Osman Aydın
Yalova'da Küçük Adımlarla Başlangıç-3
12.03.2022
558 Okunma, 0 Yorum

 Selam, üzerinize olsun.

Özet olarak ;

Elli yılı aşkın süredir yapılmakta olan iktisadi ve ilmi çalışmalar neticesinde oluşturulmak istenen, Kur’an nizamında, içtimai hayatın ve iktisadi üretim işletmesinin nasıl olacağı kuramsal olarak belirlenmiş ve bugün uygulama aşamasına gelinmiştir. (Yalova çalışmaları kast edilmektedir.)

Bugüne kadar yapılan ilmi ve uygulama çalışmaları Ar-Ge niteliğindeydi ve mikroda yapılan çalışmalardı. Bugün ise yine mikro içinde başlayarak makroya dair çalışmalar yapmanın arefesindedir. Atılan tohumlar filizlenmeye başlamıştır. Oluşturulan sistem doğrultusunda proje ve uygulamalar için gayrimenkul alımı ve ahşap üretim tesisine dair somut adımlar atılmıştır:

  • Arazi alımları yapılmış ve yeni alım planlamaları ve alınmış yerlerin ihyası çalışmaları yapılmaktadır.
  • İnşaat için müteahhit firmasıyla anlaşma yapılmış, proje ve ruhsat çalışmalarının sonuna gelinmiştir.
  • Üretim işletmesi olarak, bugüne kadar yapılan Ar-Ge çalışmalarına istinaden ahşap evler yapılmış ve seri yapılabilir olarak projelendirilmiştir.
  • İlmi çalışmalara devam edilmektedir. Üstad merhum Karagülle’nin başlattığı Kur’an Seminerleri her Cumartesi akşamı gerçekleştirilmektedir. Usul, Etimoloji, Mantık ve Ekonomi derslerine devam edilmektedir.

Bu çalışmaların tümü belirli bir nizam içerisinde intizamla yürütülmektedir. Böylelikle Adil düzen çalışmaları projeli olarak gelişerek devam etmektedir.

Projelerimiz:

  • Arazi Ortaklığı

Amaç: Tarım ürünlerinin doğal yöntemlerle üretilmesi ve ortaklara dağıtılması

Proje Sorumlusu: M. Lütfi HOCAOĞLU

  • İnşaat Ortaklığı

Amaç: Adil Düzen çalışanlarının bir yere toplanması ve projelerin fiziki altyapısının teşekkülü

Proje Sorumlusu: Süleyman AKDEMİR

  • İşletme Ortaklığı

Amaç: Ekonomik ve kaliteli ahşap evler üretimi yapacak imalat işletmesinin kurulması

Proje Sorumlusu: Hira KARAGÜLLE

İşletme Sorumlusu: Osman AYDIN

  • İlmi Ar-Ge Ortaklığı

Amaç: Adil Düzen’e dair teorik ve pratik çalışmalar yapılması, yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması

Proje sorumlusu çalışmalara katılan herkestir.

 

Tüm projelerimizin amacı yaşamada ve çalışmada birbirleriyle anlaşabilecek kimseleri bir araya getirerek devamlılığını sağlamaktır. Dayanağı ortaklık sistemidir. Projeler ancak kendisine ortak bulursa hayat bulacaktır.

İşletmemizin gayesi, şer-i kurallara muvafık üretim ve paylaşımını yapan ortak çalışma alanının tesisidir. Prensip olarak, parasız iş yapma üzerine kuruludur. Mal esas olarak kabul edilir. İşletme aynı zamanda Ar-Ge niteliğindedir ve KARAL temsilcisi Hira KARAGÜLLE ile İstanbul Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi arasında sözleşmeler ile şekillendirilmekte olan projedir.

Kullanım şekli, KARAL Taşınmazlar Sözleşmesinin 4. Maddesi gereğince değerlendirilmektedir.

İşletme, dıştan bakıldığında,  her işletme gibi sözleşmesi olan, giderleri ve gelirleri bulunan, kayıtlar yapılan, üretim işletmesi olması hasebiyle, mal alıp mamül hale getiren, kira ödeyen, emek karşılığı ücret alan ve ücret veren, resmi sorumlulukları olan normal bir işletme olarak görünür. Ancak,

İçine girildiğinde ise işletmenin diğer işletmelerde olmayan farklı bir mantık üzerinde teşekküllendiğini görürsünüz. İşçi-patron yoktur. Ortaklar vardır. Her ortak imkanlarını kullanır. Kimi ortak sermayedardır, kimisi emek, kimisi tesis ve kimisi de hammadde ortağıdır. Her ortak mal cinsinden üretimden paylarını alırlar. Teavün (yardımlaşma) ve tesanüt (dayanışma) üzere çalışmalarını geliştirirler.

İşletmemiz Süleyman KARAGÜLLE tarafından kurulmuş ve bugün kuruluş amacı ve prensipleri doğrultusunda yeni bir tesis kurulum çalışmaları devam etmektedir.

İşletme, Adil Düzen Ar-ge çalışmalarının merkezidir ve bu nedenle hayati öneme sahiptir.  

Ne var ki uygulama yapmak çok zordur. Uhrevi olduğu kadar dünyevi yönleri de vardır. Kişinin iktisadına yönelik mantık farklılığı vardır. Toplumda bu tür ortaklıklara karşı tavırlar vardır. Hamdolsun ki bu güne kadar bu yolda mesafe katedilmiş ve yol almaya devam edilmektedir.

Allah’tan dileğimiz o dur ki, Kur’an Nizamı için yapılan bu çalışmalara hayat versin. Ortak olan ve olacakların bereketiyle beraber gayretlerini de arttırsın. Şüphesiz O’nun kudreti her şeye yeter.

Selametle.

Osman Aydın, Turgay Çoruhlu

Teşvikiye

 


Çok Yorumlanan Makaleler
Osman Aydın
Faaliyetler
14.02.2013 5112 Okunma
13 Yorum 19.02.2016 20:45
Osman Aydın
ANALİZ
4.05.2013 3494 Okunma
1 Yorum 05.05.2013 09:45
Osman Aydın
İnananlar İçin Yaklaşma Vakti
19.07.2021 707 Okunma
Osman Aydın
Yalova'da Küçük Adımlarla Başlangıç-3
12.03.2022 558 Okunma