Sorulmayanlar
1097 Okunma, 0 Yorum
Ergün Diler - Takvim
Süleyman Karagülle

01/04/2016

Brüksel’de olanlar tamamen tezgahtı. Dışarıdan kimse gelmemiştir. Fotoğraflar eskidir. Bir kısmı ya polis ya da öl birileridir. Gaye Avrupa’ya göz dağı vermek. Ortadoğu’yu biz yeneceğiz diyor. ABD ve Rusya ilişkisi.

- Yazar hep aynı hatayı yapıyor. Olayın Avrupa ve Amerika ile alakası yoktur. Arabistan’ın IŞİD ile alakası yoktur. Bunlar sadece kullanılan adlardır. Dünyadaki tüm terör olaylarının kaynağı faizli karşılıksız dolara sahip iki Amerikan ailesidir. Bunların elinde karşılıksız sonsuz dolar kaynağı alınmadıkça buna benzer olaylar hep yaşanacaktır. Sermaye savaşa gitmek istiyor. Bunun iki sebebi var. Biri faize yem lazım. Dünya harabe haline gelsin ki yeni inşaatlar başlasın diğeri de Sermaye’ye isyan eden süper güçler yola getirilecektir. Sağlayacakları başka yarar da İslam alemi terörist hale getirilip soy kırımına uğratılacak. Böylece insanlık tek sermaye devleti haline getirilecek. Kırmızı defterlerinde bu yazılı.

 

2-Sahte Bayrak

Terör olaylarının tamamı sahte bayrakla yapılmaktadır. Çatışma Avrupa ile Amerika arasındadır. Mao yönetimi ile CİA solu böldü. Bu oyunlar hala devam etmektedir. Hedef Avrupa’yı çökerten İslamiyet’i etkisizleştirmedir.

- Birinci ve ikinci cihan savaşlarını Sermaye çıkardı. Sosyalizmi ve kapitalizmi o kurdu. Kapitalizmi ikiye böldü. ABD ve AB Sovyetleri ikiye böldü. Rusya ve Çin dengeyi böyle kuracaktı. Beklenmedik bir olay ortaya çıktı. Türkiye’de Milli Görüş, İran’da Humeyni, Rusya’da Gorbaçov ve sonrasında Obama, Putin ve Erdoğan üçlüsü. Sermaye ipin ucunu kaçırdı. Şimdi, tüm dünyayı terörle korkutuyor.

Er ya da geç ABD, AB, Rusya ve Çin birleşecek. Türkiye’ye katılacak ve Sermaye’nin fitnesi sona erecektir. 2019’a kadar bu sorunun çözüleceği ihtimali belirmektedir.

 

3- Son Oyun

CIA Avrupa’ya karşı büyük oyun hazırlamaktadır. Avrupa Birliği’ni dağıtacak. Petrolü onlara bırakacak. Rusya ile işbirliği yapmakta. Türkiye’de ise yapamıyor. NATO Sovyetler olmadığı halde devam etti.

- NATO sadece Sovyetler için kurulmadı. Sosyalist ülkeler Varşova Paktı, kapitalist ülkeler NATO ile disipline edildi. Gorbaçov bu düzeni bozdu. Yeltsin ve Putin de devam ettiler. Şimdi CIA Sermaye’nin emrinde değildir. NATO onun emrinde değildir. Devlet savaşları Rockefeller ile Rothschild arasındadır. Devletleri bunlar kullanmak istiyorlar. Belki de savaştırmak için cephe yaptılar. Üçüncü cihan savaşını çıkaramazlarsa mağlup oldular demektir.

 

4- Büyük Silah

Erdoğan’ı Türkler karşıladı. Protesto olmadı. Büyük silah basındır. Tüm olayları kışkırtan, tek gösteren basın olmuştur. Terör olaylarını yapan odur. CIA’dir. IŞİD eski CIA başkanı tarafından kuruldu. Kaddafi’nin rolünü yükledi.

- Karşılıksız dolar en büyük silahtır. Onun sayesinde tüm basın ele geçirilmiştir. Bürokratlara rüşvet verilir, istedikleri yaptırılır. Yapmayan olursa basın saldırısı ile işini bitirirler. O da olmazsa idam edilemeyen teröriste öldürtürler. Lüks otelde hapishane hayatını sürer. Evet, bunlar fitne ve fesattır. Sonu gelmek üzeredir.

 

5- ABD’li Türkler

Amerikalı dostum sırları paylaştı. Savaş İngiltere ile ABD arasında. ABD’nin dünyadaki hapishaneleri bunlarla dolu. Clinton’un doğum gününü Rothschild finanse etti.

- Rockefeller ile Rothschild arasında büyük çatışma vardır. Yahut öyle olduğunu gösteriyorlar. ABD ile İngiltere arasında çatışma yoktur, vardır gibi gösteriyorlar. Bütün bunların hepsi sahte beyanlardır. Yazar da bilerek veya bilmeyerek buna inanmış görülmektedir. Çünkü yazarlıktan olur.

 

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

 

Yorum:

Peki ne olacak?

Yazarla anlaştığımız bir husus vardır ki, o da üçüncü cihan savaşı çıkarmak istedikleridir. Hatta ona göre başlamıştır bile.

Uygarlıkları daima peygamberler kurmuştur. Bugün yeryüzünde bulunan dört uygarlığın dördünü de İbrahim’in zürriyetinden gelen peygamberler kurdular. Kuran’dan sonra yeni peygamber gelmeyecektir. Üçüncü bin yıl uygarlığını dindar ilim adamları kuracaktır. Bunun temelleri Türkiye’de 1967’de İzmir Akevler’de atılmış, katılanlar da Erbakan ve Gülen’dir. Bunlar da dünyaya duyurmuşlardır.

İnsanlık Adil Düzen’e, İslam düzenine, peygamberlerin düzenine, ilahi düzene ya kulak verecek ve bu sayede üçüncü bin yıl tufanı olmayacaktır ya da kulaklarını tıkayacak ve üçüncü bin yıl tufanı atom savaşları ile olacaktır. Sermaye fitne ve fesadında muvaffak olacaktır.

Üçüncü cihan savaşının sonunda Allah’a inananlar birleşerek yeni dünya düzenini şeriat hükümlerine göre kuracaklardır. Türkiye ile İran’ı savaşa sokmazlarsa Türkiye ile İran birlikte kalırsa zafer onlar tarafında olur ve insanlık tükenmeden üçüncü cihan savaşı sona erer. Yahut üçüncü cihan savaşını çıkaramazlar.

Biz Akevler olarak şeriat düzeni üzerinde çalışıyor, hazırlanıyoruz. Duamız; üçüncü cihan savaşı yeryüzünü tüketmeden Kuran düzeninin, Tevrat düzeninin dünyaya hakim olmasıdır ama asla endişemiz ve şüphemiz yoktur ki sermaye mağlup olacak, dinsizlik mağlup olacak, ahlaksızlık mağlup olacak, sömürü mağlup olacaktır.

     AK Parti yönetiminin akıllanmasını istiyoruz.

      1-Başka devletlerin iç işlerine karışmamalıdır. Oradan gelen sığınmacıları kabul etmelidir. Oradaki yönetimlere karşı olmamalıdır.

      2-Oradan gelenleri muhacir olarak kabul etmeli oradaki yerlerini satın alarak Türkiye’de yerleştirmeli ve hemen vatandaş yapmalıdır. Vatandaş olma engelleri kaldırılmalıdır.

      3-Dünya siyasetinde tarafsız olmalı, herkesle barış içinde olmalıdır ve devletleri barıştırmalıdır.

      4- Dünyaya çözümler üretip sunmalıdır. Bunlar dış politika ilkeleridir.

 

      Ülke içinde;

      1- Yerinden yönetim sistemi getirerek iç güvenliği illere bırakmalıdır. Yönetimi bucaklara bırakmalıdır. Devletler sadece savunma ile ilgilenmelidir.

      2- Hakemlik sistemini getirip kişiler veya kurumlar arasında yansız, bağımsız, etkili ve saygın yargı sistemini oluşturmalıdır.  

     3- Askeri yönetimle, hukuk yönetimi ve kurumları ayrılmalıdır. Birbirlerine karışmamalıdırlar.

     4- Tüm ülkede semt kooperatifleri kurularak ekonomik sömürüden ve yönetim işkencesinden vatandaşlar kurtarılmalıdır.

     AK Parti bunları yaparsa, kendisini, ülkeyi ve insanlığı selamete çıkarır. Üçüncü cihan savaşına mani olur. Bunun için Akevler ile çok yakın ilişki kurmak zorundadır. Kurmazsa o da o tufanda Nuh’un oğlu gibi gark olup gider.  Sonra semavat ve arz onları paklamaz.

 

 

Süleyman Karagülle






Sayı: 355 | Tarih: 3.04.2016
Ergün Diler
Sorulmayanlar
Peki ne olacak?
1097 Okunma
Süleyman Karagülle
Ahmet Hakan
Ne oldu ona?
Geçmişten bir yorum
1021 Okunma
2 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Obama ve Erdoğan birbirleri hakkında ne düşünüyor?
Aradaki kara kedi kim?
985 Okunma
1 Yorum
Tayibet Erzen
Yusuf Kaplan
Tiran’dan Elazığ’a, Çankırı’dan Bingöl’e Anadolu rüzgâr
Tavan'dan yapılan işler kısır ve ruhsuz oluyor!
886 Okunma
1 Yorum
Ali Bülent Dilek