Kazım Erten
CORONA TOPYEKÜN TASFİYE Mİ?
1.04.2020
1780 Okunma, 3 Yorum

"....İÇİMİZDKİ AŞAĞILIK BEYİNSİZLERİN YAPTIKLARI SEBEBİYLE BİZİ HELÂK MI EDECEKSİN....?
A'raf 155
Keşke birileri bize 1 Nisan Şakası yapıyor olsaydı!
Veya, Mıchael Douglas'ın başrolünü oynadığı 'The Game/Oyun' Filmindeki gibi bir Doğum Günü Sürprizi!
Ya da hayatımızın en korkulu rüyasını, kâbusunu görüyor olsaydık!!!
Tüm İnsanlığın Ortak Kaderi olan bir Hakikatle karşı karşıya bulunuyoruz.
Yarı Aydınlanmış Sosyal Bilimcilerimizin İbn-i Haldun'un ilk defa kullandığı sonrasında Sosyal Bilimlerde 'Biyolojik Nazariye' olarak ti'ye alınan dalga geçilen gerçek;
İnsanlığın tek bir Beden, Bütün bir Biyolojik varlık olduğu gerçeği, bedelini hayatlarımızla ödeyeceğimiz bir tokatla suratlarımıza çarpıldı!
Bilinen İnsanlık Tarihinde, bugün bizim karşı karşıya bulunduğumuz tehlikenin bir benzeri ile karşılaşılmadı!
Büyük Yıkımlar, Depremler, Salgın Hastalıklar, Helâk Oluşlar var!
Kutsal Metinler Nuh Tufanı ile başlayan, sonrasında nice şehirlerin yerle bir edildiği, denizlere battığı hadiseleri, helâkları, depremleri, öldürücü sesi, öldürücü dumanı anlatır.
Sonrasında İnsanların birbirlerini kırdıkları, öldürdükleri savaşlar var.
20. Yüzyıl Dünya Savaşları, Atom Bombası, Salgın Hastalıklar, insanlığa en ağır kayıpları yaşatmıştır.
Bugün, tarihte eşine benzerine rastlanmayan;
Neslimizin, Türümüzün Topyekün Yok Oluş İle karşı karşıya bulunduğu bir Küresel Saldırı ile karşı karşıya bulunuyoruz.
Çokça Komplo Teoriler var!
Vuhan'da, Yeraltı'nda Askeri bir Ar-Ge- Laboratuvar'da Küresel Konsorsyum tarafından denenen;
sonrasında kontrol edilemeyen bir Biyolojik Silah Denemesi, Şişede durduğu gibi durmadı!
Sürekli Mutsayonla, evrilerek Küresel Metastaz'la hepimizi hedef yapmış, saldırıya geçmiş durumda dünyanın tamamına yayılıyor!
Elektromanyetik Radyasyon Saldırısı ile bağışıklığımızın çökertildiği belirtiliyor!
Dünya'nın bütün ülkeleri, Sosyal İzolasyon başta olmak üzere, Tedavi ve Virüsü Durdurma ile topyekün bir savaş veriyor!
Dinler, Öğretiler, Ahlak;
Bir insanın yaşamını riske sokup öldürenin, tüm insanlığı öldürmüş sayılacağını belirtir.
İnançların temelinde, temizlik, sağlık, arınma esastır.
İyi, yapıcı, onarıcı kelimeler kullanır.
Yapıcı, Yüceltici Sözleşmeler önerir.
Sağlıklı, yararlı, temiz, helal gıda ile sağlıklı yaşam sürdürülmesini ister.
Yaşam alanlarının, İskân Yerlerinin, Beldelerin temiz, yararlı, sağlıklı olmasını ister.
İnsan Yaşamının temiz, sağlıklı bir yaşamla ihya edilmesini ister.
Yeraltında insanlığı tehtid eden denemeleri, faaliyetleri meşru görmez!
Şeytan Aklının ele geçirdiği ve beyinlerine, düşünce merkezlerine fısıldadığı İnsanlığı tehtid eden Yıkım Projelerini hayata geçiren İnsan Şeytanlarının hepimizi yok etmeye yönelik bu büyük operasyonu karşısında korunma'dan önlem almaya, siperden taarruza ve bu saldırıyı durdurmaya kadar insanlığın bütününün ortak bir dayanışmaya ve Kriz Yönetimini gerçekleştirmeye ihtiyacı var!
Dostlara Kur'andan Âraf Suresini okumayı öneririm!
Surede Musa Levhaları almak için gittiğinde, kardeşi Harun ile birlikte bekleyen kavmin ses çıkaran bir buzağı/Ğiclen Ceseden yaptıkları anlatılır.
Musa, beraberinde getirdiği Levhalarda İnsanlık için çözüm önerileri, müjdeler olan haberle dönerken,
karşılaştığı durumda hayalkırıklığı ve öfke yaşar.
Kardeşi Harun'a kızar ve sakallarından tutarak sallar!
Sonrasında 70 Adam seçer ve 30 artı 10 gün toplam kırk günlük bir Mikat/Karantina gerçekleştirir.
Bu süreçte bir sarsıntıya yakalanırlar.
Musa "...Rabbim, dileseydin önceden onları ve beni helâk ederdin!
İçimizdeki aşağılık beyinsizler yüzünden bizi helâk mı edeceksin? Bu sınamanla dilediğini saptırır, dilediğine rehberlik edersin. Sen Velimizsin. Bizi bağışla ve merhamet et!" diye dua eder.
Allah, Rahmetinin her şeyi kuşattığını ve pişman olanları bağışlayacağını ifade eder!
Sonuç olarak;
Vuha'nda o Laboratuvara giren beyinsizler kimse, onlar insanlık önüne çıkarılmalıdır!
Sosyal Medya'da iş çığırından çıkmış!
İşin esasını, gerçeğini gören yok!
İnsanlığın en ufak birimi hücresi olan aileden, evden başlayarak, yerel, ülkesel ve tüm dünya ile birlikte bir 'Kriz Yönetimi Süreci' içerisindeyiz!
Savaşta Komutan emrine uyar gibi, süreçte Krizi yönetenlere, kurullara, kurallara uyacağız.
Maddi-Manevi Dayanışma içerisinde olacağız.
İnsanlığın sahip bulunduğu bilgiye, tecrübeye dayalı bütün imkanlarımızı, maddi-manevi imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Allaha, Kur'ana, Sünnetullaha, İlme inanan birisi olarak;
Kur'anın,
"Ey İman Edenler" diye hitap ettiği bir kitlenin varlığına, Kıyamet kopmadığına, hayatta olduğumuza göre inanıyorum.
Halifelik, Tiyatroda üstlenilen bir müsamere rolü değildir!
Kainatın, Varlığın, Dünyanın, İnsanlığın Güvencesinden Sorumlu olan;
Musa gibi ve Kavminden seçtiği 70 adam gibi adamaların varlığına,
Beşeriyetin Levhalarını ve Ana Kart ve Yazılımlarını bozdurmayacak, Asıllarını koruyacak Yazılımcılara ve bu sistem için savunma yapabileceklere,
Rahmetin Vus'atinin/Erişiminin, Virüsün etki,erişiminin önüne geçeceğine... 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
02.04.2020
11:11

We all regret already. Why does God not forgive?

 If you had not tried to have the Noah's Flood approved by the scriptures, perhaps all this would not be necessary now. Because maybe then you would have understood the book and did something.

Those who have turned the book into a text of belief have no right to complain now.


So sorry

Turgay Çoruhlu
14.04.2020
02:01

God sent books (or lemmas), prophets to humanity and donated humans with scientific capabilities such critical thinking, logic, and reasoning. Moreover, according to islamic thinking, scientists are successors of the prophets. Therefore, people can discriminate the goodness or badness. And, since they have a will and are free to do something as long as they pay their actions.

Covid10 pandemic is not God’s faulth but human. There is strong evidence that the virus was created in a lab in Wuhan by a military doctor.

God forgive who regret.

Noah’s Flood was not an end. On the contrary, it was the beginning the new civiIization, and the survivors of the flood were the founders of it.

We do not complain since we awaits for even worse events. For instance, Mr. Karagülle has warned about “Social Flood” in some of his writings.

Turgay Çoruhlu
14.04.2020
02:11
See the Economist journal of 28 March-3rd April edition. (I could not download the nice coverpage due to site error).
Çok Okunan Makaleler
Kazım Erten
Ehl-i Sünnet'e Dair
29.08.2016 3939 Okunma
1 Yorum 31.08.2016 12:04
Kazım Erten
7 Ağustos Bütünleşmesi
8.08.2016 3460 Okunma
3 Yorum 09.08.2016 00:05
Kazım Erten
Aile Bağları
17.05.2016 3384 Okunma
Kazım Erten
Tayyib Kavl Hamid Sırat
10.03.2019 2101 Okunma
Kazım Erten
ĞVZ/IVAZ
29.03.2020 1838 Okunma
1 Yorum 30.03.2020 20:52
Kazım Erten
CORONA TOPYEKÜN TASFİYE Mİ?
1.04.2020 1780 Okunma
3 Yorum 14.04.2020 02:11