Ehl-i Sünnet’e saldırmak, İslâm’la savaşan Batılıların
962 Okunma, 0 Yorum
Yusuf Kaplan - Yeni Şafak
Ali Bülent Dilek

Ehl-i Sünnet’e saldırmak, İslâm’la savaşan Batılıların değirmenine su taşımaktır!

                                             

Yusuf Kaplan

 

    

 08 Ağustos 2016

Şunu zihnimize kazımak zorundayız: Dünya tarihini üç asırdır yalnızca Batılılar yapıyor.

Çinliler, Japonlar, Hintler, Latin Amerikalılar ve tabiî Müslümanlar tarih yapmıyor, yapamıyor; tarihte tatil yapıyor yalnızca!

…………….

NEDEN TÜRKİYE'Yİ VURUYOR AMA İRAN'IN ÖNÜNÜ AÇIYORLAR?

Buradan geleceğim nokta hayatî...

Yukarıda, Batılılar, bütün dinleri fosilleştirdiler ve dize getirdiler ama İslâm'ı fosilleştiremediler ve dize getiremediler, dedim.

İşte bu, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan temel varoluşsal sorunların nereden kaynaklandığını gösteren önemli bir gerçeğe dikkat çeker. Bendeniz bu cümleyi, burada özetlenen fikri, bu ülkeye anlatıncaya kadar çeşitli açılardan tekrar tekrar hatırlatacağım.

Önceki yazılarımda 15 Temmuz saldırısının paralel devlet değil 
paralel din tehlikesi olduğuna dikkat çekmiştim.

Soru şu burada: Türkiye'ye neden saldırıyorlar?

Türkiye, neredeyse Batı ittifakının NATO gibi, OECD gibi, Avrupa Konseyi gibi, belli başlı kurumlarının üyesi olmasına rağmen neden Türkiye'yi hedef tahtasına yatırıyorlar da, hiç bir Batı kurumunun üyesi olmayan, şimdiye kadar şeytanlaştırılarak sürekli önü açılan, parlatılan, Ortadoğu'ya, özellikle de Türkiye'nin güneyine adım adım ve derinlemesine yerleştirilen İran'ın ve Şia'nın önünü inanılmaz bir şekilde açıyorlar? Evet, neden?

EHL-İ SÜNNET OMURGA'YI ÇÖKERTMENİN YOLU: PARALEL DİNLER İCAT ETMEK

Meselenin püf noktası burada gizli: 15 Temmuz saldırısı, Türkiye'yi durdurmayı amaçlıyor!

Niçin?

Türkiye, bin yıldır Ehl-i Sünnet Omurga'nın kurucusu ve koruyucusu yegâne ülke olduğu için.

Batılıların amacı, İslâm'ın yeniden tarih yapacak bir aktör olarak tarih sahnesine çıkmasını ne pahasına olursa olsun önlemek!

İslâm, ne zaman ki, Selçuk, Gazne, Eyyüb çocuklarıyla Gazâlî'nin öncülüğünde Ehl-i Sünnet Omurga'yı kurdu, işte o zaman bin yıl sürecek akîdevî, fikrî ve siyasî birliğin temellerini de attı. Ehl-i Sünnet omurga kurulduktan sonradır ki, Müslümanlar sadece İslâm tarihini değil, üç kıtada dünya tarihini yaptı!

İşte bu nedenledir ki, Batılılar Türkiye'yi vuruyorlar, İran'ın önünü alabildiğine açıyorlar!

Burada bir taşla bir kaç kuş birden burmuş olacaklar:

1- İslâm'ın tarih sahnesine çıkmasını önleyebilmenin tek yolu var: Bin yıldır Müslümanları dimdik ayakta ve diri tutan bu Ehl-i Sünnet Omurga'yı çökertmek!

Ehl-i Sünnet Omurga'yı çökertmenin en etkili yolu, Şia'nın önünü açmak, Sünnî dünyayla Şia'yı karşı karşıya getirmek!

2- İkinci yöntem, Ehl-i Sünnet'in kurucu sütunlarını yerle bir etmek; bunun için de İslâm dünyasında mezhepleri tartışmaya açmak, bin yıllık birikimi “uydurulmuş din” diye sığ bir kafayla topa tutmak, hadisleri ve dolayısıyla Hz. Peygamber'i devre dışı bıraktırmak...

Sonra da, ilkin, hâricî mantığına dayalı paralel din'leri İslâm dünyasına hızla yaymak, bunları terörize etmek, teröre sürüklemek, böylelikle Müslümanları İslâm'dan uzaklaştırmak; ardından da bunun alternatifi bir başka paralel din olarak da FETÖ ve türevleri gibi ılımlı, protestanlaştırılmış, modernize edilmiş, ruhsuzlaştırılmış sahte din anlayışlarını öne sürmek...

EHL-İ SÜNNET OMURGADIR; ÇÖKERSE, HEPİMİZİ YER BİTİRİLER!

Çok büyük bir tehlike var burada: İslâm'ın temel dinamiklerini, bin küsur yıldır Müslümanları dimdik ayakta tutan mezhepleri, cemaatleri, tarikatleri topa tutarak Ehl-i Sünnet Omurga'yı çökertmek, böylelikle bütün sapkın anlayışların önünü alabildiğine açarak Müslüman toplumları birbirine düşürmek ve sonuçta fosilleştirilemeyen ve dize getirilemeyen İslâm'ı dize getirmek ve Batılıların önündeki en büyük engeli bu şekilde bertaraf etmek!

Altını çize çize herkesi uyarıyorum: Ehl-i Sünnet'in korunması çağrısında bulunmak, Sünnîliği din katına yükseltmek değildir! Böyle düşünerek Ehl-i Sünnet'e saldırmak ya kötü niyetliliktir ya da beyinsizlik! Her iki durumda da hapı yutmaktır!

Çünkü Ehl-i Sünnet, bin küsur yıllık sahih ana omurgadır. Omurga çökerse, hepimiz altında kalırız, birbirimizle boğuşmaya başlarız ve leş kargalarının üzerimize çullanmalarının, bizi boğmalarının yollarını sonuna kadar açmış oluruz!

Bu ürpertici gerçeği göremeyen ya kördür ya da birilerinin gönüllü kölesi!

Özetle: Kim ki, Ehl-i Sünnet'e ve Ehl-i Sünnet'in çok zorlu şartlarda iyi kötü temsilcisi, sigortası sahih cemaatlere, tarikatlere saldırıyorsa, bilin ki, o kişi, çeyrek asırdır İslâm'la savaşan Batılıların değirmenine su taşıyan ya salak ya da asalak bir kişi veya “paralel din” şebekesidir.

http://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/ehl-i-sunnete-saldirmak-islamla-savasan-batililarin-degirmenine-su-tasimaktir-2030977

yorum;

Ya yeni hal ya izmihlal!

Allah(cc) süresi geçen düzenleri temizledi.

Şimdi sıra süresi geçen İslami anlayışlarda.

Allah(cc) nurunu nasıl tamamlayacak.

Birilerini götürerek ,birilerini getirerek.

Bizim tezimiz yeni 3.bin yıl medeniyetinin hakka dayalı

Kur’an medeniyeti olduğudur.

Gece ve gündüz gibi veya yaz veya  kış gibi.

Allah(cc) biz günleri dolaştırır dururuz diyor.

Gün dediği de Allah(cc) katındaki bin yıllar.

Bizlere de düşen buna göre takımlarımızı seçmek ;

Adalet veya zulüm takımlarını.

15 yıl  1.5 yaş  bin yıla göre ama bize ne kadar çok

geliyor tabii ki ömrümüze göre 100 yıla göre .

Akevler de 50 yılına yaklaştı yani beş yaşına.

Konuşuyor şimdilik ,sadece yazıyor.

Daha yapılacak çok çalışmalara var.

Peygamberler musaddıkındır birbirlerinin

Başlattığı işleri devam ettirir veya tamamlarlar.

İşte bizde Akevler Adil Düzen çalışanları olarak

yazarımız Yusuf  Kaplan ve refiklerine diyoruz ki gelin bu çocuğu

yaşatalım ve yeni İslam medeniyetinin kurucusunu

koruyalım ve yüreklendirelim.

Yeni hal nedir diyecek olursanız başlığımızdaki,

Yeni usul yeni Akevler usulü fıkhı ve mezhep usulüdür.

Bu konuda da bu Akevler çocuğu dünyada tektir

Ve Allah(CC) firavunun sarayında olsa bile onu büyütecek

ve nurunu tamamlıyacaktır.Münafıklar istemese de.

Vesselammm…

 

 

 

Ali Bülent Dilek


Sayı: 374 | Tarih: 14.08.2016
Ergün Diler
Yeni yöntem ne?
Hakikat ne?
964 Okunma
Süleyman Karagülle
Mehmet Barlas
Hem Rusya ile dostuz hem de NATO’nun üyesiyiz
Doların vadesi
963 Okunma
Tayibet Erzen
Yusuf Kaplan
Ehl-i Sünnet’e saldırmak, İslâm’la savaşan Batılıların
Ya yeni hal ya izmihlal!
962 Okunma
Ali Bülent Dilek
Emre Kongar
Demokrasi şöleni
Yazık ki Haklı
922 Okunma
Vahap Alma
Ahmet Hakan
İlker Paşa öyle demedi Sayın Cumhurbaşkanı
İtidalli olmak, oyuna gelmemek
904 Okunma
Lütfi Hocaoğlu