ADİL DÜZEN PARTİSİ PROGRAMI
Süleyman Karagülle
1128 Okunma
TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI

III. BÖLÜM

TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI

Uluslararası Hakemlik:

Madde-17) Ülke içinde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir güç iç işlerine müdahale edemez. Uluslararası ilişkilerde uluslararası sözleşmeler geçerlidir ve devlet sözleşmelere ve hakem kararlarına uyar.  Ülkenin dışına çıkıp bir ülke tarafından korunan suçlunun verdiği zarar ve tazminat, o devlet tarafından ödenir. Uluslararası hukuk kurallarına uymayanlara karşı hakemlere gidilir. Hakemlerden birini Türkiye diğerini karşı devlet seçer. Hakem kararlarına uymayanlara karşı askeri güç kullanma meşrudur. Hakem atamayan devletin hakemini, Türkiye’nin hakemi başka devletlerden atar. Hakemler kararına uymayan devlete karşı, haklı devletlere askeri yardımda bulunmak meşrudur. Gönüllülerden oluşan ordularla yardım edilir.

        

Hukuki İnfaz:

Madde-18) Hukuk düzeninde yakalama, tutuklama, gözaltına alma ve hapsetme yoktur. Herkes kendi rızası ile hakemler kararına uyar ve her türlü hakkı korunur. Hukuk düzeninde mahkumlar idam edilmiş olsalar bile malları müsadere edilmez. Mirasçılar mirastan mahrum edilemez ve bucak mezarlığında gömülür. Hakemler kararına uymayanlar, askeri infaza havale edilir. Askeri infaza havale edilenlerin hukukları korunmaz. Ölüme mahkum olup teslim olmayanları öldürenler için ödül konabilir.

 

Hakemler:

      Madde-19) Siyasi partiler aldıkları oy oranına göre bölüşerek merkezde  doktora yapmış olanlar arasından yirmi üstün hakem seçerler.  Her üst hakem bölgelerde yüksek ehliyetliler arasından birer yüksek hakem atar.  Bunlar ihtisas hakemleridir. İlçelerde yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından, o ilçede  aldıkları oy oranıyla bölüşerek siyasi parti ilçe teşkilatı tarafından yirmi hakem seçilir. Bu hakemler bölgede en az on yüksek hakemi kendilerine danışman yaparlar. Yüksek hakemler üstün hakemlerin içtihatları ile hükmederler.

 

Hükümler:

Madde-20) Yerel mahkemelerde Anayasa’nın temel ilkelerine aykırılık  iddiası ilçe hakemleri tarafından, bölgelerdeki danışmanlarının görüşleri alındıktan sonra karara bağlanır ve uygulanır. Bu karar değiştirilemez. Anayasa Mahkemesi dahil tüm yüksek mahkemelerde görülen itirazlar, üstün hakemler nezdinde yapılır ve alınan karar uygulanır. Tüm üstün hakemlerin ittifakı ile alınan karar ancak tüm hakemlerin ittifakı ile bozulabilir.

 

Soruşturma:

Madde-21) Soruşturma, soruşturmacılar tarafından yapılır. Önce şifahi olarak dışardan soruşturulur. Siyasi parti başkanlarından birinin izni ile yazılı soruşturmaya geçilir. Bucak başkanının izni ile tutuklu soruşturma yapılır. Hakemler kararı ile karakol soruşturmasına izin verilebilir. Karakol soruşturmasını jandarma yapar.

 

Hakemlik:

Madde-22) Halk ilçelerdeki hakemlerden oluşturulan hakemlerce bucaklarda, yüksek ehliyetliler bölgelerdeki hakemlerden oluşturulan yüksek hakemlerce yüksek hakemler tarafından ve üstün ehliyetliler ülkedeki üstün hakemlerden oluşan üstün ehliyetliler tarafından muhakeme edilebilir. Askeri mıntıkada işlenen fiiller ise askeri mahkemelerde görülür. Orgeneraller üstün mahkemelerde muhakeme edilebilir. Parlamenterler de üstün hakemlerce muhakeme edilebilir. Sivil yönetim askeri suçluyu orduya teslim etmezse veya ordu sivil suçluyu sivile teslim etmezse tazminat öder.

 

 

Muhakeme:

Madde-23) Muhakeme suçun işlendiği yerde yapılır, infaz ise suçlunun bulunduğu yerde yapılır. İnfazdan imtina eden yönetim suçun işlendiği yerin yönetimine tazminat öder. Bir kimse askeri mıntıkalarda bir suç işlerse askeri mahkeme yargılanır. Bu kişi askeri mıntıkada değilse bulunduğu yer orduya tazminat öder. Bir kimse bir bucakta ise o bucakta muhakeme edilip mahkum edilir. Mahkum o bucakta değilse bulunduğu yerin bucağı, askeri mıntıka ise ordu tazminatı öder. Uzaklaştırmaları halinde bu tazminattan kurtulurlar.

 

Yetkili Mahkeme:

Madde-24) Bir sivil, orduya hakaret eder veya ordunun sırlarını ifşa ederse sivil mahkemede muhakeme edilir. Hakemi ordu seçer. Bulunduğu yer tazminat öder. Bir asker beyanatları ile suç işler veya hakarette bulunursa, askeri mahkemelerde muhakeme edilir. Bu beyanatları yayınlayan siviller kendileri beyan etmiş gibi cezalandırılırlar. Ordu sivillere yönelik neşriyat yaparsa sivil mahkemelerde muhakeme edilir. Ordu tazminat öder.