinde uygulanan ayinlerle yapılır.

 

 

İLMÎ EĞİTİM

 

İlmî Eğitim Hizmetleri

Madde 2- Herkesin İlmî Dayanışma Sorumlusu vardır. Özel hukuk sözleşmelerden oluşur. Sözleşmelerde hüküm yoksa İlmi Dayanışma Ortaklığının Genel Sözleşme hükümleri uygulanır. Her bucağın kendisine has ittifakla konmuş kamu hukuku vardır. İlmî Sorumlusuna danışarak aldığı fetva ile davranan kimse bilgisizlikten bir zarar iras ederse onu İlmî Dayanışma Ortaklığı tazmin eder. Kısası düşürür.

 

Tasnif (Cetvel)

Her şey çifttir. Dengededir. Çiftler de çiftlerden oluşmuştur. Onlar da dengededir. 6 kutup birbirine bağlanmıştır. 6 iç bağ ve 12 yan bağ vardır. kendisiyle beraber bir oluşun 25 öğesi vardır. Her öğe için oluşumların kendilerini öğreten tabii, oluş kurallarını öğreten nazari ilimleri olduğu gibi, ne amaçla kullanılmasını öğreten hikemî ve ne biçimde kullanılabileceğini öğreten amelî ilimleri vardır. Toplam 100 çeşit ilim etmektedir. Bunlar Kâinatın yapısında, insanın yapısında, topluluğun yapısında ve genel hizmetlerde ele alınır. 25 fakülte şeklinde teşkilâtlanmıştır.

 

Kademeler

MANTIK    :    Geometri    Kimya       Fizik       Mekanik

Matematik   :       VARLIK      DNA         01            ETKİ

KELÂM      :        Geçmiş        Ömür       Evrim         Gelecek

Usul           :        İRADE        Psikoloji    Sosyoloji ÜNSİYET

GRAMER   :      Dil               Teknik       Hukuk        Sanat

 

Mantık, var - yok ikilisi arasındaki ilişkiyi inceler.

Matematik, var ve yok arasındaki ilişkileri sayılarla ele alır.

Gramer ise doğru - yanlış arasındaki ilişkiyi inceler.

Usûl, doğru - yanlış ilişkileri varlıkların sınırlarını çizerek ele alır.

Kelâm, yaşadığımız Kâinatın varsayımlarını ortaya koyar.

Geometri, birbirine bağlı sayı takımlarının arasındaki ilişkileri inceler. Bir, iki, üç,dört, beş boyutlu uzayı ortaya koyar.

Kimya, uzayda yer işgal eden ve bu yeri kimseyle paylaşmayan varlıkların birbirine yaptıkları etkilerle oluşmuş birleşik varlıkları inceler.

Fizik, bir yerde toplanan etkilerin o yerdeki değişmelerini inceler.

Mekanik, bir alt boyutlu uzayın bir üst boyutlu uzayda kayması hâlinde kayan uzaydaki değişiklikleri inceler. Bu zamanı oluşturur.

Sanat, hislerin ifadesi aracıdır. İyiyi kötüden ayırır. Varlık yokluktan iyidir. Düzen karışıklıktan iyidir. İktisat israftan iyidir. Evrim durağanlıktan iyidir. Hisler ne yapılacağını belirler.

Dil, fikirlerin ifade aracıdır. Fikirler doğruyu yanlıştan ayırır. Yanlış Kâinatın zihinde olan haritasının Kâinata uymamasıdır. Nasıl yapılacağını belirler.

Teknik, iradeyi gerçekleştiren araçtır. İrade, insanın dış âleme etkisidir. İrade işlerin hangi sıra ile ve ne zaman yapılacağını belirler.

Örf, insandaki ünsiyetin gerçekleştirilmesini sağlar. Ünsiyet, insanın diğer insanlarla olan ilişkileridir. Ünsiyet ürünlerin kime ait olacağını ortaya koyar.

Din, hislerin içtimaileşmiş şeklidir. Hislerin zamanla ilişkisi ile ortaya çıkar.

İlim, fikirlerin içtimaileşmiş şeklidir. Dilin mekânla sentezinden ortaya çıkar.

Ekonomi, çalışmaların içtimaileşmiş şeklidir. Teknik ile maddenin birleşmesiyle ortaya çıkar.

Yönetim, davranışların içtimaileşmiş şeklidir. Örf ile enerjinin birleşmesi ile ortaya çıkar.

Nebat, DNA’ların dizilişi ile canlı ortaya çıkar. Tabii varlıklardır.

Hayat, 01’lerin dizilişi ile oluşur. Hareketleri ve oluşları düzenler, haberleşmeyi sağlar.

Ruh, insanın batınî boyuttaki yanıdır. Bedenimizden etkiler alır ve bedenimize etki eder.

Topluluk, kişilerin ruhları arasında kurulan ilişkilerin görünen âlemde görüntüsüdür.

Geçmiş, üç boyutlu uzayımızın dört boyutlu uzayda gidiş istikametinin aksine bıraktığı taraftır.

Gelecek, üç boyutlu uzayımızın dört boyutlu uzay içinde gidiş istikametinde kalan kısmıdır.

Evrim, birbirine benzeyen ama aralarında ilişki bulunmayan varlıklardan, birbirine benzeyen ama aralarında ilişki olan varlıklara doğru gitmedir.

Ömür, evrimin gerçekleşmesi için görevlerini bitiren varlıkların yerlerini yenilere bırakmasıdır.

Bunların her birisinin olmak üzere nazarî, tabiî, amelî ve hikemî ilimleri vardır. Toplamı 100 ilim etmektedir.

Temel eğitimde kelimeler ve sayılar öğrenilir.

İlk öğretimde amelî bilgiler verilir. İspatlara gidilmez.

Orta öğretimde tartışmasız uygulama kurallarının çıkarılışları gösterilir.

Orta öğrenimde tartışmalı olarak uygulama kurallarının elde edilmesi gösterilir.

Üstün öğrenimde yeni kuralların üretilmesi öğretilir.

İmtihanlar dayanışma ortaklıkları tarafından tüm ilimler üzerinde yapılır. İhtisaslaşma hayatta seçilen mesleğe göre yapılacaktır.

25 dörtlü ilim 25 hizmete bölünmüştür. Her hizmet kendisine verilen ilmin eğitimini verir.

Kelam başkanlık, ilim ilmî eğitim, din dinî eğitim, ekonomi meslekî eğitim, yönetim askerî eğitim, dil basın, sanat yayın, teknik ulaşım, örf haberleşme, geometri plânlama, mekanik sağlık, kimya bakım, fizik güvenlik, geçmiş tescil, gelecek hakem, ömür tesbit, evrim tahkik hizmetleri tarafından tedris edilir.

 

Kitaplar

Kitaplar lugat, metin, şerh ve araştırma kitapları olmak üzere resmî kitaplar telif edilir. Metinler bütün üniversitelerce ortak hazırlanır. Şerhleri her üniversite kendisi için kendisi hazırlar. Araştırmaları ilim adamları kendileri yaparlar. Lugatların bir kısmı metinlere, bir kısmı şerhlere göre hazırlanır. Ortak ilmî eserler yarışma usûlü ile hazırlanır. Başlangıç, temel, orta, yüksek ve üstün ilmî ehliyetler hizmet için şart olan mertebelerdir. Kadroya göre tevcih edilir. Ayrıca her yıl imtihanlar yapılır ve o imtihanlardaki başarılara göre ilmî dereceleri yükseltilir. Ve bu ücret ve kredilere etki eder.

 

İşletmelerin Yönetmelikleri

İşletmelerin Genel Hizmet Sorumlusu tarafından tedvin edilen veya hakemlerce karara bağlanan mevzuatını ilgililere öğretme hizmeti İlmî Eğitim Hizmet sorumlusuna aittir. Bu mevzuatı herkesin okuması gerekmez. Lâzım olanlara yerlerini göstererek anlatma yükümlülüğü İlmi Eğitim Hizmetlisine aittir.

 

Sorumluluk

Bilgisizlikten doğan yanlışlıklardan dolayı yapılacak ödemeler İlmi Dayanışma Ortaklığı Sorumlularına aittir. İşletme mevzuatının uygulanmasında fetva oranın İlmî Eğitim Sorumlusundan alınır. Kişi buna uymuşsa hizmetlinin dayanışması öder, uymamışsa kendi ilmî dayanışması öder. Uyup uymamakta serbesttir. İspat külfeti çalışana aittir.

 

 

MESLEKÎ EĞİTİM

 

İşler

Madde 3- Bölge üretimi kendine yeterli olacak şekilde plânlanır. İthalat imkânı bulunmazsa bölge içinde o ihtiyaç giderilebilmelidir. İhracat imkânı bulunmazsa bölge içi pazar bulunabilmelidir. Bu esaslar içinde yapılan planlamada semtler ve ilçeler üretimde ihtisaslaştırılır. İlçelerdeki hizmet görevlileri buna göre ihtisas kazanırlar. Semtlerdeki meslekî eğitim temsilcileri buna göre yetiştirirler. Kişi mesleğini seçerken bölge içinde ilçesini hatta semtini de seçmek durumundadır. Kişi genel hizmetleri ve kredilerini bu şartlar içinde istihkak eder.

 

Çıraklık

10 yaşını dolduran herkes çıraklık yapabilir. Çırak ancak başkasının nezaretinde iş yapabilir. Kendisine nezaret eden kimseye nezaret payını vermek durumundadır. Bu pay beşte birdir.

 

İşçilik

Bir iş üzerinde yeter zaman içinde bir ustanın nezaretinde çalışılarak işçi olunur. Bir işte işçilik ehliyeti ustası tarafından verilir. Bu işçi hayatı boyunca onun kazancından ona ustalık payını verir. Bir ustanın verebileceği işçilik payı sınırlıdır. Meslekî Dayanışma Sorumluları tarafından bölüştürülür. Meslekî Dayanışma Sorumlularına da genel yıllık makrodan güçlerine göre verilir. Herhangi bir işte verilen bir işi kendi başına devam ettirme ehliyetidir. Belli süre geçtikten sonra ustalar tarafından verilir. Bu süreleri Meslekî Dayanışma Ortaklıkları belirler. İşçi olabilmek için temel ehliyetli olmak gerekir.

 

Ustalık

Semtlerde ustalar hizmet görevlilerinin temsilcileridirler. İşçileri onlar eğitirler. İşleri onlar verirler. Ustalar yapılacak işleri kendileri ayarlarlar. Bunun için bucak meslekî şûrası tarafından o işin ustası olduğuna dair belge verilmelidir. Bu belge ancak ilk ehliyetlilere verilir. İşler akşam üstü ayarlanır. Ustalar iş verdikleri işçilerin beşte birini alırlar. 5 kişiden az ise kendi çalışmalarını da ücret olarak alırlar. 5 ile 10 arasında iseler kendi ücretlerinin yarısını alırlar. 10 işçi çalıştıran usta kendi ücretini ayrıca almaz.

 

İşin Seçilmesi

Semtlerde yapılan işlerin ambarları vardır. Yapılacak işlerin tezgahları vardır. Ambar stoklarına göre ambar mallarının işletme senetleri cinsinden fiyatları her gün belirlenir. Tezgahların da saatleri belirlenmiştir. Tezgahın kira bedeli de bellidir. Usta akşam üstü kompitüre bakarak yarın yapacağı işteki kârlı olanı seçer. Hangi tezgahlarda işleneceğini de bildiği için o tezgahı da o saatler için kapatır. Böylece ustanın ertesi günkü işi ayarlanmış olur. İşçilerin yapacakları işlerin ustalarına hesaplanıp seçtirirler. Çıraklar da yarın kimin yanında çalışacaklarına akşam karar verirler.

 

Malların Akışı:

Ambarlardan mallar alınır ve ambarlara teslim edilir. Envanter muhasebesince bu akış takip edilir. Akışta bir tıkanma varsa, fiyat değişme katsayısında, ambar stok miktarında, yahut ambar nominal fiyatında oynama yapılarak düzeltilir. Bu akış aksaklıkları takip ederek işletme sorumlusuna haber verme görevi meslekî eğitim temsilcisine aittir.

 

Özel Siparişler

Her semtin kendilerine has ürettiği mallar vardır. Bu malların değişme eğilimleri çok düzdür. Yani ambar stokuna göre çok az değişirler. Daha kârlı işler olmadığı zaman bu işler yapılır. Özel siparişlerde ise kârlılık durumu daha fazladır, dolayısıyla emek kendiliğinden oraya kayar. İşin akışını takip edip sipariş veren ve alanlara bilgi vermek meslekî eğitim hizmetlilerine aittir.

Orta ehliyetliler projeleri uygulatırlar ve ilk ehliyetlilere belli işleri yapma izni verilir. Yüksek ehliyetliler projeleri hazırlarlar. Üstün ehliyetliler proje yapma kurallarını koyarlar.

 

 

ASKERÎ EĞİTİM

Madde 4- Ocaklarda 15 yaşını dolduran kadınlar gündüz, 15 yaşını dolduran erkekler gece nöbetlerini tutarlar. Nöbetçilerde ocak telefonu bulunur, onunla görüşürler. Ayrıca telefona kapı zili de bağlı olur. Kapı ziline basınca onun zili çalmış olur.

 

Ocakta temizlik işlerini kadınlar nöbetleşe yaparlar. Beşerî veya tabiî âfetlere karşı tedbirler alma ve önleme erkeklere aittir. Bunun eğitimi ocaklarda görülür. Koruma hizmetleri temsilcileri tarafından fiilen öğretilir.

Yangın, sel, zelzele ve fırtına ile hırsızlık, baskın, saldırı ve kavga hallerinde nöbetçi ocak erkeklerini hizmete çağırır ve herkes daha önce belirlenmiş işleri yerine getirir. Gücün yetmemesi hâlinde semt korumasından yardım istenir. O da yetmezse ilçe güveliğinden yardım istenir. O da yetmezse bölge savunmasından yardım istenir. Bunların yardım harcamaları dayanışma içinde ödenir.

Semtlerde koruma nöbetleri tutulur. Koruma tabiî ve beşerî âfetlere karşı birlikte hareket etmedir. Canavarların saldırılarından koruma, hayvanların tarlaları ifsat etmelerinden koruma da koruma hizmetlerindendir. Bucak dışından gelenlerin saldırılarını def etme de korumaya aittir. İzinsiz bucağa girenler yabani hayvan mesabesindedir. İzin bir bucaklının ona sahip çıkması ile sabit olur.

Bucaklılar veya bucaktan herhangi birisinin zımni de olsa bucağa girene zor uygulamak korumanın yetkisi dışındadır. Kişiler tamamen hürdür. Kötülük yapmakta serbesttirler. Cezalarını sonra yargı verir.

Herkesin savunma hakkı vardır. Malını, canını, ırzını ve işini korurken karşı tarafa iras edeceği zararı tazmin eder. Bu zarar büyükse dayanışma ortaklığı tazmin eder. Savunmada kısas uygulanmaz. Ancak bu hususta haklı olduğu ceza muhakemeleri usûlü ile belirlenmesi gerekir.

Haklı olana yardım etmek herkesin hakkı ve görevidir.

Güvenlik nöbetleri ilçelerde tutulur. Güvenlik sahasında dolaşmak serbesttir. Yargı tarafından tenkile karar verilmiş kimse karakola dâvet edilir. Karakola gelmesi hâlinde hukuku muhakemeye iade edilir. Gelmezse kanı hederdir. Buna hakemler karar verir. Onu öldürene ceza verilmez. Diyet de ödenmez. Tehlike arz etmesi hâlinde güvenlik kuvvetleri öldürürler. Öldürme bedelini alırlar. Bunu başka öldürenle de paylaşabilirler.

Kaçağın tanınması ve takibi eğitimi, ilçe güvenlik eğitim merkezlerinde yapılır. Güvenlik kuvvetleri mahkeme kararı ile kaçak ilân edilmemiş kimseyi takip edemez, yakalayamaz ve tutuklayamaz. Bunları yapma zorunda kalır ve tutuklarsa, bu müddet içinde kişinin uğradığı mağduriyeti giderilir. Kasten yapılan fiillerde cezaların dışındaki mağduriyetler de giderilir.

Savunma nöbetleri bölgelerde tutulur. Savunma sahalarına kişiler izinsiz girmezler. Savunma bölgelerinde askeri yönetim uygulanır. Askerler askeri mıntıkanın dışında hukuk düzenine tâbidirler. Üniforma giyemezler. Savunmada cephe çarpışması vardır. Kuvvetli kimse haklı odur. Mevzuat değil, emir-komuta hâkimdir. Kişiler ayrı ayrı değil, birlikler birlikte sorumludurlar. Sorumluluk davranışlardan dolayı değil, sonuçlardan dolayıdır. Savaşın sonunu gâlip komutan belirler.

Savaş hakemler kararı ile başlar, askeri kararlarla biter.

Sivil savunma eğitimini ise herkes kendi yaşadığı ve çalıştığı yerde yapar. Beşerî veya tabiî âfetlerde nasıl hareket edileceği öğretilir. İş güvenliği tedbirleri savunma eğitimince alınır. Çalışanlar âfetlere karşı eğitilir. Kullanılan araçlardan yararlanılır. Plânlamada bu âfetlere karşı alınacak tedbirler de yer alır. Kira paylarından önce bunların faal hâle gelmesi sağlanır. Bunların faal halde olduğunu denetlemek, kişilere kullanmalarını öğretmek savunma eğitimi hizmetlerindendir. Yol, kanalizasyon, elektrik, su tesislerinin faaliyet hâlinde olmalarını bunlar denetler. Bakımı yapmayanlar aleyhine hakemlere gidip bakım ortaklığını iptal ettirebilirler.

 

Savunma Bütçesi

Savunma gelirleri devlet gelirlerinin beşte biri, askerlik bedelleri gümrük vergileri ve iç üretimden oluşur. Askerlik hizmeti senede bir ay kadardır. Toplam 48 aydır. Altıda biri bucakta koruma nöbetlerinde, altıda ikisi illerde güvenlik nöbetlerinde, altıda üçü ise ülkede savunma nöbetlerinde geçer. Altı ayı ücretsizdir. Diğer altı ayı yarım ücretlidir. Bir yılı ücretlidir. Usta ve çırak eğitimi ile üretim yapılır. Ücret olarak öğrendiği mesleğin makineleri verilir.

 

Ordu bölgede tek başına kalsa bile savunmayı sürdürecek şekilde yetiştirilir.

Güvenlik ve koruma bütçelerinde gümrük gelirleri yoktur.

 

 

KAYIT HİZMETLERİ

Madde B- Yeryüzü bölüştürülür. Her bölüm için bir dosya tutulur. Geçmişi burada korunur. Üretim veya tüketime girip harcanmadan çıkan mallar demirbaşlardır. Depo edilebilen ve azlığı sebebiyle veya emekle iktisap edildiğinden değeri olan ancak kullanıldığında artık bir daha aynı amaçla kullanılmayan eşyanın kayıtları envanter muhasebesinde tutulur. Kişilerin sosyal ve bedenî varlıklarını ilgilendiren kayıtlar evrak kaydında, mâlî varlıklarını ilgilendiren kayıtlar zimmet muhasebesinde tutulur.

 

DEMİRBAŞ

Madde 5- Yeryüzü insanlığın ortak adları ile adlandırılır. Adlandırma, biri yedek olmak üzere 21 sessiz harf ile yapılır. Her ülke kendine göre seslendirir. Yazısı, Arapça ve Latince olmak üzere iki şekilde kullanılır. Şekil yazısında Arapça, hece yazısında Latince yazı sesler için kullanılır  MBPFV  NDTSZ LCWXY RGKHQ,J

Yedek olarak W kullanılır.(Türkler  W=Ç   X=Ş   Q=Ğ   çıkarırlar)

Biri yedek olmak üzere sesli harfler beştir:   AOUI  E

Rakamlar on adettir: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Latin, Arap, hece ve şekil yazılarında hep aynı işaretler kullanılır. Hepsinde küçük basmaklar sağda yazılır. Her ülke kendine göre okur.

A=1     B=2    C=3     D=4     H=5     V=6     Z=7    X=8     T=9      Y=10

K=20 L=30   M=40 N=50 S=60   G=70 F=80 J=90

Q=100   R=200   E=300   O=400   P=500  W=800   U=900   I=1000

 

Yeryüzünün Kodlanması

İlk harf enlemin onluk basmağını gösterir. İkinci harf onluk basmağı içinde derecesini gösterir. Kuzey enlemler A ile, güneydekiler I ile söylenir. ( 42=DaB   Boylam ise onlu sistem devem eder. 90’dan sonra K serisi kullanılır. İkinci harf dereceleri gösterir. 36=CaV  Türkiye Badcav yazılır,Türkler  Batçav okur.)

Ülkelerin adları kalın seslilerle, başkentlerin adları ince seslilerle okunur.

Kıtalar iki, ülkeler dört harfle gösterilir. Bölgeler ve iller ikinci dört harfle; ilçe ve bucaklar üçüncü dört harfle gösterilir. Bucaklar tamamen kendi içlerinde kodlanır.

Önce semt ve ocaklar kodlanır. Sonra ev ve odalar kodlanır. Böylece her yerin bir kodu bulunur. Yer kodları, bölüşme kodları. Bunların her birine dosya açılır ve tüm geçmişi oralarda kaydedilir. Hayvanlar ve ağaçlar da demirbaş mahiyetindedirler.

Demirbaş dosyası demirbaşları tanıtır. Demirbaşlar yararlanma mâlikleri ile işletme mâlikleri farklı olabilir. Her mâlik de dosyasına tarihleri ile kaydedilir. Demirbaş kayıtları açıktır.

Yeni demirbaş ihdası projeye göre yapılır. Arsa, yapı, tesis şeklinde kayıtlar gelişir. Tesis boşaltılabilir, bina yakılabilir, arsa kayıtları yine kalır. Arsaların ayrılması ve birleşmesi ile dosyalar ayrılır ve birleşir. Varlığı ortadan kalkan demirbaşların dosyası genellikle ambalajlanarak aynı yerde derinlere gömülür.

Her taşınmazın bir yed-i emini vardır. Oraya giren mallar ile oradan çıkan malların sorumlusu odur. Kayıtlardan geçirme şartı ile herkesin her maldan yararlanma hakkı vardır. Mala mâlik olanların öncelikle kullanma hakları vardır. Malları hapsetme hakları yoktur. Demirbaş hizmetlileri mallar üzerinde bu tasarruflarda bulunurlar.

Demirbaş hizmetlilerinin taşınmazları kiralama yetkileri vardır. Kiraladıkları taşınmazları kiraladıkları kira ile kiracılara kiralarlar. Kiracıların ödedikleri miktarların tümü harman yapılır, önce kiraladığı yapıların bakımını yaptırır. Artan kısmının % 2.5’nu Genel Hizmet Payı olarak alır. Kalanını kiraya vermiş olsun veya olmasın bütün ev sahiplerinin kira paylarını bölüştürerek öder.

 

EVRAK

Kişi Kodu

Madde 6- Herkesin bir ocağı ve bir bucağı vardır. Küçüklerin bucağı ve ocağı annelerinin bucağı ve ocağıdır. İl veya ülkelerini değiştirmekle kişinin bucak kodu değişmez. Kişiler bucakları ve bucakları içindeki doğum tarihleri ile kodlanırlar. Çocuk annesinin bucak ve ocağındandır. İkamet kodları ayrı gösterilir. Tarihlenmez.

 

Kimlik Belgesi

Herkese bir elektronik kimlik kartı verilir. Bu kimlik üzerinde kişinin fotoğrafı ve parmak izi bulunur. Gerekli yerlerde kimlik kontrol kartları bulunur. Kişi parmakları ile tutup kartını geçirmekle kayıt gerçekleşir. Akitlerde de bu kart geçirilerek kaydedilir. Kişi borçlu ve alacaklı olur. Araçlara binme ve inme, kapılardan geçme hep bu kartlarla tesbit olunur. Bu kayıtlar kişinin o tarihlerde bulunduğu yerleri belirler.

 

Evrak Kayıt Hizmeti

10 yaşından sonra kendisinin ve babasının isteği ile bucağını değiştirebilir. 10 yaşından sonra kendi isteği ile değiştirebilir.

Kişiye hitap ederek gelen her türlü evrak evrak hizmeti tarafından kişilere ulaştırılır ve kişi dosyasında saklanır. Kişinin gönderdiği bütün yazılar karşı tarafın evrak hizmetlisine ulaştırılır ve bir sureti gönderenin dosyasında saklanır. Kişiye Genel Hizmeti verenlerin kişiye ait tuttukları kayıtlar da kişi dosyasında saklanır. Hizmetliler belgeyi doldurup evrak kaydına verirler. Kişinin kendi dosyasında konmasını istediği evraklar da dosyaya konur.

Kayıt dosyaları kişilerin kendileri yararlansın, gerektiğinde savunmalarını yapabilsin diye tutulur. Esasta gizlidir. Kendi izni olmadan kimse o bilgilere dayanarak kişi aleyhinde iddiada bulunamaz. Ama herkes dosyalarına dayanarak savunmada bulunabilir.

Kişiyi itham eden yazılar dosyaya girer. Cevapları da girer. Soruşturmacılar kayıtların görülmesini kişilerden isteyebilirler. Göstermemeleri onların kanaatine etki edebilir. Görmeleri için zorlama yapamazlar.

Ocak ve bucak başkanları ile ilmî, dinî, meslekî ve siyasî dayanışma sorumluları kişi dosyasını göstermelerini isteyebilirler. Göstermeye zorlayamazlar. Ama kendi sorumluluklarından bu sebeple çıkarabilirler.

Evraklar dosyalandıktan sonra kapalı yere tutulur. Evraklar üzerinde kişi değişiklik yapamaz. Evrak hizmetlisi de kişinin izni olmadan eski evraklara bakamaz.

Kişi dosyası doğumla başlar, ölümle biter. Kişi dosyasının vasiyet ettiği kimseye verilmesini isteyebilir. Bu takdirde bu kimsenin evrak dosyası ile birleşir. Vasiyet edilen kimse dosyayı ayıklayabilir, bir kısmını yakabilir. Kalanlar ilerideki vasiyet edenlere intikal eder. Yakılmasını isteyebilir. O takdirde yakılır. Hiçbir vasiyette bulunmadı ise en büyük varise verilir.

Kişilerin dosyalarında Genel Hizmet ile ilgili bazı kayıtların açık olmasını bucak veya il yönetimi isteyebilir, o takdirde ona uyulur.

İlçelerin değişmesi ile hizmetliler de değişirler. Evrak hizmetlisi değişen kimsenin dosyası yeni hizmetliye gider. Eski hizmetli hiçbir evrak veya kayıt saklayamaz.

Dosyaların gelen-giden kayıt defterleri vardır. Burada gönderen veya gönderilen kimsenin kodu bulunur, yazı tarihi bulunur, bir de konunun adı bulunur. Evrak kayıt defteri herkese açıktır. İlgililer buna bakarak kişinin izni ile o evrakı görebilir veya fotokopisini isteyebilirler.

 

ZİMMET.

Madde 7- Cenin anne rahminde alacaklı hâle gelir. Mirası ile alacak ehliyeti biter. Doğumu ile borçlu hâle gelir, mirasın taksimi ile borçlu olma ehliyeti de biter. Kişiler için bir hesap açılır.

Her ortaklığın sorumlusu vardır. Ortaklığın hesapları ortağın alt hesaplarında toplanır. Ortaklık adına gelen - giden evraklar ve sözleşmeler ortaklık dosyasında tutulur. Ortaklığın tasfiyesi hâlinde ortaklık dosyası sorumlunun evrak kaydına veya başka bir ortaklığın ortaklık kaydına intikal eder.

Ortaklığın karar defteri bulunur ve ortaklıkla ilgili her türlü kararlar o deftere yazılır. Deftere yazılmayan hususlar ortaklığı ilzam etmez. Yetkili ortaklığın kaşesi altında imzalar ve karar defterine geçerse ortaklık adına hareket etmiş olur.

Ortaklığın yetkilerini aşan tasarruflardan şahsen sorumlu olur. Borçları edadan acziyet hâlinde ortaklık tasfiye olunur. Zararlar ortaklık sermayesinden karşılanır. Karşılamazsa, sorumlunun mal varlığından karşılanır.

Herkesin ve her ortağın her türlü borç ve alacakları zimmet defterine geçirilir. Günü gelip talep edildiği halde borcunu ödeyemeyen kimse alacaklının talebi üzerine hakemler kararı ile borçlanma ehliyetini kaybeder. Cebri icra uygulanmaz. Ödemesi halinde itibarı iade edilir.

Zimmet hesapları açıktır.

Borç ve alacak belgeleri taraflarca serbestçe düzenlenir. Sözleşme tescil hizmetlisi tarafından hukuk diline çevrilir, belge alacaklının muhasibine gider. Muhasip sözleşmeyi muhasebeleştirir. Genel muhasibe kaydettirir. Genel muhasip bir suretini borçlunun muhasibine gönderir. Borçlu muhasip borçluyu hafta sonunda haberdar eder. İtiraz olmazsa muhasebe kesinleşir. İtiraz hâlinde ters madde yazılarak borçluyu reddetmiş olur. Bu kayıtlara göre alacaklı hakemlere gidebilir.

Devre sonunda kişilerin ve ortaklıkların tüm borç ve alacakları, bakiyeleri ve yıl sonu bilançoları kişilere bildirilir. Bu Ramazan ayının sonunda yapılır. Kurban Bayramına kadar itiraz edilmezse kesinleşir. İtiraz edilirse muhasipler uzlaşma sağlayabilirler. Muhasebeye o şekilde gidilir. İtiraz edilmezse yahut uzlaşma sağlanamazsa kayıtlar aynen geçer. Tarafların hakemlere gitme yetkileri vardır.

Kişilerin malvarlıkları zimmet muhasebesi ile belirlenir. Zilyetlikle mülkiyet ise sadece ticaret mallarında geçerli olup vergisi ödenen sermaye ile toptan kayda geçmiş olur. Kişi vergisini ödemediği ticaret mallarına veya muhasebesine geçirmediği diğer mallara mâlikiyetini iddia edemez.

Zimmet muhasebesi açıktır. Ortaklıklar kurucunun kodu ile kodlanır.

 

ENVANTER

Madde 8- Envanter Kaydı: Demirbaşlara giren ve çıkan malların kayıtlardır. Böylece mal hareketleri takip edilmiş olur.

Yed-i eminlerin sorumluluğunda taşınmazlara giren ve çıkan mallar envanter muhasebesinde kaydedilir. Ambarlara giren ve çıkan mallar envanter muhasebesinde kaydedilir.

Bir ambara giren ve çıkan malların miktarı envanter muhasebesince tesbit edilir. Bir mağazaya giren ve çıkan mallar envanter muhasebesince tesbit edilir.

Ticaret mallarının arz veya talep değeri stoklarına göre belirlenir ve ilan edilir. İsteyen o değeri ile o malı satın alır. İsteyen de o değeri ile o malını satmış olur. Tüm arz ve talepler karşılanır.

Malların stokları yerine onlara mukabil çıkarılmış senetlerin kasalardaki stokları da kasa mevcudu ile değerlendirilir. Mallar senetleri ile değerlendirilir, senetler nakitler ile değerlendirilir.

Taşınmazlar karşılığı hisse senetleri çıkarılır. Satıldıkça inşaat yapılır. İnşaatın bitmesine göre senetlerin fiyatları artırılır. Çıkmak isteyenlerin senetleri o günkü değeri ile geri alınır. İnşaat durdurulur. Cari değerle hisse senedini geri alan olmazsa, kişi kendi payını istediğine istediği fiyatla satabilir, ancak inşaatı tasfiye edemez.

Müteahhitlerin inşaat kredileri vardır. Resmi işlerle işçi bulmaları şartı ile inşaata devam edebilirler. Toprak parası ile bunlara kredi verilir. Yaptıkları inşaatı erken bitirenlerin inşaat kredileri ayrılmış olur. Geç bitirenlerin kredileri azaltılmış olur. Hisse senetlerini satmayanın kredileri tutulmuş olur. Hisse senetlerinin değerleri maliyet ce arz ve taleple hesaplanır.

İnşa edilen işyerlerinin hisse senetlerini kamu satın alır ve satar. Böylece nakdi piyasaya sürmüş ve piyasadan da çekmiş olur. Bu hisse senetlerinden dolayı kamu kira payı almaz. Tüm senetler iade edildiğinden taşınmaz tasfiye edilmiş olur. Yeniden projelendirilmiş olur.

Mağazalara mal senetleri kredi olarak verilir. Mağazada ya senet ya da ona karşılık senet bulunmalıdır. Bunlar envanter  muhasebesiyle takip edilir.

İmalat işletmelerinde ham madde, yarı mamul madde ve mamul madde ambarları ile işletme pay senetleri kasası vardır. İşletmenin durumu envanter muhasebesinde belirlenmiş olur. Ambar stoklarına göre ara maddeler işletme senetleri ile fiyatlandırılır.

Mala-Mal Mağazalarında satın alıcı tüccarlara işletme senetleri cinsinden krediler tanınır. İşletme senedi ile mallar satın alınır ve işletme senetleri ile satılır. Bunlar da envanter muhasebesi ile takip edilir.

Siparişler için ham madde alınır ve imalat safhası adım adım takip edilir. Bu hizmetleri de envanter muhasebesince tutulur.

 

 

İLETİŞİM HİZMETLERİ

 

ULAŞIM

Madde 9- Arsanın değeri üzerinde projeye göre yapılan binanın beşte ikisi kadardır. Bir yapının beşte biri site içi ortak yerlerinindir. Yapının beşte biri de altyapı hizmetlerine aittir. Altyapının beşte biri site dışı, beşte biri bucak, beşte biri il, beşte biri ülke ve beşte biri insanlık altyapısına aittir. Kara, deniz, hava ve demir yolları ile elektrik, su, gaz, pis su yolları alt yapı hizmetlerindendir. İnşaatı altyapı paylarından yapılır.

Tüm yolların bakımı nöbetleşme hizmetleri ile bucak bütçesinden ayrılan altıda birlerle yapılır. Yarısı personel masrafı, diğer yarısı malzeme masrafı olarak harcanır. Her yolun bakımını bir vakıf yüklenir veya nöbet hizmetlerine verilir. Bakımlar ihale yoluyla yapılır. Gittikçe bakım yüzdesi artırılır. İlk kabul eden almış olur. Bakım işletmesi dayanışmalarca teminatlıdır. Şartnameler araştırma tarafından yarışma yoluyla hazırlanır. Sıralamayı ilmî şûra ve siyasi şûra ayrı ayrı yaparlar. Birinci gelenler bir baş yarışmacıyı seçerler. Birlikte şartname hazırlanmış olur. Taşrada taşra, merkezlerde merkez bucak başkanlarının onayı ile yürürlüğe girer.

Yolların bakım hizmetlerini yerine getirirken şartnameye göre yapılanlar yapılmazsa meslekî şûra üyeleri tarafından hakemlere gidilerek tazmin ettirilir. Sözleşme feshedilir, bakım ehliyeti elektrikten alınabilir.

Yol merkezlerini yönetmek de bakım işletmelerine aittir. Bütün hizmetler karşılıksızdır. Yollardan gelip geçenden bir ücret alınamadığı gibi, yollarda konaklananlardan da bir ücret alınmaz.

Konaklama yerlerinde en çok kaç aracın veya kişinin konaklayacağı ve bunlara karşılıksız asgari ne hizmet verileceği şartnamede belirtilir. Konaklama yerlerinde halkın ticaret yapması, özel hizmet vermesi serbesttir.

Bir hatta toplu taşımacılık yapmak isteyen araç sahipleri bir hat bedelini Bakım işletmesine öderler. Bakım işletmesi bunlarla araç bakım merkezlerini kurar ve araç bakımları karşılıksız yapılır. Sadece parça bedeli alınır. Hat bedeli o hatta çalışacakların sayısına göre yükseltilir. Yolcu veya yük taşıma bedeli ise o hattaki araç sayısına göre düşürülür. Bu bedel öyle ayarlanır ki kilometre başına yolcu veya yük fiyatı bucakta, ilde, ülkede ve insanlıkta ayrı ayrı kendi içlerinde birbirine eşit olsun.

Bir mal üretildiği zaman o malın dağıtım sahası il, ülke, insanlık, bucak olabilir. Buna göre bir taşıma payı alınır. Bundan sonra bu malların nakli karşılıksızdır. Bu yolla küçük üreticiler koruduğu gibi üm il, ülke veya insanlıktaki değeri o malların bir yapılmış olur.

Dağıtım merkezleri envanter muhasebesince yönetilir. Mallar gönderenden alınır, ambarlara konur, ambarlardan ambarlara nakledilir. Mallar tüketiciye teslim edilir. Mallar semt ambarlarından evlere ve üretim yerlerinden semt ambarlarına bucak nakliyecileri tarafından hat ihalesi usûlü ile toplanır ve dağıtılır. Belli vakitlerde toplanır, belli vakitlerde götürülür. Semtler arası taşımacılık ise sıraya girme usûlü ile yapılır. Ambardan ambara nakledilecek malın bedeli akşama belirlenir. Nakliyecilerden ilk kabul eden onu o bedelle götürmüş olur.

İlçe ambarlarından bucak ambarlarına mal götürme ve getirme yine hat ihalesi usûlü ile yapılır. İlçe ambarları arasında taşıma iş ihalesi usûlü ile yapılır. İş ihalesi zamanla yükseltilerek ilk kabul edene verme şeklinde olur.

Bölgelerden ilçe merkezlerine hat ihalesi, bölgeler arası iş ihalesi, kıta merkezleri ile bölgeler arası hat ihalesi, kıtalar arası iş ihalesi yoluyla taşımacılık yapılır. Üretim sırasında taşıma payını ödememiş kimseler için taşıma bedeli kilometre başına yük bedeli olarak hesaplanır. Ortak gelire katılır. Taşınan bütün mallar Meslekî Dayanışma Ortaklıklarınca bedelsiz olarak güvenceye alınmıştır.

Taşımada tüm ödemeler elektronik kartlarla yapılıp nakit ödemeler yapanların güvencesi olmadığı gibi, yollardan yararlanma hakları da yoktur. Sürücü hakemler yoluyla ehliyetsiz hâle getirilir. Kullandığı araç müsadere edilir.

Kilometre başına yolcu taşıma kapasitesi bucakta, ilde, insanlıkta ve ülkede ayrı ayrı hesaplanır. Bunun dörtte biri satılıncaya kadar ücret düşürülür. Son ücrete göre daha önce alanlara daha fazla yolculuk yapma imkanı sağlanır. Satış tarihlerine göre sonradan belirlenir.

Satılan bilet kadar bilet halka nüfus başına bedava dağıtılır. Son bilet satılıncaya kadar o yıl biletler satılmaya ve alınmaya başlanır. Yıl sonunda yarı kapasitenin üstünde biletler satılmışsa onunla yatırım yapılır. İade daha çoksa ertesi yıl iade kadar daha az bilet satıldığında bilet bedeli dondurulur. Zarar ertesi yıl fazla satılandan karşılanmış olur.

Yolcuların gidecekleri hatların bedelleri ise boşluk ve doluluk ilkesine göre düşürülüp yükseltilir. Bilet pahalı satılmaya başlanır. Dolmazsa düşürülür. Son satışa göre iadeler yapılır. Bütün bunlar envanter muhasebesince bilgisayara sürekli işlenir. Yolcular tercihlerini ekrandan takip ederek yaparlar.

 

 

HABERLEŞME

 

Madde 10- Haberleşme yol ve merkezleri de ulaşım gibi altyapı tesisleri içinde kurulur. Bakımı bakım hizmetlerince yapılır. İşletilmesi ise ocakta ocak, bucakta bucak, ilde il, ülkede ülke nöbetlileri tarafından yapılır. İnsanlıkta ise haberleşme vakıflarınca yapılır. Haberleşme karşılıksızdır.

Görüşme yapanlar istedikleri numarayı çevrdikden sonra sıra yoksa bedelsiz olarak girerler. Sıra varsa beklerler. Cihazda sıra atlama düğmeleri var. Bedeli bir, iki, üç, dört, beş, altı şeklinde öncelik vardır. Beşe bastığınızda 1 de boş varsa onu kullanır, yoksa devam eder beşte gelince durup boşalmasını bekler. İstenirse belli zaman dilimi içinde birer üst dereceye geçmesi de komuta edilir.

Toplanmış ücretlerle bakımı yapılır. Yenileme yapılır. Yeni tesisler oluşturulur. Araştırma yapılır. Paralı konuşanların sayısı parasız konuşanlardan fazla ise ücret yükseltilir, azsa düşürülür. Böylece her gün öyle ayarlanır ki konuşanların yarısı parasız, yarısı da paralı konuşmuş olsun.

Bucak içinde konuşma bir il içinde iki, ülke içinde üç, insanlık içinde dört kattır. Bucakta semtleri birbirine bağlayan haberleşme şebekeleri vardır. Aboneler semt santralına bağlıdırlar. Semt santralleri bucak merkezine ve her bucak merkezi ilçe santrallerine, ilçe santralleri il merkezine, il merkezleri bölge santrallerine, bölge santralleri ülke merkezine, ülke merkezleri kıta merkezlerine bağlıdırlar. Kıta merkezleri insanlık merkezi ile de irtibatlıdırlar.

 

 

BASIN

Basın Hizmeti

Madde 11- Basın tesisleri halk tarafından yapılır. Dağıtım ulaştırma tarafından bedelsiz yapılır. Evrak, envanter, zimmet ve demirbaş hizmetleri ile dağıtım aralıksız yapılır. Bölüştürme abone sayısınca gerçekleştirilir. Yazarlar ücretlerini Genel Hizmetçe yazılır. Her işletmenin bir Basın Hizmetlisi vardır. İşletmenin duyurmak istediği hususlar onun aracılığı ile duyurulur. Basında işletmeleri hakkında periyodik olarak bilgi verilir. Ayrıca herkesin bir basın hizmetlisi vardır. Bassınla duyurmak istedikleri hususları onlar aracılığı ile duyururlar.

 

Haberlerin Toplanması

Haberler basın hizmetlilerine gider. Semtlerdeki basın temsilcileri birer muhabirdirler. Haberler onlarda toplanır. İlçelerdeki görevliler semtlerden haberleri değerlendirerek bölgelerdeki yazarlara gönderirler. Basın hâline gelip yayınlanır. Ayrıca bu haberler Arapça veya Latince’ye çevrilerek kıta merkezlerine gönderilir.

 

Basın Organları

Resmi günlük basın organı raflarda saklanabilecek ebatta çıkarılır. Genel Hizmetten bunlar yararlanır. Günlük haberleri içeren dergiler haftanın değişik günlerinde değişik ilmi ve benzeri konular işlenir. Yazılar bölgelerde hazırlanır. Bölgedeki yazarların okuyucuları nisbetinde sütunlarda yerleri vardır. O sütunları doldururlar. İnsanlıkta 5 ile 10 arasında Arapça veya Latince dilinde insanlık dergisi çıkar. Yazarları kıtadaki basın hizmetlileridir. Kıta merkezlerine basılarak abonelere gönderilir. Ayrıca disket isteyen alabilir. Bölge merkezlerinde bu dergiler ulusal dile çevrilir. Ülke içinde 5 ile 20 arasında günlük yayın yapılır. Bunların yazılarını bölge yazarları yazarlar. Çevirilerle birlikte bölgelerde basılır, abonelere gönderilir. İsteyenler disketlerine kopya edebilirler. İlçelerde de il ekleri hazırlanır. Abonelere il ekleri ile gönderilir. Semtlerde bucak ekleri hazırlanır. Abonelere bucak ekleri de eklenir.

 

Kitaplar

Bütün ilimleri içeren 600 sahifelik metinler yarışma usûlü ile hazırlanır. Her ilim için 6 sahife ayrılır. Bunlar Arapça ve Latince dillerinde hazırlanır. Her ilim 600’ar sahife ile şerh edilir. Yapılan araştırmalar bu metin ve şerhlerin açıklanması üzerinde yapılır ve atıflar yapılarak yayınlanır. Doktora çalışmaları Arapça veya Latince dillerinde yayınlanır. Kıta merkezlerindeki vakıflarca birbirine tercüme edilerek her iki dilde bütün eserler yer alır. Bölge merkezlerinde yapılan gözlem ve denemeler ulusal Arapça ve Latince dillerinde tesbit edilerek saklanır. İlçe merkezlerindeki gözlem ve denemeler de ulusal dille tesbit edilerek saklanır. İçerikleri günlük yayınlarda bildirilir.

 

Telif Hakları

Halk ürettiği basın ürünlerini semtlerdeki basın temsilciliği aracılığı ile bucak ilmî şûra üyelerine verilir. Üyeler bunları sıralayarak değerlendirirler. Arada sırayı boş bırakarak daha fazla değer verebilirler. Bunlara basın telif hakları bucakta bölüştürülür. Bucaklarda derece alan kitaplar ilçe basın görevlileri tarafından alınarak il ilmî şûra üyelerine dağıtırlar. İl ilmî şûra üyeleri bunları sıralar ve derecelendirirler. Bunlar da basın vakfında konan ödülleri paylaşırlar. Sıranın tersleriyle orantılı olarak bölüşürler. İllerde derece alan kitaplar bölge basın danışmanları tarafından alınarak ülke ilmî şûra üyelerine gönderilir. Bunlar sıralama yaparak değerlendirirler. Ülke basın vakfından bunlara ödül verilir. Ülke kitap yarışmasından derece alanların eserleri Arapça veya Latince’ye çevrilir ve kıta basın araştırmacıları tarafından insanlık ilmî şûra üyelerine gönderilir. Burada bunlar tarafından sıralanarak derecelendirilir. İlmî şûralar derecelendirme yaparken meclislerin üyelerinden yaralanırlar. Değişik eserleri değişik kimselere inceletirler. Bu suretle oluşmuş kitaplar basına hazır tutulur. Basımevleri hiçbir telif ödemeden bunlardan seçtiklerini basarlar. Kitaplar satıldıkça telif hakkı olarak da bir pay ayrılır. Bu telif hakları birleştirilerek yarısı müelliflere verilir. Diğer yarısı ise basın vakıflarına gelir olur ve bunlarla yarışmalar derecelendirilir.

 

Dağıtım ve Satış

Kitaplar ve dergiler basın hizmetlileri tarafından satılır. Yahut abone edilir. Ancak bunların dağıtımı yapılır ve bunlara Genel Hizmet verilir. Abone bedelleri satılan kitapların bedellerinin yarısı kitapları yayınlayan basımevlerine aittir. Bunlar bunun kâğıt ve baskı parasını karşılar. Kalan kendilerine kâr olur. Bunlar yazarlara ve dağıtıma ücret ödemezler. Kalan  yarısı bucakta, ilde, ülkede ve insanlıkta ortak fonda toplanır. Bunun yarısı halka okuma hakkı olarak kupon halinde bölüştürülür. Kalan yarısı ise telif hakları içinde harcanır. Basın hizmetlileri hizmet verdikleri işletmelerden paylarını alırlar, yarısını ortak fonda toplarlar. Halka verdikleri hizmetlere göre bölüşürler.

 

Kitap Vakfı

Kitap vakıfları kurulur. Vakfın yöneticileri baştan kurucular tarafından belirlenir. Bunlar konunun alimleridir. Ondan sonra birinin eksilmesi hâlinde eski kurucuların gösterdiği birer adaylar arasından sıralama usûlü ile kendileri tarafından seçilirler. Vakfı ilgilendiren kitaplar yazılar hâline gelince kuruculardan biri pazarlıkla vakıf işletme senedi ile satın alır. İsteyen kitapçı bunu basıp satar. Matbaa parası kadar meblağı vakfa verir. İstediği bedelle satar. Verilen müddet içinde o kitabı başkası basmaz. Müddet dolduğunda satılmayan kitapların dörtte birini vakfa vererek borcunu kapatır. Verilen müddet içinde ikinci baskıya geçildiğinde müddet yeniden başlar. Her baskı sayısı 1000 kadardır. Gelen meblağların %40’ı işletme senetlerinin satın alınması için ayrılır. Alınan senetler iptal ediliri. %40 ise yeni kitapların basılması için sermaye yapılır. Bu kitapların basılma sırasını sıralama usûlü ile vakıf yöneticileri belirler. Satılan kitaplardan gelen % 40’lık payından kitabı seçene bir pay verilir. Bu pay hayatta olduğu müddetçe veya bakmakla mükellef olduğu kimseleri varis bıraktığı takdirde her baskı için devam eder. Kurucu yazara bu paydan bir pay verebilir. O pay da onun için ayrı olmak üzere aynı hükümlere tâbidir. Vakıf kurcusunun payı %2.5’tur, yazarın payı da %2.5’tür. Bu paylar vakıf senedinde farklı yazılabilir. Kurucuların ittifakı ile vakıf senedi değiştirilebilir.

 

YAYIN

Madde 12- Yayın tesisleri vakıflarca yapılır. Yayın aktarmaları bedelsiz olarak haberleştirme tarafından yapılır. Her yayın organı bir günlük basın organı ile birlikte çalışır. Basında çıkanların içeriğini yayın yoluyla duyurur. Orada yazılanlar burada yayınlanır. Basın abonelerine gelen abone bedelleri ortak olduğu yayınla bölüşürler. Yayıncıların ücretleri Genel Hizmetçe karşılanır. Her işletmenin bir yayın hizmetlisi vardır. İşletmenin duyurmak istediği hususları onun aracılığı ile duyurulur. Yayında işletmeleri hakkında periyodik olarak bilgi verilir. Ayrıca herkesin bir yayın hizmetlisi vardır. Yayınla duyurmak istedikleri hususları onlar aracılığı ile duyururlar.

Haberler yayın hizmetlilerine gider. Semtlerdeki yayın temsilcileri birer muhabirdirler. Haberler onlarda toplanır. İlçelerdeki görevliler semtlerde haberleri değerlendirerek bölgelerdeki yayıncılara gönderirler. Yayın hâline getirip yayınlanır. Ayrıca bu haberler Arapça veya Latinceye çevrilerek kıta merkezlerine gönderilir.

Resmi günlük yayın organı disketlerde saklanacak hâle getirilir. Genel Hizmetten bunlar yararlanır. Günlük haberleri içeren yayınlar diğer programlar arasında aralıklarla yayınlanır. Yayınlar bölgelerde hazırlanır. Bölgedeki yayıncıların dergideki takipçisi kadar      nisbetinde zaman içinde işgal hakları doğar. Aboneler yazarları ayrı, yayıncıları ayrı olarak sıralarlar ve abone oldukları dergiye bildirirler.

İnsanlıkta 5 ile 10 arasında Arapça veya Latince dilinde yayın yapan televizyon merkezi kurulur. Bunlar aynı zamanda radyolardan da izlenebilmelidir. Yayıncılar yayın hizmetlileridir. Yeryüzünde aktarmalı merkezlerden yayınlanır. İnsanlık ortak uydu ağını kurar ve bunlardan bedelsiz olarak yayıncıları yararlandırır.

Bölge merkezlerinde yayın hizmetlileri tarafından hazırlanan yayınlar yapılır. Ülke içinde 5 ile 20 arasında günlük yayın yapılır. Bunları yayın hizmetlileri seçerler. Yayınlananlar yazılı hâle gelir basılır. İsteyenler disketlerine kopya edilir ve satılır.

İlçelerde il yayınları yapılır. İl basın eklerinde yayınlanır. Disketler satılır. Semtlerde kablo yayınları yapılır. Bucak yayını yapılır.

Semtlerde yapılan kablo yayınları bütün bucak evlerinden izlenebilir. Halk devreye girebilir. Yayın yerlerine gelip oturabilir. Yayın hizmetlileri bunlara söz ve    se    verdirebilir, fıkra ve hikâyeler anlattırabilirler. Dinleyiciler evlerindeki düğmelere basarak sıralamasını yapmış olur. Bilgisayar parmağı okur ve oy verdirir. Aynı konuda parmak ikinci sefer basınca sıraya girmiş olur. Aynı kişiye aynı parmak iki oy veremez. Böylece seçilen parçalar     televizyonuna intikal eder. İlçe yayınları tüm illerde izlenir. İlçe televizyonlarında programlar ilçe yayıncıları tarafından ve yarışmada kazanan parçalar yer alır. Bu parçaları seyredenler de evlerinden parmakları ile sıraya koyarlar. Seçilen parçalar ve bölge yayıncıları tarafından ülke yayınları hazırlanır. Orada da bütün vatandaşlar oy verirler. Derece kazananlar kıta merkezlerinden yayınlanarak tüm insanlığa dinletilir.

Halk ürettiği yayın ürünlerini semtlerdeki basın temsilciliği aracılığı ile bucak ilmî şûra üyelerine verilir. Üyeler bunları sıralayarak değerlendirirler. Arada sırayı boş bırakarak daha fazla değer verebilirler. Bunlara yayın telif hakları bucakta bölüştürülür. Bucaklarda derece alan eserler, ilçe basın görevlileri tarafından alınarak il ilmî şûra üyelerine dağıtılır. İl ilmî şûra üyeleri bunları sıralar ve derecelendirirler. Bunlar da yayın vakfında konan ödülleri paylaşırlar. Sıranın tersleriyle orantılı olarak bölüşürler. İllerde derece alan eserler bölge yayın danışmanları tarafından alınarak ülke dinî şûra üyelerine gönderilir. Bunlar sıralama yaparak değerlendirirler. Ülke yayın vakfından bunlara ödül verilir. Ülke kitap yarışmasından derece alanların eserleri kıta yayın araştırmacıları tarafından insanlık dinî şûra üyelerine gönderilir. Burada bunlar tarafından sıralanarak derecelendirilir. Dinî şûralar derecelendirme yaparken meclislerin üyelerinden yararlanırlar. Değişik eserleri değişik kimselere inceletirler.

Bu suretle oluşmuş eserler,    yayın kurulur.    Yayınevleri hiçbir telif ödemeden bunları çoğaltırlar. Eserler satıldıkça telif hakkı olarak da bir pay ayrılır. Bu telif hakları birleştirilerek yarısı müelliflere verilir. Diğer yarısı ise yayın vakıflarına gelir olur ve bunlarla yarışmalar derecelendirilir.

Eserler yayın hizmetlileri tarafından satılır. Yahut abone edilir. Ancak bunların dağıtımı yapılır ve bunlara Genel Hizmet Payı verilir. Abone bedelleri satılan eserlerin bedellerinin yarısı kitapları yayınlayan basımevlerine aittir. Bunlar bunun kâğıt ve basın parasını karşılar. Kalan kendilerine kâr olur. Bunlar yazarlara ve dağıtıma ücret ödemezler. Kalan yarısı bucakta, ilde, ülkede ve insanlıkta ortak fonda toplanır. Bunun yarısı halka okuma hakkı olarak kupon halinde bölüştürülür. Kalan yarısı ise telif hakları içinde harcanır.

Yayın hizmetlileri hizmet verdikleri işletmelerden paylarını alırlar, yarısını ortak fonda toplarlar. Halka verdikleri hizmetlere göre bölüşürler.

Basın hizmetlerinde olduğu gibi, resim, heykel, müzik,desen gibi sanatlarla film ve temsil sanatları için de özel vakıflar kurulur ve eserler vakıf içinde ömürlerini sürdürürler.

 

 

KORUMA HİZMETLERİ

 

???(   ??? PLÂNLAMA HİZMETLERİ  ????  mi?**??)   yoksa  PROJE  mi????

 

Madde 13- Araştırma hizmetleri tarafından yarışma yoluyla hazırlanan temel projelerden plânlama ile ilgili olanlar siyasî, yaşama ile ilgili olanlar dinî, çalışma ile ilgili olanlar meslekî ve diğerleri ilmî şûralar tarafından sıralanır, proje hizmetleri tarafından ihale edilirler.

Proje hizmetleri kendi çevrelerindeki proje üretme kapasitesini esas alarak araştırma hizmetlerince üretilmiş ve şûralarca sıralanmış projeleri yıllara göre sınıflar. Hazırlama hizmeti tarafından belirlenen toprak parası cinsinden proje bedeline o yıl için proje öncelik sınıflarına göre % 25, 20, 15, 10 veya 5 öncelik payını ilâve eder ve ihaleye çıkarır. Proje müteahhitleri tercihlerini buna göre yaparlar.

Plan ve proje yapabilecek ehliyete sahip olanların toprak parası cinsinden yıllık kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler içinde ehliyetliler istedikleri projeyi hazırlar ve planlama hizmetine sunar.

Proje taahhüt ehliyetine sahip olanlar aynı zamanda proje kontrol ehliyetine de sahiptirler. Yapılan proje başka proje hizmetlisine bağlı müteahhitlerden bir tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Buna %20 proje kontrol bedeli verilir. Proje uygulanmadan önce çıkacak hataları proje müellifi tashih ederek projesini kabul ettirmiş olur. Proje yürürlüğe girdikten sonra projedeki noksandan proje kontrol müteahhidi sorumludur.

Bir projenin hatalı olduğunu belirleyen kimse hakemlere giderek hatalı olduğunu ispat ettiği takdirde hakemlerin takdir edeceği hata derecesine göre proje bedelinin tamamı, yarısı, dörtte biri, onda biri veya yirmide biri kadar bir karşılık alır. Bunu proje müellifinin meslekî dayanışması öder.

Projelerde nelerin bulunması gerektiği hususlar temel projelerde gösterilir. Uygulamada çıkan aksaklıklar uygulayıcılar tarafından araştırma hizmetine bildirilir. Araştırma hizmetleri bu eksiklikleri bildirenlere her yıl sıralayarak derecelendirip ödül dağıtır. Temel proje sorumlularına düzelttirir. Proje müellifine gönderilir. Proje müellifi tashihler yaparak yeni uygulamalar ona göre yapılır.

Her projenin proje uygulama sorumlusu vardır. Bunlar proje müellifleridir. Üretimde işletme proje hizmetlileri bunu yüklenmişlerdir. Proje tashihlerini bunlar yaparlar. Ayrıca herkesin bir proje hizmetlisi vardır. Halkın kullandığı araçlardaki proje eksikliğini bunlar giderirler.

İşletme ve halk proje hizmetlileri aldıkları hizmet paylarının onda birerlerini hayatta olan proje müellifleri ile bölüşürler. Projede yapılan yenilik nisbetinde proje müellif payına da iştirak ederler.

Özel plan yaptıranlar ilk uygulamasını kendileri yaparlar. Buluşu ihtiva eden projelerin başkaları tarafından uygulanmasına mâni olamazlar. Ancak ikinci uygulayan proje bedelinin yarısını, üçüncü uygulayan dörtte birini, dördüncü uygulayan onda birini, beşinci uygulayan yirmide birini ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük projeyi yaptıranın hayatı boyunca devam eder. Bu bilgilerin yeni projelerde kullanılmasına mâni olamaz. Araştırma hizmetinden ödülünü isteyebilir. Özel projelerin bedelini yaptıranlar öder. Önce araştırmaya temel proje hazırlatmak zorundadır.

Projelerde imalatın veya inşaatın yapılabilmesi için tüm bilgileri içermesi gerekir. Bunların miktarları ve keşifleri de projede yer alır.  İnşaat veya imalat ihaleleri bu değerlere göre yapılmış olur.

 

ÇALIŞMA (BAKIM)

 

Madde-14

İşyeri (Bakım: Çalışma)

Semtlerde işyerlerinden yararlanma mülkiyeti hisse senetleri ile halka, işletme mülkiyeti nama tescil ile çalışan ehliyetli ekibe temlik edilir. Her çalışanın resmi ücreti vardır. İşletme mülkiyeti bu resmi ücretlerinin toplamının altında bir değerde işletme mülkiyetine sahip olunabilir. Herkesin ayrıca çalışma kredisi vardır. İşletmeler bu sermaye ile yapılır. Bir ülke kendi kara toprakları kadar toprak parasını çıkarır. (Kredi)

7 yaşında başlangıç, 10 yaşında temel, 15 yaşında ilk, 20 yaşında orta, 25 yaşında yüksek, 30 yaşında üstün ehliyet iktisap edilir.(Ücret)

Yılda 63 yaşına kadar, başlangıç ehliyetliler 7 yaşından itibaren 5, temel ehliyetliler 10 yaşından itibaren 6, ilk ehliyetliler 15 yaşından itibaren 7, orta ehliyetliler 20 yaşından itibaren 8, yüksek ehliyetliler 25 yaşından itibaren 9 ve üstün ehliyetliler 30 yaşından itibaren 10 resmî meslekî derece edinirler. (Ücret)

Her ülke sahip olduğu toprak karşılığı toprak parasını çıkarır. Toprak parasının karşılığı olan toprak miktarı ülkelere göre değişir. Ülke sathının 33000’te birinin nüfusa bölünmesiyle elde edilen miktar kişinin bir saatlik çalışması karşılığı elde edeceği toprak miktarını verir. Toprak parasının birimi budur. Ülkelerin birleşmesi veya bölünmesi hallerinde bir defaya mahsus olmak üzere belirlenir.

Bir ülkenin nüfusu 30 milyon ile 100 milyon arasındadır. Azalırsa birleşmelidir, çoğalırsa bölünmelidir. (Bölüşme)

Kişilerin geçmiş yıllardaki resmi ücretlerinin her yıl eklenerek yapılan toplamı  özel mülkiyete intikal eden toprakların değerini verir.

Ülke nüfusunun ortalama ömrü ve 200 000 ile çarpımının tüm ülkede özel mülkiyete intikal etmemiş toprak miktarına bölümü tüm ülkede bir derece saatlik toprak parası cinsinden resmi ücreti belirler. Altyapı çalışmalarına verdikleri saat ve dereceleri nisbetinde ülkenin kamu topraklarını satın alma hakkına sahip olacaklardır.

Resmi ücretin tersi ülkedeki kamu topraklarının resmi değerini belirler.

İl kamu topraklar fiyatının ülke kamu toprakları fiyatına nisbeti il kamu topraklarının topraklarına nisbeti ile ülke kamu topraklarının topraklarına nisbeti arasındaki oranlarla belirlenir. Kamu toprakları azaldıkça fiyatı artar. Bucak toprak fiyatları da il içinde benzer şekilde belirlenir.

Fi/Fü= (İk/İt)/ (Uk/Üt)

İnsanlık merkez ocakları toprakları insanlık, ülke merkez ocakları toprakları ülke, il merkez ocakları toprakları il ve diğer bucak topraklarının planlaması bucak planlamaları tarafından mesken ve iş sitelerine ayrılır.

Bir adanın başlangıçta imar edilmiş sayılması için  tarım sitelerinde en az beş, sanayi ve mesken sitelerinde en az  arsa değerinin on misli yatırım yapılmalıdır. Bir sitenin yenilenmesi için o site altyapı değeri ile üstündeki yapı değerlerinin toplamının iki katı kadar değer kazanmalıdır. Yarısı eski sahiplerine verilir. Kalan yarısı ile imarı yapılır.

Tarım sitelerinde iç altyapı yoktur. Sadece yatırımın beşte biri toprak bedeli olarak altyapı payı alınır. Mesken ve sanayi sitelerinde beşte iki altyapı payı alınır. Bunun yarısı site içi altyapısına, diğer yarısı da site dışı altyapısına harcanır. Altyapı payı yalnız ek kısımdan o da %50 tenzilatla alını.

Site dışı altyapı paylarının beşte biri dış altyapısına, beşte biri bucak, beşte biri il, beşte biri il, beşte biri ülke ve beşte biri de insanlık altyapılarında harcanır.

Her işletmenin bir bakım sorumlusu vardır. Her meskenin de bir bakım sorumlusu vardır. 15 yaşını dolduran her erkek ve her kadının yarım daire kadar bir meskenine sahip olması hakkı vardır. Bu evlerin ve bu evlerde bulunan eşyalar ile binek araçlarının bakımları karşılıksız yapılır. Bu bakımları yapmak için her kişinin bir bakım hizmetlisi vardır.

İşyerleri üretimden bir pay almak üzere kiralanır. Bakım hizmetleri kiraları tahsil ederler. Bakımlarını yaparlar, kalan kısmından %2.5 komisyon paylarını alırlar ve artanı da yapının kira gelirine yatırırlar.

Taşınmazların geldi ve girdileri ile paylara intikal eden kısımları demirbaş hizmetleri tarafından düzenlenir (demirbaşlar).

Meskenler bakım hizmetlilere pazarlıkla kiralanır. Bakım hizmetlileri bunları kiraya verirler. Elde ettikleri kira ile kiraya verilmiş olsun veya olmasın bütün yapıların bakımlarını yaparlar. Artan kira gelirlerini kiraya verilmiş olsun veya olmasın    bitan    kiralayanlar nisbi bir şekilde bölüştürürler. Bölüştürdükleri kısmın %2.5’unu komisyon payı olarak alırlar.

Bu komisyon paylarının yarısı kendilerinin olur. Diğer yarısı kuruluş merkezlerinde bir fonda toplanır. Kendi evlerinde oturanların evleri ile ev eşyaları bakımını yapan hizmetlilere ödenir.

Halk tipi ev, ev eşyası, binek ve haberleşme araçları belirlenir. Bunların seviyesi, maliyet tutarları, halk tipi olmayanların maliyet tutarları kadar olmalıdır. Bunlardan satışta bakım payları alınmaz. Diğerlerinden satışta bakım payları alınır ve bu paylar ile halk tipi olsun olmasın bütün halk     ev    araçlarının bakımları yapılır.

Bakımlarda parça bedeli alınır, işçilik bedeli alınmaz. Bakım firmaları bakımlarını yüklendikleri yapı ve araçlardan bakım yapsınlar veya yapmasınlar paylarını alırlar. Kullanılamaz durumda iken paylarını almazlar. Bakım firmaları ile anlaşmak veya paylarını vermek bakım hizmetlilerine aittir.

 

Halk, ev ve araçlarının imalatında ve bakımında kullanılacak parçalar ve malzemeler insanlık, ülke, il ve bucak stokları tesbit edilir. Bu stoklar refah zamanında artırılır, kriz zamanında eritilir. Buna ait kararları meslekî şûralar alır. Her parçanın stokuna göre fiyatı belirlenir. Halk ev ve araçlar vakfı bu parçaları stoka göre hesaplanmış fiyatlarla alır ve satar. Dağıtımını yapar. Bu parça alım satışlarından vakıf %5 kadar genel hizmet payı alır.

Kullanılan parçalar da aynı vakıf tarafından geri alınır. Kullanılmış parçanın değeri mamul parçanın yarısı kadardır. Kullanılan parçaları kullanan üreticilerden ham madde payı alınmaz.    Taza      ham maddeyi kullananlar, kullandıkları maddenin en az beşte birini Genel Hizmet Payı olarak verirler. Bu Genel Hizmet Payı öyle ayarlanır ki kullanılmış parçanın değeri mamul parçanın değerinin yarısı olsun.

Çevre vakfı üretilen mallar ile üretilen parça veya makinelerin üzerine bir çevre payı eklenir. Bu fonla zararlı atık veya parça satın alınıp sübvanse edilerek satılır veya ileride kullanılacak şekilde toprak altına gömülür. Arıtma yapılarak alınır veya satılır.(sağlık)

İşyeri siteleri planlanırken buraya gelecek işçilerin oturacakları mesken siteleri de planlanır. Mesken sitelerinin altyapı payları bu işyeri sitelerine yüklenir. Böylece mesken sitelerinin altyapısı meskenlere şarj edilmez.

Altyapıları yapılmış mesken siteleri    arsalara      müteahhitlere %50 kat karşılığı verilir. Meskenler 500 veya 1000 metrekarelik arsa üzerinde bahçeli tip olarak kurulur. Veya 100 dönümlük ağaçlı yerler içinde 100 dairelik apartman olarak kurulur. Bodrum katı garaj ve sığınak olur. Alttan iki zemin katları işyerleri olarak tesis edilir. Her katta onar daire iki sosyal daire bulunur. Üst kat apartmanın sosyal katı olarak tesis edilir. Her katın ayrı apartmanı olur. Standart halk tipi apartmanlarda bir daire 100 metrekaredir. Müteahhit standart bir bahçeli ev yaparsa kendisine başka bir standart tip arsa verilir. Standart bir blok yaparsa kendisine başka bir 100 dairelik arsa verilir.

Standart olmayan dairelerin büyüklüğü standart dairelerin iki katından fazla olamaz. Yüz daire yerine daha az daire yapılabilir. Bahçeli tip evler ayrıca çift arsa birleştirilerek yapılabilir.

Standart tip evlerden iki kişiye bir daire olmak üzere verilir. Çalıştıkları zamanlarda maliyet bedelini ödeyerek evlere mâlik olurlar. Yaşlılıkta bunu taksit taksit vakfa satarak yaşayabilirler. Artan kısm çocuklarına kalır.(Sağlık)

Halk tipi evlerin bakımı ortak fondan yapılır.

Halk standart evleri tercih etmez, standart üstü evelerde oturmak isterse standart evlerin kalitesi yükseltilir. Şayet boş yerler azalırsa kalitesi düşürülür. Böylece halk tipi evlerin standardı arz ve talebe göre belirlenir.

Halk tipi evlerin mefruşatı da ev maliyetlerine ithal edilir.

 

SAĞLIK

Madde 15-

Mesken (Sağlık: Yaşama)

Her ailenin banyo, tuvalet ve kiler bölmesi ile anne, baba, erkek çocuklar, kız çocuklar ve oturma bölmeleri olmak üzere 100 metrekarelik bir meskende oturmaya hakkı vardır. Altyapısı yapılmış arsa veya kabası bitmiş yapı verilir. Ayrıca istediği gibi donatması için yeterli kredi verilir. Kira öder gibi taksitlerini öder. Ödeyemezse ölümü halinde yapı kamuya kalır.

 

Döllenmiş her ceninin ölünceye kadar yaşam hakkı vardır. Bu hak insan olmasından ileri gelmektedir. Yeryüzü insanlığındır. Oradaki kira payından yaşar.

İnsanın zaruri ihtiyaçlarının başında yiyecek ve içecek gelir. Sonra giyecek, sonra barınacak, sonra da gerekli araçlar gelir. Bu ihtiyaçlar bucaklara göre belirlenir.

Semtlerdeki küçük işletmelerden alınan kamu payları bucak bütçesini, illerdeki orta işletmelerden alınan kamu payları ile bütçesini oluşturur. Bölgelerdeki üstün işletmelerden alınan kamu payları ülke bütçesini oluşturur. Kıta merkezlerindeki üstün işletmelerden alınan kamu payları insanlık bütçesini oluşturur. (Bütçe)

Mallar ilçedeki mağazalarda bulunur. Semtlerdeki sağlık hizmetleri temsilcileri aracılığı ile siparişler verilir. Mağazalar ambalajlayıp dağıtıma teslim ederler, dağıtım bunları ocaklardaki teslim merkezine teslim eder. Halk kendi ocaklarından teslim alır. Mal ocağa teslim edilmek üzere sipariş verilir. Sipariş verilmeden doğrudan alınıp kendileri tarafından nakledilen mallar ilçedeki bütün ocaklara bölüştürülerek teslim edilmiş sayılır. (Nakliye)

Ocaklarda tüketilen mallar %5 konur. Mağazalar buna göre fiyatlandırılır. Bunun yarısı ocak başkanının yönetim ücretidir. Diğer yarısı ise ocağın ortak gideridir. Ayrıca temizlik ve koruma nöbetleri karşılığı alınan bedeller o hizmetlerde harcanır. (Bütçe)

Ocak bütçesi aşağıdaki şekilde bölüşülür.

 1. Bucakta taşınır serveti vasat servetin altında olanlar fakir sayılır. Bucak bütçesinin 12’de biri eşit olarak bucağın fakirlerine bölüştürülür. Bakmakla mükellef oldukları kimselere verilir. Bundan yaşlılar ve çocuklar yararlanamazlar.
 2. Bucakta yıllık geliri vasat gelirin yarısından daha az olan kimseler bucak yoksuludurlar. Bucak bütçesinin 12’de biri bucak yoksullarına eşit olarak bölüştürülür. Bölüşme bakmakla mükellef oldukları kimselere göre yapılır. Yaşlı ve çocuklara ayrıca verilmez.
 3. Bucakta bütçenin 12’de biri ilmî, dinî, meslekî ve siyasî dayanışma ortaklıkları kuranlara ücret payları olarak bölüştürülür. Bu pay ortaklarının sayısına göre paylaştırılır.
 4. Bucakta kamu hizmeti görenlere mesleki derece ve harcadıkları saatleri nisbetinde bölüştürülür.
 1. Borçlarını ödeyemeyen kimse borçlanma ehliyetini kabul eder. Taşınmaz mallar rehn edilmiş olur. Önce çalışıp sonra ücret almak, önce ödeme yapıp sonra tesellüm etmek şartı ile her türlü faaliyet gösterebilir. Borçlarını ödeyince itibarı iade edilir. Bütçenin altıda biri bu müflis borçluların borçları ödenmek üzere harcanır. En az borcu kalandan başlanarak yettiği kadar tamamı kapatılır.
 2. Bir ülkenin vatandaşı olmayıp bucak sakinlerinin birisinin himayesinde olan kimseler hamilere olan borçlarını ödemek suretiyle bucak sakini hâle gelirler. Bucak bütçesinin altıda biri de bunlar için harcanır. Hamilerine en az borcu kalmış olanların borçları ödenerek bucak sakini haline en çok kişi getirilmiş olur. Eğer bu şekilde kimse yoksa borçlular fonuna  aktarılır. O da yoksa gelecek yıla aktarılır.
 3. Bucaktaki taşıma, elektrik, su, telefon hatları ile kanalizasyon benzeri yollar, okul, mabet, kışla, pazar yerleri ile durak ve garajlar, santraller vakıf şeklinde işletilir. Bucak gelirlerinin altıda biri bunlara harcanır.
 4. Bucak vakıflarında çalışanlara bucak bütçesinin altıda biri çalıştıkları saat veya yaptıkları işlere göre bölüştürülürler.

 

Ülke Bütçesinin üçte birini şûralar yapacakları bütçelerle gerekli yerlerde harcama yaparlar. Ülke bütçesinin üçte biri askeri bütçe olup askeri yetkililer savaş hazırlıkları ve barışta altyapı hizmetlerine harcarlar. Bütçelerini kendileri yaparlar.

 

Ülke gelirlerinin üçte biri de aşağıdaki şekilde harcanır:

 1. Her bucakta buğday parası ile belirlenen bir vasat gelir vardır. İl içinde bucaklar gelirlere göre sıralanırlar. Vasat bucağın buğday geliri il buğday geliridir. İlle de vasat buğday gelirleri ile sıralanır. Vasat ilin geliri ülkenin vasat geliridir. Buna göre ülke halkı yoksul veya yoksul olmayanlara ayrılır. Benzer şekilde il ve bucakta fakirlik dereceleri belirlenir. Ülke bütçesinin 12’de biri yoksullara dağıtılır.
 2. Ülke gelirlerinin 12’de biri ülkede babalarını kaybetmiş olup kendilerine maddi destek verecek kimseleri kalmamış kimselere bölüştürülür. Analarını kaybetmiş olanlara bu pay babaları fakirse verilir.
 3. Ülke gelirlerinin 12’de bir çalışma kredisini almaktan vazgeçmiş yaşlılara meslekî derecelerine göre ve emekliliğe ayrıldıkları yaşlara göre bölüştürülür. Emekli olanlar o yıllar için ilmî derece alamazlar.
 4. Ülke gelirlerinin 12’de biri herkesin seyahat etme hakkı vardır. İç ve dış seyahat organizasyonu yapılır. Buna      katılma               paylardır.

 

Yol gibi hem çalışma hem de yaşama aracı olarak kullanılıyorsa onun  masrafları üretimden karşılanır, halk bedava yararlanır.

Savunma, güvenlik ve koruma hizmetleri için harcanır, kurulan müesseselerden halk da karşılıksız yararlanır.

Yaşama harcamalarından kira payları şu şekilde alınır.

Üreticiler dayanışma ortaklıklarının tanıdığı kredi kadar işletme veya selem senedini kredi olarak alırlar. Bunları ödeyerek işçi çalıştırır veya ham madde sipariş verirler. Aldıkları kredinin karşılığında normal mallarda %40 fazla mal teslim ederek borcu itfa ederler. Bunun yarısı kamu, yarısı da genel hizmet payıdır. Halk tipi mallarda yüzde yüz fazla teslim ederek borcu itfa ederler. Halk tipi standart mallarda asgari tipin teslimi yeterlidir. Müşterilerden aldıkları sipariş daha kaliteli olabilir. Ondan kamu veya genel hizmet payı alınmaz. Halkın halk tipine göstereceği rağbete göre kalite artırılır. Halk rağbet göstermiyorsa kalitesi yükseltilir.

 

Halk tipi harcamalarda;

 1. Sipariş verenlerin parası ile üretilenler bir o kadar da halk tipini üretip kamu payı olarak verirler. Bunlar sipariş vermeyenlere dağıtılır. Taksitle bedellerini öderlerse kendilerinin olur. Ödemezlerse ölüm hallerinde vakfa kalır.
 2. Eğer halk kullanımı farklı değilse o zaman sipariş verenlerin parasıyla üretilen mal karşılığı çıkarılan selem senetlerinin yarısı halka karşılıksız dağıtılır, diğer yarısı ise sipariş verenlere satılmış olur. Ambara teslim aynı kalitede iki çeşit mal olur.

Her semtte sağlık temsilcisi vardır. Herkese bir sağlık hizmetlisi hizmet etmektedir. Sağlık hizmetlisi haber verilince ocaklara gelmekte, ocağın revirinde muayene etmekte, orada yatırmaktadır. Televizyonlu irtibatlarla ilçe tabibini bilgilendirerek ilk tedavisini yapmaktadır. Tabip uygun görürse ocağa gitmekte yerinde bizzat muayene etmektedir. Gerekli görürse ilçe kliniğine kaldırmaktadır. Bölgedeki müteahhitlerle istişare ederek tedavisini yapmaktadır. Önemli görülmesi halinde mütehassıs ilçe kliniğine çağrılmakta, orada tedavi görülmektedir. Mütehassıs gerekli görürse bölge hastahanesine kaldırmaktadır. Bölgedeki mütehassıs doktor sorun karşısında kalırsa kıta merkezindeki araştırmacı otoriteyi çağırmaktadır. Bölge hastahanesine gelen araştırmacı gerekli görürse kıta merkez hastahanesine götürmektedir.

Aynı bölgedeki aynı konudaki mütehassısları bölge sağlık sorumlusu tarafından ortak danışmaya çağırılabilmektedir. Bir ülkede uygun görülen mütehassıslar bakanın emriyle toplantı yapmaktadırlar.

Herkesin sağlık görevlisi tabip vardır. Uygun gördüğü periyodik muayenelerini yapmaktadır. Dosyada kaydetmektedir.

Her ilçedeki sağlık görevlisinin sağlığını tekeffül ettiği sayısınca sağlık vakıflarından yararlanma hakkı avrdır. Bunu istediği hastaya kullanır. Yetmediği zaman gelecek yıllardan borç alabilir. Fazla gelmesi halinde gelecek yıllara devredebilir.

Doktorların ihtiyaç bildirilmesi ile ilaç stok seviyeleri belirlenir. Stoklarda bunların bulundurmasına göre tüccarlara sipariş verilir. Tüccarlar ithal eder veya ülke içinde üretirler. Eczanelere bu ilaçlar tevdi edilir. Doktorlara kişi başına bir harcama payı verilir. İstediği ilacı alıp harcarlar. Stoklarda eksilen miktar devamlı doldurulur.

Buğday, bal gibi iklim şartlarına göre değişen ve daima ihtiyaç halinde olan malların selem senedi çıkarılmaz. Devlet her yıl kendisi bir fiyat belirleyerek kendisi selem siparişi yapar. Sonra bunları harman yapar ve tek tip ürün elde eder. Bu ürünü halka maliyet fiyatının iki misli fiyatla satar. Buradaki farkı ilaç harcamasına kullanır. Eğer alıcı az olursa gelecek yılın stokuna eklenir. Alıcı azsa geçmiş yıldaki stoklar eritilir. Devre sonu ambar stokları o yıl satın alma bedellerini belirler. Doktorlar ilaç parasını artırırlarsa hizmet verdikleri kimselere bal senedi olarak dağıtırlar.

İlaç üretimi serbesttir. Ancak devlet selemi ile üretilir. Resmi tabipler dışarıda üretilen ilacı kullanırlarsa bedellerini hastalara ödetirler.

 

Madde 16- NÖBETLEŞME

64 yaşına kadar, ocakta 15 yaşını dolduran kadınlar temizlik, erkekler bekleme nöbetlerini, 20 yaşını dolduran erkeler bucaklarında kendi semtleri dışında koruma, illerinde kendi ilçeleri dışında güvenlik, ülkelerinde kendi bölgeleri dışında savunma nöbetlerini tutarlar. Nöbetlerin yarısı ülke, dörtte biri il, dörtte biri de korumada geçer. Yılda en çok bir ay nöbet tutulur. Eğitim günleri nöbet müddetleri dışındadır. (Nöbet)

 

Nöbet tutmak istemeyenler yıllık bedel verirler. Bedelin miktarını siyasi şûra tesbit eder. Yıllık bedellerini ödeyemeyen bedelliler denk günlerde hafif zorunlu çalışmalarda çalıştırılırlar.(Nöbet)

 

Ocak, bucak, il ve ülke nöbetlerinden istediklerine bedelli olurlar. Oralarda siyasi haklarını kullanamazlar. Siyasi yükümlülükleri de yoktur. Bedelliler bedellerini bulundukları çevrenin dayanışma ortaklıklarına öderler. (Nöbet)

 

Bir kimse nöbet yaşına geldiğinde veya oraya hicret edince nöbetli veya bedelli olmayı tercih eder. Bedelli olmuşsa tercih ettiği bedeli 63 yaşına kadar öder. İstediği zaman nöbetli hâle gelebilir. Bir nöbetli o çevrede bedelli olamaz. Oradan hicret etmek zorundadır. (Nöbet)

Her kadın erkeklerden birini kendisine koruma seçmek zorundadır. Her zaman değiştirebilir. Yakınlı veya eşi olması şart değildir. Seçmemişse en yakın erkeklerden erkek yakınıdır. (Dayanışma)

Kadının seçtiği koruması nöbetli ise kendisi de nöbetlidir ve siyasi hakları vardır. Bedelli ise kendisi de bedellidir ve siyasi hakları yoktur.(Dayanışma)

Nöbetli kadınların siyasi hakları vardır, siyasi yükümlülükleri yoktur. Nöbet tutmaya, savaşa katılmaya, diyet ödemeye, görev almaya zorlanamazlar. (Dayanışma)

Siyasi hakları olanlar siyasi yükümlü olanlara üst olamazlar. Kadınlar ocaklarda ve insanlıkta dinî, ilmî ve meslekî kuruluşlarda başkan ve sorumlu olabilirler. Bucak, il ve ülkede başkan ve siyasi dayanışma sorumluları olamazlar.(Dayanışma)

 

Ocak başkanları semtlere, il başkanları ilçelere, ülke başkanları bölgelere birer yönetici atarlar. Atadıkları çevrelerinin dışındaki kuruluşun nöbetlileri nöbet tutacakları bölgelerini dolayısıyla yöneticilerini seçmiş olurlar. Bunlar aynı zamanda siyasi dayanışma ortaklıklarını da kurmuş olurlar. Bir yöneticinin siyasi dayanışma ortaklığına girenlerin sayısı (kadın nöbetliler dahil) %5’i bulursa yöneticilikleri kesinleşir. Altı ay içinde kesinleştiremeyenlerin yerine başkaları atanır. Kuruluşun bütün çevrelerinde yöneticilerin yöneticiliğini kesinleştiremeyen başkanın yerine ilmî şûra başka başkan atar.(Dayanışma)

 

Silahlı eğitim hizmetleri askeri kışlalarda yapılır. Ülkede nöbetli olanlar nöbetli oldukları bölgelerde, ülkede nöbetli olmayanlar sakini bulundukları bölgelerde askeri eğitimlerini yaparlar. Koruma ve güvenlik nöbetlerini tutmak için dahi askeri eğitimlerini yapmak zorundadırlar. (Siyasi Eğitim)

Siyasi eğitim başlangıç ehliyetlilere 6 ay, temel ehliyetlilere 12, orta ehliyetlilere 18, yüksek ehliyetlilere 24, üstün ehliyetlilere 30 aydır. Başlangıç ehliyetliler er, temel ehliyetliler onbaşı, ilk ehliyetliler astsubay, orta ehliyetliler asteğmen, yüksek ehliyetliler binbaşı ve üstün ehliyetliler tuğgeneral rütbesiyle eğitimlerini tamamlarlar. Nöbetlerini bu rütbeleri ile tutarlar.(Siyasi Eğitim)

İsteyenler askeri eğitime 15 yaşında alınırlar. İlk altı aylarını askeri eğitim olarak yaptıktan sonra altı aylarını mesleki eğitimde geçirirler. Böylece kendileri bir meslek sahibi olarak terhis olurlar. Birinci mesleği eğitimini bitirdikten sonra askeri üretimlerde çalıştırılırlar. Kendilerine terhis oldukları zaman askeri üretimden araç, silah, makine verilerek terhis edilirler. (Mesleki Eğitim)

Askerlik eğitimini görenler nöbetli oldukları kuruluşlarda silahla dolaşmaları serbesttir. Silahların kuruluşun merkezinde tescil edilmiş olması gerekir. Balistik özellikleri belirlenmiş olmalıdır. Bunu dayanışma ortaklıkları yaparlar. Kayıtlar evrak kaydında saklanır. Alenidir. Bir silahla bir cinayet vuku bulmuş ise aksini ispat edemediği takdirde hataen o fiili onun işlediği kabul edilir. (Dayanışma)

 

Nöbetler çifter çifter tutulur. Biri değiştirilirken diğeri nöbetin yarısına gelmiş olur. Bekçilikte herkes evinden veya      gözetlemendn       nöbet tutar. Uyarıcılarla görev başına gelir. Korumada nöbet saatleri dışında herkes    edinde     olur. Güvenlikte haftalık nöbetler tutulur. Savunmada onbeş günlük nöbetler tutulur. (Nöbet)

Nöbetlerde kollektif üretim yapılabilir. Bu üretim bölüşülebilir. Güvenlik       infazınma kınan bedel de ortak üretim mahiyetindedir. (Nöbet)

 

OCAĞIN GÜVENLİĞİ

Ocak çevrilmiştir. İki kapısı buşlunur. Bir kapıdan işlenir. Diğer kapı tehlikeli anlar için bulundurulur.

Ocağa girmek isteyen kimse zili çalar, gündüzse kadın nöbetli, gece ise erkek nöbetli kim olduğunu ve kime gittiğini sorar. Bu konuşma banda alınır. Zile basar, kişi içeri girer. Çıkarken de kapı ziline basar. Kim giriyorsa adını söyler, yabancı ise kimi gördüğünü söyler gider.

Nöbetçi gelenden kuşkulanırsa kime geldiğini beyan etmişse onu haberdar eder. Kişi konukluğunu kabul etmiyorsa nöbetçi ocak başkanını haberdar eder. Ocak başkanı gerekli görürse tüm ocak nöbetlilerini alarma geçirir. Daha önce hazırlanmış uygulamayı emreder.

Ocağa gelecek muhtemel afet veya baskınlara karşı orada kimin ne yapacağı talimat halinde tesbit edilir. Herkes o anda o işleri yapar. Buna olağanüstü hal diyoruz.

Yangın, zelzele, sel, fırtına, saldırı, baskın, hastalık, cenaze, doğum gibi haller olağanüstü haldir. Bu hallerde kimin ne yapacağı ayrı ayrı belirlenmiştir. Başkan yangın tertibatı al dediği zaman herkes kendi görevi başına gider ve orada görevini yapmaya başlar. Zelzele alarmı verildiğinde zelzeleye karşı ne yapılması gerekiyorsa o tertip alınır.

Olağanüstü halde bucak sakinlerinin malları ve güçleri başkanın emrindedir. O anda kullanır. Kullanılan malların değeri sonra tesbit edilerek ödenir. Harcanan zamanlar ödenmez.

Nöbetçi usûlüne göre haber vermekle yükümlüdür. Görevleri yapmaktan sorumludur. Sonuçtan tüm ocak halkı sorumludur. Zararları birlikte tazmin ederler.

Olağanüstü haldeki maddi zararlar ocak dayanışması içinde çözülür. Ocak içinde hırsızlık veya cinayet vuku bulduğunda, soruşturmacılar ayrı ayrı tüm ocak halkını, konuklar varsa onları da soruşturmaya alırlar. Sonunda;

 1. Katil dört soruşturmacı tarafından ayrı ayrı belirlenmişse kısas veya ağır diyet,
 2. Katil ilk soruşturmacı tarafından belirlenmişse tazminat öder.
 3. Katil belirlenmemişse bucağın erkek nöbetlileri tazmin ederler. Azsa kendileri, çoksa dayanışma ortaklıkları tazmin eder.

Kişi ocakta kimin konuğu ise o onun hukukunu korur.

 

BUCAKTA

Ocaklarda erkek nöbetlilerin yaptığı hizmetleri iş sitelerinde (merkez ocaklarda) bucak nöbetini tutan erkekler görürler. Temizlik işlerini de onlar yaparlar. Çevre kirliliğini onlar önler.

Ayrıca semtte görülecek zarar vermesi muhtemel hayvanları hapsedip sahiplerine teslim ederler. Semt yöneticileri, hayvanları koruma veya yerleri koruma sistemlerinden birini uygular. Yerlere ve zamana göre karma sistem de uygulanabilir. Hayvanları korumada hayvanların zararları tazmin olunur. Yerleri korumada tazmin edilmez.

Semte değişik yollardan girilebilir. Kişilerin davranışlarını gözetleme korumalara aittir. Olaylara müdahale etmezler. Sadece gözleri ve cihazları ile tesbit ederler. Semt soruşturmacılarına bilgi ve belge verilir.

Yabancılara bucakta kimin konuğu olduğunu sorabilirler. Kimliklerini isteyebilirler. Sorulara cevap vermemesi yahut semt yöneticisinin davetine icabet etmemesi halinde kimliklerinin tesbitine çalışılır. Kimlik tesbit edilemezse eşkali tesbit edilerek kendisine kimlik verilir.

İlçeden hakemler çağrılarak güvenlik tenkili kararı alınır. İlçe güvenliğe teslim edilir.

Tabii afetler zamanı semtin yöneticisi bucak başkanının muvafakatini alarak olağanüstü hal ilan eder. Bu takdirde semtte bulunan bütün halk ve varlık yöneticinin emrine verilir. Gerekli gördüğünde bütün nöbetliler nöbete çağrılır. Afetin sonunda nöbetlileri o saatleri nöbette geçirmiş sayılır ve gelecek nöbetlere sayılır. Halk verdiği malları geri alır. Afet esnasında meydana gelen zararlar koruma dayanışmasınca tazmin edilir. Halk harcamış olduğu emeklerini geri almazlar. Afet suni olarak çıkarılmış ve fail meçhul kalmışsa halk afet zararlarını kendi aralarında bölüşür. Can zayiatı olmuşsa halkın akileleri öder.

Koruma nöbetlerinde nöbet harici saatler evlerde geçirilir. Koruma nöbetlileri semtlerde üretim yapabilirler. Bunu nöbetliler eşit şekilde bölüşürler. Kollektif üretim esasına göre üretim yapabilirler. Kira ve yönetim payı korumaya kalır.

Koruma ayrıca kendilerine verilen yol ve santral, garaj hizmetlerini karşılıksız yaparlar. Bundan dolayı bucak bütçesinden aldıkları paylarını aralarında eşitlik ilkesi içinde bölüşürler.

Korumanın semt yönetimince güvenliğin sağlanması halinde tüm bucak teşkilatı alarma geçirilerek olağanüstü hal ilan edilir. Güvenlik sağlandıktan sonra koruma kuvvetleri verdikleri tüm zararları tazmin eder ve diyetlerini öderler.

Olağanüstü halinde de bucakta hukuk düzeni korunamıyorsa ilçe jandarma birliğinden bir takım istenir ve yönetim ona teslim edilir. Sıkıyönetim bucağın semt merkezlerine el koyar, yönetimi askeri metotlarla yürütür. Sivil yönetim ona karışamaz. Bucak başkanı yeterli bulursa jandarmayı geri gönderir.

Jandarmanın kullanacağı yetkiler il siyasi şûrası tarafından belirlenir. Bu yetkileri aşmış ise mağdur olanlar sıkıyönetim bittikten sonra hakemlere giderek mağduriyetlerini giderirler.

Sıkıyönetim sıkıyönetimin bitiminde sıkıyönetim süresinin uzunluğuna bakılmaksızın bir ödül verilir. Bu ödülü il siyasi şûrası belirler. Mevzuatın dışına çıkıp haksızlık yaptığı hallerde tazminat bu miktardan tenzil edilip mağdurlara verilir.

 

İLDE

Ocaklarda koruma hizmetlilerinin yaptığı hizmetleri ilçe merkez bucaklarında güvenlik nöbetlerini tutanlar yaparlar. Merkez bucağının belediye hizmetleri bunlara aittir ve bunlar bunları karşılıksız yaparlar.

Güvenlik birlikleri ilçelerdeki orman işletmelerini kendileri işletirler. Orada nöbetliler de çalışabilirler. Ormanların işletme statülerini siyasi şuralar hazırlar. O statü içinde ormanlardan yararlanılır.

Bucaklara temlik edilmeyen yerler de orman sayılır ve bunlar ağaçlandırılır.

Güneş, rüzgar,    düşü,     bitki artıkları ile elde edilen enerjilerle yeraltı suları pompalanarak tarımsız kırlara su verilerek tarım ve yerleşim dışı arazilerin ağaçlandırılması sağlanır. Buralarda ehli hayvan sürüleri salınarak yabanileşmiş olarak yetişmeleri temin edilir. Akarsularda göletler üretilerek balıkların kendiliklerinden üremeleri sağlanır.

Halk gerek ormanlardan, gerek avlardan, ağaçlardan, otlardan, hayvanlardan mevzuata göre yararlanır. Güvenlik hizmetleri halkın devşirdiği mahsulden beşte bir alarak kendisine gelir temin eder.

Güvenlik kuvvetleri de mahkeme kararı olmayan bir kimseyi takip edemez, tutuklayamaz, gözaltına alamaz. Alması halinde tazminat öder.

Bucak başkanlarının davetine rağmen duruşmalara veya infaza gelmeyen kimseler hakkında hakemlerce tenkil infazına karar verilir. Tenkil infazı kişinin hukukunun korumadan yoksun bırakılmasıdır. Hukuki infazı gerçekleştiren güvenlik birliklerine ödül verilebilir. Bu ödülün miktarını bucak, il veya devlet başkanları koyabilir.

Tenkil infazını güvenlik kuvvetleri dışındaki kimseler de gerçekleştirebilirler. Ancak tenkil esnasında başkalarına zarar verirlerse ağır diyetle tazmin ederler, güvenlik güçleri zarar verirlerse hafif diyetle tazmin ederler.

İlçe nöbetlileri ilçedeki kışlada kalırlar. Gerek tenkil infazından gerekse işletmelerden elde ettikleri gelirlerini aralarında paylaşabilirler.

İlçe merkez bucaklarında zorunlu çalıştırma yerleri bulunur. Buralarda gündüz çalışılır, akşamleyin herkes evine gider. Zorunlu çalıştırma yerlerinde disiplin çalışma günlerinin uzatılması ile sağlanır. Fazla üretim yapanlar için de kısaltılır. Bu hususta kararlar yargı denetimine açıktır.

Bedelli olup da bedel taksitini ödeyemeyen zorunlu çalışmaya tabidir.

Herhangi bir bucak yönetiminin hakem kararlarına uymaması halinde bucak ablukaya alınır. Çıkışlar serbest bırakılır, girişler yasaklanır. Nüfusu 2400’den aşağı düşünce oradaki yöneticilerin yönetimine son verilir. Bakan ve semt yöneticilerin tenkiline hakemlerce karar verilir. Jandarma kuvvetleri bucağa girerek başkan ve semt yöneticilere tenkil infazı yapılır.

 

ÜLKE

Ülke merkez ili ve ilçeleri merkez bucaklarında diğer bucaklarda koruma ve güvenliğin yaptığı hizmetleri askeri birlikler yaparlar. Askeri birliklerde nöbet yatılı olarak ve sivil halktan tecrit edilmiş olarak tutulur. Askeri mıntıkalar savaş mıntıkaları hükümlerine tabidir. Askeri birliklerde yönetimde;

 1. Kuvvetli kimse haklı odur.
 2. Mevzuat değil emir-komuta geçerlidir.
 3. Birlikler kollektif olarak sorumludurlar.
 4. Davranışlardan değil sonuçlardan sorumludurlar.

Kendi bölgesi dışında diğer bölgelerden biri seçilerek askerlik hizmeti yapılır ve nöbet tutulur. Komutanlar da seçilir ve barış zamanında değiştirilir. Savaş zamanında birlik veya komutan değiştirilemez.

Üste kayıtsız şartsız itaat edilir. Atlanarak üste gidilmez, atlanarak asta emir verilmez. Sadece üst astı azledebilir. Mazul olan komutana itaat edilmez. Mazul olan üst komutaya devam ederse öldürülür. Ordu komutanlarını devlet başkanları atar. Değiştirmesi halinde ona itaat edilir.

Askerin sivile karşı suç işlemesi ordu komutanının suç işlemesi gibidir. Bir sivilin askere karşı suç işlemesi de ordu komutanına karşı suç işlemesidir. O davalı ve davacı olur.

Askeri mıntıkalarda askeri yönetim, sivil mıntıkalarda sivil yönetim olur. Sivil mıntıkalarda askeri üniformalarla gezilmez. Siviller askeri mıntıkalarda bir suç işlerlerse askeri muhakeme ile muhakeme edilir ve suçlu orada ise infaz edilir. Askeri mıntıkadan çıkmışsa hangi bucakta ise o bucak infaz eder veya orduya tazminat öder. Bir asker askeri mıntıka dışında suç işlemişse suç işlediği bucakta muhakeme edilir. Hangi bucakta ise orada infaz edilir veya bucak tazminat öder. Askeri mıntıkada ise ordu infaz eder veya öder.

Ordular bölgelerde kışlalarda bulunur. Ordu komutanı aynı zamanda bölge yöneticisidir. Askeri mıntıka dışında hukuk düzeni yürürlükte olur. Trafik gibi hassas yerlerde olağanüstü hal hükümleri uygulanır.

Ordu birlikleri ilin izni olmadıkça merkez il ve ilçeleri dışındaki illere ve bucaklara giremezler. İl yönetimi il güvenliğini sağlayamazsa il başkanı ilinde sıkıyönetim ilan ederek bölgeden askeri birliği davet eder. Yönetimi ona teslim eder. Askeri metotlarla il yönetilir. İl başkanı gerekli gördüğü anda askeri birliğini geri gönderir. Askeri  yönetim varken sivil yönetim yönetime karışmaz.

Askeri yönetim ancak il ve ilçe merkez bucaklarında faaliyet gösterir, bucakların daveti olmaksızın bucaklara giremez.

Bir il yöneticilerinin isyan etmeleri halinde ilden çıkışlar serbest bırakılır, girişler yasaklanır. Su, elektrik, gıda gibi malların girmesi durdurulur. Halka merkez bucakları dışındaki bucaklara gitmeleri emredilir. Hakemler kararı ile askeri saldırı yapılarak sözkonusu isyancı ile girilebilir. İle giren komutan o ilin başkanı ile ilçe yöneticilerini yakalar. Onlara gerekli cezayı uygular. O il yeniden teşkilatlanır.

Erbaşların, çavuşların, subayların, üst subayların ve generallerin rütbe yükseltilmeleri askeri birlik içinde kendi kuralları ile olur. Korgeneralliğe kadar yükselme böyle olur.

63 yaşına gelmekle veya ölümle veya malul hale gelmekle veya istifa ile boşalan orgeneralliğe her ordu kendi korgenerallerinden birini aday gösterir. Meclis sıralayarak birini orgeneralliğe yükseltir. Orgenerallerin sayısı ordu sayısının iki katıdır. Muvazzaf veya emekli bütün orgeneraller yüksek askeri meclisi oluşturur.

Ordular aşağıdaki gelirlere tabidir:

 1. Devlet gelirlerinin üçte biri orduya aittir.
 2. Gümrük gelirleri orduya aittir. Girişte en çok onda bir gümrük koyabilir. Bütün mallar için tek gümrük konur. Her komşuya karşı bir ordu muhataptır. Her ordu gümrük miktarını kendisi koyar ve geliri de kendisine aittir.
 3. Ülkede tek askeri bedel vardır. Her yıl için değiştirilebilir. Ancak o yıl 15 yaşına girenler veya vatandaş olanlar 63 yaşlarına kadar aynı bedeli öderler. Nöbet tutmayanlar bu bedeli kendi bulundukları orduya öderler.
 4. Ordu kendi iç tüketimi için üretim yapabilir. Bundan  nöbetlilere pay verebilir. Ücretli personel çalıştırmaz. Ayrıca hizmet vakıflarında yaptığı hizmetlerini aldığı üçtebir karşılığı yapar. Hizmet halka karşılıksız sunulur.

İlmî şûra devlet başkanlarını orgenerallerden seçer.

Dışarıdan tehlike belirdiğinde bölge komutanı devlet başkanından izin alarak karşı saldırıya geçer. Baştan belirlenmiş hedefe kadar ilerleyebilir. Kazandığı zaferden elde ettiği ganimet olup bunun beşte birini devlet bütçesine verir, kalan savaşa katılan birlikteki askerler arasında rütbeye bakılmaksızın eşit olarak bölüşülür.

Bölgenin kendisini savunamaz hale gelmesi durumunda devlet başkanının emriyle diğer bölgelerden takviye kuvvetler gönderilir.

Hava indirmelerine karşı savunmanın hükümleri de aynıdır.

Dışarıya gönderilecek ordu.

Bedelli olmak isteyenler nöbetli olmaya zorlanamazlar. Hepsi bedelli olmak isterse ocak, bucak ve ilde paralı nöbetçiler tutulur ve yönetim merkezî olur. Bir ülkenin tamamı bedelli olmak isterlerse kendilerine hami bir devlet seçerler, o paralı ordu kurar ve devleti dışarıda onun atadığı genel vali yönetir. Hakem kararı ile savaşılabilir ülke Olarak ilan edilen bir ülkeye anacak gönüllülerden oluşan birlik gönderilir. Başkanın onayı ile gönüllülerden oluşan bir askeri birlik kurulur. Gerekli teçhizat da yine gönüllüler arasında toplanır. Birlik komutanın emrinde savaşa gider. Elde ettikleri ganimetin beşte dördü kendilerinin olur, beşte biri de devlet gelirlerinden olmuş olur. Ganimetin yarısı savaşa katılan muhariplere verilir. Geri kalan yarısı savaşı mali imkanları ile destekleyenlere verilir.

Savaşın sonuçlarını galip komutanlar belirlerler. Merkezi yönetim karışamaz.

Bölgelerdeki cephe savaşlarında bütün halk bütün mal varlıkları ile savaşa katılmış olurlar. Diğer bölgelerde nöbette olmayanlar ile kadınlar ve yaşlılar da fiilen savaştadırlar. Savaş sonunda komutanın kararı ile sadece savaş zararları veya kazançları savaşa katılanlar arasında bölüştürülür. Eğer tüm bölge savaşın içinde olmuşsa tüm bölge ganimet imiş gibi bölüşülür. Muharipler iki, diğer katılanlar yarım hisse alırlar. Bölüştürme cephe komutanına aittir. Merkezi hükümet karışmaz.

Tüm ülke savaşa girmişse o zaman devlet başkanı cephe komutanı olarak yetkilidir. Sadece bu hususta karar hakemlerce verilir.

 

SAVAŞIN MEŞRULUĞU

Savaş aşağıdaki şartlarda meşrudur:

 1. Hakem kararı olmadan saldıranlar. Hakemler savaş başladıktan sonra da meşru sebeple saldırdığına karar verebilirler. Karşı saldırı meşru olmaktan çıkar.
 2. Bir ülkeden mal ve insan çıkışını engelleyen ülkelerle savaş meşrudur. Yeryüzü insanlığındır. Esas olan giriş ve çıkışların serbest olmasıdır. Devlet tabii kaynaklardan beşte bir vergi alma hakkına sahiptir. Ondan sonra malların çıkış ve girişini önleyemez. Ülkeye düşen toprak hakkı olandan azsa ve ülkedeki imkanlar başka yerden de sağlanıyorsa girişi ruhsata tabi devletlerle savaş meşru değildir.
 3. Eğer bir ülkede üretilen mal başka yerde yeter miktarda yoksa veya zor temin edilebiliyorsa veya geçiş yolları seyr-ü seferi zorlaştırıyorsa, o ülkeye karşı da savaş meşru hale gelir.
 4. Başka herhangi bir sebeple hakem kararı ile mahkum olan bir devlet hakem kararlarının infazına imkan vermiyorsa yeni bir hakem kararı ile savaş ülkesi ilan edilebilir.

Savaş sonunda uygulanacak hükümler geçmişte yapılanları muhakeme etmek değildir. Geleceğe karşı tedbir almaktır. Savaşta şahsi kin veya intikam veya şahsi     garat     amacıyla hareket edenler olmuşsa komutan bunları cezalandırabilir. Barıştan sonra artık savaşla ilgili hiçbir suçlama veya muhakeme sözkonusu olamaz.

 

KÖLELİK

Bir ülke feth edildikten sonra uygulanacak hükümler cephe komutanı tarafından belirlenir.

 1. Savaşçıları affedip dışarıya çıkmalarına imkan verir. Topraklarını da iade edebilir.
 2. Savaşçıları affeder, topraklarını ganimet yapar. Ancak gidecek yerleri yoksa onları vatandaş olarak kabul eder.
 3. Halkı zımmi yapar, topraklarını haraç (askeri bedel) karşılığı kendilerine bırakır. Burada bedeli birlikte öderler.
 4. Halkı zımmi yapar, topraklarını savaşçılara bölüştürür. Halk toprakların kirasını haraç olarak savaşçılara öderler.
 5. Halkı esir eder ve topraklarını da ganimet yapar.

Köleler ganimet olarak savaşçılar arasında bölüştürülür. Aileler bunları vatandaş olarak yetiştirmeye başlarlar. Hâmiler kölelerin akrabaları olurlar. Kadınlar köle erkekleri ile evlenemezler. Erkekler baştan eş olarak kabul etmemişlerse yine evlenemezler. Köle eşlerin hukuku hür eşlerin hukuku gibidir. Hür kadınlar kendileri için çalıştıkları halde, köle kadın ve erkekler hâmilerinin mülkünde çalışır ve onlarla birlikte yaşarlar.

Mezun köleler hür gibi çalışır ve yaşarlar, hâmilerine bir aidat öderler.

Müsetemn    köleler ise aidatlarını bedellerine saydırarak doldurduklarında hür vatandaş olurlar. Bucak ve il bütçelerinin altıda biri bunların hür vatandaş olmaları için yardım yapılır. En az borcu kalanlardan başlanarak en çok köle hür vatandaş haline getirilir.

Haminin azat etmesiyle, hür bir yakınlının kölesi olmakla, hür bir çocuğun anası olmakla hâminin ölümünden sonra hür vatandaş hale gelirler.

Kölelerin çocukları azad edilinceye kadar köledirler. Kölelerin kişilikleri tamdır. Mülk de edinirler. Tüm tasarrufları geçerlidir. Sadece yaptıkları tasarruflar hâmilerini ilzam eder.

Soykırımı yoktur, kitleleri yurt dışı etme de yoktur.

İşçilik akdi serbesttir. Ancak taraflar her zaman akdi fesh edebilirler. Fiili zararların tazminini isteyebilirler. Müsbet akitler geçerlidir. Menfi akitler geçersizdir. Başkasının işini yapmayacaksın akdi bâtıldır ve köleliktir. Kimse kendi isteğiyle köle olamaz.

 

 

???   ???

 

BELGE HİZMETLERİ

Madde 17- Kişi başkasının evi dışında bucağında, diğer ocakların toprakları dışında bucağında, diğer bucak toprakları dışında ilinde, diğer il toprakları dışında ülkesinde ve diğer ülke toprakları dışında yeryüzünde istediği yerlerde dolaşma hakkına sahiptir. Diğer yerlere girebilmek için o yer sakinlerinden birinin zımnen de olsa konuğu olmak gerekir. Kişi kimin konuğu ise onun dayanışması içindedir.

Savunma yerleri bu hükümlerin dışındadır. Ancak nerede bulunduğunu tebliğ hizmetlisine bildirmekle yükümlüdür. Ulaşılabilir cep telefonu yeterlidir.

Herkesin kimlik kartı vardır. Kapılardan geçerken bu kart geçirilir ve kart üzerinde dolaştığı yerler de işlenir. Kişiye özel bir haber tebliğci aracılığı ile ulaştırılır. Bunun dışındaki tebliğler geçerli değildir.

 

Tebliğin Hükmü

Tebliğ kişinin hukukunu korumak için gereklidir. Kişi aleyhine bir dava ikame edilmesi halinde tebliğcisine duyurmak davanın açılması için yeterlidir. Hakemini seçmezse, tabii velisi hakemini seçer. Seçmemsi halinde diğer yakınlarına seçtirilir. Siyasî ve ilmî dayanışma ortaklıkları sorumlularının müdahil olma hakları vardır. Hakemler onlarla da istişare etmek ve görüşlerini almak durumundadırlar.

 

Zaman Aşırılık

Bir kimsenin savunmada ve iddiada zamanında yükümlülüğünü yerine getirmemesi resmi muameleleri ve davanın akışını durdurmaz. Ancak karar verilmeden önce gecikmiş yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde zamanında getirmiş gibi değerlendirilir.

 

Tebliğciye Bildirme

Bir kimsenin kendi tebliğcisine bir husus bildirmesi savunma bakımından karşı tarafa bildirilmiş sayılır. Talebi istihkak etmek için karşı tarafa ulaşmış olması şarttır. Karşı tarafın tebliğcisine ulaştıktan bir gün sonra karşı tarafa da ulaşmış olur.

 

Uyarı

Tebliğciler yanlış hareket ettiğini gördükleri kimseleri uyarırlar. Bu uyarıyı yazılı hale getirip tebliğcisine ulaştırırlar. Dosyalarına girer. Uyarılara rağmen yanlış hareket eden ve yanlışta ısrar eden kimseler bucak başkanlarına şikayet edilir. Bu şikayeti siyasi dayanışma üyelerinden biri yapar. Topluluğun huzurunu devamlı olarak ihlal eden kimse aleyhine siyasi dayanışma ortaklıkları tarafından hakemler nezdinde dava açılarak bucak geçici veya sürekli olarak sürülmesi hükmü alınabilir. Başkan sürebilir.

 

Uyarı Hizmeti

Uyarıcılar (tebliğciler) kişilerin yerine getirmeleri gereken işleri kompitüre yükler ve belli zamanlar içinde uyarırlar. Uyarıcılar kişilerin özel sekreterliğini yaparlar.

 

İşletmelerde Takip

İşletmelerde uyarıcılar işletmedeki işlerin seyrini bilgisayardan takip ederek aksama olması halinde uyarırlar. Kendi işleri ile ilgili bilgi işletmenin uyarıcılarından alırlar.

 

Aksaklık

Çalışmada veya yaşamada herhangi bir konuda aksaklık vuku bulduğu takdirde bunu ilgili dayanışma sorumluluğuna bildirirler. Ayrıca kişilere bir haber ulaştırılmasını isteyen kimse bunlar aracılığı ile ulaştırır.

 

Genel Duyuru

Dinî dayanışma sorumlularının tebliğ hizmetinden yararlanma yetkileri vardır. Uyarı hizmetlileri bu hizmeti yerine getirme ile yükümlüdürler. Bu hizmetin hacmi duyuru sayısı ile belirlenir. Toplam duyuru sayısı ilmî şûra tarafından belirlenir. Dinî şûra güçlerine göre bu sayıyı belirler.

Hizmetlilerin de bir duyuru hakları vardır. Hizmet edenler bunu takdirleri ile bölüştürürler.

 

Genel Duyuru Hakkı

Herkesin bir genel duyuru hakkı vardır. Bu haklar kişilere eşit olarak bölüştürülür. Bu haklar alınıp satılabilir. Duyurunun toplam miktarı uyarıcıların günde hepsi ile bir defa görüştüğü kabul edilir.

Günde on uyarı ile görevli kılınır. Bunlar mescitlerde yapılır. Haklar buna göre bölüştürülür.

 

 

BİLGİ HİZMETLERİ

Madde 18-

(Araştırma )

Her türlü bilgileri ve önerileri toplama ve bunları sayısal olarak ifade etme ve resimlerle tesbit etme araştırma hizmetine aittir. Yarışmaları araştırma hizmetleri tertip eder. Avam projelerle proje ihale dosyaları hazırlanmış olur. Proje ihale dosyalarında projenin ana hatları ve proje maliyetleri yer alır. Avam projelerde proje ihaleye girebilecek kimselerin ehliyetleri de yazılıdır. Yeryüzünün avam planlaması kıta, ülkelerin bölge, illerin ilçe ve bucakların semt araştırma hizmetlerince yapılır. Projelerin sıralanması meslekî şûra tarafından yapılır ve siyasî şûralar tarafından onaylanır.

İnsanlar bölüşerek kendilerine bir araştırma konusunu seçerler. Gökyüzünün bir bölgesi, gök cisimlerinden biri, yeryüzünün bir yerinde iklim değişmeleri, yer altı katmanları, filizlerden biri, elementlerden biri, cisimlerden biri, bitkilerden biri, hayvanlardan biri, yazılmış kitaplardan birini, topluluklardan birini, geliştirilmiş teknik araçlardan birini kendilerine araştırma konusu olarak seçerler. Bu çalışmalar araştırma vakıflarınca değerlendirilir. Katkıları nisbetinde bir gelir sağlanır.

 

Sınıflandırma

Bu araştırma konuları ve elde ettikleri sonuçlar araştırma temsilcisine verilir. Araştırma görevlileri bunları sınıflandırır. Danışmanlar araştırmaları projelendirir. Kıta araştırmacıları bunlar üzerinde çalışarak elde edilen sonuçlar arasındaki bağları bulur.

 

Buluşlar

İnsanların aklına gelen fikirleri öneri haline getirip araştırma temsilcisine sunarlar. Araştırma temsilcileri bunları sınıflandırır. İlmî dayanışma sorumlularına sunar. Sorumlular bunları sıralarlar. Bu hususta yapılmış tahsisatı bunlara bölüştürürler. Her yıl yapılan bu bölüştürmeye eski buluşlar da devreye sokulur. Böylece değerli buluşlar sonraki yıllarda da değerlendirilmiş olur.

 

Yarışmalar

Buluşlar konu alınarak ön proje yarışmaları tertiplenerek araştırma yaptırılır. Araştırma konusunu, çerçevesini, katılma şartların ve ödülü finanse eden şûra üyeleri veya gönüllü finansör seçer. İsteyenler yarışmaya katılırlar. Yarışma sonuçları araştırma hizmeti tarafından çoğaltılarak yarışmacılara ulaştırılır. Yarışmacılar kendilerine göre sıralarlar. Yarışa konan ödülün beşte ikisi telifteki derecelere, diğer yarısı takdirdeki derecelere göre yarışmaya katılanlara bölüştürülür.

 

Ön Proje

Telif birincisi ile takdir birincisi kendilerine bir baş seçerek birleştirme komitesini oluştururlar. Bu komite yarışmaların tümünü değerlendirerek ön proje hazırlarlar. Ön proje ihale dosyasıdır.

Ne yapılacağını ve keşfi içerir. Projenin müellifi proje sorumlusudur. Ödülün beşte birinin yarısı ona aittir. Katılmış olsa bile yarışmadan pay almaz. Diğer yarısı telif ve takdir birinciler arasında bölüşülür. Ayrıca birincilik paylarını da alırlar.

 

Proje İhalesi

Şûra üyeleri araştırma faslından yarışma ön projeleri ihale edilir. Hazırlanan proje uygulayıcılara karşılıksız sunulur. Şûra üyeleri araştırma tahsisatından araştırma projesi uygulama imalatı ihale edilir. Sonuç müteşebbislerin yararına sokulur. Araştırma projelerini seçip kendi imkanları ile deneyenlere başarıları nisbetinde ödül dağıtılır. Bunları şura üyeleri derecelendirir.

 

Konuların Seçilmesi

Mevzuatın hazırlanması, ilmi veya sanat eserlerinin hazırlanması, kentlerin oluşturulması, yasaların yapılması, araştırma konularının, hobi konularının tesbiti hep yarışma, ön proje, proje, deneme uygulaması yolları ile belirlenir. Kişiler hobi konularını bu listeden seçerler. Araştırma yönetmeliği her konu için yarışma yoluyla belirlenir. Böylece araştırmacılar arasında birlik ve dayanışma sağlanır.

 

Telif Hakları

Bilgi, teknik, sanat gibi madde ve enerji dışında kalan zihni değerlerden başkalarının yararlanması engellenemez. Bunları üretenler kamudan haklarını alırlar. Kamu da bunlardan yararlanarak üretenlerden ürün başına Genel Hizmet Payını alarak hakkını almış olur. Kullananlar aleyhine hiçbir dava ikame edilemez.

 

Firma Adları

Firmalar ve mamuller kodlanır. Aynı vasıftaki mallar aynı mal kodunu alırlar. Bunları herkes kullanır. Ek kod konamaz. Firmaların da kodları vardır. Mallar üzerinde firma kodları da konur. Bu kodları başkaları kullanamaz. Tazminata mahkum olur.

 

Destek

Hobilerin araştırmalarında gerekli araçlar araştırma projelerinde belirlenir ve bunlar araştırma vakıflarınca sağlanır. Gerekli bilgiler de araştırma hizmetlileri tarafından temin edilir.

 

Bütçe (Araştırma Kuponları)

Araştırma projelerinde hizmetlerin değerleri belirlenir. Araştırma hizmeti verenlere belirlenmiş veya ilmî şûra üyelerinin takdirleri ile bir pay verilir. Araştırma kamu bütçelerinin tahsisinden, vakıf gelirlerinden, bağış yapanlardan, özel katkıda bulunanlardan gelen araştırma gelirleri ile toplanan meblağlar o zamana kadar yapılan katkıların toplamına bölünerek payın değeri bulunur, isteyen bunu çeker, isteyen geleceğe saklar.

 

 

HAM MADDE AMBARLARI

Madde 19- Semtlerde ambar hizmetlileri bulunur. Tesbit hizmetlileri tarafından ölçülüp damgalanan mallar ambar hizmetlileri tarafından teslim alınır. Bunlara teslim makbuzu verilir. Mallar taşıma hizmeti tarafından ilçe merkezindeki ambara teslim edilir. İlçe merkezindeki alınan bu mallar tasnif edilir, ambalajlanır, etiketlenir, damgalanır ve bölge ambarlarına gönderilir. Bölge ambarlarından alınan ham madde oralardaki fabrikaların ilk maddesi olur. Mamul hale gelir ve ambarlara konur. Mamul mal olarak diğer bölgelere ve kıta merkezlerine gönderilir. Oralardan da diğer kıtalara dağıtılır. Diğer ülkelere dağıtılır.

Her ilçede mağazalar ve bu mağazaların ambarları bulunur. Mağazalar malları teşhir ederler. Mallar müşteriye ocaklarında teslim edilir. Ocakların ham madde olarak kullandıkları mamul maddeler de mağazalardan geçerek semtlerdeki ambarlara teslim edilir.

Bölge merkezlerinde toptan mağazalar bulunur. Orada perakende satışı yapılmaz. Sadece halk gezer ve çeşitli mallar oralarda teşhir edilmiş olur.

Kıta merkezlerinde mağaza kentleri bulunur.

 

Standart Mağazalar

Mallar uluslar arası kodlarla kodlanır. Raflar kodlara göre yerleştirilir. Semtler kodlara göre oluşturulur. Mağazalar birbirine benzer. Kıta mağazaları insanlık standartları içinde, bölge mağazaları ülke standartları içinde, ilçe mağazaları il standartları içinde inşa edilir. Semt rafları bucak standartları içinde sıralanır. Bu standartları proje hizmetleri yapar.

Ambarlara giren mallar tanımlanmış mallardır. Ambarlara giren mallar genel hizmetin garantisindedir. Sahiplerine belge verilir. Mal standart ise senet, mal standart değilse özel mukavele ile verilmiş ise makbuz verilir.

Mal sahibine verilen senette gösterilen miktar ambara giren miktar olmayıp bütün hizmet payları ve ambar koruma payları düşüldükten sonra kendisine veya hamiline teslim edilecek miktar gösterilir.

 

Standart Olmayan Mallarda Hizmet Payı

Standart olmayan malın ambar ve diğer masrafları ambara girerken peşin alınır ve sonuna kadar muhafaza edilir. Kira payı zamanla artmaz. En son onu kullanacak kimseye verilmek üzere ambardan geri verilir.

Zamanla bozulacak mallar ancak selem esasına göre verilir. Selemde gösterilen teslim yerine ulaştırılır.

Uygun muhafaza edildiğinde muhafaza edilen mallar ambar makbuzu ile ambara alınabilir. Bozulması ambar dayanışması içinde tazmin olunur.

Senetler ve makbuzlar kasalarda alınır ve satılır. Ticaret senet ve makbuzlarda yapılırsa kamu tarafından garantilidir ve kredilendirilir. Doğrudan mal üzerinde ticaret serbesttir. Kamu garantisi yoktur, kredilendirilmez ve vergilendirilmez.

Mala-mal mağazalarına gelen malları tüccar ortaklar değiştirme senedi ile alırlar. Fiyat serbest pazarlıkla, alıcı tüccarla satıcı arasında belirlenir. Değiştirme senedi ile mala-mal mağazalarından istedikleri şeyi satın alabilirler.

Mağazaya satılan malların %2.5’ğu taşıma, %4’ü tezgah, %4’ü kira, %2’si genel hizmet ve %5’i sermaye payı olarak ayrılır. Günlük sermaye payı o günkü sermayeye bölünerek sermayenin günlük kazancı bulunur. Nakde kâr olarak ilave edilir. Malların fiyatları ise o nisbette düşürülür. Bu nisbetler tamamlayıcı hükümlerdendir.

Mala-mal mağazalarında konsinye satışlar da yapılabilir. Sahibi malını %20’yi vermeden alıp götürebilir. Kendisi satıldıkça bedelini alır. Sermaye payından sipariş verenler de yararlanır.

Halka yıl başında kişi başına yaşama buğday parasından yaşama kredisi verilir. Halk bu krediyi mağazalara sipariş vermekte kullanırlar. Mağazalar aldıkları siparişleri tüccara sipariş verirler. Tüccarlar aldıkları siparişlerin kredisi ile üreticilere sipariş verirler. Üreticiler sipariş aldıkları kredileri çalıştıracakları işçilere verirler. Bir kısmı ile de ham madde siparişinde kullanırlar. Sonunda onlarınki de işçilere gider. Üreticiler malları ambarlara teslim ederek senet veya makbuz alırlar. Bunu tüccara verirler. Tüccar bunun bir kısmını mağazalara vererek borcunu kapatır. Bir kısmı ile ambardan mal çekerek ihraç eder. Karşılığında ithal ettiği mal karşılığı aldığı senetleri mağazalara vererek borçlarını kapatır. Mağazalar ambardan çektikleri malları kişilere teslim ederek siparişleri tamamlarlar.

Ticaret para artırarak değil mal artırarak yapılır. Ücret ve kiralar, vergiler hep mal senetleri ile ödenir. Ambar hizmeti veren ambardaki çalışmaları ile mağazadaki tezgahlardır. Tüccarlar ise halk sektörüdür.

Selem malları evlere teslim şartı ile alınma şartı ile alınmış ise evin ocağına %5 pay verilir. Bunun yarısı ocak geliri olur, yarısı da ocak yöneticisinin ücreti olur. Eve teslim şartı koşulmamışsa, o ilçenin bütün ocaklarına bu pay nüfus sayısınca bölünür.

 

KASA HİZMETLERİ

YAŞAMA KREDİSİ

Madde 20- Yeryüzü insanlığındır. Herkesin kira payından yaşama hakkı vardır. Banka kişi başına yılda bir ton olmak üzere buğday parasını çıkarır. Halka eşit miktarda kredi olarak verir. Halk bu para ile selem senedini veya hisse senedini alır. Borcunu sosyal payından veya çalışarak emeğinin ücretinden kapatır. Kapatmayanlar, hacredilir. Kendilerine sosyal pay istihkakından sonra ücret çalıştıktan sonra günlük olarak verilir. Ertesi yıl geri dönmeyen buğday senedi kadar az buğday senedi çıkarıp bölüştürür.

 

İflâs

Borcunu ödeyemeyenler alacaklıların talebi ile hakemlerce hacrolunur. Müflisler borçlanma ehliyetini kaybederler. Taşınmazlar rehn edilmiş olur. Diğer mallarına ve gelirlerine el konmaz. Borcunu kapatanın itibarı iade edilir. Bucak bütçesinin 12’de biri, il bütçesinin de 24’te biri müflislerin itibarını iade için harcanır. Harcama en az borcu olandan başlanır.

 

Çalışma Kredisi

Yeryüzü insanlığındır. Herkesin tabii imkanlardan yararlanarak üretme hakkı vardır. Yaşama kredisinin tamamını iade edenler çalışma kredisini alırlar. Banka kamu toprakları karşılığı toprak senedi çıkarır. Ülke içinde resmi ücret kamu topraklarının ülke nüfusunun yaş toplamına bölünür, yıllık ortalama bulunur, bu da 2000’e bölünerek saatlik ortalama, bu da 500’e bölünerek derece saatlik metrekare olarak net resmi ücret ortaya çıkar.

Kamu topraklarından bu miktarda toprak alma hakkını kazanır. Yaşam kredisinin 350’de biri ile kendi günlük resmi ücreti kadar kredi alırlar. Selem siparişleri ve çalışma kredisi ile değiştirilmeleri yıl sonuna kadar sürer.

Çalışma kredileri ile isteyenler mal üreten işyerleri ile anlaşır, karşılığında işletme senedini alırlar. İsterlerse malzeme üreten yerlerle anlaşır, karşılığında mal senedini satın alırlar, isterlerse inşaat müteahhitleri ile anlaşır, karşılığında toprak parasını alırlar. Bunları değerlendirerek borçlarını kapatırlar.

 

İşletme Kredisi

Her işletme özel işletme senedini çıkarır. İşetmeye giren bütün kira, bedel, ücret ve kamu payları işletme senedi ile ödenir. İşletmeden çıkan mamul, hizmet, menfaat ve kazançlar işletme senetleri ile satılır. İşletme senetleri kasada işletmenin cinsine göre buğday, demir, toprak senetleri ile değiştirilir. İşletmelere işletme senetlerini bankalar kredi olarak verirler. İşletme senetlerinin alınıp satılması için bankalar işletmelere nakit olarak kredi verirler.

 

a) Ticari Krediler:

Tüccarlara, üretim yerleri hisse senetlerini rehn ederek selem, mesken hisse senetlerini rehn ederek malzeme senetlerini mesleki dayanışma ortaklığının güvencesinde kredi olarak alırlar. Selem senedini satarak buğday, malzeme senedini satarak demir parasını elde ederler. Bu paraları ile başka selem veya malzeme senetlerini satın alarak ticaret yaparlar. Buğday veya demir senetlerini altın para ile değiştirip döviz elde ederler, dövizi altın paraya çevirebilirler. Dış ticaret yaparlar. Tüccarlar sermayelerinin kırkta birini her yıl kamu payı olarak öderler. Geçmiş yılda ödedikleri kamu payının kırk katını bu yıl kredi olarak alırlar.

 

b) Üretim Kredisi:

Tüketim işyerine işletme mülkiyeti ile sahip olma, yeter sayı ve kalitede çalışacak işçi ortak bulma, karşılığında bir taşınmazı ipotek gösterme ve bir mesleki dayanışma ortaklığından güvence alma şartları ile üretim yerlerine tüccarlardan selem senetlerini satın alır ve mal borçlanırlar. Malları ambara teslim etmekle borçtan kurtulurlar. Üretici işletmeciler elde ettikleri selem senedine karşılık genel hizmet paylarını, tesis kira paylarını ve mağaza ve tüccar paylarını, ambar muhafaza paylarını ilave ederek daha fazla mal teslim etmekle ibra olunurlar. Aracı kârı pazarlıklarla, diğer paylar ise sözleşme ile belirlenmiştir. Üretim kredisi bir işletmenin işletme mülkiyetine sahip olabilmek için o işletmenin büyüklüğünden daha yüksek işletme ehliyetine sahip olmak gerekir. Kamuya sağladıkları gelirlere göre işyerinin, işletme sorumlusunun ve orada çalışanların kredi kapasiteleri artar. İşin zamanından önce teslimi ile kredi limiti artar, geç teslimi ile kredi limiti azalır. Bu artma ve eksilme nisbetleri mesleki şûralar tarafından belirlenir.

 

Ambar Kredisi

Üretilen mallar o malların muhafaza edilebileceği ambarlara veya mağazalara teslim edilir. Ambarlara kapasitelerine göre malları terslim alıp karşılığında belge verme ve malları teslim edip belge veya       verme yetkisi verilmiştir. Ambarcının ücret, ambarın kira payları ambar veya senet sözleşmelerinde yazılıdır. Bu pay fazla mal almak suretiyle sağlanır, verilirken belgede yazılan verilir. Ambarlardaki kayıplar dayanışma ortaklıklarınca karşılanır. Önce ambarlar arasında dayanışma gerçekleşir.

 

Taşıma Kredileri

Taşıma aracı ve ehliyeti olan kimseler aracın yüklenebileceği malın değeri kadar bir krediye sahiptirler. Taşıma açık ihalelerle yapılır. Taahhütlerini erken yerine getirmekle kredileri artar, geciktirmekle kredileri azalır.

 

Malzeme Kredisi

İnşaat veya dayanıklı malların imalatında kullanılacak dayanıklı malları ambarlarda depolayanlar çift anahtarla kilitlenerek rehn alınır. Buna karşılık demir para kredi olarak verilir. Bu mamullerin kredi fiyatları resmi fiyatlarının %80’idir. Bunlar inşaata resmi fiyatlarla ve toprak senedi ile satılır. Maliyet demir senedi ile hesaplanır. Resmi fiyatlar mal stoklarına göre belirlenir. Malzeme alıp satan mağazalar bu krediden yararlanırlar. Güvence göstermeleri şartıyla ambardan mağazaya geçilir.

 

İnşaat Kredisi

İnşaat yapacak müteahhitlere yıl içinde yapabilecekleri toplam inşaatı belirleyen kredi verilir. Bu krediyi parça parça kullanabildikleri gibi diğer müteahhitlerle de birleşerek birlikte de kullanabilirler. İnşaat kredisini kullanabilmeleri için resmi ücretle çalışacak işçileri bulmaları gerekir. İşi zamanında bitirip bitirememelerine göre kredi limitleri artar veya eksilir. Müteahhitler inşaat ihalesinde gösterilen pay alırlar. Bu pay toprak parası ile ödenir. Plan ve projeler hazırlanır ve keşif yapılır. İhale proje bedeli üzerinden değil, müteahhit payı üzerinden yapılır. Artıp eksiltme müteahhit tarafından değil, ihale eden tarafından yapılır. Satışta zamanla azaltılır, alışta zamanla çoğaltılır. İlk defa taahhüt edene ihale edilmiş olur. İhaleye müteahhitlik kredisi ile girilir. İhale eden firma belge veremez. Taahhüdü reddedemez. Hisse senetlerinin satılması o miktarda kredi çözülmüş olur. Hisse senetleri inşaat başladıktan sonra bitmeden de satılabilir. Hisse senetlerinin değerleri satış sırasına göre yükseltilir. İadelerde düşürülür. Müteahhit satılmış senetlerden gelen meblağı da kredisine ilave eder. Ancak iade sözkonusu olunca inşaattan önce onların nakitleri iade edilir.

 

Vakıf İşletme Kredileri

Vakıflar taşınmazlardan oluşur. Ancak ham madde stokları da taşınmazların mütemmim cüz’üdür. Hizmetler ve istihkaklar kuponlarla dağıtılır. Kuponlar kasalarda nakit alınıp satılır. Bunun için gerekli nakit kredi olarak vakfa verilir. Vakıf işletmeleri gelirlerin önce vakıf tesislerini vasıfları ile korunmak için harcanır, artan miktar vakıf amacına harcanır. Kasadaki nakit karşılığı vakfın altını rehn olarak alınır.

 

Hizmet Kredileri

Bir genel hizmetlinin hizmetlerini yapabilmesi için ilgili vakıfların imkanlarından yararlanma hakkı vardır. İmkanları bizzat kendisi kullanır. İmkanların eline verilmesi için gerekli kredi kendisine tanınır. Mutemetler, yedieminler böyle kredilerle çalışırlar

 

Kredileşme Kredileri

Herkesin mevduatı nisbetinde istikraz hakkı vardır. Maddi teminat göstermelidir. Dayanışma güvencesi olmalıdır. Mevduat nakit veya hamiline yazılmış senetler karşılığı olur. Kredileşme değerleri ile kredileşme sağlanır. Kredileşme değerleri kasa stokları ile belirlenir. Krediler o günkü kredi değerleri ile değerlendirilir. Ambarda mevcut mal karşılığı verilen senetler de mevduata konu olur. Kredinin hakkı kredi almadır. Faiz meşru değildir. Kamu onu korumaz. Yasak da değildir.

 

Bölüşme

Ortak değerler takdir edilerek birleştirilir. Miras gibi birleşik değerler de olabilir. Herkese pay belgesi verilir. Bu pay belgesi ile ortak mallar satın alınır. Stoklardaki azalma nisbetlerine göre fiyatlar belirlenerek bölüşülür. Bu bölüşmeyi yapacak kişiye mallar teslim edilir. Bu kendisine tanınan kredi ile olur.

 

Altın Kredisi

Kuyumculara maddi teminat ve dayanışma güvencesi göstermek şartı ile altın parası kredi olarak verilir. Bununla altın satın alır ve meskük altın verirler. Meskük altın bire bir değiştirilir. Bu altınların değerlendirilmesi ile elde edilen kazançlar kuyumculara aittir.

 

Kasa Kredileri

Kasalarda altın para ile  toprak, demir, buğday paraları ile yabancı paralar ve işletme alınıp satılır. Bunun için kasaya belli miktarda altın para ve karşısında belli miktarda diğer para konur. Başlangıçtaki kur tahminen tesbit edilir. Kasada altın para artarsa diğer paranın değeri yükseltilir, azalırsa düşürülür, bütün arz ve talep karşılanır. Alış ve satış arasında fark konmaz. O anda neye alınıyorsa ona satılır.

 

Hesap Kartları

Herkeste hesap kartı bulunur. Makinelerde borcun kodu ve miktarı yazılır. Kartlar borç ve alacak taraflarına konur. Kişiler birlikte parmakları ile bastıklarında birinin borcuna, diğerinin alacağına ilave etmiş olur. Bu makinelerin icmalleri hafta sonunda merkez bilgisayarlara verilir ve merkez bilgisayarlara geçilir. Kredileri biten kartlar işlem yapmaz. İstenirse kayda geçilebilir.

 

 

YARGI HİZMETLERİ

SÖZLEŞMELERİN TESCİLİ

Toplu Sözleşmeler

Madde 21- Bucak ve ocaklarda alınan kararlar ile dayanışma ortaklıklarınca yapılan sözleşmeler mevzuatı oluşturur. İlçelerdeki tescil hizmetlileri tarafından kayda alınır. Bunlar toplu sözleşmelerdir.

 

Özel Sözleşmeler

Herhangi iki kişi arasında yapılmış ve sadece kendilerini bağlayan sözleşmeler özel sözleşmelerdir. Özel sözleşmelerde geçmeyen hususlarda özelde dayanışmasının, kamuda bucağının hükümleri geçerlidir.

 

Zımnî Sözleşmeler

Komşuluk, yakınlık dolayısıyla doğan haklarda komşu olmakla, doğmakla zımnen yapılmış olur. Emek ise kişiliğin gereği haktır. Bu sözleşmelerin ifadesi başkanların ve hakemlerin kararları ile belirlenir.

 

Sözleşmelerin Dili

Her ulusun bir dili vardır. Hukuk dili hakemlerin kararları ile ortaya çıkar. Sözleşmeleri halk konuşma dilleri ile yaparlar. Tescil hizmetlileri onları hukuk diline çevirirler. Semtin tescil temsilcileri konuşma dili ile yapılan sözleşmeleri tescil görevlileri hukuk diline çevirir ve tanıklara verirler. Sözleşmeler tarafların ve şahitlerin dosyalarında saklanır. Danışmanlar tip sözleşmeler hazırlarlar. Araştırmacılar toplu sözleşmeleri hazırlarlar.

 

Sözleşme Hizmetlisi

Sözleşmeler karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirler. İcap veya teklif kim tarafından gelirse gelsin sözleşme tamamlandığında iki tarafını eşit şekilde bağlar. Taraflar sözleşmenin emrindedirler. Sözleşmelerin yorumu hakemlere aittir.

 

Hâmiline Yazılmış İcaplar

Kişiler tek taraflı icaplarda bulunabilir ve bunların sayısını sınırlı tutar. İlk kabul edenle sözleşmeler akdedilmiş olur. Kabul etmiş olduğu zimmet muhasebesinde görülür.

 

Muhasebeleştirilmesi

Tescil hizmetlileri tarafından hukuki dile çevrilmiş sözleşmeler zimmet veya envanter muhasipleri tarafından hesap diline çevrilir ve bilgisayarlara geçirilir.

 

Yanlışlıklar

Konuşma dili ile yazılan sözleşmeler hukuk diline çevrilirken, hukuk diline çevrilen sözleşmeler muhasebeleştirilirken bir hata ortaya çıkarsa haftanın içinde tek taraflı olarak düzeltilir ve eskisi iptal edilir. Hafta içinde düzeltilemezse yıl içinde iki tarafın hizmetlilerinin anlaşması ile düzeltilebilir. Yıl bittikten sonraki düzeltmeler ancak hakem kararları ile yapılabilir.

 

Uyarı Kayıtları

Birinin doğması veya ölmesi, yerini değiştirmesi, görevlendirilmesi gibi değişiklikler sebebiyle başka kişilerde meydana gelen hak ve yükümlülük değişmeleri uyarı hizmetlilerinin uyarıları ile kayda geçirilir.

 

Beyanlar

Cevap şeklinde de olsa tek taraflı beyanlar da tescil edilebilir.

 

 

TESBİT HİZMETLERİ

 

Sözleşmeye Dayalı İş

Bir malın piyasaya arz edilebilmesi için sözleşmeye dayanması gerekir. Malın tanımlanmış projesinin yapılmış olması gerekir. Bu sözleşme tek taraflı tanzim edilmiş olabilir. Tescil olacakları kayda alır. Tesbit ise olmuşları kayda alır. Tescil zihnî, tesbit maddî oluşları belirler. Tahkikat bu kayıtlara dayandırılır.

 

Tesbit Hizmeti

Madde 22- Malın sözleşmeye uyup uymadığını kontrol hizmeti tesbit eder. Kontrol edildikten sonra mal ambalajlanır ve damgalanır. Malın sözleşmeye uymaması halinde sorumluluk damgalayana aittir. Dayanışma ortaklığı tazmin eder.

 

Aracıların Sorumsuzluğu

Kontrol edilip damgalanmış mal değişik ambar veya kişiler tarafından alınmış ve satılmış olabilir, ambardan ambara nakledilmiş olabilir. Mali sorumluluk doğrudan kontrol hizmetlisine aittir. Aracılar onu olduğu gibi nakletmekle sorumludurlar.

 

Tesbit Kaideleri

Projede kontrol edilecek hususlar belirlenmiştir. Kontrol araçları ve toleransları, kontrol usulleri bellidir. Kontroller onu belirtirler. Belli değilse kendileri neleri kontrol etmişlerse yazılı olarak belli ederler, ondan sorumlu olurlar.

 

Tanıkların Şehadeti

Bir malın bozuk çıkması halinde bunun tesbiti kontrol etmeyi bilen tanıklar tarafından yapılır. Bunlar şehadeti ile hakemlerce belirlenir.

 

Üreticilerin Sorumluluğu

Üretici ürettiği malı kontrollere kabul ettirdikten sonra kendi sorumluluğu sona erer. Ancak kontrol beyanına dayanarak kabul ettiği kısımlar olursa, kontrol bu hususlarda üreticiye rücu edebilir.

 

Üreticinin Beyanı

Üretici kontrole beyan eder, kontrol da bunu kabul ederse üretici kontrole karşı sorumlu olur. Yanlış beyanda bulunan üreticilerden bu beyan hakkı hakemler kararı ile alınır.

 

Temsilciler

Malı kontrol temsilcileri alır, cihazlarda kontrol eder ve ambalajlayıp damgalarlar. Sorumluluk ilçedeki hizmet görevlisine aittir. Temsilciye rücu hakkı vardır. Ancak bir daha ona temsilcilik yaptıramaz.

 

Görüntü Tesbiti

İleride kullanılmak amacı ile herhangi bir şeyin tek taraflı görüntü tesbiti de yaptırılabilir.

 

 

TAHKİK HİZMETLERİ

Sosyal İşler

Madde 23- Dinî şûra sağlık ve yayın hizmetlerinden aldığı istekler doğrultusunda tesbitler yaptırarak uyarı hizmetleri aracılığı ile ihtiyaçların neler olduğunu araştırmaya bildirir. Araştırma ihtiyaçların çözüm yollarını üreterek ilmî şûraya iletir. İlmî şûra planlama aracılığı ile çözümleri üretir ve basın hizmetleri aracılığı ile duyurur. Tescil hizmetleri bunu sözleşmeler haline getirir. Meslekî dayanışma bakım ve ulaşım hizmetleri aracılığı ile üretim yapar ve kontrolden sonra mallar ambara girmiş olur. Banka ürünün hak sahiplerini belirler ve herkes hakkını almış olur. Bu arada haksızlığa uğrayanlar soruşturmaya hakemlere başvurarak mağduriyetlerini gidermeyi isterler. Mahkemeler soruşturmacıların tanıklıklarına dayanarak hüküm verirler. Hakem karaları haberleşme yoluyla duyurulur. Hakem kararlarına uymayanlara siyasi şûra cebri icar uygular.

 

Soruşturma

Soruşturma sözleşmelerle doğan hak ve vecibelerin yerine getirip getirilmediğini, hizmetlilerin hizmetleri yapıp yapmadığını tesbit eden bir hizmettir. Geçmişte cereyan edip ihtilaf konusu olan olayları tahkik eder. Hakemler kendileri soruşturma yapamazlar. Soruşturmacıların şehadetine göre hüküm verirler.

 

Sözlü Soruşturma

Önce sözlü soruşturma yapılır. Soruşturmacı sanık ve tanıkların ayağına giderek bilgilerine başvurur. İşlerini aksatmadan, zor kullanmadan soruşturmasını yürüten soruşturmacı kayıt cihazları ile tesbitler yapar.

 

Yazılı Soruşturma

Sözlü soruşturmada elde ettiği bilgileri yazılı olarak cevaplamaları için yazılı soruları kendilerine gönderir. Tanık ve sanıklar bu yazılı sorulara cevap vermek durumundadırlar.

Soruşturmacı bu yazılı cevaplara dayanarak kesin kanaate varmış olursa soruşturmasını durdurur ve tanıklığa hazır olduğunu talip olana bildirir.

 

Duruşmalı Soruşturma

Kendisi ile görüşmeyi kabul etmeyen veya yazılı cevap vermeyen veya cevapları çelişkili ve muğlak olan kimselerin duruşmalı soruşturmaya davet edilmesini bucak başkanından talep eder. Bucak başkanı uygun bulursa tanık veya sanığı duruşmalı soruşturmaya çağırır. Duruşmalı soruşturmada kişiye herkesin önünde sorular sorulur ve cevap istenir. Soruları cevapsız bırakması veya çelişkili olması hallerinde bir baskı uygulanmaz. Soruşturmacı bu davranışlarından elde ettiği kanaate göre kanaat edinirse tanıklık yapar.

 

Karakol Soruşturması

Soruşturmacı bir tanığın veya sanığın bildiğini gizlediğine, mesela cinayet silahının yerini göstermediğine kanaat getirir ve bunu belirtmesi halinde ülke için tehlike teşkil eden bir sorunun çözüleceğine kanaat getirirse hakemlere başvurup karakol soruşturmasına karar aldırabilir. Karakol soruşturmasında kişiye kalıcı etki bırakmayan zor uygulanabilir. Sonunda söylemiş olsun veya olmasın, bu eziyetin tazminatı ödenir. Eziyetin karşılığı ceza hukukunda belirtilen tazminattır.

 

Belgelerin Gizliliği

Soruşturma esnasında elde edilen tüm belge ve bilgiler gizli olup sadece hakemlere gösterilir. Hakemler soruşturma şekline bakarak şehadetini kabul veya reddederler. Belgenin içeriği üzerinde mütalaa yürütemezler. Soruşturmacı bu belgeleri ileride lehine veya aleyhine açılacak davalarda daha üst soruşturmacılara delil olarak sunar.

 

Şehadetin Reddi

Şehadeti reddedilen soruşturmacı siyasi dayanışma üyesinin talebi ile reddeden hakemler aleyhine dava ikame edip tazminat isteyebilir. Şehadeti kabul edilen soruşturmacıya dayanılarak hakemler karar verir. Soruşturmacılar aleyhine dava ikame edilir. Başka soruşturmacıların şehadeti ile soruşturmacı mahkum olursa dayanışma ortaklığı tazmin eder. Dava bozulmaz.

 

Şehadet Nisabı

Hasmı olmayan davalarda bir soruşturmacının, hasmı olan hukuk davalarında iki soruşturmacının, ceza davalarında dört soruşturmacının şehadeti ile hükmolunur. İlçedeki bütün soruşturmacıların şehadeti ile mahkeme kararı iptal edilebilir.

 

Soruşturmada Temsilciler

Soruşturmada soruşturma temsilcileri eliyle yürütülebilir. Temsilciler elde ettikleri bilgi ve belgeleri soruşturmacılara verirler. Kendilerine saklayamaz ve açıklayamazlar.

Soruşturma tekniğinde danışmanlık yapmak üzere bölgedeki danışmanlar soruşturma mahalline gelirler.

Soruşturma yöntemleri soruşturma araştırmacıları tarafından belirlenir.

 

Soruşturma Konuları

Kişi kendi soruşturmacısına istediği konuyu soruşturabilir ve doğru bilgi edinir. Tanıklık eden soruşturmacının belirlenmesi hukuk davalarında dinî dayanışma sorumlusu, ceza davalarında siyasi dayanışma sorumlusu görevlendirir.

 

Soruşturma Ücretleri

Soruşturmacılar hizmet verdikleri işletmelerden ve kişilerden dolayı paylarını alırlar. Payların yarısı ortak hesapta toplanır ve siyasî ve dinî şûra üyelerinin emrine verirler. Onlar bunu istedikleri konularda değerlendirirler. Soruşturma hizmeti ücreti taraflarca yüklenemez. Hukuk davalarının soruşturmasını da kamu yapmak zorundadır.

 

Soruşturma Ödülü

Siyasî ve dinî dayanışma sorumluları soruşturma tahsisatının bir kısmını soruşturma ödülüne ayırırlar. Yıl içinde soruşturma yapıp en önemli konuları ortaya koyan soruşturmacılar sıralanır ve derecelerine göre ödül bölüştürülür. Bu ödül geçmiş son beş yılı ve on yılını da içerebilir.

 

Özel Soruşturma

Ücretleri kendileri tarafından verilmek şartı ile özel soruşturma da yaptırılabilir. Bu takdirde soruşturmacıların sorumlulukları aynıdır. Soruşturmacı tarafsız olayı olduğu gibi tesbit edip beyan etme durumundadır. Kesin kanaatleri ile hareket edecektir. Hatalı çıkması halinde dayanışma ortaklığı tazmin eder. Kastın sübutu halinde ehliyet düşürülür ve kısas uygulanır.

 

Soruşturma Yetkileri

Sözlü ve yazılı soruşturma her soruşturma görevlisi tarafından yapılabilir. Yüksek ehliyetlilerin duruşmalı soruşturmasını ancak yüksek soruşturmacılar yapabilir. Orta ehliyetlilerin karakol soruşturmasını yüksek, yüksek ehliyetlilerin karakol soruşturmasını üstün soruşturmacılar yapabilir. Üstün ehliyetlilerin duruşmalı soruşturmasını üstün soruşturmacılar yapabilir. Üstün ehliyetlilerin karakol soruşturması yapılamaz.

 

Şehadet Yetkileri

Yüksek ehliyetliler aleyhine yüksek, üstün ehliyetliler aleyhine üstün ehliyetliler şehadet ederler.

 

 

HAKEMLER

Danışmanlık

Madde 24- Her işletmenin ve her kişinin danışman hakemi vardır. Yapacağı işleri temsilcisine danışır. Temsilci görevliden aldığı teminatlı fetvayı iletir. Çözemediği sorunları bölgedeki danışmanlarına danışır. O da çözemezse, kıta merkezindeki araştırmacı hakemlere danışırlar.

 

İhtilâf Halleri

İhtilâf hâlinde dâvacının hakemi dâvacının hakemi ile buluşup tarafları uzlaştırırlar. Böylece dâva masrafsız biter. Hakemler anlaşamazlarsa dâva tarafların seçecekleri hakemlere gider. Bu hakemler de kendilerine baş hakem seçerler. Dâvalının hakemini dâvalı seçer. Dâvalı seçmezse hakemi seçer, hakemi de seçmezse ceza dâvalarında dâvalının siyasî, hukuk dâvalarında ilmî dayanışma sorumlusu seçer. Bu da mümkün olmazsa dâvalının seçilmiş hakemi seçer.

 

Hakem Hakları

Hakemler ücretlerini danışman oldukları işletmelerden alırlar. Bunun yarısını dâvalar fonuna, diğer yarısını danışmanın fonuna ayırırlar. Danışma fonunun yarısını kuruluş merkezlerinde toplarlar, hizmet verdikleri kişiler sayısınca bölüşürler. Dâva fonunda toplanan hakemlik payları ilmî ve dinî dayanışma sorumlularına güçlerine göre bölüştürülür. Bunlar bunu dâva hakemlerine bölüştürürler. Böylece hakemler ücretlerini hizmet verdikleri işletmelerden, hizmet verdikleri kişilerden ve baktıkları dâvalardan alırlar.

 

Baş Hakem

Baş hakemi tarafların hakemleri seçer. Hakemler baş hakemde anlaşamazlarsa hakemlikleri düşer. O dâvada hakem olamazlar. Senede üç defa hakemlikleri düşen hakemler bir daha hakemlik mesleğini icra edemezler.

 

Hakemlikte Tek Dâva

Bir konuda hakem seçilenler o dâva bitmeden başka konuda hakem olamazlar. Hakemlik görevini aksatan hakem aleyhine diğer hakemler ittifakla giderler.

 

Dâvanın Açılması

Dâva danışman hakemlerin yeter delilleri bulmaları, soruşturmaların tamamlamaları halinde açılır. Birinci duruşmada tarafları dinler ve inkâr edilenleri tesbit edip dâvalıdan şahit talep ederler. Bunun için bir hafta müddet verirler. İkinci haftada şahitler soruşturma dosyalarını hakemlere verirler. Hakemler dosya üzerinde soruşturmayı yeterli bulurlarsa ve şehadet nisabını doldurmuşlarsa üçüncü haftada duruşma yaparlar.

 

Duruşma

Duruşma bucak başkanlarının başkanlığında yapılır. Bucak başkanı bu duruşmayı hakemlerden birine de yaptırabilir. Bucak başkanı sadece duruşmayı yürütür. Hiçbir gün karara müdahale edemez.

Sorular hakemlerce sorulur ve danışman hakemlerce kayda geçirilir. Tanıklara davalının danışman hakemi sorar.

 

Karar

Karar hakemler tarafından gerekçeli alınır. Ancak dosyalara konur. Duruşmalarda sadece hüküm açıklanır. Gerekçeli karar açıklanmaz.

 

Hakemlerin Danışmanları

Büyük dâvalarda bölgenin ilgili danışman hakemleri, kıtada kıta merkezindeki araştırmacı hakemler de hazır bulunurlar. Gerekçeli dosyada bunların görüşleri de yer alır. Kararı baş hakem alır. Tarafların hakemleri bir hususta anlaşmışlarsa baş hakem aksine karar veremez.

 

Duruşma Yeri

Duruşma yeri fiilin işlendiği bucağın Cuma mescidinde yapılır. Cumadan sonra icra edilir. Dâvanın çok olması halinde akşama kadar duruşmaya devam edilir. Yetmezse ertesi gün öğleye bırakılır.

 

Kararların İnfazı

Hakemlerin kararları mülkiyetle ilgili ise mâlik belirlenmiş olur, dâvacı mülkünü bizzat savunma hakkına sahip olur. Alacak dâvası ise borcunu eda etmezse başka bir dâva ile borçlanma ehliyetinden düşer. Ceza dâvası ise başkanın daveti ile kendisi gelir ve isteği ile cezanın infazına rıza gösterir. Ceza darp veya uzvun kesilmesi ise bunu dâvacının dayanışma sorumlusu infaz eder veya ettirir.

 

Tenkil İnfazı

Suçlu icraya razı olmaz kaçarsa, hakemler kararı ile güvenlik infazına havale edilir. Güvenlik kuvvetleri ölüsünü getirirler. Daha önce kendi isteği ile gelirse hukuki infaz yapılır.

 

Kesinlik

Hakem kararları kesin olup ne kendileri ne de başkaları değiştiremez. Hakem kararlarının infazı suçlunun bulunduğu bucak başkanına aittir. İnfaz etmezse tazminatını kendisi öder.

 

Hakemleri Dâva

Hakemlerin kararlarına karşı dava ikame edilebilir. Davada hakemler ihmalden dolayı yanlış karar vermişlerse dayanışma ortaklıkları tarafından tazmin olunur. Kasden vermişlerse kendileri tazmin ederler. Ehliyetlilerin şehadetini kabul etmeleri halinde bu husustaki sorumluluk kendilerinden düşer.

En büyük suç kasden adam öldürmedir. Cezası kısastır. Afv, kastın aşılması, denkliğin sağlanması, suçlunun bucağı terk etmesi hallerinde ağır tazminata dönüşür. Tazminat 33 yıl olup 100 000 saattir.

İnsan sisteminin iptali bir can, birinin iptali yarım candır. Dirseğe kadar dörtte bir, bileğe kadar sekizde bir. Beş parmak altıda birdir. Bir parmak seksende bir, iki boğum 160’da bir, boğum 320’de bir, bir tırnak 640da bir candır.

Kalıcı iz bırakan yaralar bunlara kıyas edilir.

Kalıcı iz bırakmayan yaralanmalar tedavi müddetinin iki katıdır.

On sopa bir güne tekabül eder. İz bırakmayan darbeler buna göre değerlendirilir.

 

KASIM 2001

 

 


ADİL DÜZEN İNSANLIK ANAYASASI
1-TARİHÇE-1-KAİNAT
1252 Okunma
2-TARİHÇE-2-DÖRT ALAN
1007 Okunma
3-TARİHÇE-3-YİRMİNCİ ASIR
1108 Okunma
4-4GEREKÇE-1-
1246 Okunma
5-5GEREKÇE-2-
916 Okunma
6-6GEREKÇE-3-
1071 Okunma
7-7GEREKÇE-4-
1068 Okunma
8-8GEREKÇE-8-
1040 Okunma
9-9GEREKÇE-9-
1074 Okunma
10-10GEREKÇE-10-
1027 Okunma
11-11GEREKÇE-11-
1239 Okunma
12-12GEREKÇE-12-
1001 Okunma
13-13GEREKÇE-13-
1239 Okunma
14-14GEREKÇE-14-
933 Okunma
15-15GEREKÇE-15-
1014 Okunma
16-16-ANAYASA-GÖREVLER
1304 Okunma
17-17ANAYASA-KAMU GÖREVİ
1008 Okunma
18-18ANAYASA-HİZMET KURULUŞLARI
963 Okunma
19-19ANAYASA-GENEL HİZMET-1-
1789 Okunma
20-20ANAYASA-GENEL HİZMET- 2-
922 Okunma
21-21ANAYASA-GENEL HİZMET-3-
1011 Okunma
22-22ANAYASA-GENEL HİZMET-4-
966 Okunma
23-23ANAYASA-GENEL HİZMET-5-
989 Okunma
24-24ANAYASA-GENEL HİZMET-6-
979 Okunma
25-25ANAYASA-GENEL HİZMET-7-
1013 Okunma
26-İNGİLİZCE-İNSANLIK ANAYASASI-CENGİZDEMİRCİ METNİ-1
857 Okunma