Seçimlerde başkanlık teması
937 Okunma, 1 Yorum
Ahmet Taşgetiren - Bugün
Süleyman Karagülle

31/01/2015

 

30/01/2015 tarihli yazısından özet olarak;

AK Parti seçimlerde, Cumhurbaşkanının konumu ile destek almış olacaktır.

Muhterem başkanımız, başkanlık sisteminin gelmesi için AK Parti’nin desteklenmesini zımnen istemiş olacaktır. Bunun bir etkisi olacağını sanmıyorum. Davutoğlu kendisini kabul ettirmektedir.

Yorum:

 

Partiler Ne Yapmalı?

Taşgetiren’in bu görüşlerine katılıyorum. Ben bir seçmen olarak görüşlerimi dile getirmek istiyorum.

Seçimlerde AK Parti’ye oy vereceğim ancak bu benim AK Parti’nin yaptıklarını onayladığım anlamına gelmediği gibi, AK Partideki etkili kadronun benim yakın dostlarım olmasından dolayı da değildir. Başka oy vereceğim parti olmadığı için AK Parti’ye oy vereceğim. Halkımızın de bundan verdiğine kanıyım.

Neden başka partileri onaylamıyoruz?

BDP:

a) Sadece Kürtlerin partisidir.

           b) İslamiyet’e karşı bir görüntüsü vardır.

           c) PKK ile işbirliği içinde hareket ediyor.

           d) Hiçbir çözümü yoktur.

MHP:

a) Halkların kültürlerini asimile etmeyi hedeflemektedir.                 

           b) Başkanları MHP’yi iktidara getirecek durumda değildir.

CHP:

a) Dinsizlik anlamındaki laiklik anlayışında ısrar etmektedir.

           b) Başkanları CHP’yi iktidara getirme durumunda değildir.

           c) Erdoğan’a cephe almakla düşmanlarımızla iş birliği halindedir.

           d) Hiçbir çözümü yoktur.

AKP:

a) AB’ne gireceğim diye Türkiye aleyhinde batıda üretilen kanunları okumadan gece yarısında kanunlaştırmıştır.

           b) Paralel yapıyı ayıklayacağına, Gülen’i koruyanlarla uğraşmaktadır.

           c) Takiye olarak çıkardığı gömleği giymemekte ısrar ediyor. Yine takiye olarak anlamadan reddettiği Adil Düzen’e karşı tutumunu sürdürüyor.

           d) Kadrosunun ve düşünce yapısının dayandığı Akevler çalışmaları ile ilgilenmiyor.

           Dolayısıyla bu partilerle sorunlar çözülmeyecektir ancak başka seçenek olmadığından daha on sene bu haliyle bu parti iktidarda kalacak ve bizden oy alacaktır.

 

Peki partiler ne yapmalı?

 

BDP:  

a) Selahattin Demirtaş, namaz kılmaya başlamalıdır. Eşi başını örtmelidir. Kadrosuna Kürt medrese alimlerini almalıdır.

b) Ayrımcılık yerine yerinden yönetim sistemini kendisine hedef yapmalıdır ve bu hususta çözümler üretmelidir.

c) Akevlerdeki Kürtler ile iş birliği yaparak, Adil Düzen’in gelmesi için AK Parti ile iş birliği yapabileceğini benimsemelidir.

  d)  Büyük Birlik Patisi, Saadet Partisi gibi partilerle iş birliği yapmalı, hatta onlarla birleşmelidir.

 

MHP:

a) Türk halkını Türkçülük içinde asimile etme yerine, Türk halklarının gelecekte Türk kültürünü oluşturmasını hedef almalıdır. Geçmişi yaşatma yerine geleceği oluşturmayı hedef almalıdır.

b) Türkeş’in koltuğuna bir orgeneral oturmalıdır. Bu emekli orgeneral namaz kılmalı, eşi başını örtmelidir.

c) Adil Düzen’i benimsemeli ve Erbakan’ın yaptığı gibi o general de Akevler ile birlikte çalışmalıdır.

d) Anayasayı değiştirmeyi hedef almalıdır, değiştirinceye kadar AK Parti ile iş birliği içinde olmalıdır.

 

CHP:

a) Kuruluştaki inkılapları benimsediler. Hakimiyet-i Milliye,  Kuva-i Milliye, Vahdeti Kuvva, müspet ilim ilkeleri ile muasır medeniyetin fevkine çıkma yollarını aramalıdır.

           b) Laiklikle dengelenen cumhuriyetçilik, milliyetçilik ile dengelenen laiklik, halkçılıkla dengelenen devlet ilkeleri ile Adil Düzen’e (denge düzenine)  dayanarak bağımsız Türkiye’yi muasır medeniyetin üstüne çıkmalıdır.

           c)Yönetim kadrosuna Şükrü Elekdağ benzeri CHP felsefesini bilenleri getirmelidir.  Mustafa Kemal İslamiyet’e en büyük farkı yapmış bir kurucudur. Lozan’da dünyayı ikiye ayırdı, Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar diye. Müslümanlara tek başına cumhuriyet hükümetini temsil ettirerek bunu tescil ettirdi. Mübadele yoluyla Türkiye binyıllık Anadolu fethini tamamladı. Harf inkılabının etkisi ile kapalı bulunan içtihat kapısını açtı ve Yazır, Akseki gibi İslam alimleri ile ehli sünnetin yeniden canlanmasını sağladı.

           d) Mustafa Kemal’in yakın arkadaşları İnönü, Mareşal ve Karabekir demokrasiye geçmişlerdir. CHP bu geçişi benimseyip bürokrasiye dayanan halktan kopuk parti olmaktan çıkmalıdır.

 

AKP:

a) Yerinden yönetim sistemini getirmelidir.

b) Hakemlik sistemini getirmelidir.

           c) Faizsiz kredileşme sistemini de getirmelidir.

           d) Türk ordusunun itibarını iade etmelidir. 12 ordu oluşmalı ve silahlı kuvvetleri doğrudan başkomutanın emrine vermelidir. Genelkurmay başkanı başbakan seviyesinde olmalıdır. Ordu da sivillerin işine karışmamalıdır.

 

Partilerden herhangi biri bu değişikliği kendi yapısında gerçekleştirmezse, on sene AK Parti bu haliyle iktidarda olacaktır. On sene içinde Akevlerin desteği ile Adil Düzen Partisi kurulacak ve on sene sonra Adil Düzen Partisi ekseriyetle iktidarda olacaktır.

On yıl içinde mevcut partilerden hiç olmazsa biri Adil Düzen’i benimsemezse, Türkiye ikinci cumhuriyeti kurmak zorunda kalabilir.  Türk ordusu bu son dönemleri iyi değerlendirmelidir. Türkiye yok olabilir ama Adil Düzen mutlaka gelecektir. Allah nurunu tamamlayacak, insanlık üçüncü bin yıl uygarlığını ikinci Kuran uygarlığı içinde yaşayacaktır.

 

Süleyman Karagülle


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
02.02.2015
11:38

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/suleyman-karagulle/muhterem-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdogana-acik-mektup-9398.html

Sayı: 294 | Tarih: 1.02.2015
Yusuf Kaplan
Osmanlı anlaşılmadan yeni bir dünya kurulamaz!
Yani zavallı biz!
1057 Okunma
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
Bunların yaptığını Çarli bile yapamaz
Karikatürize edilmiş İslamiyet
1020 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Can Dündar
Asıl ‘Yeni Türkiye’ Sokakta Filizleniyor
Özgürlük Anlayışı
974 Okunma
Vahap Alma
Ahmet Taşgetiren
Seçimlerde başkanlık teması
Partiler Ne Yapmalı?
937 Okunma
1 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Barlas
İktidar ona sahip olan herkes için aynı anlamı ta
İktidarı yanlış anlamak
904 Okunma
Tayibet Erzen