Boğazı sıkan el gevşedi ama.
952 Okunma, 1 Yorum
Hüseyin Gülerce - Zaman
Zafer Kafkas

Cemaat-hükümet konusuna gelince. İktidarı, muhalefeti, sivil toplumu, anayasal kurumlarıyla hepimizin; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler konusunda samimi bir mutabakata varmamız gerekiyor. Sayın Başbakan’ın dün Grup toplantısında Meclisin dışında irade yok. hatırlatmasına kimsenin itirazı olamaz. Bürokraside de sivil irade esastır. Bürokratlar, sivil iradenin emrindedir. Hukuka uygun emirlere itaat etmek ve sadece amirlerinden emir-görev almak zorundadır. Ancak bir kesimi tasfiye amacıyla, hukuk dışı dinlemeler yapmak, paralel iktidar oluşturma, iktidara ortak olma iddialarıyla vazifeşinas, dürüst, ehliyetli insanları tasfiyeye kalkmak da kabul edilemez. Şahsen ben hüsn-ü zannımla, 2004 MGK kararlarını, 12 Eylül 2010 referandumuna kadar eleştirmiyorum. Hükümetin, kendisi olmakta zorlandığı, sıkıntı çektiği durumları insafla izaha çalışıyorum. Ortada bir ayıp varsa bu sivillerin değil, vesayet sisteminin ayıbıdır. Ancak 2010dan sonraki fişlemelerin belgeleri şahsen kimyamı bozdu. Bu konuda kamuoyu olarak açıklamaya ihtiyacımız var. Bir de demokratikleşme paketinde, sivilleşme üzerinde koyu bir gölge gibi duran MGK ile ilgili tıpkı Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanununun 35. maddesi gibi artık bir düzenleme yapılsın

 

Boğazımı sıkan el gevşedi. İnşallah yanlıştan vazgeçilmiştir

 

http://www.zaman.com.tr/huseyin-gulerce/bogazi-sikan-el-gevsedi-ama-_2177100.html

 

 

Yorum:

 

Çatışma Sürüp Gider.

 

 

Demokrasiyi belirli dönemlerde oy kullanarak sadece siyasetçileri seçmek olarak algılayan bir dünyada insanların inanç, eğitim, meslek gibi hayatıyla ilgili alanlarda yönlendirilmesi, şekle sokulması, anormal bir durum olarak gözükmemektedir. Mevcut demokratik düzen insanın özgür iradesini işgal atında tutarak dünyayı yönetenlerin istediği tarzda insanların oluşturulmasına hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bizim ülkemizde de yaşanan budur, merkezi olarak dayatılan, küresel sistem ile entegre olmuş bir eğitim sistemi, bir inanç sistemi, bir hukuk sistemi, bir ekonomik sistem ve bir ilmi yapı dışına çıkılamamaktadır. Bu yüzden hiçbir konuda bizde ve bizim gibi ülkelerde yeni üretimler yapılamamakta, sosyal yapı geliştirilememekte, ilmi katkılar sınırlı kalmakta ve küresel sistemin sömürüsü aşılamamaktadır.

 

İnsan hayatı ile alakalı herşeyde seçim hakkına sahip olmalıdır. İnancı doğrultusunda içinde olmayı istediği gruptan, ilmi eğitimini alacağı kuruma ya da öğretmene kadar, arzu ettiği hukuk sisteminden ekonomik sisteme kadar vs. seçme hakkının olduğu bir düzen ancak demokratik olarak düşünülebilir.

 

Siyasi otoritenin yaptığı uygulamalar yaşamayı istediğimiz hayat tarzımıza veya menfaatlerimize tehdit oluşturmuyorsa sorun çıkmıyor, ne zaman ki bir uygulama kurulu düzenimize zarar verecek gibi görünüyor, hemen sorunlar ortaya çıkıyor. Diğer taraftan farklı hayat tarzı içindekiler zaten huzursuz, kendini dışlanmış görüyor ve buna her platformda tepkiler vererek var olduğunu göstermeye çalışmakta ve kendine saygı duyulmasını istemekteler. Mevcut demokratik düzen içerisinde bu bir döngü halindedir. Bugün biri var olma savaşı verir, yarın başkası.

 

İnsanlar huzurlu, güvenli ve özgür yaşamak için Adil Düzen'den başka çareleri olmadığını görünceye kadar bu çatışmalar süreceğe benziyor.        

 

 

Zafer Kafkas


YorumcuYorum
Süleyman Karagülle
12.12.2013
18:42

Bir canlı, kendi doğal büyüme içinde büyürse sağlıklı olarak ömrünü doldurur, hormonlu olarak doğal gelişmeden önce büyürse, sağlıklı hizmet yapamaz, kendisi de erkence helak olur. Bediuzzamanın risalei nur talebeleri sağlıklı büyümüşlerdir. Gülenin kendisi çok samimi bir nur şakirdidir. Nur cemaatı da en samimi cemaattir. Bunları yakından tanırım. Ne var ki Demirel ve Özal , Gülen cemaatını Erbakan'a karşı hormonlu büyütmüşlerdir. Bunun gibi Akler'le siyasi hayata atılan Milli Görüş Cemaat'ının lideri de çok samimi bir kimsedir. Milli Görüşçüler de samimidir. AK partinin Lideri Erdoğan da samimidir ve milli görüşçüdür. Ak Partiyi oluşturan milli görüşçüler de samimidir. Ama AK Parti Milli Görüşün Hormonlu versiyonudur.Bunların sağlıklı hizmet vermesi zordur. Kendilerinin ömrü kısa olabilir. Ama Risalei nurlar ve adil düzen varlığını 1000 yıl sürdürecektir. Zaman gazetesinin ve Samanyolu Televizyonun tasvip etmediğimiz yayınları bu hormonlu olmanın sonucudur Bizim yapacağımız samimi olan risalei Nur şakirtlerini desteklemek, Samimi olan Milli Görüşçüleri desteklemek ve adil düzen yolculuğunda adımlarımızı biraz daha hızlandırmaktan ibarettir

Sayı: 234 | Tarih: 8.12.2013
Ahmet Hakan
Baransu
Dün dündür, bugün bugündür
1153 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Rekabet etmek yerine nefret etmek alternatif midi
Neyin kavgasını yapıyoruz?
1020 Okunma
Tayibet Erzen
Mahir Kaynak
Nereye Gidiyoruz?
Benzer durum
965 Okunma
3 Yorum
Süleyman Karagülle
Hüseyin Gülerce
Boğazı sıkan el gevşedi ama.
Çatışma sürüp gider.
952 Okunma
1 Yorum
Zafer Kafkas
Mehmet Şevket Eygi
Egemen Azınlıklar Faşizmi
Yönetim Şekli Bir Olmalı
949 Okunma
Emine Hocaoğlu