Ruh atılımı olmadan aslâ!
457 Okunma, 0 Yorum
Yusuf Kaplan - Yeni Şafak
Ali Bülent Dilek

Ruh atılımı olmadan aslâ!

28 May 2018, Pazartesi

 

 YUSUF KAPLAN

Türkiye’nin uzun soluklu, köklü, çok yönlü, kalıcı ve sarsıcı bir ruh atılımına ihtiyacı var.

Ruh atılımını gerçekleştirebilen toplumlar, her türlü zorluğa göğüs germesini de bilirler.

Ruh atılımını gerçekleştiremeyen toplumlarsa -tıpkı bizim bir asırdır yaşadığımız gibi- esen rüzgârların önünde sürüklenirler...

HAYATIN İKİ CEPHESİ: MADDE VE RUH CEPHESİ

............................

RUH ATILIMI OLMADAN ASLÂ!

Bize ait bir medeniyet fikrimiz yok. O yüzden güçlü, çağdaş bir eğitim sistemi inşa edemiyoruz.

Daha da vahimi, hem mevcut eğitim sisteminin iddia edildiği gibi Batı’da bir benzeri yok; son derece sığ, ezberci; eleştirel, analitik düşünme melekelerini iptal eden; yozlaştırıcı, yabancılaştırıcı, kimliksizleştirici, çözücü bir eğitim sistemi bu; hem de bizim medeniyet dinamiklerimizle ilişkisi sıfır.

Oysa bir eğitim sistemi, toplumun medeniyet dinamikleri ekseninde inşa edilir. Genç kuşaklarına ancak o zaman güçlü bir tarih bilinci, çağ bilinci, kimlik bilinci kazandırabilir. Düşüncede, bilimde, sanatta yapılacak hamlelerin, atılımların kurucu temellerini sunabilir.

Mevcut sığ, pozitivist eğitim sisteminin büyük düşünürler, büyük sanatçılar, büyük bilim adamları çıkaramamasının nedenleri burada gizlidir.

Mevcut eğitim sisteminden Kant da yetişmez, Hegel de; Beethoven da yetişmez, Mahler de; Picasso da yetişmez, Cezanne da.

Mevcut eğitim sisteminden, elbette ki, Ebû Hanife ya da Gazâlî, İbn Arabî, Sinan veya Itrî yetişmesini beklemek ham hayalden başka bir şey değildir.

Bana ne lazım? Kant’ı, Hegel’i, Nietzsche’yi, Mozart’ı, Chopin’i, Wagner’i, Manet’yi, Dali’yi, Kandinsky’yi de tartışacak, yorumlayacak ve aşacak bir noktaya ulaşacak yeni Gazâlîler, yeni İbn Haldun’lar, yeni Yunus’lar, yeni İbn Sinâ’lar, yeni Sinanlar ve Itrîler lazım.

Çağı iyi anlayacak, içinde yaşadığı çağı iyi tanımadığı zaman yalnızca tanımlandığını, çağı tanımadan çağı değiştirme iddiasında bulunamayacağını kavrayacak, zamanla çağı, çağın kurucu kişiliklerini tartışacak, aşacak, başka çağlara ulaşacak, çağrı’sı çağını kuracak çaplı öncü kuşaklar yetiştirmeden ruh atılımı yapamayız.

O yüzden ruh atılımı olmadan, aslâ, diyorum. Vesselâm.

https://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/ruh-atilimi-olmadan-asl-2045832

YORUM;

2.Kur'an  medeniyeti Adil Düzenle gelir!

Yazarımız "bize ait bir medeniyet fikrimiz yok"diye çok hayati  bir tespit yapıyor

Ve fakat 50 yıllık Akevler çalışmaları sonucunda ortaya çıkan "Peygamberler Sistemi"

namı diğer peygambersiz kurulacak olan, 5.İslam medeniyetinin omurgasından  nedense

hiç bahsetmiyor.

O yüzden güçlü,çağdaş bir eğitim sistemi inşa edemiyoruz.

Yazarımızın eğitim sistemi vurgusu da çok önemli ama yeterli değil.

Bastırılan fikirler daha güçlü olarak gelirlermiş ,Türkiye'de 1987 yılında merhum

Erbakan hocamız tarafından adı konularak Refah Partisi tarafından halka ve

dünyaya anlatılan,duyurulan Adil Düzen ne yazık ki hala 30 küsur yıldır hem içten

hem de dıştan bastırılmaktadır.

Ama buna rağmen  onun adını duyanların arzusu ve oluşturanların çalışmaları daha da artarak  devam etmektedir.

Beri yandan dünyaya baktığımızda  komünizmin çökmesinden sonra kapitalizminde

dünya halklarına istediği maddi-manevi tatmini sağlayamamış olması da  bu kutlu gelişin

bizlere işaretlerini vermektedir.

Yazarımızdan daha önce yapılan görüşmeleri hatırlatarak;  Akevler Adil Düzen

çalışmalarına katılmasını isteyerek diyoruz ki; Yusuf  hocam gelin önemli fikir ve birikimlerinizi  bu çalışmalarla birleştirin ve Türk milleti ve dünya insanlığının

barış ve iki cihan saadetine kavuşmalarına vesile olalım.

Hayırlı bir yol açana o yolda gidenler kadar sevap yazılır kaidesince,

bizlerde sahabeyi kiram gibi  3.bin yılın hak medeniyetinin  hayırla anılar

 öncülerinden olalım vesselam...

 

 

 

Ali Bülent Dilek


Sayı: 468 | Tarih: 3.06.2018
Ergün Diler
Bağımsızlık
Enerji sorunu
680 Okunma
1 Yorum
Süleyman Karagülle
Ahmet Hakan
Muharrem İnce’nin yerlere çaldığı 5 şey
Zırcahiliye Dönemi
590 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Yeni kuşaklar da dün ile bugün arasındaki farkı mutlaka
Bozuk sistem
576 Okunma
Tayibet Erzen
Uğur Dündar
Bu dönemin en büyük kahramanları kadınlarımızdır!..
Kadınlar anamız,baş tacımızdır.
504 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
Yusuf Kaplan
Ruh atılımı olmadan aslâ!
2.Kur'an medeniyeti Adil Düzenle gelir!
457 Okunma
Ali Bülent Dilek