Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Ahmet Yücel
MÜSLÜMANI TEKFİR ETME HASTALIĞI
21.3.2016
4246 Okunma, 1 Yorum

Günümüzde siyasi görüş ayrılıkları normal olmakla birlikte, farklı siyasi görüşte olan Müslümanı tekfir eden, kafir, münafık diyebilenler de bulunmaktadır. Bu düşüncede olan kardeşlerimiz yazımıza eklediğimiz ayetleri ve tefsirlerini okusunlar.

''(Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(Biz de) iman ettik" derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.'' Bakara 14

''.......Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah, onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir.'' Al-i İmrân 166

''Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından birtakımmünafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.'' Tevbe 101

''Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı.'' Ahzâb 12

''Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O'nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir.'' Münâfikûn 1

Ayetlerden anlaşıldığı gibi kısaca münafık kalbiyle İslamı kabul etmediği halde, Müslümanların yanına gittiğinde biz Müslümanlarız diyerek yalan söyleyenlerdir. Allah CC, Peygamber efendimize münafıkların isimlerini bildirmiş, Peygamber efendimiz sır katibine bu isimleri söylemiştir. Peygamber efendimiz, münafıkların cenaze namazına katılmamışlar.

Bugün bazı Müslümanlar, hangi delile dayanarak AKP'ye oy verenler münafıktır deme hakkını kendilerinde bulabiliyorlar?

Peygamber efendimiz ''MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR.'', ''MÜSLÜMANI TEKFİR ETMEYİNİZ.'' buyururken, bize ne oluyor, birbirimizi münafık ilan edebiliyoruz?

''ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT'' diye savunup dururken, Müslüman kardeşimize ''sen AKP'ye oy verdin, AKP'yi savunuyorsun münafıksın''  diyebilmek hangi ahlak ve maneviyata sığar?

Oy vermek vatandaşlık görevidir, verdiğimiz oydan değil fakat oyumuzu ne niyetle verdiğimizden sorumluyuz. ''AMELLER NİYETLERE GÖREDİR.'' Hadis-i şerif, Oy vermek de bir işdir, bir ameldir. Niyetlerimizi sorgulayacak olan da Cenab-ı Allah'dır.

Niyetimiz halis değilse, bize günah yazan da, tövbelerimizi kabul eden de Allah'dır. Müslümana günahından dolayı münafık diyenlerin günahı mı daha büyüktür, eğer AKP'ye oy vermek günahsa bu günah mı daha büyüktür?

Erbakan hocamız: ''Onlar bizim kardeşimiz, kardeşlerimizi uyarmak bizim vazifemiz.'' diyordu.

Bugün Erbakan'ın izindeyiz diyen bazı Milli Görüşçüler, bize münafık diyebiliyorlar.

''HAYIR DA ŞER DE ALLAH'TANDIR.''  diye inanırken, olan her şeyi Allah'tan değil, benim bir oyumdan bilmek, gizli şirk değil midir?

Saadet Partisine oy verirsem Müslümanım, Ak Partiye oy verirsem münafık. Türkiye'nin sadece % 1'i mi Müslüman?

Bu yazıyı yazmamın sebebi, 20 Mart 2016 Pazar akşamı Konya Yazır'da üstelik Saadet Partisi teşkilatında görevli olan bir akrabam ile evinde bu konuyu tartışmış olmamdır. Saadet Partisi teşkilatında görevli olan kardeşimiz böyle konuşursa ötesini Saadet Partisi düşünsün.

''Razı olamadığım iki şey'' başlıklı yazımda da bu konuya kısaca değinmiştim.

ALLAH'A EMANET OLUNUZ. SELAMLAR.

 

 


Yorumcu 
Yorum 
Ahmet Yücel
21.03.2016
23:04

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

Ve âmenû olanlarla buluştukları zaman: “Biz îmân ettik.” dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman: “Muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz (onlarla) sadece alay eden kimseleriz.” dediler.

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar olmak üzere 3 grup şeytan türü vardır. Bunların hepsine birden tagut diyor, Kur'ân-ı Kerim. Aslında insan olan ama Allah'ın yolunda değil de şeytanın yolunda olanlar, başka insanları da şeytanın yoluna ulaştırmak için gayretle çağıranlara "insan şeytanlar" diyor Allahû Tealâ. Bu âyet sefih olan insanların sadece akılsız olmalarını değil, aynı zamanda iki yüzlü olduklarını da vurgulamaktadır. Onların hepsi münafıklardır. 

Münafık; düşünceleri başka, davranışları başka olanlardır. Bunların durumları Mâide-41 ve Fetih-11'de verilmektedir: 

5/MÂİDE-41Yâ eyyuhâr resûlu lâ yahzunkellezîne yusâriûne fîl kufri minellezîne kâlû âmennâ bi efvâhihim ve lem tu’min kulûbuhum, ve minellezîne hâdû semmâûne lil kezibi semmâûne li kavmin âharîne lem ye’tuke yuharrifûnel kelime min ba’di mevâdııhî, yekûlûne in utîtum hâzâ fe huzûhu ve in lem tu’tevhu fahzerû ve men yuridillâhu fitnetehu fe len temlike lehu minallâhi şey’â(şey’en) ulâikellezîne lem yuridillâhu en yutahhira kulûbehum lehum fîd dunyâ hızyun ve lehum fîl âhirati azâbun azîm(azîmun).
Ey Resûl! Ağızlarıyla îmân ettik deyip, kalpleri îmân etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp, değiştirirler ve: “Eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer (böyle) verilmezse o taktirde kaçının.” derler. Ve Allah, kimin fitne içinde kalmasını dilerse, artık sen, onun için Allah’tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah, onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için, dünyada bir rezillik vardır, ahirette de onlara “büyük azap” vardır.
48/FETİH-11Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ(habîren).
Araplardan muhallefunlar (geride kalanlar), sana: “Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile.” diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleri ile söylüyorlar. De ki: “Eğer Allah, size bir zarar veya fayda dilerse, bu taktirde sizin için Allah’tan (gelen) bir şeye kim mani olabilir (fayda veya zararı önleyebilir)? Hayır (öyle değil), Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.”
Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e onlar da tâbî olmuşlar, önünde diz çökmüşler, el öpmüşler, "lâ ilâhe illallah muhammeden resûlallah" demişler ama âmenû olmamışlar, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Hiçbir zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Hiçbir zaman mü'min olmaları, Allah'ın evliyası olmaları mümkün değildir. Ve hayatları boyunca küfürde kalacak olan bu zavallı insanlar, sahâbeyi aldatmaya çalışanlardır. Ve burada iki yüzlülükleri çok açık bir şekilde ortaya konmuştur. Allah'ın yolunda olmayanlarla beraber oldukları zaman "biz sizinle beraberiz" derler; sahâbeyle beraber oldukları zaman da "biz sizinleyiz, biz de sizin gibi âmenûyuz, biz de mü'min olduk" derler. Böyle bir iddiaları olduğunu Allahû Tealâ açık açık söylemektedir:

49/HUCURÂT-14Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah’a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: "Teslim olduk." deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah’a ve O’nun Resûl'üne itaat ederseniz (Allah’a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.”
YorumYap

Çok Okunan Makaleler
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.2.2016 12793 Okunma
Ahmet Yücel
TARİKATLAR İKİYE AYRILIR
22.2.2016 10944 Okunma
Ahmet Yücel
DÜŞMANIMI BİLSEM
17.2.2016 5009 Okunma
8 Yorum 22.02.2016 23:54
Ahmet Yücel
MÜSLÜMANI TEKFİR ETME HASTALIĞI
21.3.2016 4246 Okunma
1 Yorum 21.03.2016 23:04
Ahmet Yücel
BAŞBAKANIMIZ SAYIN DAVUTOĞLU'NA ARZ EDİYORUM
28.2.2016 4194 Okunma
Ahmet Yücel
ALLAH DOSTLARI, TARİKAT/TASAVVUF
18.2.2016 3988 Okunma
Ahmet Yücel
GÜLDEN BÜLBÜLLERE KİTABINDAN PAYLAŞIMLAR
2.3.2016 3970 Okunma
1 Yorum 02.03.2016 00:52
Ahmet Yücel
BU VATAN SAHİPSİZ DEĞİL
17.7.2016 3934 Okunma
1 Yorum 17.07.2016 03:38
Ahmet Yücel
ÇEŞİTLİ KONULAR
29.4.2016 3895 Okunma
3 Yorum 01.05.2016 01:14
Ahmet Yücel
BİR HADİS VE DÜNYANIN GİDİŞATI
5.5.2017 3890 Okunma
5 Yorum 06.05.2017 02:29
Ahmet Yücel
GÜLÜMSEYEN GELECEK
4.3.2016 3612 Okunma
Ahmet Yücel
İSLAMİ HABER SİTELERİ - ELEŞTİRİ
19.11.2016 3609 Okunma
4 Yorum 22.11.2016 14:57
Ahmet Yücel
TASAVVUF İLE İLGİLİ
28.2.2016 3588 Okunma
Ahmet Yücel
İLİM BİR NOKTA İDİ, CAHİLLER ÇOĞALTTI
3.6.2017 3478 Okunma
1 Yorum 03.06.2017 19:24
Ahmet Yücel
Tarîkat, Peygamber Efendimizin yolu
17.8.2016 3425 Okunma
Ahmet Yücel
RAZI OLAMADIĞIM İKİ ŞEY
4.3.2016 3420 Okunma
Ahmet Yücel
15 TEMMUZ 2016
6.8.2016 3365 Okunma
Ahmet Yücel
ŞERİAT TERAZİSİ İLE ÖLÇEN YOLUNU ŞAŞIRMAZ.
9.9.2016 3326 Okunma
Ahmet Yücel
ŞEHİTLİK
10.4.2016 3274 Okunma
Ahmet Yücel
EN BEREKETLİ FETİH
1.1.2017 3263 Okunma
Ahmet Yücel
SALİH BABA DİVANI'NDA ŞERİAT, TARİKAT, RABITA
27.11.2016 3241 Okunma
Ahmet Yücel
MÜSLÜMAN MÜSLÜMANI İNCİTMEZ.
11.7.2016 3234 Okunma
Ahmet Yücel
HUZURLU YARINLARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ENGELLEYEMEZLER.
1.7.2016 3217 Okunma
Ahmet Yücel
FAİZSİZ BANKACILIK diye bir derdimiz olmalı.
20.2.2017 3119 Okunma
1 Yorum 23.02.2017 16:41
Ahmet Yücel
REFERANDUM VE UÇAN YALANLAR
2.4.2017 3068 Okunma
8 Yorum 11.04.2017 01:12
Ahmet Yücel
Sayın Temel Karamollaoğlu hocamıza mektup
3.3.2017 3064 Okunma
Ahmet Yücel
SAADET PARTİSİ NEREYE?
4.3.2018 3028 Okunma
5 Yorum 15.03.2018 22:46
Ahmet Yücel
MİLLİGAZETE.COM.TR EDİTÖRÜNE küçük bir tavsiye.
8.8.2017 2756 Okunma
4 Yorum 19.08.2017 16:23
Ahmet Yücel
BABAM SENİ KANDIRIR
12.11.2017 2665 Okunma
3 Yorum 13.11.2017 17:38
Ahmet Yücel
DECCAL’E
7.12.2017 2597 Okunma
3 Yorum 07.12.2017 09:26
Ahmet Yücel
FAİZSİZBANKACILIK.COM.TR
10.6.2017 2578 Okunma
1 Yorum 11.06.2017 01:16
Ahmet Yücel
GECENİN KADRİNİ BİLMEK - KARDEŞLİĞİMİZ
28.5.2017 2500 Okunma
2 Yorum 28.05.2017 20:05
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN VE MÜSLÜMANLAR
26.7.2017 2447 Okunma
1 Yorum 26.07.2017 17:18
Ahmet Yücel
Senden gelene razıyım ya Rabbi.
22.6.2018 2400 Okunma
6 Yorum 23.06.2018 19:28
Ahmet Yücel
YENİ GÜNDEMLERE YELKEN AÇARKEN
18.4.2017 2373 Okunma
Ahmet Yücel
FAİZ BELASINDAN KURTULMAK
1.4.2018 2320 Okunma
2 Yorum 02.04.2018 12:31
Ahmet Yücel
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SAYGILARIMLA ARZ EDİYORUM.
2.7.2018 2245 Okunma
2 Yorum 10.07.2018 04:28
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN NE ZAMAN, NASIL GELECEK, BİZİM HİZMETİMİZ NE
19.9.2017 2173 Okunma
2 Yorum 19.09.2017 09:17
Ahmet Yücel
GELECEK SEÇİMLER
15.4.2018 2136 Okunma
3 Yorum 21.04.2018 21:54
Ahmet Yücel
''25 Haziranda hepinizi sürmez isem namerdim!'' diyor.
24.6.2018 2084 Okunma
2 Yorum 29.06.2018 16:42
Ahmet Yücel
Dünya nereye gidiyor? BİR YORUM
8.10.2017 1966 Okunma
Ahmet Yücel
RECEP EROL KARDEŞİMİZE
22.10.2017 1911 Okunma
Ahmet Yücel
CEDDİMİZ OSMANLI
16.8.2017 1850 Okunma
Ahmet Yücel
KARAGÜLLE HOCAMIZA
29.10.2017 1849 Okunma
Ahmet Yücel
YASİN KILAR KARDEŞİMİZE
28.8.2018 1839 Okunma
4 Yorum 31.08.2018 00:30
Ahmet Yücel
SALİH BABA DİVANI'NDAN
7.12.2017 1778 Okunma
Ahmet Yücel
Sizi Seviyoruz başkanım ama ulaşmak zor gibi...
1.9.2018 1744 Okunma
1 Yorum 02.09.2018 18:48
Ahmet Yücel
MEZHEPLER, GÜNCELLEME, SEFERİLİKTE NAMAZ
10.3.2018 1713 Okunma
Ahmet Yücel
CEDDİMİZ OSMANLI - 2
19.8.2017 1697 Okunma
Ahmet Yücel
DUALAR, AZİM VE SABIRLA GELEN BAŞARI.
11.7.2018 1651 Okunma
6 Yorum 12.07.2018 13:53
Prev[1]2Next