Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
Allah'ı Puta Benzeten İslamcı
436 Okunma, 0 Yorum

23 AĞUSTOS 2012

Bazı İslamcıların baş tacı ettikleri, öve öve bitiremedikleri, kendilerine bir tür imam edindikleri o İranlı yazar, İslam Şinasi adlı kitabında "Allah gerçek bir Janus'tur=Hoda Janus-i hakikî est" diyerek Yüce Allah'ı iki çehreli bir Roma putuna benzetmektedir. Bu benzetmeyi pekiştirmek için de gerçek=hakikî sıfatını kullanmaktadır.

Hiçbir Müslüman, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahü Teâlâ ve Tekaddes hakkında böyle bir benzetme yapamaz. Yaptığı takdirde İslam'ın dışına çıkmış olur.

Allah bildiğimiz şeylerin hiçbirine benzemez ve benzetilmez.

Hele bir Roma putuna...

Allah'ı bir şeye benzetmek küfürdür. Allah'ı bir Roma putuna benzetmek küfür üzerine küfürdür, katmerli küfürdür.

Doğrusu bazı İslamcıların itikad ve din konusundaki hoşgörüleri akıllara ziyan verecek bir sınıra dayanmıştır.

Bunlar kendilerini makas, İslam'ı kumaş mı sanıyorlar ki, re'y ve hevalarına göre kesip biçiyorlar?

Allah'a, noksan sıfatlar yakıştırılır, ses çıkartmazlar. Bırakın ses çıkartmayı, alkışlarlar.

Peygamber aleyhissalatü vesselama saygısızlık edilir, aldırmazlar.

Ashaba saldırılır, ses çıkartmazlar.

Dinî konularda saçma sapan yersiz ve aykırı ictihadlar yapılır, fetvalar verilir, bunlara cephe almazlar.

Öyle İslamcılar görüyorum ki, gerçek din yolundan ayrılmışlar, İslam'ı bir ideoloji, beşerî bir sistem gibi algılıyorlar.

Sahih itikadı, başta namaz olmak üzere ibadetleri, ihlası, taqvayı ikinci plana atmışlar; bitmez tükenmez bir İslamcılık edebiyatı yapıyorlar.

İslamcılık eşittir İslam Protestanlığı...

İlimleri, irfanları, istikametleri yok, kendi kafalarına göre, Allah'ı Roma putu Janus'a benzeten üstadlarının doğrultusunda yorumlar yapıyorlar.

Kimisi kaderi inkar eder.

Kimisi şefaati.

Kabir=berzah aleminin hallerini, Münker ve Nekir meleklerini, sorgu suali...

Ne mezhep kabul ederler, ne fıkıh...

Bunların İslam anlayışı Osmanlının Ehl-i Sünnet İslamlığına hiç uymuyor.

Ehl-i Sünnetin başının tacı olan, Hulefa-i Râşidîn'in üçüncüsü Osman Zinnureyn hazretlerine (Radiyallahu anh) dil uzatırlar.

Bazıları Ehl-i Sünnet Müslümanlarını hurafeci olarak karalar. Şunları bakınız: Allah'ı bir Roma putuna benzeten adamı yüceltiyorlar ve Sünnî Müslümanlara çamur atıyorlar. Dengesizliğin böylesi...

Müslüman kardeşlerime min gayri haddin hitap ediyorum:

Allah bize İslam'ı göndermiştir. Kur'anda ayet vardır, İslam mükemmel bir dindir, onda noksanlık, yanlışlık yoktur.

İslam bize yeter. İslam'ın yanında İslamcılıklara lüzum ve ihtiyaç yoktur.

Kurtulmak için İslam'a sarılmak gerekir.

İslam ile kurtulmak için onu aslına uygun şekilde bilmek, anlamak ve uygulamak gerekir.

Gerçek İslam, İslamcıların ideolojik kitaplarıyla değil, icazetli İslam ulema, fukaha ve mürşidlerinin kitapları okuyup bellemek ve derslerini dinlemekle öğrenilir.

İslamcılık tefrikasından kurtulmak için Ehl-i Sünnet Cadde-i Kübrasında olan cumhur-i ulemaya tâbi olmak gerekir.

İhtilaflı konularda Sevad-ı Âzam (büyük karaltı, büyük topluluk) dairesi içinde bulunmak gerekir.

Sünnî olsun, Şiî olsun, Vehhabî olsun, Selefî olsun, hangi fırkadan olursa olsun hiçbir aklı başında Müslüman, Allah'ın bir Roma putuna benzetilmesine razı olmaz.

Böyle bir şey küfürdür.

Küfre rıza gösteren, küfrü beğenen de kafir olur.

Diyanet İslamcılık(lar), Allahın bir Roma putuna benzetilmesi, bu benzetme yapılırken "gerçek bir Janus" denilerek pekiştirilmesi ve diğer lüzumlu konularda Müslüman halkı ve gençliği uyarmalıdır.

Ben neler diyorum?.. Allah gerçek bir Roma putudur diyen kişinin diğer kitapları Diyanet Kitapevlerinde satılıyor...

Allah bize din olarak İslam'ı göndermiştir... İslam, hak ve geçerli din olmakta tektir, ortağı yoktur.

İslamcılıkları bırakalım, İslam'da karar kılalım.

Dinimizi doğru şekilde öğrenelim... Öğrendiklerimizi hayata uygulayalım...

İlahî ve münzel din yücedir... Beşerî İslamcılıklarda, ideolojilerde, doktrinlerde az veya çok yanlışlar vardır.

Pakistan'a bakalım: İslamcılık orada başarılı olamadı, aslına uygun İslamî bir sistem kuramadı.

Biz Türkiyeli Müslümanlar zelil ve esir vaziyetteyiz ama bunun ilacı İslamcılık değildir, İslam'dır.

İslam'ı Ashab-ı Kiram, Selef-i Sâlihîn, her devirde gelip geçmiş rabbanî ulema ve fukaha, kamil mürşidler gibi anlar ve uygularsak inşallah kurtuluruz.

Allah'ı bir Roma putuna benzeten İslamcıların peşinden gider Protestanlaşırsak büsbütün batarız.

Yazının devamı için; http://www.milligazete.com.tr/makale/allah-i-puta-benzeten-islamci-247850.htm

Yorum:

Görünmeyene İnanamamak

Geçmişten günümüze kadar insanoğlu her zaman Allah'ı çok merak edip bir şeye yani bir maddeye benzetmişlerdir. Bunun olamayacağını ve yanlış olduğunu Kuran şiddetle reddetmektedir. Musa peygamber Allah'la direk konuştuğu halde ayrıca onu görmek istemiştir. Bunun üzerine Allah "dağı gösterip ona bakabilirsen beni de görürsün" der. Musa peygamber dağa bakınca dağ paramparça olur ve Musa peygamber de yere düşüp bayılır ve ayıldığında Allah için "Allah'ım sen her şeyden münezzehsin" der.

Buradan Kuran açık ve seçik bir şekilde Allah'ın bir şeye benzetilemediğini söylemektedir. O halde bu benzetmeler sadece ve sadece cahil insanları kandırmak için yapılan bir oyundur.

Kuran okuyan akıllı Müslüman böyle bir şeye asla inanmaz. Bunun çok büyük günah olduğunu bilir.

Ayrıca bazı tarikatlarda da Allah'ın bazı kişilerde tecelli ettiklerinden bahsederler. Bunlar da tamamen uydurmadır. Allah katından almış olduğu ilim sayesinde bazı kişilerin bazı şeyleri yani gelecekle ilgili şeyleri bilmesi ve ona müdahale etmesine Allah'ın izin verdiğini biliyoruz. Bu bilgiyi kafamıza göre değil de yine Kuran'da anlatılan Musa ve Hızır kıssasından anlamaktayız.

Allah'ı herhangi bir şeye benzetmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Ayrıca Hıristiyan inancında da Allah'a oğul yakıştırması yapmaktadırlar. Bunu da Kuran şiddetle reddetmektedir. Bu bir çok ayette  geçmektedir.

Kişisel olarak bir Müslüman buna razı göstermez. Fakat tek başına da bir şey yapamaz. Aslında en ufak, değersiz bir çok konuyu hemen televizyon programlarında tartışırlar. Fakat böyle bir olayı hiç ele almazlar.

İnsan görünmeyene inanmakta zorlanır. Elektrikte görünmez ama çarpınca görmediği halde varlığına inanır. İşte görünmeyen Allah'a inanmayanlar kendilerini çarpınca nasıl da inanacaklar merak ediyorum doğrusu.

 

Emine HocaoğluYorumYap

Sayı: 167 | Tarih: 26.8.2012
Mahir Kaynak
Bölgenin geleceği
Geleceğin Düzeni, Adil Düzen
1321 Okunma
42 Yorum
Süleyman Karagülle
Ahmet Hakan
Peygamber’e ‘en büyük devrimci’ demenin tarihi
İslamiyet - Sosyalizm
584 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
İhtiyacımız akıllı telefonlar değil akıllı insanl
Sanal Nesiller
576 Okunma
Tayibet Erzen
Yusuf Kaplan
Paganlaşma,etnik'barbarlaşma' ve İslamcılık
Abdurrahman Dilipak ve Bahri Zengin(r.ah)nerede?
488 Okunma
3 Yorum
Ali Bülent Dilek
Mehmet Şevket Eygi
Allah'ı Puta Benzeten İslamcı
Görünmeyene İnanamamak
436 Okunma
Emine Hocaoğlu