Gelecek tasavvuru: Maddî ve manevî “ordular”
1163 Okunma, 0 Yorum
Yusuf Kaplan - Yeni Şafak
Ali Bülent Dilek

Gelecek tasavvuru: Maddî ve manevî “ordular”

Yusuf kaplan

03 Temmuz 2015

Türkiye'nin en âcil sorunu gençlik sorunu.
Genç nesli kaybediyoruz: Genç neslin kaybolması, geleceğimizin yok olması ve uçuruma doğru sürüklenmemiz anlamına gelir!
Gençlik, gelecek demektir. Gelecek, köklerde gizlidir. Gençlik de, geçmiş de toprak altındaki maden gibidir. Geçmiş bilinmezse, gençlik geçmiş bilinciyle dirilmezse, hazine yok olur, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek zorlaşır.

KENDİ ÇOCUKLARIMIZI KAYBEDİYORUZ!

Böylesine ağır, varoluşsal bir sorun yaşamadık biz bu ülkede. Kendi çocuklarımızı kaybediyoruz ilk defa! Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Daha vahimi de nasıl sahip çıkabileceğimizi bilmiyoruz!

0 yüzden, öncelikli olarak İslâmî duyarlılığı gelişkin, özgüveni yüksek, ufuk sahibi, bizim medeniyet dinamiklerimizi özümsemiş, dertli, kaygılı, idealist bir gençlik yetiştirilmelidir.
Bunun için başta eğitim sistemi olmak üzere, medya, kültür, gençlik ve sosyal yapının İslâmî ilkeler ve medeniyet dinamiklerimiz çerçevesinde sil baştan yeniden inşa edilmesi gerekiyor!

Özetle, Türkiye'nin önüne kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri az çok belirginleştirilmiş bir gelecek tasavvuru, bölgemizi yeniden bağımsızlığına kavuşturacak, ortak medeniyet yolculuğuna çıkaracak adım adım hayata geçirilecek (meselâ D-8 Projesi'ni ete kemiğe büründürecek) bir medeniyet yürüyüşü başlatmak zorundayız!
Nasıl, mı? İşte cevabı:

…………………
ÖNCE MANEVÎ ORDULAR OLMADAN ASLÂ!

Bizim hem Melikşah'a hem de Nizamülmülk'e, yani hem maddî güce / ordu'ya hem de manevî güce / ordu'ya ihtiyacımız var şu an âcilen.
Yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizini aşmamızı sağlayacak fikrî hazırlıkları yapacak öncü kuşakların / manevî orduların yetiştirilmesi, bunun için de bu ülkenin ruh köklerini yıkmaya değil yeniden diriltmeye ve insanlığa sunmaya and içecek güçlü İslâmî eğitim, kültür, sanat, medya kurumlarının kurulmasına yani.

Maddî ordular olacak elbette. Ama önce manevî ordular kurulacak, sonra “fetih” yolculuğuna çıkılacak. Manevî ordularınız yoksa maddî ordularınız ne kadar güçlü olursa olsun, büyük dalgalarla, fırtınalarla boğuşamaz; boğulur.
O yüzden bize esaslı bir medeniyet fikri geliştirecek manevî ordularımızı ihmal edersek, yok olmaktan bile kurtulamayız ve bunun bize yüklediği tarihî yükümlülüğü yerine getirmediğimiz için hesabını bu dünyada da, Huzur-i İlâhî'de de veremeyiz. Vesselâm.

http://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/gelecek-tasavvuru-madd%C3%AE-ve-manev%C3%AE-ordular-2014814

yorum;

SIRA İBRAHİMî/ERBAKANî DÜZENDE!

Suya hasret çatlayan toprak gibi.

 Bizim gençlerimizde bekliyor .

Yusuf Kaplan olaya hala bir gurup

açısından bakıyor.

Halbuki Allahın kimi ne için yarattığını

başka birisi bilemez.

Bizim kavmin (milli görüş kavmi)hocaları da mütefekkirleri de malum.

Şu andaki tepeden aşağıya sirayet eden yöneticilerde

onların eserleridüzeni değiştirmede  tıkanıp kaldılar.

Demek ki ne hocalar hoca nede mütefekkirler

mütefekkirmiş.

Bence önce buradan başlanmalı ve onlar

nakıs örnekler olarak sorgulanmalı.

Ve onların hatalarını yapmayacak birsistem geliştirmeli.

Kur’an’da ismi en çok geçen Yahudi kavmi ki en büyük dedeleri

İbrahim a.s bir  peygamberdi ve bir ırktılar aynı zamanda.

İlk önce bu kavmin günümüzdeki döngüsü bulunmalı.

Ki bana göre bu kavim çağın gereği bir

ırk olmayan ama ülkenin kaderinde hakim olan

“milli görüş kavmidir”

Irkî değil ümmeti yani Erbakan hocamızın liderliğinde

Oluşmuş değişik ırklardaki Müslümanlardır..

1960’lardan itibaren Türkiye coğrafyasında  bu kavim ön plandadır

Bundan sonrada ADİL DÜZEN kuruluncaya kadar

Da bu işin öncüleri  bunlar olacaklardır.

Nasıl ki önce Yahudiler,Musa (a.s) ve Tevrat gelmiş,

arkasından  yine Yahudilerden İsa (a.s) ve İncil gelmiş,

Son olarak ta Yahudi olmayan ve fakat İbrahim aleyhisselamın

diğer oğlu İsmail aleyhisselamdan gelen Hz.Muhammet ve Kuran

ile  iş hitama ermiş, kamil din/düzen tamamlanmıştır.

Şu anda da  kendi içine kapanıp dışa açılamama açısından

Kapalı dini/Yahudiliği-Saadet partililer temsil ediyor.

Dışa açılıp anayasal çoğunluğu sağlama çokluğu açısından

Açılan dini/Hristiyanlığı  Ak partililer temsil ediyor.

Peygamberimizin  Yahudi ve Hristiyanların bozduğu

İbrahimi dini aslına uygun olarak düzeltip  getirdiği gibi

 Kamil dini/müslümanlığıda Ak partiden

İleri olacak ADİL DÜZEN PARTİSİ-

Akevler ekibi getirecektir.

Bu gurupta kurandan istidlal edilen

İBRAHİMî/ERBAKANî/ADİL  DÜZENİ

aslına çevirerek uygulayacaktır.

İlk ikisi görevini yaptı ve hesabını Allaha verecek

üçüncüsü ise ha geldi ha gelecek.

Allah’ın(C.C) barış dini de ülkemizde ve dünyada onlarla

beraber tesis edilecek inşallah.

 

 

 

 

 

 

 

Ali Bülent Dilek


Sayı: 316 | Tarih: 5.07.2015
Ergün Diler
Ateşle oynuyorlar
Türkiye nasıl başarır?
1606 Okunma
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
Gelecek tasavvuru: Maddî ve manevî “ordular”
SIRA İBRAHİMî/ERBAKANî DÜZENDE!
1163 Okunma
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
MHP’ye sitem edenlere bir çift sözüm var
Planda aksamalar
971 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Onları biz tam tanımasak da ABD'de hepsinin kayıtları v
Başka Hesaplar
935 Okunma
Tayibet Erzen