Bu da başka Charlie sorgulaması
1255 Okunma, 1 Yorum
Ahmet Taşgetiren - Bugün
Süleyman Karagülle

23/01/2015

 

Yazi için http://haber.stargazete.com/yazar/bu-da-baska-charlie-sorgulamasi/yazi-993593

 

Yorum:

Kuran’a Göre Evlilik

Ahmet Taşgetiren Star’da bu hafta, Hz.Muhammed’e hakaret eden Hollandalı karikatüristin sorgulanması ile ilgili bir yazı yazmıştır.

Müslümanların ve Hıristiyanların hakarete karşı ve cinsel neşriyata karşı infial göstermeleri gerektiği görüşünde.

Peygamber’e hakaret etmesi, basit bir olaydır. Hakaret hiçbir zaman hakaret edilene bir eksiklik getirmez. Bunlarla ilgilenmek onları büyütme olur, duymaz geçersiniz. Yüz etkin adam kitabın yazarını yeryüzünün en etkin insanı ilan etmelidir. Bunu da baskılarında savunmuştur. Cinsel neşriyat sorunu, insanlığın sorunudur.

İnsanlığı bugün tehdit eden korkunç hastalık cinsi hayattır.  Mevcut olanları açıklamak için kaybedecek vaktimiz yoktur. Ne yapmalıyız? Bu korkunç gidişe nasıl dur demeliyiz?

Biz çözümü fıkıhtan almaktayız. Fıkhın dört ana delili vardır.

1) Kuran ve maslahat, tedbirli olma (seddi zerai) bunun içinde yer alır.

2) Sünnet ve istishab, daha önceki şeriat bunun içinde yer alır.

3) İcma ve örf, anlaşmalar bunun içinde yer alır.

4) Kıyas ve istihsan, içtihatlar(ahit ve nezirler) bunun içinde yer alır.

O halde bizim içtihadımıza göre ne yapmalıyız?

1) Kendi ocaklarımızı, semtlerimizi ve bucaklarımızı kooperatifler halinde kurmalıyız. Tapuları ortaklara vermeliyiz. Hakemler kararı ile ortaklıktan çıkarabilmeliyiz.

2) Kendi şeriatımızı kurmalı ve orada şeriata göre yaşamalıyız. Şeriata uymayanları hakemler kararıyla sitemizden uzaklaştırmalıyız.

3) Cinsi hükümleri içeren fıkhı buna göre düzenlemeliyiz.

     a)Çocuklarımızı kendilerini buldukları yaşta yani 15 yaşında iken birbirine nişanlamalıyız. Nişanlıların birlikte dolaşmalarına izin vermeliyiz.

  b) Evliliği kolaylaştırmalıyız. Evlilerin, evlenmek için yapmakta oldukları masrafları yasaklamalıyız.  Yakınları ve komşuları düğün yemeğini hazırlamalı. Giyinme de, özel düğün kıyafetleri de yasaklanmalıdır.

     c) Evlenme sadece bir toplantı ve yemekli sohbetten ibaret olmalıdır. Resmi nikah ve evlilik olmamalıdır. Sadece nikah sözleşmesi ile metinleşmelidir.

   d) Evlenecek çiftler evlenmeden önce evlilik sözleşmesini yapmalıdır. Bu sözleşmede kadının söz sahibi olduğu konular, erkeğin söz sahibi olduğu konular, ittifakla alınacak kararlar yer almalıdır. Çiftlerin karar defteri olmalı ve aldıkları kararlar, karar defterlerine yazılmalıdır.

   e)Karar defterlerinde çıkacak her türlü anlaşmalarda hakemlere gitme maddesi konmalı, hakemler listesi eklenmelidir.

   f) Taraflardan biri boşanmak istediği zaman boşanabilmelidir. İstemeyen birine evliliği sürdürme zorlaması yapılmamalıdır.

  g) Aile hayatında iş bölümü yapılmalı, çocuğu doğurma ve büyütme anneye veya anne tarafına, ev işleri kadına ait olmalı. Savunma ve nafaka yükümlülüğü erkeğe ait olmalıdır. İki taraf da görevlerinde kendileri yetkili ve sorumlu olmalıdır. Karı koca eşit hukuka sahip olmalı. Evlilik dışı işlerde karı koca tamamen bağımsız ve serbest olmalıdır.

4- Bu semt ve bucaklar, Adil Düzen içinde ekonomilerini geliştirmelidir. Adil bölüşme sistemini Kuran’dan öğrenmelidirler. Günde beş defa bir araya gelerek Kurani hayatın eğitimini almalıdırlar. Bu hayatı benimsemeyenler kooperatiften çıkarılmalı ama onlar asla zarara sokulmamalıdır.

Bundan sonra ne olacaktır? Bu şekilde oluşmuş Kuran bucakları boşaltılamayacağı için çoğalacak ve bir gün tüm dünyayı kaplayacaktır. Bunun dışında bu gidişi önleme yolu yoktur.  

 

Süleyman Karagülle


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
27.01.2015
03:15

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/suleyman-karagulle/faiz-katilim-bankalari-ve-yapilmasi-gerekenler-9317.html

Sayı: 293 | Tarih: 25.01.2015
Ahmet Taşgetiren
Bu da başka Charlie sorgulaması
Kuran’a Göre Evlilik
1255 Okunma
1 Yorum
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
Fahri Kur'an kursu hocaları sahipsiz mi?
Geli bu bayat hayatı değiştirelim!
1148 Okunma
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
Firecilerin yaptığı yiğitlik sayılır mı?
AK Partinin zayıflığı
1042 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Can Dündar
Cumhuriyet'te Tarihi bir Gün
Tarihi Gün Böyle Our
1031 Okunma
Vahap Alma
Mehmet Barlas
Einstein bile Türkiye’yi anlamakta zorlanırdı
Adil Düzen Yolunda Her Çile Sevap
1020 Okunma
Tayibet Erzen