Kanunî Filmi bir Rezalettir
803 Okunma, 0 Yorum
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete
Emine Hocaoğlu

28 KASIM 2012

Başbakanın, tv'deki Kanunî dizisini tenkit etmesini çok doğru buluyor ve alkışlıyorum.

Çok haklı, çok geç kalmış bir tepkidir bu.

Hiçbir Müslüman, tarihimizi çarpıtan, muhterem Padişahlarımızı küçük düşüren, onlara iftira eden böyle bir filmi beğenemez.

Kanunî kimdir?.. Osmanlı Padişahlarının ve Halifelerinin İslam'a en fazla hizmet edenidir... İnsanların karada yürüyerek veya atla arabayla, denizde yelkenli veya kürekli gemilerle ile seyahat ettikleri bir devirde muazzam fütuhat yapmıştır... Son derece adaletliydi... Muazzam ordularla Avrupa içlerine kadar seferler yapmış ve yolda bir tek ekili tarla, bahçe ve bostana zarar verdirtmemiştir... Avrupalılar heretic'leri canlı canlı yakarak idam ederken, Kanunî Sultan Süleyman ülkesindeki Hıristiyanlara ve Yahudilere din, inanç, kimlik, kültür hürriyeti vermiştir... Kanunî'nin Mimar Sinan gibi sanatkarları, Barbaros gibi kumandanları, Ebussud Efendi gibi müftiülenamları ve müfessirleri, Baki ve Fuzulî gibi şairleri vardır. Osmanlı devlet-i islamiyesi onun zamanında dünyanın en büyük gücüydü. O herhangi bir devlet değil, Darülislam'dı. Kanunî bizzat kendisi beş vakit namaz kılar ve Müslüman halka da kılmasını emr ederdi. Onun mahkemelerinde âdil Şeriat kanunları ile hükm edilirdi. Osmanlı mülküne başka ülkelerden ve coğrafyalardan gelen Müslümanlardan pasaport ve vize sorulmazdı. İstanbul'dan yola çıkan bir Müslüman aylarca giderdi de Osmanlı mülkü bitmezdi. Avrupa ortalarına, Kırım Hanlığına, Afrika içlerine, Hint okyanusuna kadar uzanırdı.

Sultan Süleyman bütün bu ülkelerin hakimi ve sultanıydı. Tek istisna Haremeyn'di yani Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere idi, o iki mübarek beldenin hakimi değil, hâdimi=hizmetkarı idi.

Böyle muhterem bir büyüğü sanat ve kültür perdesi altında yalan ve iftiralarla karalamak, hatırasına gölge düşürmek, birtakım düzmece senaryolarla onun özel hayatına çamur atmak elbette bu millete, bizim millî tarihimize ve mukaddesatımıza ağır bir hakarettir.

Kanunîye, dolayısıyla tarihimize hakaret eden Dönmeleri kınıyorum.

Bu iğrenç filmi seyreden Müslümanları çok ama çok ayıplıyorum.

Başbakanı, geç kalan tenkidinden dolayı tekrar tebrik ediyorum.

Yazının devamı için; http://www.milligazete.com.tr/makale/kanunî-filmi-bir-rezalettir-256719.htm

 

Yorum:

Tarihi Film Yapılmalı

İlk gösterime girdiğinden itibaren çok konuşulan ve izlenilen Muhteşem yüzyıl filmi son günlerde başbakanın eleştirisini de almıştır.

Bu filmi hiç izlemedim ama reklamlarda gördüğüm kadarıyla ve gündemde olması sebebiyle saray içindeki yaşantıyı ve haremi konu alıyor.

Burada yanlış olan nokta tarihi bir film yapılıyorsa tarihe uygun olmalıdır. Eğer film tarihte olmayan şeyler yüzünden izlenme rekorları  kırıyorsa ona göre isimler farklı kullanılmalıydı. Tarihte olmayan şeyleri tarihimizde varmışçasına gösterilmesi gerçekten uygun değil. Şimdiki gençler okumayı sevmeyen, izlemeyi seven olarak bence tarihimizi anlatan filmler olursa izlenir ve öğrenmiş olurlar.  

Bunu kayınpederimden de dinledim. O da filmi annemden dolayı izlemiş. Baktım ki tarihi akışa uymuyor izlemiyorum demişti ve tarihi akışa uygun yapsalar çok güzel olur  diye de belirtmişti.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda  sabah programına konuk olan tarihçiden dinledim. Böyle bir tarih yok. Oradaki karakterlerin çoğunun olmadığını söyledi. Ayrıca Atatürk ve Latife hanımı konu alan bir film çevrilse kıyamet kopar dedi. Dediğine katılıyorum. Çünkü onlar yüceleştirilmiştir. Ama Osmanlı padişahları ise sıradan insanlar olarak görülmektedir.  İşte tarihe bakışımız bu şekilde halbuki bütün olarak bakılmalıdır.

 

 

 

Emine Hocaoğlu


Sayı: 181 | Tarih: 2.12.2012
Ahmet Hakan
Hayallerim var
Filistin’in gözlemci devlet olması
955 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Yusuf Kaplan
Zaman'sız mekana kapatılmak ve yol almak!
Yüzleşmek hemen!
894 Okunma
Ali Bülent Dilek
Mahir Kaynak
Yeni Dünya Düzeni
Filistin
868 Okunma
2 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Barlas
Ama siz de Kızılderilileri öldürdünüz!..
Zulüm Düzeni
810 Okunma
Tayibet Erzen
Mehmet Şevket Eygi
Kanunî Filmi bir Rezalettir
Tarihi Film Yapılmalı
803 Okunma
Emine Hocaoğlu
Hüseyin Gülerce
Ergenekon sadece bir araç
Kutuplaşmaya Hizmet
743 Okunma
1 Yorum
Zafer Kafkas