SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri
Süleyman Akdemir
1202 Okunma
SOSYAL KURUMLARIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BÎR YAKLAŞIM *

 

SOSYAL KURUMLARIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BÎR YAKLAŞIM *

 

 

İKTİSADÎ AŞAMALAR

 

M.Ö. 60.000   İnsanın başlangıcı,

        Meyva toplayarak yaşıyor,

       Taş ve sopa kullanıyor,

        Kendisini savunma durumunda bulunuyor.

 

M.Ö. 30.000   Yeryüzüne yayılıyor,

        Avlanarak yaşamaya başlıyor,

        Taş ve sopadan araç yapıyor,

        Saldırıya geçiyor.

 

M.Ö. 15.000   Yer yüzünü bölüşüyor,

                         Hayvan sütü içiyor,

                         Hayvan gücünden yararlanıyor,

                         Üretici olmaya başlıyor.

M.Ö.7.500 Toprağa yerleşiyor,taşınmaz mülkiyeti doğuyor,                Tahıl…….üretimine……..geçiyor,                    

                         Toprağı sürmeyi ve sulamayı başarıyor,             

                        Yer yüzünü imar ediyor,

M.Ö. 3.500

 

        Mübadele başlıyor,

        Madenî para kullanmaya başlıyor,

        İş bölümü gelişiyor,

        Borçlanma- Kredi Kurumu doğuyor.

 

M.S. 500      Aracı mübadelesi başlıyor,

                     Uluslararası yollar oluşuyor,               

                     Altın  para doğuyor,

                     Büyük şehirler kuruluyor.

 

 

M.S. 1.500  İşçilik dönemi başlıyor,

                    Kapitalizm doğuyor,

                    Sanayi İnkılâbı meydana geliyor,

                    Kağıt para bulunuyor.

M.S. 2.000  Ortaklık dönemi oluşuyor,

                     Kredi hukuku oluşuyor,

                     Genel hizmet sektörü oluşuyor,

                     Mal senedi doğuyor.

 

SİYASÎ AŞAMALAR

M.Ö. 60.000 Familya - aile hayatı başlıyor,

                    Ailede ortak üretim var,

                    Cezanın temeli sürgün,

                    Sabah toplantıları yapılıyor.

M.Ö. 30.000 Grup - aşiret hayatı kuruluyor,

       Aile ve aşirette iş bölümü başlıyor,

       Cezada kan davası uygulanıyor,

       Akşam toplantıları yapılıyor.

M.Ö. 15.000 Klan - kabile hayatı başlıyor,

                    Yönetici sınıf doğuyor,

                    Nöbetleşme, bir tür askerlik başlıyor,

                    Öğle toplantıları da yapılıyor.

M.Ö. 7.500 Kasaba - site dönemi başlıyor,

                  Site - göçebe ayırımı yapılıyor,

                  Kölelik kurum olarak doğuyor,

                  Köyler kuruluyor.

 

 

M.Ö. 3500    Siteler yaygınlaşıyor,

      Yerleşik uygarlık başlıyor,

      Yazı kullanılmaya başlıyor,

      Siteler surlarla çevriliyor.

 

M.Ö. 2.000    Siteler birliği ile devlet oluşuyor,

       Dinî Yönetim rasyonel hale getiriliyor,

       Kölelik kurumu yaygınlaşıyor,

      Tarih dönemleri başlıyor.

 

M.Ö. 1500    Mezopotomya uygarlığı zirvede, Mısır doğuyor,

                      İbranî uygarlığı doğuyor,

                      Krallıklar başlıyor,

                      Kanunlar çıkarılıyor.

 

M.Ö. 1.000    Mezopotamya uygarlığı çöküyor,

       İbranî uygarlığı duraklama dönemine giriyor,

       Mısır uygarlığı çöküyor Greko-Romen başlıyor,

       Yunan demokrasisi oluşuyor.

       Ticarî koloniler kuruluyor.

 

M.Ö. 500     İbranî uygarlığı çökmeye başlıyor,

Mısır uygarlığı çöküyor Greko-Romen başlıyor,

Yunan demokrasisi oluşuyor,           ?

Ticarî koloniler kuruluyor.

 

MİLAT 000    İbranî uygarlığı çöküyor,

                       Hıristiyanlık doğuyor,

                      Greko Romen uygarlığı zirvede,   

                       İmparatorluklar oluşuyor

 

M.S. 500     İslâm Uygarlığı doğuyor

           Hıristiyanlık resmî din haline geliyor,

           Din savaşları başlıyor,

           Dinî devlet terk ediliyor.

 

 

M.S. 1.000  İslâm uygarlığı duraklama dönemine giriyor,

                    Doğu Roma - Bizans uygarlığı zirvede,

                    Din adına ideolojik savaşlar başlıyor,

                    Yer yüzüne monoteizm egemen oluyor.

 

M.S. 1.500  İslâm uygarlığı zirvede,

                   Bizansın sonu, Batı uygarlığı doğuyor,

                   Bürokrasi doğuyor,

                   Sömürgecilik oluşuyor.

 

M.S. 2.000  Batı uygarlığı zirvede,

                   Yeni hakka dayalı bir uygarlık başlıyor.

                   Ortak pazarlar kuruluyor.

                    Sosyal dayanışma ortaklıkları oluşuyor.

 

DİNÎ AŞAMALAR

 

M.Ö. 60.000   Topluluklara din tamamen egemen,

         İnsanlarda Tanrı ve ölüm sonrası hayata inanç var,

        Topluluk başkanları aynı zamanda din adamı,

        Günlük ayinler başlıyor.

 

M.Ö. 30.000   Farklı diller ve tanrı isimleri oluşuyor,

                        Politeizm doğuyor,

       Siyasî güç de dinî güce ortak olmaya başlıyor,

        Kabile ve kavim dinleri başlıyor.

 

M.Ö. 2.000    İlim dinden ayrılıyor,

       İlim dinler arasında hakem olmaya başlıyor,

       Monoteizm yaygınlaşmaya başlıyor,

       Semavî din - İbrahim dini doğuyor.

 

M.Ö. 1.500    Siyaset dinden ayrılıyor,

                       Tevrat toplumsal sözleşmeyi oluşturuyor,

        Şeriat - hukuk düzeni ortaya çıkıyor,

        Semavî din bir kavme uygulanıyor.

M.Ö. 1.000    Ekonomi dinden ayrılıyor,

                       Uluslararası hukuk doğuyor,

                       Sosyal devlet oluşuyor,

                       Semavî din dünyaya duyuruluyor. 

MİLAT 000   Semavî din beşerî ahlâkı getiriyor,

                      Din düzenden ayrılıyor,

                      Dinde zorlama kaldırılıyor,

                     Bütün beşeriyete hitap ediliyor.

M.S. 500     Tek metin Kur'an getiriliyor,

                     Peygamberlik sona eriyor,

                     İcma ve içtihat kurumlarıdoğuyor,

                     Dinler arasında uzlaşma sağlanıyor,

          Din adamları dışında dengeli devletler kuruluyor.

M.S. 1.500    Dinsiz bir uygarlık oluşturuluyor,

                       Din düzen dışı bırakılıyor,

                       Dinî ahlâk ferdî ahlâka indirgeniyor,

                       Din vicdanlarla sınırlı hale getiriliyor.

 

M.S. 2.000    Din ahlâkî din olacak, ilmî, meslekî ve siyasî

                       kurumlarla denge içinde yaşayacak,

                       Bütün dinler toplum içinde gruplaşarak dinî

                      dayanışma ortaklıkları kurulacak,

                      Ahlakî, meclis devlet içinde denetleme görevi yüklenecek,

                      Ahlâkî ehliyeti ve teminatı dinî kuruluşlar verecek.

 

 

İLMÎ AŞAMALAR

M.Ö. 60.000      İnsanın bilgi birikimi yok

          ancak düşünce gücüne sahip,

          Görenek yoluyla öğreniyor,

          Toplu ibadetler tüm eğitimi sağlıyor,

           Konuşma dili oluşuyor, mantık dili bilinmiyor,

M.Ö. 30.000    İnsanlar tedrisata başlıyorlar.

                         Resimden yararlanıyorlar,

                         benzetmeyi öğreniyorlar,

                        Tanımlar ve kurallar oluşmaya başlıyor,

                         İlmî derecelenmenin temelleri atılıyor.

M.Ö. 2.000

İnsanlar tartışmaya başlıyorlar,                       

Ekoller oluşuyor ve ilim doğuyor,                       

Yazılı metinler ortaya çıkıyor,                       

Tümden gelim yöntemi oluşuyor.

M.S. 500

Tümevarım yöntemi geliştiriliyor,                    

İnsanlar denemeye başlıyorlar,                         

İlim felsefeden ayrılıyor,                             

İlimler dallanıyor ve birlik bozuluyor.

MS. 2.000

Bütün ilimlerin analog olduğu ortaya çıkacak,              

Ortak bir ilim dili oluşturulacak.                        

Bütün ilimlerde aynı kelimeler kullanılacak,farklı ama benzer şeyler anlaşılacak,                     

 İlim teminatlı olacak ve dayanışma ortaklıkları kurulacak,     

  İlmî sınıflaşma dışında düzende bir sınıflaşma olmayacak,       İlim uygarlığa yön verecek.                           

Dinler ilmin kesin sonuçlarına dayanacak.

 

 

UYGARLIKLAR TARİHİ

 

M.Ö. 60.000    İnsanın başlangıcı,

        Meyva toplayarak yaşıyor,

        Taş ve sopa kullanıyor.

        Kendisini savunma durumunda bulunuyor.

     

Familya - aile hayatı başlıyor,            

 Ailede ortak üretim var.

Cezanın temeli sürgün.                   

Sabah toplantıları yapılıyor.

 

Topluluklara din tamamen egemen,

İnsanlarda Tanrı ve ölüm sonrası hayata inanç var,

Topluluk başkanları aynı zamanda din adamı,

Günlük ayinler başlıyor.

 

İnsanın bilgi birikimi yok

ancak düşünce gücüne sahip,

Görenek yoluyla öğreniyor,

Toplu ibaretler tüm eğitimi sağlıyor,

Konuşma dili oluşuyor, mantık dili bilinmiyor,

 

 

M.Ö. 30.000   Yer yüzüne yayılıyor,

Avlanarak yaşamaya başlıyor,

Taş ve sopadan araç yapıyor,

Saldırıya geçiyor.

Grup - aşiret hayatı kuruluyor,                   

Aile ve aşirette iş bölümü başlıyor.           

 Cezada kan davası uygulanıyor,               

Akşam toplantıları yapılıyor.

   

 

Farklı diller ve tanrı isimleri oluşuyor,         

Politeizm doğuyor,

Siyasî güç de dinî güce ortak olmaya başlıyor,       

Kabile ve kavim dinleri başlıyor.

İnsanlar tedrisata başlıyorlar,             

 Resimden yararlanıyorlar,benzetmeyi öğreniyorlar.                  

Tanımlar ve kurallar oluşmaya başlıyor,           

ilmî derecelenmenin temelleri atılıyor.

 

 

M.Ö. 15.000   Yer yüzünü bölüşüyor,

            Hayvan sütü içiyor, 

            Hayvan gücünden yararlanıyor,

            Üretici olmaya başlıyor.

Klan - kabile hayatı başlıyor,                           

Yönetici sınıf doğuyor,                             

Nöbetleşme, bir tür askerlik başlıyor,                        

Öğle toplantıları da yapılıyor.

 

 

 

M.Ö. 7.500    Toprağa yerleşiyor, taşınmaz mülkiyeti doğuyor,  

                      Tahıl üretimine geçiyor,

                     Toprağı sürmeyi ve sulamayı başarıyor,

                     Yer yüzünü imar ediyor,

 

Kasaba - site dönemi başlıyor,

Site - göçebe ayırımı yapılıyor,

Kölelik kurum olarak doğuyor,

Köyler kuruluyor.

 

M.Ö. 3.500   Mübadele başlıyor,

                  Madenî para kullanmaya başlıyor,

     İş bolümü gelişiyor,

     Borçlanma- Kredi Kurumu doğuyor.

Siteler yaygınlaşıyor,

Yerleşik uygarlık başlıyor.

 Yazı kullanılmaya başlıyor.

Siteler surlarla çevriliyor.

 

 

M.Ö. 1.000    Ekonomi dinden ayrılıyor,    

                       Uluslararası hukuk doğuyor,       

                       Sosyal devlet oluşuyor,          

                       Semavî din dünyaya duyuruluyor.

 

Siyaset dinden ayrılıyor,

Tevrat toplumsal sözleşmeyi oluşturuyor,

 Şeriat - hukuk düzeni ortaya çıkıyor,

Semavî din bir kavme uygulanıyor.

 

M.Ö. 500    ibranî uygarlığı çökmeye başlıyor,

    Mısır uygarlığı çöküyor Greko-Romen başlıyor,

    Yunan demokrasisi oluşuyor,

    Ticarî koloniler kuruluyor.

 

 

MİLAT –OOO- İbranî uygarlığı çöküyor,

 Hıristiyanlık doğuyor,

Greko Romen uygarlığı zirvede, imparatorluklar oluşuyor.

Semavî din beşerî ahlâkı getiriyor, Din düzenden ayrılıyor,

 Dinde zorlama kaldırılıyor, Bütün beşeriyete hitap ediliyor.

 

 

M.S. 500    Aracı mübadelesi başlıyor,

Uluslararası yollar oluşuyor,

Altın para doğuyor,

Büyük şehirler kuruluyor.

İslâm Uygarlığı doğuyor

 Hıristiyanlık resmî din haline geliyor,

Din savaşları başlıyor, Dinî devlet terk ediliyor.

Tek metin Kur'an getiriliyor,

 

Peygamberlik sona eriyor,

İcma ve içtihat kurumları doğuyor,

 Dinler arasında uzlaşma sağlanıyor,

Din adamları dışında dengeli devletler kuruluyor.

 

Tümevarım yöntemi geliştiriliyor,

insanlar denemeye başlıyorlar,

 ilim felsefeden ayrılıyor,

 ilimler dallanıyor ve birlik bozuluyor.

M.S. 1.000

 

 

İslâm uygarlığı duraklama dönemine giriyor,

Doğu Roma - Bizans uygarlığı zirvede,

Din adına ideolojik savaşlar başlıyor,

Yer yüzüne monoteizm egemen oluyor.

 

 

M.S. 1.500  İşçilik dönemi başlıyor,

                    Kapitalizm doğuyor,

                    Sanayi İnkılâbı meydana geliyor,

                    Kağıt para bulunuyor.

 

İslâm uygarlığı zirvede,

Bizansın sonu, Batı uygarlığı doğuyor,

Bürokrasi doğuyor,

Sömürgecilik oluşuyor.

Dinsiz bir uygarlık oluşturuluyor,

Din düzen dışı bırakılıyor,

Dinî ahlâk ferdî ahlâka indirgeniyor,

Din vicdanlarla sınırlı hale getiriliyor

 

M.S. 2.000 Ortaklık dönemi oluşuyor,

                    Kredi hukuku oluşuyor,

                   Genel hizmet sektörü oluşuyor,

                   Mal senedi doğuyor.

 

 

Batı uygarlığı zirvede,

Yeni hakka dayalı bir uygarlık başlıyor,

Ortak pazarlar kuruluyor.

Sosyal dayanışma ortaklıkları oluşuyor.

-Din ahlâkî din olacak, ilmî, meslekî

ve siyasî kurumlarla denge içinde yaşayacak,

-Bütün dinler toplum içinde gruplaşarak

dinî dayanışma ortaklıktan kurulacak,

-Ahlakî meclis devlet içinde

denetleme görevi yüklenecek,

-Ahlâkî ehliyeti ve teminatı

dinî kuruluşlar verecek.

 

-Bütün ilimlerin analog olduğu ortaya çıkacak.

Ortak bir ilim dili oluşturulacak.

-Bütün ilimlere aynı kelimeler kullanılacak,

farklı ama benzer şeyler anlaşılacak,

-İlim teminatlı olacak ve dayanışma

ortaklıkları kurulacak,

-İlmî sınıflaşma dışında düzende

bir sınıflaşma olmayacak.

-İlim uygarlığa yön verecek.

Dinler ilmin kesin sonuçlarına dayanacak.

 

 

 

 

* insanın başlangıcı konusunda 30.000 yıl ile 100.000 yıl arasında farklı tarihler ileri sürülmektedir. Bütün bu tarihler tahminlere dayanmakta olup şu anki bilgiler kesin bir başlangıcın verilmesine yeterli değildir. Kronolojide tarihsel adımlar en az 500 yıl olarak gösterilmiştir..

** Uygarlığı iktisadî, siyasî, dinîve ilmî sosyal kuramların belirlediği var sayılarak böyle bir ortak tarihleme cihetine gidilmiştir.

 

 

 

 

 

 


SOSYAL DENGE -1/Devlet yapısının tarihi seyri
1-ÖN KAPAK İÇİ
1435 Okunma
2-KISALTMALAR
1314 Okunma
3-İÇİNDEKİLER
1286 Okunma
4-ÖNSÖZ
1570 Okunma
5-GİRİŞ
1439 Okunma
6-SİYASÎ AŞAMALAR
1975 Okunma
7-İKTİSADÎ AŞAMALAR
1845 Okunma
8-DİNÎ AŞAMALAR
1407 Okunma
9-İLMÎ AŞAMALAR
1654 Okunma
10-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ-şekiller
1292 Okunma
11-SOSYAL KURUMLARIN KRONOLOJİSİ ÜZERİNE BÎR YAKLAŞIM *
1202 Okunma
12-KAYNAKÇA
1431 Okunma