Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mahir Kaynak - Star Süleyman Karagülle
Muhalefetin Rolü
619 Okunma, 0 Yorum

20.01.13

11 Eylül’de bu olayın ABD iç hesaplaşması olduğunu söylemiştim. Sermaye ile ulus devlet çatışıyordu. Savaşı ulusal devlet kazanır demiştim. ABD’de ve Rusya’da bu gerçekleştirildi.

-Sanayileşmenin olabilmesi için sermayenin terakümüne gerek vardı. Sanayileşme gerçekleşti. Kâğıt para icat edilip insanlık benimsedi. Artık sermayenin tahakkümüne gerek kalmadı. Yeni dünya mal karşılığı senet, senet karşılığı para üzerine kurulacak. Bu paraları ne sermaye ne de devlet çıkaracak. Kredileşme kooperatifleri çıkaracak. Devlet karşılıksız çıkarılıp çıkarılmadığını denetleyecek. Sermaye bu paralarla ticaret yapacak.

-Dünya; ABD ve Rusya ile AB ve Çin ile bloklarına ayrılacak. Türkiye, Rusya ve ABD’nin yanında olacaktır.

- Adil Düzen’de bloklaşma bitecektir. Dünya Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa, Hint, Çin ve adalar olarak kıtalara ayrılacak. Kıtalar İnsanlığın (birleşmiş milletlerin) olacak. Uluslar bağımsız devletler oluşturacaktır. Devletlerin nüfusu 30 Milyon ile 100 milyon arasında olacaktır. Orta doğu, Avrupa kıtası içinde yer alabilir. Rusya da o zaman orada olur.  Yahut Rusya, Türkiye, İran, Arabistan (Suud, Ürdün, İsrail, Suriye, Yemen, Irak) Orta Asya (Kazakistan, Uygur, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) Moğolistan ayrı kıta oluşturabilir.

- ABD Rusya yanında seçim yapmakla doğru seçim yapmıştır.

- Sermaye Türkiye ve İran ile üçüncü cihan savaşını çıkarmak istemektedir. Sonunda ulus devlet anlayışını yok etmek istiyor. Türkiye tarafsız kalmalı. Süper güçlerden hiç birinin yanında yer almamalı. Onlara Adil Düzen örneğini vermelidir.

- AKP, ABD-Rusya yanlıştır. CHP Çin tarafını tuttu. Doktora unvanını aldı. MHP Avrupa’dan ayrılmıyor. Dolaysıyla ulusal uzlaşma sağlanamıyor.

-Türkiye de AK Parti ABD’nin yanında yer alıyor. Halk Partisi Çin’in yanında yer alıyor, MHP AB yanında yer alıyor. BDP de Rusya yanında yer alırsa Türkiye’nin tarafsızlığı gerçekleşmiş olur. Bir de Ak partinin oyu azalır da, koalisyon olursa Türkiye doğru yoldadır demektir.

Tamamı için Not supported field expression!

 

Bireyin Sınırları

26.01.13

-Kişi anne babasının soyunda doğar. Topluluk onun hayatını sınırlar. Bu sınırlama kurallara dayanmaz. ABD’de Obama seçimi bunun örneğidir.

-ABD halkı Avrupa göçmenidir. Zenci Müslüman ayırımında mutaassıp değildir. Sermaye onu öyle gösteriyordu. Öyle olmasını istiyordu. ABD halkı bunun böyle olmadığını dünyaya ilan etti.

- Devletler ideolojilere dayanır. Doğru olduğu için değil tartışmasız olduğu için ideolojiktir.

-İlkel topluluklarda böyledir. Gelişmiş topluluklarda her şey tartışılır. Zamanla birlik sağlanır. Tartışma devam eder, gelişme ortaya çıkar.

- İdeolojiler ülkelere mahsus değildir. Her yerde her ideoloji vardır. Sosyalizm böyledir. Görevi bitince etkisi azalır.

- Sosyalizmin insanlık içindeki görevi batıl inanışları ortadan kaldırmaktır. Adil Düzen’in görevi hak ideolojisini dünyaya sunmaktır.

-İkinci Cihan savaşında savaşı kazananlar anlaştı. Dünyayı bölüştüler. Suni çatışma ile Rusya ve ABD dünyaya hâkim oldu.

- Sermaye bu iki kene ile dünyayı yarım asır çiğnedi.

- Düşünen gençlik yerine öğrenen gençlik. Sermayenin istediğini yaptı. 80 darbesine sebep oldu.

- İnsanlık deneye deneye uygarlaşıyor. O günler yaşandı. Şimdi o gençliği sermaye bulamıyor. Şimdi de hakim ve savcıları buluyor. Bilmeden onun emrinde yargılama yapıyorlar.

Tamamı için Not supported field expression!

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

 

Yorum:

Nasıl Bir Gelecek

III. Bin yıl Adil Düzen ile Adil Düzen karşıtı olanların mücadelesi ile geçecektir. Sermaye Adil Düzen için debelenecek ve 500 sene sonra teslim olacaktır. Sermaye hâkimiyetini hatta varlığını yitirecektir. Başka virüs 500 sene sonra ortaya çıkacaktır. Onun ne olacağını şimdiden bilmemiz mümkün değildir.

III. Bin yıl uygarlığı Adil Düzen uygarlığı olacaktır. Kuran uygarlığı olacaktır. Birinci Kuran uygarlığı o günkü teknik imkânsızlıklardan dolayı uygulanamamıştır. Kuran’ın önerdiği uygulama anacak bu gün gerçekleşecektir.

Adil Düzen’de neler olacaktır:

1- Dünya merkezi yönetimle kıtalara ayrılacak ve insanlık kıtalar arası ilişkileri düzenleyecek. Kıtalar içinde ondan fazla ulus devletler olacak ve ulus devletler bağımsız olacaklardır. İnsanlık karar ve kurallara uymayacak kendi karar ve kuralları içinde oluşacak ve yaşayacaktır. Ülkeler bölgelere ayrılacak ve bölgeler merkezden yönetilecektir. Bölgeler ona yakın ile ayrılacak, iller devlet içinde bağımsız olacaklardır. İç güvenliği bunlar sağlayacaklar. İller, ilçelere ayrılacak merkezden yönetilecektir. He ilçe ona yakın bucağa ayrılacak ve her bucak ayrı hukuk ünitesi olacaktır. Böylece siyaset bakımından tamamen bağımsız bir örgüt ekonomik bakımından da merkezileşmiş bir örgüt. Böylece insanlık birlik içinde özgür olacaktır.

2- Kişiler dayanışma ortaklıkları kuracaklar ve dayanışma ortaklıklarının sorumluları meclisleri ve şuraları oluşturacak ve böylece yasma yürütme, yargılanma ve yönetme dayanışma içinde meclisleri ve orda oluşmuş şuralar oluşturacaktır. Ekseriyet demokrasisi yerine ibşar demokrasisi, hicret demokrasisi olacaktır.

3- Çıkan ihtilaflar hakemlerden oluşan yargı tarafından çözülecek. Her hukuk yargının denetiminde olacaktır. Hakemler de hakemlerin denetiminde olacaktır. Hakem kararlarına uymayanlara karşı silahlı kuvvetler savaşacaktır. Silahlı kuvvetleri de nöbetlilerden oluşacaktır. Görev yapanlara ücret verilecek ama paralı görevli olmayacaktır.

4-Serbest rekabetin sağlanamadığı alanlarda vakıflar devrede olacaktır. Hizmet verenler arasında rekabet sağlanacaktır. Serbest rekabetin sağlandığı alanlarda da serbest sistem uygulanacak müdahale söz konusu olmayacaktır.

Bir köyde ve insanlıkta bu dört kural uygulanarak insanlık barış içinde yaşayacaktır.

 

Süleyman KaragülleYorumYap

Sayı: 189 | Tarih: 27.1.2013
Mehmet Şevket Eygi
Atatürk İngiliz Sefiri Sir P. Loraineden Ne İstem
Yanlış ve Doğrularıyla İnsan
902 Okunma
1 Yorum
Emine Hocaoğlu
Ahmet Hakan
Tek yol mizah
Topluluğun ölümü
707 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Yusuf Kaplan
Nebevi tasavvur ve Peygamberimizin hayatiyeti
Peygamberleri üretmek,tüketmek değil!
672 Okunma
1 Yorum
Ali Bülent Dilek
Mehmet Barlas
Gidenlere teşekkür eder gelenlere başarı dileriz
Yeni Dönem
668 Okunma
1 Yorum
Tayibet Erzen
Mahir Kaynak
Muhalefetin Rolü
Nasıl Bir Gelecek
619 Okunma
Süleyman Karagülle
Hüseyin Gülerce
Kürt sorunu var mı,yok mu?
Özgürlük ve Açlık Sorunu
591 Okunma
1 Yorum
Zafer Kafkas