Beklentiler
1086 Okunma, 0 Yorum
Mahir Kaynak - Star
Süleyman Karagülle

17/3/2013

-60 yıl önce “Kendi silahlarımızı kendimiz üretmeliyiz, silah ihraç etmeliyiz.” diye beyan ettim.

-Silah vakfı kurulmalıdır. Üretici silahı vakfa satmalı,  devletler vakıftan almalıdır. Fiyatları vakıf tespit edecek, kendisi belirli bir fark alacak. Silah fiyatları stoka göre hesaplanacaktır. Arz taleple karşılanacaktır.

 

-Alkışlandım. Ekonomiyi talep belirler.

-Silah yarışı savaş yarışı kadar önemlidir. Birçok keşifler silah yarışı ile doğmuştur. Her ulus kendi silahını kendisi keşfetmelidir. Bilinen silahlar vakıftan herkese eşit şartlarla verilmelidir.

 

-Gelecekte denge ABD ile Çin arasında kurulacaktır. Çin doları alırsa ABD zarar görmez, ABD dolar çıkarır demiştim. Çıkartıyor.

-Çin’in doları alması ABD kadar Çin’e de zarar verir. İnsanlık için de iyi olmaz. İstanbul’da bir kredileşme kooperatifi kurulmalıdır. Altın bono çıkarılmalıdır. Uluslar arası para o olmalıdır. Dolar, enflasyonu borçları tasfiye eder. Reel ekonomi zarar görmez. Karşılıksız paradan insanlık kurtulur.

 

-Türkiye’ye ekonomik saldırı yaparlarsa Türkiye bunu atlatabilir mi? Hangi siyasi tavizlerle bunu başaracaklar. Petrol krizini komşuları işlem atlatabilir. Bunu komşularla olan tutumunu belirleyecektir. MHP’yi iktidar oynayıp bizi komşularla ve üstün güçlerle kötü edebilir ve bizi çıkmaza sokabilirler.

-CHP’nin başına Kılıçdaroğlu’nu getirmeleri, AK Partiyi kapatmamaları, AK partiyi bölmemeleri, AK Partinin çıkmaza doğru gitmesi, böyle bir projenin varlığını sezdiriyor.

 

- CHP’nin siyaseti belli değildir.

- Belli yapılmıyor, CHP’yi  ana muhalefetten uzaklaştırıp MHP’yi getirmek isteyebilir.

 

Tamamı için Not supported field expression!

 

Uzlaşma

23/3/2013

 

-Öcalan’ın mektubu olumlu karşılandı. Bundan önceki söylemlere uymuyor. Hedef Türkiye’dir. Ona göre tahlil edilmelidir.

-İstenen Türkiye’nin bölünmesidir. Sevr’in uygulanmasıdır. Bugün Kürdistan, yarın Lazistan öbür gün Bizans, Arap derken sermayenin istediği parçalama gerçekleştirecektir. Diktatör hapse alınır, orada eğitilir. Çıkarılır başa geçirilir, istedikleri yaptırılır.

 

-AB, orta doğuya hâkim olmak istemiş, Kürtleri desteklemiştir. Onlarla bu işi yapmak istediler. Merkez olarak Irak’ı seçmiştir. ABD bunun için ilk defa müdahale etmiştir.

-Sermaye, insanları savaştırmak için gruplara ayırır, AB’ye bu rolü vermiş olabilir. AB bunları yaptırdığının bile farkında değildir.

 

-Çin ve AB Kürtleri Irak‘ta toplayıp ile Ortadoğu'ya hâkim olmak istemektedir.

-Sermaye, üçüncü cihan savaşını çıkarmak istemektedir. Bu savaşı İran ile Türkiye’nin kapışması ile çıkaracaktır. İran Çin ve AB, Türkiye ABD tarafı görülüyor.  Sermaye üçüncü cihan savaşını böyle planlıyor. Bana göre İran’ın arkasında Rusya ve Çin olacak, bizim aramızda ABD ve AB olacak, bu yolla Müslümanlar kızdırılacak. Sonunda mağlup olana yardım edecektir. Dünyanın haritasını yeniden çizecektir.

 

-Baykal tasfiye edilerek Halk Partisi zayıflatılmıştır. Şimdi Erdoğan uzaklaştırılacak ve AK parti zayıflatılacak. Devlet başkanlığı hevesi budur.

-AK Partinin üç devrelik hikâyesi budur. Erdoğan partisini tasfiye edip acemilerin eline verecek. Böylece devlet başkanı olarak kendisi yönetecek. Bu sermayenin Erdoğan’ı tuzağa düşürme şeklidir. Ak parti birbirine girecek Erdoğan partiyi  idare edemeyecektir..

 

Tamamı için Not supported field expression!

 

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

 

Yorum:

 

Siyasi Durum

Mahir Bey’in teşhisleri doğrudur. Sermayenin planını anlatmaktadır. İki büyük hatası vardır. Bir, Rusya’yı ABD tarafına koymasıdır. Sermaye böyle istese bile Rusya sosyalizmden vazgeçmiştir. Çin’le hiçbir yakınlığı kalmamıştır.

Önce iki grup olarak düşünelim: yanına üç süper güçten birini alabilir. ABD’yi aldığı zaman Rusya ile Çin birleşebilir. Rusya sosyalizmi bıraktığı için bu mümkün değildir. Rusya ile anlaşabilir. Kaynağın teorisi budur. Bu mümkün değildir. Çin ile AB arasında her hangi bir çıkar paralelliği veya çatışması yoktur.  Rusya ile AB arasında bir çıkar paralelliği yoktur. Bu teori hayal olmaktadır. Üçüncü ihtimal Çin ile ABD’nin birleşmesi ve Rusya ile AB’yi paylaşmalıdır. Çin Rusya’yı kendisine katıp Ural dağına hakim olmak ister ABD, Ural dağlarına kadar hakim olmak ister. Demek ki, geleceğin savaşı bu şekilde olabilir.

Sermaye bu savaşı istemez çünkü bu takdirde Çin ile ABD dünyaya hakim olmuş olurlar, kendisi denge kuramaz. Ama başka bir çıkar da yoktur.

Başka bir çözüm ABD’nin tüm dünya ile savaşa girmesidir. Bu sefer de ABD’nin gücü buna yetmez. Denge kurulamaz.  Hasılı üçlü bir anlaşma hiçbir zaman sermayenin istediği bir şey olmaz.

Sermayenin yapacağı iş İran’la Türkiye’yi kapıştırmaktır. Birilerinin İran’a, birilerinin ise Türkiye’ye destek vermesi sonunda İslam alemi, birbirini kırdıktan sonra, süper güçlerin güçlerini ölçerek yeni bir siyaset getirmesi beklenir.

Görülüyor ki, sermaye üçüncü Cihan savaşını çıkarmak istiyor ama nasıl çıkaracağı hususunda kararlı değildir.

Kuran’ın bildirdiklerine dayanarak diyorum ki sermaye bu savaşı çıkaramayacak, çıkarsa bile sonunda masa başında kendisi oturamayacak. Türkiye ve İran tarihi tecrübeye sahip en eski devletlerdendir. Kolay kolay oyuna geleceklerini sanmam. Türkiye İran’la savaşmayacaktır. Dolayısıyla üçüncü cihan savaşı çıkmayacaktır.

Erdoğan ve Davutoğlu toplunun Suriye hakkında takındığı tavır, onları yer ama Türkiye ile İran birbiriyle savaşa girmez.

Dün Ergenekoncuları kullanmış Türkiye’de işler yaptırmıştır. Bugün onları hapse attırmıştır. Bunu sermaye yaptırmıştır. Bu askerler bunu bilemeyecek kadar saf değildirler. Bu orduya sermaye düşman etmiştir.

Biz, sermayenin sömürüsüne karşıyız, sermaye bize karşı değildir. ABD, AB, Rusya ve Çin bizim için meşru devletlerdir. Onlara olan saygımız sürecektir. O devletler de artık sermayenin oyununa gelmeyeceklerdir.

Sermayeyi yenmek için yapacakları tek şey vardır. Uluslararası karışıklıklar çıkartmalıdırlar. Bunda Amerika’daki Obama taraftarı reel ekonomi sahibi Yahudiler de yer alacaklardır. Çünkü onlar da ezilmektedir. İsrail devleti sömürü sermaye tarafından kullanılıyor. Onlar da reel ekonominin yanında yer alacaklar ve dünyada ABD Yahudileri değil, Ortadoğu Yahudileri ekonomi bakımından düzenleyici olacaktır.

Mahir Bey şunu bilmelidir ki tezgâh tek sermaye tarafından tezgâhlanmaktadır. Birinci ve ikinci cihan savaşlarını o çıkardı. Artık tezgâhları deşifre oldu. Savaş çıkmayacaktır.

 

 

Süleyman Karagülle


Sayı: 197 | Tarih: 24.03.2013
Mehmet Barlas
Savaşta gençler, barışta yaşlılar ölür
Akil Adamlar
1194 Okunma
Tayibet Erzen
Mahir Kaynak
Beklentiler
Siyasal Durum
1086 Okunma
Süleyman Karagülle
Ahmet Hakan
En kritik sorulara en kritik cevaplar
Sünni-Şii savaşı mı geliyor?
1061 Okunma
2 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Yusuf Kaplan
"Çanakkale"ruhu Fransa'da
O ruh her yerde!
962 Okunma
Ali Bülent Dilek
Mehmet Şevket Eygi
Halk İslam’ı Kur’an Tercümelerinden Değil, Mutebe
Toplumun Önemi
881 Okunma
Emine Hocaoğlu