Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mahir Kaynak - Star Süleyman Karagülle
Türkiye'nin çözümü, Çözüme giderken
634 Okunma, 1 Yorum

Türkiye’nin çözümü  

 

21.07.2009

 

Kürt sorununun çözümünde çeşitli yol haritaları öneriliyor. Ben de eskiden beri savunduğum modelin ana hatlarını sunuyorum.

Çözüm geçmişe bakarak ya da günün koşullarından etkilenerek aranmamalıdır. Herkes geleceğe ait tasavvurlarını ve gelecek nesillere nasıl bir yapı bırakmak istediklerini belirleyip buna uygun bir yapının oluşmasına çalışmalıdır. Yani çözüme pazarlıkla değil yeni ve güçlü bir yapıya katkıda bulunarak ulaşılmalıdır. Bu konuda bazı tespitlerde bulunabiliriz.

Dil sorunu: Türkçe ortak bir iletişim aracıdır. Böyle olması bir tarafın empozesinin sonucu değil uygunluğudur. Mesela İngilizce sadece İngilizlerin dili değildir. İngilizler bu dili konuşan bir azınlıktan ibarettir. Ancak herkes kendi anadilini serbestçe konuşabilmeli, eğitimi yapılabilmeli, gelişmesinin önünde herhangi bir engel olmamalıdır. Bu gelecek için öngörülenler açısından da gereklidir.

İdari Yapılanma: Özerklik ya da federasyon oluşacak birlikteliği zayıflatır. Bir bölgeye sıkışmak yerine herkes ülkenin her yerinde ve her kademede yaşayabilmeli ve görev yapabilmelidir. Bir Kürt kendi kimliğiyle ülkeyi yönetecek konuma gelebilmeli, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede başka bir bölgenin insanı yerel yönetici olabilmelidir. Federasyon ve özerklik gibi idari yapılanmalar gelişmiş ülkelerde anlamsızlaşmakta, diğer yerlerde çatışmanın gerekçesi olarak kullanılmaktadır. Birlikte yaşamaya karar verenler için her yer ve her makam herkesindir. Kuzey Irak’taki Kürtler bu anlayışın değişmesine gerekçe olamaz. Orada da benzer bir yapı oluşturulabilir ve Kürt olmayanlar eşit vatandaş olur.

Doğal zenginliklerin paylaşımı: Doğal zenginlikler kısa dönemde refah sağlar ve eğer elde edilen gelirler geleceğe yönelik olarak kullanılmazsa hüsran ile sonuçlanır. Bugünün petrol zengini ülkelerin yarını sefalettir. Bu nedenle bu zenginlikler sadece bugünün insanın malı olarak görülmemeli gelecek nesiller için verilmiş bir avans sayılmalıdır. Doğal zenginlikler gelecek nesillerin ve herkesin yararlanacağı biçimde kullanılmalıdır. Eğitim, bilim ve ileri teknolojiye yapılacak yatırımlar için bir kaynak sayılmalıdır. Bugün en büyük uçağı özel olarak kullanan, zenginliği israfa harcayanlardan olmamak, bunun yerine gelecek nesillerin rahmetle anacağı insanlar olmak gerekir.

Geçmişin izlerinin silinmesi: Suçlu aramak gereksizdir. Yeni yapıyı bozacakların engellenmesi ve insanların birbirine düşman olmasına yol açan düşüncelerin zihinlerden silinmesi gerekir.

Ekonomik yapı: Ekonomik yapı bölgesel değil tüm ülke için planlanmalı ve insanlar bu yapı içinde yer alacak biçimde eğitilmelidir. Bu eğitim sürecinde sosyal yardım sayılabilecek önlemlere başvurulabilir. Ama bu sürekli bir yapıya dönüşmemelidir. Kültürel faktörler meslek seçiminde rol oynamakta ve belirli yöre insanlarının eğilimi bu kültüre göre belirlenmektedir. Eğitimin yeteneğe göre yapılması sağlanmalıdır.

Kısaca nasıl bir ülkede yaşamak istediğinize karar verin ve onun yolunu inşa edin.

 

Yazı Özeti: Kürt sorunu ülke sorunlarının daha fazla ortaya çıktığı sorunlardır. Kaynağı siyasi değildir. İsteneni elde edeceksiniz ama sorunlarınız çözülmeyecektir. Gücünüzü yurt sorunlarının çözümünde kullanın.

 

Çözüme giderken  

 

28.07.2009

 

Türkiye’nin yıllarca uğraştığı Kürt sorununda bir çözüme gidildiği ve bunun için ortamın hazır olduğu gözleniyor. Bu çözümün kime ne yarar sağlayacağını incelemek gerekiyor. Kürt siyasetçilerinin beklenti ve talepleri kimlik ve kültürün korunması yönünde. Bunların bölge halkının sorunlarını çözeceği kabul edilirse onların ekonomik ve sosyal başka problemlerinin olmadığını da kabul etmek gerekir.

Gerçekte ülke için geçerli olan bir sorunun bölgede daha yaygın olarak görüldüğü söylenebilir. İnsanlar teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmak istiyor, cep telefonu kullanıyor, uçakla seyahat ediyor ve benzerlerinden yararlanıyor. Bunun için parası olmanın yeterli olacağını düşünüyor ama bunları üretmek, bu bilgi düzeyine erişmek hatta yenilerini yaratmak gibi bir endişesi yok. Büyük mücadeleler sosyal alanlarda yapılıyor, demokrasi, sivil asker ilişkileri, etnik ya da inanç farklılıkları başlıca konularımız.

Bugüne kadar sosyal taleplerin büyük bir fedakarlık sayılması, bunların karşılanması halinde ülkenin bölünebileceğinin düşünülmesi büyük bedeller ödenmesine neden oldu. Oysa Kürt sorunu başladığında şöyle dediğimi hatırlıyorum: ‘Ben olsam istediklerinizi bir kağıda yazın, bakmadan imzaların derdim. Çünkü istekleri hiçbir sorunlarını çözmez. İnsanlar eğitim imkanları olmadığı için iş sahibi olamıyor, ya da en vasıfsız işçiler olarak düşük ücretle çalışıyor. Bir işleri ve gelirleri olmadığı için ne kendilerine ne de çocuklarına yeni bir hayat kuramıyorlar. Üstelik yapabildikleri kadar çocuk yapıyorlar ve bunları en kötü kadere terk ediyorlar. Kürtçe konuşur, halay çekerlerse durum değişir mi? Bu mücadele Kürtlerin yaşam tarzlarını değiştirmez ancak egemenlerin konumunu güçlendirir.’

Ulaşılacak çözüm bölge halkının kaderini de değiştirmelidir. Yani insanlara eğitim imkanı, bağımsız hareket edebilmeleri için bir gelire sahip olmaları imkanı sağlanmalıdır. Sosyal statü talepleri kolay karşılanır. Ama Kürtleri bilim adamı yapmak, teknoloji üretecek düzeye getirmek, içlerinden güzel sanatlarda öncü olacak kişiler yaratmak için başka şeylere ihtiyaç vardır ve bunlar bugünkü Kürt siyasetçilerin dünyasında bulunmamaktadır.

Özetle şunu söylüyorum. Bugün sorunları büyük gören ve bunun için mücadele ettiklerini sananlar büyük yanılgı içindedir. İstenen şeyleri çözmek birilerinin iki dudağının arasındadır. Ama insanı insan yapan çevre şartlarını oluşturmak zordur. Bunu çağdaşlık olarak vasıflandırmıyorum. Çünkü her çağda insani değerler vardır ve bunlar çağımızda belki de eskiden olduğundan daha azdır.

Herkes başkalarına benzemeye çalışacak yerde neyin daha iyi olduğuna birlikte yaşamak istedikleriyle karar vermeli ve el birliğiyle bu düzeni oluşturmalıdır. Şimdi ulaşacağınız çözüm kolaydır ve bunu başarı saymayın. Bugüne kadar avare kasnaktınız şimdi gücünüzü bir amaç uğruna kullanın. Ancak bugün ulaşılacak çözüm daha iyiye gitmenin yollarını açacaktır. Köstebek gibi yer altında dolaşmak yerine kartal gibi yüksekten uçalım, varsın birileri bize hayalperest desin.

 

Yazının özeti: Geçmişin muhasebesi yerine geleceğin planlanması yapılmalıdır. Kestirmeden birlikte gelecek nesli düşünmeliyiz. Bölge kalkınması yerine, ülke kalkınması hedeflenmelidir.

 

Yorum özeti: Bölge merkez illeri ile ilçe merkez bucakları merkezi yönetimle yönetilmelidir. Taşra illeri ile taşra bucakları yerinden yönetimle yönetilmelidir. Merkezi yönetim tam merkezi olmalıdır. Yerinden yönetim de tam yerinden yönetim olmalıdır.

 

Bedenin bir yeri hasta ise bütün vücut hastadır. Bedenle beraber yaşamaya alışmış bir parça bedenden ayrıldığı zaman hemen yok olur. Başka canlıların parçası olamaz. Kürt sorununu çözmek ülkeyi parçalamaktır. Ülke sorununu çözmeliyiz. Geçmişe dönmekle değil, hali aşmakla bu sorunlar çözülebilir. Doğru olan bir tektir. O da Adil Düzendir.

 

Yorum: Bundan 10 000 sene önce yaşamış birisini diriltsek ve ona bilgisayar programlamayı öğretsek hiçbir sıkıntı çekmeden öğrenir ve bizim bilgilerimize bilgi katabilir. Ama insanlık bilgisayarı bulmak için on bin sene beklemiştir. Birçok peygamber ve filozofun çetin çabaları ile bu seviyeye ulaştık. Hazreti İsa’yı devre dışı bırakın, Avrupa uygarlığı olur mu idi? Neden ondan önce on binlerce yıl onlar yaşadılar ama olamadı.

 

1)      Türkiye bölgelere ayrılacak. İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun, Kayseri, Konya,  Afyon, Eskişehir, Ankara. Her bölge ona yakın ilden oluşacak. Merkez illerin yönetimi merkezi olacaktır. Yani Ankara’dan atanmış vali tarafından yönetilecektir. Bu belki asker menşeli olacaktır. Yani orgeneral olacaktır. Her bölge merkezine bir ordu yerleştirilecektir. O ordu o bölgeden olmayan er ve subaylardan oluşacaktır. O bölgede askerlik yapmak istemeyen ve o bölgeden olmayan kimseler ordularını kendileri seçecektir. Ordu komutanları tamamen bağımsız olup sadece Devlet başkanına bağlı olacaktır. Devlet başkanından başka ordunun içyapısına kimse karışmayacaktır. Halk kendi meşrebine uygun orduyu seçecek. Bir de yarın kimle savaşacağını bilerek seçecektir. Mesela bir Şii İran’la savaşmamak için Van’ı seçmeyecektir.

 

2)      Bölge merkezleri dışında kalan taşra illeri tamamen bağımsız olacaktır. Kendi dillerini kendileri seçecek  ve lise öğrenimini kendi dilleri ile yapacaklardır. Her il kendi iç güvenliğini kendi halkından oluşmuş jandarma teşkilatı tarafından koruyacaktır. Jandarma genel komutanlığı lağvedilmelidir. Polis soruşturma teşkilatı haline getirilmelidir.

 

 

3)      Üniversiteler bölge merkezlerinde kurulmalıdır. Yalnız Türkçe tedrisat yapmalıdırlar. Yabancı dille veya yerel dille tedrisat yasaklanmalıdır.

 

4)      Vatandaşlar bölge merkezlerindeki iller ile bu illeri birbirine bağlayan Karayolları şeritlerinde tamamen serbestçe iş kurup ev yapabilmelidirler. Taşra illerde yerleşebilmek için oralardaki farklı yöneticilerin izni gerekmelidir.

 

 

5)      İller ilçeler, ilçelerin merkez bucakları il merkez yönetiminde yönetilmelidir. Taşra bucakları ise bağımsız olmalıdır.  Merkezin dayatmacı yasaları yerine serbest sözleşmelerle oluşmuş özel hukuk ekolleri geçerli olmalıdır. Kamu hukukunda ise her bucak kendi hukukunu kendisi oluşturmalıdır. Devletin varlığını tehlikeye düşürmeyen bir demokrasiye, ülkenin birliğini bozmayan yerinden yönetime gerek vardır. Eyalet sistemi tehlikelidir. Bölünmeye sebebiyet verir. Yüzde birlik güç oluşturacak iller ise devletin birliğini bozacak tehlikeler oluşturmadan kendi istedikleri gibi yaşarlar.

 

 

 

 

 

Süleyman Karagülle

Yorumcu 
Yorum 
Reşat Nuri Erol
03.08.2009
15:36

İHL, din, diyanet, Kürt, Alevi vs. meseleleri; daha doğrusu "SİSTEM MESELESİ" veya "DÜZEN MESELESİ" Türkiye’nin, dolayısıyla dünyanın "EN ÖNEMLİ MESELESİ"dir ve bu mesele/ler çözüm bekliyor...

Üstadım Süleyman Karagülle ve "ADİL DÜZEN ÇALIŞANLARI" veya "AKEVLER EKOLÜ"

denilen arkadaşlarımızla kırk yıldır yazdığımız, özellikle son 10-12 yıldır "KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ" ana başlığı altında ürettiğimiz on binlerce sayfadan oluşan "ÇÖZÜMLER" de ilgililerden "İLGİ" bekliyor...

KUR’AN çözümler için tek çözüm kaynağı...

Biz, "KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ"nde işte o "ÇÖZÜMLERİ" üretmeye çalışıyoruz...

Mehmet Aâkif ERSOY’un dediği gibi;

"Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı...

[Asrın idrakine söyletmeliyiz "Adil Düzen"i.]

Bizm kırk yıllık "ADİL DÜZEN" ve "ADİL EKONOMİK DÜZEN" projemiz de GERÇEKTEN BU ÜLKENİNN SORUNLARINI SAMİMİ OLARAK ÇÖZMEK İSTEYENLERDEN "ilgi" bekliyor...

Bu vesileyle, Üstadım Süleyman Karagülle’nin MAHİR KAYNAK’ın yazılarına yazdığı "YORUMLAR"I daha dikkatli okumanızı tavsiye ederim.

Önemli Bir Hatırlatma: 521. KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ dergimizde, Hayrettin Karaman ve R. Tayyip Erdoğan’ın 14 PROF. ve SİYASi ile yıllar önce "ADİL DÜZEN"in nasıl uygun olmadığı ve uygulanamayacağı ile ilgili bir yılda hazırladıkları "RAPOR"un her paragrafına verilmiş "CEVABIMIZ"ı bulacaksınız...

Bu vesileyle çağımız düşünürlerinden birinin (Roje Garudi) önemli bir tesbiti hatırıma geldi; şöyle diyor: "İSLÂMİYET GELECEK, ÖNÜNDE TEK ENGEL KALDI; MÜSLÜMANLAR!" Bu sözü günümüzde şu şekilde değiştirmek mümkün: "ADİL DÜZEN GELECEK, ÖNÜNDE TEK ENGEL KALDI; ADİL DÜZEN GÖMLEĞİNİ ÇIKARANLAR!"

Ya da Adil Düzen gömleğini hiç giymeyenler!

Allah yâr ve yardımcımız olsun.YorumYap

Sayı: 8 | Tarih: 2.8.2009
Hayrettin Karaman
İHL meslek liseleri midir?
2102 Okunma
1 Yorum
Hilmi Altın
Ayşe Arman
Zulmün adı haşema
1206 Okunma
2 Yorum
Tayibet Erzen
Nihal Bengisu Karaca
Yeni açılım, eski soru: Anılara tutunmak mı, dalga
989 Okunma
11 Yorum
Hakan Kandal
Nazlı Ilıcak
Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim?
829 Okunma
4 Yorum
Fatma Karuç
Murat Bardakçı
Hadımlık iğnesi yokken, orayı orakla keserlerdi
780 Okunma
Recep Yıldırım
Ahmet Hakan
Ertuğrul Özkök'le Umreye gidiyoruz
777 Okunma
5 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Oktay Ekşi
Gül'ün Yanıtı
670 Okunma
2 Yorum
Vahap Alma
Fikret Bila
"Çözüm'ün Dayandığı Sınır
667 Okunma
1 Yorum
Harun Özdemir
Bekir Berat Özipek
Milli görüş ve ‘necasetten temizlik’
660 Okunma
Bünyamin Demir
Mümtazer Türköne
'Türk sorunu' var mı?
657 Okunma
1 Yorum
Arif Ersoy
Mehmet Altan
Allah benzetmesin
651 Okunma
Mehmet Hikmetumut
Reşat Nuri Erol
Sermayenin yaptıkları ve korkuları
651 Okunma
1 Yorum
Ilker Ardic
Ahmet Taşgetiren
Türkiye'nin rahatlaması
636 Okunma
2 Yorum
Zübeyir Erol
Mahir Kaynak
Türkiye'nin çözümü, Çözüme giderken
634 Okunma
1 Yorum
Süleyman Karagülle
Hakan Albayrak
Faiz Meselesi
618 Okunma
Veysel İpekçi
Yılmaz Özdil
Açılım
615 Okunma
Leyla Okta
Ahmet Turan Alkan
Plâjda yoğurt yeme hakkı engellenemez!
606 Okunma
1 Yorum
Emine Hocaoğlu
Toktamış Ateş
CHP ve "solcu olmak..."
586 Okunma
Osman Eskicioğlu