Süleyman Karagülle
Kimse Anlamak mı İstemiyor, ya da Biz mi Anlatamıyoruz!
31.05.2020
2027 Okunma, 5 Yorum

Bugün çocuklarım ve torunlarımla bayram görüşmesini yaptım. Hemen hemen hepsi bizim çalışmalarımızı takip etmekte olan kimselerdir. Birkaç aydır görüşemiyoruz. Bu görüşme esnasında yani bugünkü bayram görüşmesinde onlarla yaptığım ilmî tartışmada yine sıkıntı içine girdim. Çok basit ve sade anlatışıma karşılık, onlara düşüncelerimi anlatamadığımı gördüm. Hira Karagülle bile çok basit bir ifadeyi anlamadığını söyledi.

Bu durumda kimseyi itham etmeye hakkımız yok. Demek ki biz anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz çünkü aynı dili konuşmuyoruz, aynı bilgilere sahip değiliz.

Bu durumda Millî Görüşçülerin ve Ak Partililerin söylediklerimizi anlayıp uygulama şansları yoktur. Bunun için uygulamıyorlar.

Bu sorunu çözebilmek için daha çok çalışıp araştırmamız gerekmektedir. 50 sene yetmemiştir. Bu sorunları çözmek yeni nesle kalmıştır.

*

Tartıştığımız konulardan biri tam istihdam, nakıs istihdam konusu idi. Tam istihdamın sağlanmadığını, işçilerin hala iş aradıklarını söylediler. Bunu yani bu konuyu bu makalemde biraz daha açıklamak istiyorum.

Batı emeği de mal saymış ve arz-talep kanunları ile çözmeye çalışmıştır. İşçiye ihtiyaç varsa ücretler yükselir ve işçi bulunur, işçi yoksa ücretler düşer ve işçi gelmez olur.  Arz ve talep kanunları depolanabilen ve istenildiği kadar üretilebilen mallar için geçerlidir. Oysa emek üretilip de depolanabilen bir mal değildir. İstenildiği kadar üretilemez. Bu sebeple arz ve talep kanunları bu alanda çalışmaz, çalışamaz.

Bunun istisnası vardır. Sanayileşmeden önce nüfusun %80’inden fazlası köylerde yaşıyordu. Sanayileşme başlayınca köydeki halk kentlere taşınmaya başladı. Böylece kentlerde fabrikalar kuruldu. Faizle biriken sermaye yeni fabrikalar kuruyor, köylerdeki gizli işsizler kentlere taşınıyor ve böylece sanayileşme gerçekleşiyordu. Bu dönemde iş arayanlar çok ve iş yerleri azdı. İş yerleri yeni işçiye ihtiyaç duyduklarında ücretlerini biraz arttırıyor, köylü de tarladaki işini bırakıyor, kente taşınıyordu. Teknolojinin getirdiği imkânlar ile köyden kente göç eden işçilerin yerini makineleşme kapatıyordu. Arz ve talep kanunları çalışıyor görünüyordu.

Bugün köyler boşalmıştır. İşsiz insan kalmamıştır. Köylerde yaşayanlar kentlere taşınmıştır, kentte de iş yoktur. Üretim az işçi tarafından yapılmaktadır. İnsanlar üretim yapmadan yaşamak istemektedirler. Yeni tesisler ya kurulamıyor yahut da eski tesisler yıkılıyor, onun üzerine yeni tesisler kurulabiliyor.

Bir tesisin amortisman müddeti vardır. Kendisine yapılan yatırımdan fazlasını alırsanız kendi kendine amorti etmiş olur. Yeni fabrikanın kurulması karlı olabilir ama tesislerin amortisman sorununu çözmeden yeni tesisler kurulursa bu sanayinin intiharı olur. Durmadan zarar eden sanayi varlığını sürdüremez.  Kâinatta hâkim entropi kanunu vardır. Yoktan hiçbir şey var edilemez.

Bugün yeni fabrikalar eski fabrikaların kapanmasıyla kurulmaktadır. Şimdiye kadar bu sistem de işler halde idi. Küçük ve orta müteşebbisler ortadan kalkıyor, yerine bazı firmalar büyüyor. Böylece yine birkaç 10 yıl içinde denge devam ediyordu. Firmalar azaldıkça sermaye tekeli oluşmaya başlamış ve artık kapanacak işletmeler kalmamıştır. Dolayısıyla şimdiye kadar devam eden denge artık bozulmuştur.

*

Bu satırlarımı ve genel değerlendirmelerimi okuyan kimselerin neden anlayamadıklarını bir türlü anlayamıyorum.

Kur’an’ı yorumlarken Arapça kelimeler kullanıyorum, o zaman anlamamalarını normal görüyorum ama yukarıda anlattıklarımda günlük konuştuğumuz dili kullanıyorum.

Buna rağmen kimse anlamak istemiyor!

Ben anlatamamış olabilirim ama düşünen herkes bunun böyle olduğunu zaten kendisi bulur, ayrıca benden öğrenmesi gerekmez, yalnızca düşünme tekniğini öğrenmesi gerekir.

Bu düşünme tekniğinin temelinde her şeyin bir sebebi vardır, hiçbir şey yoktan var olmaz ve varsa da yok olmaz kuralının bilinmesi vardır.

*

Evet…

Sorun önemli…

Hem de çok önemlidir…

Acaba…

Kimse anlamak mı istemiyor?

Ya da biz mi anlatamıyoruz veya anlatmayı başaramıyoruz?

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: R. N. Erol, S. Akdemir, Ece Ferah

 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
31.05.2020
18:55

Just a waste of time. Full employment or underemployment is not a matter of debate. These concepts do not provide a definition of the unemployed in a society. Reasonable unemployment is accepted even if full employment is provided by definition. So unemployment problem has never been solved.

 

You claim "full employment". In other words, everyone can find jobs according to their capacity, skill and level of knowledge. Is it really so? How many university graduates in your country work in an area suitable for education? What percent?

 

Suppose full employment was provided. Employers were meticulous, employing everyone according to their ability and education level. So at what level does this solve the unemployment problem? Of course it doesn't. This only proves the existence of the elite class created in society.

 

If you are talking about an economic system, you should first explain how you plan to solve the unemployment problem. How will you make investments that will ensure that everyone is employed? Where will you find the capital? These concepts do not help you.

 

You cannot solve the unemployment problem through underemployment. Running a worker to abdominal toughness is not solving the problem of unemployment. It is also important how you can achieve justice in income distribution.

 

For example, while the total income is 12 thousand dollars per person in a circle, how much do you expect to pay an employee?

 

It is very interesting, you are not talking about the subjects that you have to talk about. You discuss the concepts of others. You cannot build your own system with the concepts of others. You have to come up with a new paradigm.

 

Everyone will probably understand when you start defining your own concepts. You can only talk about full employment when you solve the unemployment problem.

Sam Adian
31.05.2020
19:00
It seems that you have chosen Adam Smith as a model for yourself. A possibly invisible hand organizes everything. But in reality nothing is fine, isn't it? 
Av.FarukKaradag
31.05.2020
22:25

herkes az çok (çok az) anlıyor ama köle düzeninde yaşamak hoşlarına gidiyor. öylesine alışmışlar ki, başka bir düzenin varlığını düşünmek bile tüm dengelerini alt üst edecek. o yüzden zaman kaybı gibi bakarlar. ütopya derler... vs..

balıkların sudan çıkıp "şu denize bir bakıyım nasıl bir yer.." diyemediği gibi bu düzenin içinde doğmuş ve tanrıya inanır gibi düzene inananlar bu sözleri anlayamaz. 

Sam Adian
01.06.2020
12:07
We are also very curious. You are constantly talking about gold bonds. How will you measure the value? Because gold is not a value, it is just a product.

We have reviewed all your suggestions. We couldn't find anything to describe the measure of value. What determines "Value" for you? And how do you measure this?
Sam Adian
01.06.2020
12:20
You do not recommend sustainable business. According to you, it is not important that the businesses fail. Because you did not invest any real value. Employees are liable for all damage. This is already the case. What is your difference?

You say that the new system will be the synthesis of the old ones. How will you synthesize something that has already failed? We read your suggestions, but we cannot find a sustainable solution.


Do you really believe it will be successful?

Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-3
4.08.2021 105 Okunma
6 Yorum 04.08.2021 09:11
Reşat Nuri Erol
Mehmet Tekelioğlu; SÜLEYMAN KARAGÜLLE’YE DAİR…
2.08.2021 65 Okunma
6 Yorum 04.08.2021 08:56
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-2
3.08.2021 146 Okunma
7 Yorum 03.08.2021 08:48
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-1
2.08.2021 164 Okunma
6 Yorum 02.08.2021 07:19
Reşat Nuri Erol
Allah bu ayette “FIKHETSİNLER” diyor; neden?
1.08.2021 170 Okunma
7 Yorum 01.08.2021 08:04
Hüseyin Bağdatlı
ARHAVİ DE SEL FELAKETİ. TAYYİB GİTTİ, RECEP GELDİ.
25.07.2021 140 Okunma
1 Yorum 30.07.2021 21:08
Reşat Nuri Erol
‘Kuli(A)llahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin’
30.07.2021 132 Okunma
1 Yorum 30.07.2021 10:57
Reşat Nuri Erol
“Kadir olan O’dur” yani kadir olan yalnız Allah’tır…
30.07.2021 123 Okunma
7 Yorum 30.07.2021 10:17
Reşat Nuri Erol
‘Men yunecciykum min zulümati’l-berri ve’l-bahri’-3
27.07.2021 274 Okunma
8 Yorum 27.07.2021 06:38
Reşat Nuri Erol
‘Men yunecciykum min zulümati’l-berri ve’l-bahri’-2
26.07.2021 217 Okunma
9 Yorum 26.07.2021 16:30
Reşat Nuri Erol
‘Berr ve bahrın zulumatından sizi kim inca eder?’ - 1
26.07.2021 200 Okunma
8 Yorum 26.07.2021 16:09
Ahmet Yücel
AHMET YÜCEL GELİYOR
22.07.2021 176 Okunma
2 Yorum 22.07.2021 22:20
Reşat Nuri Erol
“Ve (Allah) sizin üzerinize hafızlar irsal eder…”
19.07.2021 278 Okunma
8 Yorum 19.07.2021 10:09
Reşat Nuri Erol
Ahmet Yücel’in yazdığı “15 Temmuz Hatırası”
18.07.2021 359 Okunma
8 Yorum 18.07.2021 08:50
Ahmet Yücel
Bedensiz bir güzel gördüm efendim
18.07.2021 103 Okunma
1 Yorum 18.07.2021 07:23
Reşat Nuri Erol
Kanun, içtihat ve icma, kıyas ve fıkıh usulü - 2
17.07.2021 256 Okunma
8 Yorum 17.07.2021 09:12
Reşat Nuri Erol
Kanun, içtihat ve icma, kıyas ve fıkıh usulü - 1
14.07.2021 262 Okunma
6 Yorum 14.07.2021 13:31
Reşat Nuri Erol
Değişen dünya ve yapılması gereken çözümler
13.07.2021 231 Okunma
6 Yorum 13.07.2021 10:48
Reşat Nuri Erol
İnsanlığın zulümden kurtulup saadete ermesi için - 3
12.07.2021 246 Okunma
6 Yorum 12.07.2021 07:46
Reşat Nuri Erol
İnsanlığın zulümden kurtulup saadete ermesi için - 2
11.07.2021 258 Okunma
6 Yorum 11.07.2021 11:36
Reşat Nuri Erol
İnsanlığın zulümden kurtulup saadete ermesi için - 1
9.07.2021 276 Okunma
6 Yorum 09.07.2021 09:15
Reşat Nuri Erol
İSLAM DÜZENİ yani ADİL DÜZEN nedir? - 2
6.07.2021 268 Okunma
6 Yorum 06.07.2021 06:46
Reşat Nuri Erol
İSLAM DÜZENİ yani ADİL DÜZEN nedir? - 1
5.07.2021 300 Okunma
7 Yorum 05.07.2021 08:28
Reşat Nuri Erol
Adil Ekonomik Düzen’i böyle anlatmış olacağız
4.07.2021 250 Okunma
6 Yorum 04.07.2021 14:54
Reşat Nuri Erol
Adil Ekonomik Düzen’de sistem nasıl olacak?
3.07.2021 304 Okunma
6 Yorum 03.07.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
“Ve onların i’razları sana kebir görünüyorsa…”-3
1.07.2021 255 Okunma
6 Yorum 01.07.2021 09:00
Reşat Nuri Erol
“Ve onların i’razları sana kebir görünüyorsa…”-2
27.06.2021 337 Okunma
6 Yorum 27.06.2021 14:46
Reşat Nuri Erol
“Ve onların i’razları sana kebir görünüyorsa…”-1
26.06.2021 300 Okunma
5 Yorum 26.06.2021 05:59
Reşat Nuri Erol
“Allah ve Kur’an var da bu dertlere dayanıyoruz”
25.06.2021 335 Okunma
7 Yorum 25.06.2021 09:22
Reşat Nuri Erol
Allah’ın plan ve projesini değiştirecek yoktur…
24.06.2021 319 Okunma
6 Yorum 24.06.2021 10:15
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 30117 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Reşat Nuri Erol
Bizim de her şeye SABRETMEMİZ gerekiyor…
23.06.2021 362 Okunma
6 Yorum 23.06.2021 10:36
Reşat Nuri Erol
Bize, size, hepimize Allah’ın yardımı gelecektir...
22.06.2021 374 Okunma
6 Yorum 22.06.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Sorunların çözülmemesi bizi hüzünlendiriyor…
21.06.2021 420 Okunma
7 Yorum 21.06.2021 14:34
Reşat Nuri Erol
“Biliyoruz, söyledikleri seni hüzünlendiriyor…”
20.06.2021 391 Okunma
6 Yorum 20.06.2021 12:39
Reşat Nuri Erol
“Ve ittika edip akledenler için ahiret hayırlıdır”
19.06.2021 342 Okunma
5 Yorum 19.06.2021 12:16
Reşat Nuri Erol
“Dünya hayatı laib ve lehvden başkası değildir”
18.06.2021 343 Okunma
5 Yorum 18.06.2021 10:17
Reşat Nuri Erol
Dünya-ahiret, laib-lehv, ittika-akletme, hayat-hayr
17.06.2021 348 Okunma
5 Yorum 17.06.2021 10:52
Reşat Nuri Erol
Kur’an nizamına göre üçüncü binyıl medeniyeti
16.06.2021 381 Okunma
5 Yorum 16.06.2021 10:47
Reşat Nuri Erol
“Kad hasirallezîne kezzebû bilikaillâhi…” (6/31)
15.06.2021 348 Okunma
5 Yorum 15.06.2021 10:03
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-6
13.06.2021 342 Okunma
5 Yorum 13.06.2021 13:32
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-5
12.06.2021 363 Okunma
5 Yorum 12.06.2021 09:54
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-4
11.06.2021 368 Okunma
5 Yorum 11.06.2021 09:16
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-3
9.06.2021 365 Okunma
5 Yorum 09.06.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-2
8.06.2021 398 Okunma
6 Yorum 08.06.2021 10:44
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak…
7.06.2021 482 Okunma
6 Yorum 07.06.2021 10:34
Reşat Nuri Erol
Kimlik ve kişiliğimin oluşmasında Kosova’nın yeri
6.06.2021 415 Okunma
7 Yorum 06.06.2021 09:47
Reşat Nuri Erol
Hocalarımı yazarken hayatımı da yazı-yorum…
5.06.2021 541 Okunma
7 Yorum 05.06.2021 19:33
Reşat Nuri Erol
Ali Yakup Cenkçiler Hoca ve Erbakan Hoca - 2
3.06.2021 695 Okunma
6 Yorum 03.06.2021 08:42
Reşat Nuri Erol
Ali Yakup Cenkçiler Hoca ve Erbakan Hoca - 1
2.06.2021 421 Okunma
6 Yorum 02.06.2021 13:35